Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Quá trình công tác

* Quá trình công tác

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.5.6. Các mẫu biểu tổng hợpTHỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN THEO ĐỘ TUỔI

Đơn vịNamNamNamNamNữNữNữNữ(20-30)(31-44)(45-54)(55-60)(20-30)(31-40)(40-50)(51-55)TổngTHỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN THEO TRÌNH ĐỘ CHUN NGÀNH

Tên phòng banTổng sốTiến sĩThạc sĩTrình độ chuyên ngành

Đại học

Cao đẳngCộngTHỐNG KÊ DANH SÁCH NHÂN VIÊN THEO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮTrình độ khácTTHọ và tênNgày sinh

Nam

NữĐơn vịTrình độ Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Ngoại ngữ khácGhi chú1

2

...

CộngTHỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THEO PHÒNG BANTTHọ và tên1

2

...

CộngNgày sinh

Nam

NữBiên chếHợp đồngGhi chúCHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3. Phân tích hệ thống về chức năng

Bài tốn Xây dựng chương trình quản lý nhân sự cho cơng ty cổ phần Chiển

Lợi Việt Trì_ Phú Thọ được đặt ra với các yêu cầu chính cần đạt được như sau:

- Quản lý hồ sơ

 Cập nhật danh mục

 Cập nhật chức vụ

 Cập nhật trình độ chuyên ngành

 Cập nhật phòng ban

 Cập nhật ngoại ngữ

 Cập nhật hồ sơ

 Cập nhật q trình cơng tác

 Cập nhật hồ sơ nhân viên

 Cập nhật quan hệ gia đình

 Cập nhật khen thưởng/kỉ luật

 Cập nhật lương

- Tìm kiếm thơng tin

 Tìm kiếm theo chức vụ

 Tìm kiếm theo phòng ban

 Tìm kiếm theo mã nhân viên

 Tìm kiếm theo chuyên ngành

 Tìm kiếm theo giới tính

 Tìm kiếm theo ngoại ngữ

- Thống kê

 Thống kê danh sách nhân viên

 Thống kê danh sách lương của nhân viên

 Thống kê danh sách nhân viên khen thưởng/kỉ luật Thống kê quá trình làm việc

 Thống kê danh sách Đoàn/Đảng

3.1Hệ thống các ký hiệu trong sơ đồ:Hình vẽMơ tảChức năng của hệ thống

Tác nhân ngoàiLuồng dữ liệu

Kho dữ liệu- Chức năng: Là một quá trình biến đổi dữ liệu. Thay đổi giá trị, cấu trúc, vị trí

của một dữ liệu hoặc từ một số dữ liệu đã cho, tạo ra một dữ liệu mới phục vụ

cho hệ thống bằng cách chuyển đến kho hoặc các chức năng tiến trình khác.

- Kho dữ liệu: Biểu diễn cho thông tin cần phải giữ trong một khoảng thời gian

để một hoặc nhiều quá trình hoặc tác nhân xâm nhập vào. Dưới dạng vật lý,

chúng có thể là tệp các tài liệu được cất giữ trong văn phòng hoặc các tệp máy

tính được lưu trên đĩa.

- Tác nhân ngồi: Còn gọi là đối tác, là một thực thể ngồi hệ thống, có liên hệ,

trao đổi thơng tin với hệ thống.

- Dòng dữ liệu: Là dòng chuyển rời thơng tin vào hoặc ra khỏi một tiến trình,

chức năng. Mũi tên chỉ hướng và tên của dòng thơng tin.33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Quá trình công tác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×