Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4.2 Sơ đồ mức ngữ cảnhNhà Cung

CấpCấp hàng theo Y/CY/C Quản LýQuản Lý

Cửa Hàng

ThuốcHệ thống quản lý

Cửa Hàng Thuốc

Đáp ứng yêu cầuBáo Cáo

Đáp

ứng

yêu

cầuY/C

mua

thuốcKhách Hàng29

Thủ kho2.4.3. Sơ đồ phân rã mức đỉnhY/cầu nhập,

xuất

Báo cáo KQNhậpQuản lý

nhập,xuất

XuấtBộ

Phận

Quản

ThuốcY/cầu cập nhậtCập nhật

thông tin

Nhà cung cấpTrả về TTthuốc

Yêu cầu bánBán hàngCửa

Hàng

ThuốcSố liệu thuốcBáo cáo KQ

Yêu cầu TKêThống kê

Báo cáo KQNhậpXuấtY/C TKiếmTìm kiếm

Báo cáo KQThuốcNhà cung cấp302.5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

2.5.1 Chức năng Nhập xuấtBộ

PhậnY/c nhập dự trùDự trù

hàngDự trùBáo cáo KQ

hợp sốQuảnCửa

hàng

thuốcThông

Y/c

tin SL nhập

hợp số

Thông tinNhập hàng

NhậpBáo cáo KQ

Y/c số liệu xuấtXuất hàng

hợp số

Báo cáo

KQ

Thông

tin

hợp số

Thông

tinhợp số

Thông

tin31xuất2.5.2 Chức năng cập nhật thơng tinBộY/cầu cập nhậtthơng tin

thuốcThuốcBáo cáo KQPhậnY/cầuhợp

cậpsốnhật

Thơng

tinthơng tin

nhóm thuốcNhóm thuốcThơng tin

thiết bịThiết bịBáo cáo KQQuảnhợphợp

số số

Thông

Thông

tin

tin

Y/cầu cập nhậtCửa

Báo cáo KQhàngY/cầu cập nhậtnhà cung

cấpThuốcBáo cáo KQ32nhà cung cấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×