Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốcgvhd:2.2 Sơ đồ khối nguồn:Hình 2.2: Sơ đồ khối nguồn

Điện áp xoay chiều 220V được hạ áp xuống còn 12v xoay chiều. điện áp 12v xoay

chiều được chỉnh lưu thanh điện áp một chiều rồi đưa vào IC ổn áp 7805 để lấy ra

điện điện áp 5V để đưa vào mạch điều khiển. Điện áp sau chỉnh lưu để nuối động

cơ.

Chọn IC 7805 cho ra 5v nuôi cho vi điều khiển. Điện áp qua cầu chỉnh lưu 24v cấp

cho khối động lực. Các điện áp lấy ra chuẩn để đảm bảo các linh kiện và động cơ

chạy tốt nhất.2.3. khôi động lực:Sv: Trần Tuấn Vũ38Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốcgvhd:Hình 2.3: Sơ đồ khối động lực

Tín hiệu điều khiển được cách li quang với khối động lực. khi chân PC1 ở mức

cao, PC2 ở mức thấp thì Q4,Q6 khóa Q3 dẫn thơng qua cầu phân áp R6, R7 làm

sụt áp trên cực G của Q7 làm Q7 dẫn động cơ quay thuận.

Khi PC2 ở mức cao PC1 ở mức thấp thì Q3, Q7 khóa, Q4 dẫn thông qua cầu phân

áp R8, R9 làm sụt áp trên cực G của Q6 làm động cơ quay ngược.

Tính tốn: Động cơ một chiều dùng encoder .

Cơng suất của động cơ là = <60w. Với nguồn nuôi là 24V vậy giá trị dòng điện

khoảng 3A. Vì vậy chọn Mosfet có dòng định mức khoảng 7A-10A, nhưng trên thị

trường có IRF 540 va IRF 9540 có trị số IĐM=22A có giá thành thấp.Sv: Trần Tuấn Vũ39Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốcgvhd:Các điện trở là các cầu phân áp cho Mosfet. Các diode ở mạch có tác dụng chống

ngược dòng.

UG=12v để đảm bảo IRF dẫn tốt nhất.

Tín hiệu từ enconder được đưa vào cửa đảo của bộ so sánh, so sánh với điện áp ở

cửa thuận của bộ so sánh. khi động cơ quay econder đếm số vòng đưa ra tín hiệu

xung , tín hiệu này tạo ra điện áp trung bình trên cửa đảo của bộ so sánh .khi điện

áp của enconder đưa về lớn hơn điện áp ở cửa thuận thì đầu ra lật trạng thái từ

mức “1” về mức “0”. Khâu này làm tốc độ động cơ quay nhanh hay chậm khi ta

vặn biến trở.2.4.Khối điều khiển:Hình2.4: Sơ đồ khối điều khiểnSv: Trần Tuấn Vũ40Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốcgvhd:Dữ liệu điều khiển được nhập từ bàn phím sau đó xuất ra xung điều khiển ra hai

chân P3.0 và P3.1. tín hiệu phản hồi được đưa vào chân P3.2 sau đó được VDK xử

lý xuất tín hiệu điều khiển để ổn định tốc độ động cơ.

Khi nhấn nút start lần 1 thì tín hiệu vào chân PC2=1 và PC1=0 Động cơ quay

thuận. Khi nhấn nut start lần 2 thì tín hiệu vào chân PC1=1,PC2=0 Động cơ quay

ngược. Khi vặn biến trở làm động cơ thay đổi tốc độ .

Vcc=5v cấp nguồn cho vi điều khiển.2.5 Sơ đồ nguyên lý chung:2.6 Sơ đồ board mạch:Sv: Trần Tuấn Vũ41Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốcgvhd:Hình 2.6: Sơ đồ board mạch2.7. chương trình :Sv: Trần Tuấn Vũ42Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốcgvhd:#include

sbit PWM = P2^3;

sbit TANG = P1^2;

sbit GIAM = P1^5;

unsigned char dem=0,tocdo=50;

bit TANG1=1,TANG0=1,GIAM0=1,GIAM1=1;

void timer0(void) interrupt 1

{

TR0 = 0;

TF0 = 0;

dem++;

if(dem > 100)

dem = 0;

if(dem
PWM = 1;

else

PWM = 0;

TR0 = 1;

}

void phimnhan()

{

//////////////////////////

TANG0=TANG1;TANG1=TANG;

if((TANG0==1)&&(TANG1==0))

tocdo=tocdo+10;

if(tocdo==110)tocdo=100;

/////////////////////////////////

GIAM0=GIAM1;GIAM1=GIAM;

if((GIAM0==1)&&(GIAM1==0))

tocdo=tocdo-10;

if(tocdo==-10)tocdo=0;

}Sv: Trần Tuấn Vũ43Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốcgvhd:void main(void)

{

TMOD = 0x02;

IE = 0x82;

TH0=TL0=-100; // tao tan so 0.1 ms

TR0 = 1;

PWM=0;

while(1)

{

phimnhan();

}

}

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

1.Kết quả đạt được:

Sau quá trình nghiên cứu và thi cơng,em đã hồn thành các nội dung đề tài nêu ra.

Động cơ điều khiển tốc độ trơn bởi biến trở, đảo chiều gián tiếp bằng nút nhấn.

Sau khi thực hiện xong đề tài này đã có thêm nhiều kiến thức về cấu trúc phần

cứng vi điều khiển, lập trình vi điều khiển và ghép nối cho các ứng dụng thực tế.

Đồng thời có thêm những kinh nghiệm trong việc thiết kế và lập trình các ứng

dụng cho vi điều khiển.

2.Tài liệu tham khảo:

1. Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051 của Nguyễn Tăng Cường và Phan

Ngọc Thắng (NXB Khoa Học và Kỹ Thuật)

2. Họ vi điều khiển 8051 của Tống Văn On và Hoàng Đức Hải (NXB Lao Động

Xã Hội)

3. Tài liệu trên mạng:

- Website: http://www.ebook.edu.vn/

http://www.tailieu.vn/

http://www.dientuvietnam.net/Sv: Trần Tuấn Vũ44Đồ án chuyên ngành

Dương Tấn Quốcgvhd:NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2012

Chữ ký của giáo viênSv: Trần Tuấn Vũ45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×