Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Các Biện Pháp Hạn Chế Và Cải Tạo Đất

IV. Các Biện Pháp Hạn Chế Và Cải Tạo Đất

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Từng bước xây dựng một nền nông nghiệp “sạch” đảm bảo đa dạng hóa cây

trồng, tạo năng suất bền vững, ổn định, giảm sử dụng phân khống và hóa

chất độc hại bảo vệ thực vật. Không nên đặt mục tiêu duy nhất bằng mọi

giá đạt năng suất cây trồng, vật ni cao nhất+ Đối với cơng nghiệp:

- Có khu xử lý chất thải riêng với từng khu công nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra xử lý những doanh nghiệp vi phạmCác biện pháp cải tạo đất

+ Đối với đất xói mòn

- Trồng cây xanh là biện pháp tốt nhất để cải tạo đất xói mòn: nó là lớp

phủ thực vật che chắn và bảo vệ đất trước khả năng bào mòn của nước và

gió, hơn nữa rễ cây có tác dụng liên kết các hạt đất lại với nhau tức là làm

tăng kết cấu đất, làm đất khó bị xói mòn hơn; cây trồng có thể là những cây

lâu năm (trồg rừng đầu nguồn), hoặc nhữg cây có khả năng cải tạo đất tốt

như: cây cốt khí, cỏ verniver, cây họ đậu, cây phân xanh…- Bón phân vi sinh, phân hữu cơ (đối với đất trồng) để tăng hàm lựong

chất dinh dưỡng cho đất và tăng kết cấu đất.

- Xây dựng các cơng trình thủy lợi thích hợp để tiêu thốt nước hợp lý,

giảm nguy cơ gây xói mòn....

- Ngồi việc trồng cây phòng hộ, cải tạo các hệ thống chắn nước, thốt

nước...để làm giảm sự xói mòn của đất, còn có một phương pháp được ứng

dụng rộng rãi trên thế giới hiện nay - sử dụng polymer.

+ Đối với đất phèn- Có các biện pháp thủy lợi hợp lý.

- Bón vơi khử chua làm giảm độc hại của nhơm và sắt tự do sau đó tháo

nước để rửa mặn.

- Cày ải, phơi khơ đất vào mùa khơ.

- Bón phân cân đối giữa các loại phân đạm, lân và kali. Ruộng bị nhiễm

phèn cần bón thêm những loại phân có chứa nhiều lân dễ tiêu như DAP,

NPK. Cũng có thể bón thêm sufer lân, vơi bột.

+ Đối với đất mặn- Cần tiến hành xây dựng các hệ thống kênh, mương tưới để rửa mặn và

hệ thống mương tiêu để tiêu mặn trên mặt và nước ngầm.

- Phân hữu cơ có tác dụng rất tốt đối với đất mặn ngoài giá trị cung cấp

dinh dưỡng, phân hữu cơ dần dần cải thiện kết cấu đất. Một số loại cây

phân xanh phát triển tốt trên đất mặn như bèo dâu, điền thanh hạt tròn...

nên phát triển những cây này ở những vùng đất mặn.

- Cần xây dựng chế độ canh tác hợp lý cho vùng đất mặn. Ðối với đất

mặn nhiều tốt nhất là đưa vào trồng các cây có khả năng chịu mặn như cói,

phân xanh trong một số năm để cải tạo độ mặn rồi sau đó mới trồng lúa

hay các loại hoa màu khác.+ Đối với đất nhiễm KLN

- Sử dụng thực vật để hấp phụ KLN ví dụ như 2 lồi thuộc họ

dương xỉ (có tên khoa học là Pteris Vittata và Pityrogramma Calomelanos)

và cỏ mần trầu  (tên khoa học là Eleusine Indica) có khả năng tích lũy kim

loại nặng, đặc biệt là các chất chì, kẽm, asen và cadmiumV. Công Cụ, Chế Tài Xử Phạt

+ Điều 184 (BLHS). Tội gây ô nhiễm đất

- Người nào chôn vùi hoặc thải vào đất các chất độc hại quá tiêu chuẩn cho

phép, đã bị xử phạt hành chính mà cố tình khơng thực hiện các biện pháp khắc

phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng,

thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không

giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

- Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy

năm.- Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm

đến mười năm.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc

nhất định từ một năm đến năm năm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Các Biện Pháp Hạn Chế Và Cải Tạo Đất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×