Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 7 : Tính điện – hơi - nước - lạnh :

Phần 7 : Tính điện – hơi - nước - lạnh :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệBảng 21. Bảng tóm tắt điện dân dụng của nhà máySTTTên cơng trìnhDiện

tích

(m2)Ptc (W/m2 )P0 (W)Số bóng

( cái )Cơng suất

(W/h)1Phòng thường

trực bảo vệ246404160Phòng y tế166403120Khu hành chính115,584024960Nhà ăn120640187205Phòng sinh hoạt

vệ sinh5644062406Phòng chứa sản

phẩm12006401807200Phòng chứa bao

bì, phụ gia và chất

ổn định9664015600Trạm biến áp2464041609Khu xử lý nước

thải40640624010Phân xưởng cơ

điện546409360Kho nhiên liệu486408320Nhà nồi hơi546409360Nhà đặt máy phát

điện366406240Lạnh trung tâm366406240Khu cung cấp

nước và xử lý

nước486408320Nhà để xe66640104002

3

47

811

12

13

14

15

16Đồ án công nghê thực phẩm70Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệGara ôtô48440520018Nhà để xe chở

hàng và xe bồn1054401144019Kho chứa hóa

chất24640416020Phân xưởng sản

xuát chính122412403681472017Tổng2816028160W = 28,16KW7.1.2. Điện dùng cho động lực :

Bảng 22. Bảng tóm tắt điện động lực của nhà máySTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Tên thiết bị

Cân định lượng

Tank chứa

Thiết bị ly tâm

Thiết bị xử lý nhiệt bản mỏng

Tank chứa trước khi đồng hóa

Thiết bị đồng hóa

Thiết bị cấy giống

Máy rót hộp ( yaourt )

Tank phối trộn ( yaourt )

Tank lên men ( yaourt )

Tank phối trộn ( sữa tươi )

Thiết bị lọc ( sữa tươi )

Tank chứa trước đồng hóa 2 ( sữa tươi )

Thiết bị đồng hóa 2 ( sữa tươi )

Thiết bị thanh trùng ( sữa tươi )

Máy rót ( sữa tươi )

Tank cho rót ( sữa tươi )Đồ án cơng nghê thực phẩmSố lượng

1

1

1

1

2

1

6

1

3

4

2

1

2

1

1

1

1Công suất

tiêu thụ

KW/h

1

2.5

0.5

2

0.75

46

4

35

4

13.75

3

0.5

0.75

50

7

11

1.5Tổng công

suất

1

2.5

0.5

2

1.5

46

24

35

12

55

6

0.5

1.5

50

7

11

1.5

71Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệTổng2577.1.3. Xác định phụ tải :

7.1.3.1. Phụ tải tính tốn cho chiếu sáng:

- Do bóng đèn dùng mắc khơng đồng nhất nên:

Ptt1 = Pcs x Kcs

Trong đó: Kcs là hệ số khơng đồng nhất của các bóng đèn,

Kcs = 0.8

P’cs = 28,16 x 0.8 = 22,528 (kW)7.1.3.2. Phụ tải tính tốn cho động lực:

P’dl = Pdl x Kc

Kc là hệ số cần dùng, Kc = 0.5 ÷ 0.6 , ta chọn Kc = 0.6

Ptt2 = 257 x 0.6 = 154,2 (kW)

Vậy công suất nhà máy nhận được từ bộ phận thứ cấp của trạm biến áp hay máy phát

điện là:

Ptt = P’cs + P’đl = 22,528 + 154,2 = 176,78 (KW),7.1.4. Tính điện năng tiêu thụ hàng năm :

- Tính điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng:

ACS = PCS.T.K (KW.h).

Trong đó: PCS = ∑Pđèn = 28,16 KW

K: hệ số đồng bộ giữa các đèn từ 0,9 ÷ 1 ; lấy K =1.

T: hệ số sử dụng tối đa (h). T = K1. K2.

K1: Thời gian thắp sáng trong một ngày: K1 = 16 h.

K2: Số ngày làm việc bình thường trong năm = 344 ngày.

T = 16 x 344=5504(h)

Thay số ta có: ACS = 28,16 x 5504 = 154992,64 (KW.h).

Đồ án công nghê thực phẩm72Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệ- Điện năng tiêu thụ cho động lực:

Adl = Pdl.T.K (KW.h).

Trong đó: K: hệ số động lực cần dùng, chọn K = 0,6.

T: thời gian hoạt động trong năm T = 16 x 344 = 5504 (h).

Adl =257 x 5504 x 0,6 = 848716,8 (KW.h).

- Điện năng tiêu thụ cho toàn nhà máy trong năm:

A = A’ .(ACS + Adl) (KW.h).

A’: Điện năng tổn hao trên đường dây, lấy A’ = 3 % (ACS +Adl).

A = 1,03 x ( 154992,64 + 848716,8 ) = 1033820,723 (KW.h).7.1.5. Chọn máy biến áp :

- Hệ số cosφ đối với phần chiếu sáng có thể lấy bằng 0,6.

Tính cơng suất phản kháng:

Qtt2 = Ptt. tgφ1 (KVA).

Với các thiết bị động lực hệ số cosφ = 0,6 => tgφ = 1,33

Vậy Qtt2 =176,78 x 1,33 = 235,1174 (KVA).7.1.5.1. Tính dung lượng bù:

- Nâng hệ số cosφ1 = 0,6 lên cosφ2 = 0,9 ÷ 0,96.

Qb = Ptt. (tgφ1 - tgφ2) (KVA),

Vớicosφ2 = 0,92 ta có tgφ2 = 0,426.

Qb = 176,78 x ( 1,33 – 0,426 ) = 159,8 (KVA).7.1.5.2. Xác định số tụ điện:

- Số lượng tụ điện cần dùng:n=Qb 159,8

=

= 15,98

q

10Vậy chọn n = 16tụ.

- Sau khi chọn tụ ta thử lại và tính được cosφ thực tế theo công thức sau:

Đồ án công nghê thực phẩm73Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

Cosφtt =Cosφtt =GVHD: Nguy ễn L ệPtt

P 2tt + ( Qtt 2 − n.q )2176, 78

176, 782 + (235,1174 − 16 x10)= 0,998- Chọn máy biến áp

Pchọn =

+

+

+

+

+

+

+

+Ptt

176, 78

=

= 177,13 (KVA).

Cosφtt 0,998Chọn máy biến áp 3 pha 180 (200 ) KVA.

Loại máy biến áp: MBA 3 PHA 35/0.4 180 kVA

Nước sản xuất: Việt Nam

Hãng sản xuất: Biến thế Hà Nội

Công suất (KVA): 180 ( 200 ) .

Điện áp: 35/0.4

Tổ đấu: Y/yn-12

Trọng lượng (Kg): 930.Hinh 11. Máy biến ápMBA 3 PHA 35/0.4 180

kVA7.1.6. Chọn máy phát điện

Đề phòng mất điện và đảm bảo điện cho sản xuất nhà máy nhất

thiết phải trang bị một máy phát điện dự phòng với cơng suất 300kVA chạy

bằng dầu D.O

Số lượng : 1 máy .Đồ án công nghê thực phẩm74Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệ7.2. TÍNH HƠI:

7.2.1. Tính chi phí hơi:

∗ Chi phí hơi sử dụng cho các thiết bị:

- Trong các nhà máy thực phẩm, để cấp nhiệt cho các thiết bị người ta thường sử

dụng tác nhân là hơi nước bão hồ. Thường được dùng với mục đích gia nhiệt

như: tiệt trùng sữa, thanh trùng sữa, nâng nhiệt sữa, chạy rửa thiết bị… Ngồi ra

hơi nước còn được dùng để phục vụ cho sinh hoạt, vô trùng cho các thiết bị

trước và sau mỗi ca sản xuất.

- Sử dụng hơi nước trong sản xuất có một số ưu điểm sau:

+ Hơi nóng truyền nhiệt đều, khơng xảy ra hiện tượng truyền nhiệt cục bộ, dễ

điều chỉnh nhiệt độ bằng cách điều chỉnh áp hơi.

+ Thuận tiện cho việc vận hành các thiết bị, không cồng kềnh, phức tạp,

chiếm một phần diện tích nhỏ trong phân xưởng.

+ Khơng gây độc hại, đảm bảo vệ sinh cho sản xuất, nên được dùng cho sản

xuất thực phẩm.

+ Khơng ăn mòn thiết bị, có thể vận chuyển đi xa bằng ống.

+ Đảm bảo vệ sinh cho sản xuất.

- Để chọn được nồi hơi và biết được nhu cầu về nhiên liệu, ta cần tính được lượng

hơi cần sử dụng trong một ca sản xuất, với tất cả các thiết bị cùng hoạt động.

Bảng 23. Lượng nhiệt sử dụng cho các quá trình trong 1 ngàySTTCông đoạnLượng nhiệt cần ( kcal )1Ly tâm278415,8462Trước đồng hóa 1635155,253Trước phối trộn154198,344Đồng hóa lần 251863,495Thanh trùng sữa155434,95Đồ án công nghê thực phẩm75Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệ7.2.1.1. Lượng nhiệt cần dùng cho q trình gia nhiệt ly tâm:

Q1= Gs× Cs× (t2 – t1)

kcal

Trong đó:

Gs: là lượng sữa cần gia nhiệt.

t2: nhiệt độ sữa sau khi gia nhiệt.

t1: nhiệt độ sữa trước khi gia nhiệt.

Cs: Nhiệt dung riêng của sữa có độ khơ 11,9%.

Cs = Cn× (1- B) + Cck× B kcal/kg.oC.

Trong đó:

Cn: nhiệt dung riêng của nước, kcal/kg.oC.

Cck: nhiệt dung của chất khô, kcal/kg,oC.

B: hàm lượng chất khô, %.Cs = 1 × (1 − 0.119 ) + 0,95 × 0,119 = 0,994kcal / kg.o C .

Gs = 25166,845 (l/ca) = 25921,850(kg/ca).t 2 = 45 o C , t1 = 10 o CQ1 = 25921,850 × 0,994 × (45 − 10) = 278.415,846(kcal ) .

7.2.1.2. Lượng nhiệt cần dùng cho quá trình gia nhiệt trước đồng hóa 1:

Q2= Gs× Cs× (t2 – t1)

kcal.

Trong đó:

Gs: là lượng sữa cần gia nhiệt.

t2: nhiệt độ sữa sau khi gia nhiệt.

t1: nhiệt độ sữa trước khi gia nhiệt.

Cs: Nhiệt dung riêng của sữa có độ khơ 11,9%.

Cs = Cn× (1- B) + Cck× B kcal/kg.oC.

Trong đó:

Cn: nhiệt dung riêng của nước, kcal/kg.oC.

Cck: nhiệt dung của chất khô, kcal/kg.oC.

Đồ án công nghê thực phẩm76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 7 : Tính điện – hơi - nước - lạnh :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×