Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.5: Các giá trị ngầm định

Bảng 2.5: Các giá trị ngầm định

Tải bản đầy đủ - 0trang

59STT

7Các giá trị

Làm theo giờ hành chínhKết quả

36 người trả lời

Số lần

Tỷ lệ (%)

1

2,7Các giá trị này ảnh hưởng rất lớn đến phong cách làm việc cũng như thái

độ ứng xử của CBCNV trong công ty. Các giá trị này được hình thành và tồn

tại trong thời gian dài, ăn sâu vào tiềm thức của các thành viên trong công ty

và trở thành điều mặc nhiên được công nhận, chi phối hành vi của mỗi

CBCNV.

Đồng thời, luận văn cũng nhận thấy rằng các giá trị ngầm định của công

ty thường khó thay đổi và ảnh hưởng rất lớn đến phong cách làm việc, các

quyết định, cách giao tiếp và ứng xử của mỗi CBCNV. Tuy nhiên, điều quan

trọng nhất được mọi thành viên thừa nhận và trở thành giá trị ngầm định, đó

là đề cao vai trò của khách hàng ,tâm huyết với công việc và môi trường làm

việc nghiêm túc của CBCNV trong cơng ty. Theo đó, bất kỳ các hoạt động sản

xuất nào của công ty đều hướng tới khách hàng

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG VĂN HĨA DOANH

NGHIỆP TẠI CƠNG TY CP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

MEMCO

Qua trải nghiệm thực tế và sử dụng các phương pháp nghiên cứu đã

chọn, khảo sát ở đối tượng là các CBCNV tại công ty CP Vật tư và Thiết bị y

tế Memco. Luận văn đã tập trung phân tích thực trạng vấn đề văn hóa doanh

nghiệp tại cơng ty Memco. Hiện nay văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty đang

được xây dựng và phát triển, có thể tóm tắt một số ưu điểm và những hạn chế

như sau:

- Về những yếu tố hữu hình: cơ sở vật chất hiện nay tuy chưa được đánh

giá là khang trang hiện đại nhưng về cơ bản cũng đã đáp ứng tương đối nhu

cầu sản xuất và kinh doanh của công ty Memco. Bên cạnh đó, kiến trúc, cách

bày trí và cảnh quan công ty hiện nay chưa được đánh giá tốt nhưng đã thể60hiện đơn vị có cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Logo hiện nay của công ty gây ấn

tượng tốt và thể hiện được ý nghĩa khi nói về công ty Memco. Website của

công ty thực sự hiệu quả trong việc hỗ trợ khách hàng trong việc tra cứu

thông tin. Trang phục của CBCNV chưa thực hiện đồng phục thống nhất và

chưa qui định về trang phục thống nhất cho nhân viên văn phòng. Hiện nay

cơng ty đã thực hiện khá tốt việc doanh nghiệp các nghi lễ và các phong trào,

thu hút được mọi thành viên trong công ty cùng tham gia. Hàng năm công ty

đều thực hiện cơng tác bình xét, khen thưởng, tun dương nhưng những

CBCNV này chưa thực sự là hình mẫu để các thành viên công ty noi theo.

- Cán bộ nhân viên chưa có niềm tin vào viễn cảnh và sứ mệnh, niềm tin

vào sự phát triển của cơng ty. Ngồi ra, trong quá trình hoạt động, CBCNV

cũng đã theo đuổi một số giá trị ngầm định như: môi trường làm việc nghiêm

túc, nề nếp; coi khách hàng là trung tâm; lòng yêu nghề, tâm huyết với công

việc; môi trường làm việc năng động, sáng tạo; làm việc theo thói quen, thủ

tục. CBCNV cơng ty cũng đã hình thành độ ứng xử có nề nếp, kỷ luật, tôn

trọng khách hàng. Mối quan hệ giữa các thành viên trong công ty cũng rất

thân thiện, mọi người cùng hỗ trợ nhau trong công việc; mối quan hệ giữa

lãnh đạo và nhân viên luôn thân thiện và cởi mở. Bên cạnh đó, việc “trao

quyền” cho nhân viên chưa được đề cao tại công ty, môi trường làm việc chưa

được đánh giá là năng động, sáng tạo.

- Bản tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh của công ty được đưa ra vào năm

2014, đến nay hầu hết các CBCNV đều nắm rõ nội dung của viễn cảnh, sứ

mệnh cũng như mục tiêu chiến lược của công ty. Việc thực hiện các quy định,

nội quy của công ty khá nghiêm túc và nề nếp, hệ thống đánh giá thành tích rõ

ràng, được thực hiện đúng quy trình. Tuy nhiên, hệ thống các giá trị cốt lõi

công ty đã tuyên bố qua nghiên cứu khảo sát cho thấy đa số các CBCNV chưa

quyết tâm theo đuổi và nuôi dưỡng cả ba giá trị này, việc đánh giá thành tích61còn căn cứ vào ngày công làm việc, chưa phân loại chính xác chất lượng cơng

việc thực hiện, dẫn đến chủ nghĩa bình qn trong cơng ty.62KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Bằng trải nghiệm thực tế và sử dụng các phương pháp nghiên cứu đã

chọn, trong chương 2 luận văn đã tập trung phân tích thực trạng về văn hóa

doanh nghiệp và việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của cơng ty CP Vật tư

và Thiết bị y tế Memco, từ đó nêu ra những thành cơng cũng như những vấn

đề còn tồn tại của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty.

Hiện nay, văn hóa doanh nghiệp cơng ty đang trong giai đoạn hình thành

và phát triển, chịu tác động của mơi trường bên trong và mơi trường bên

ngồi. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ việc xác định các

giá trị văn hóa cốt lõi. Những giá trị được các thành viên chấp nhận thì sẽ tiếp

tục duy trì theo thời gian và dần dần được coi là đương nhiên. Tuy nhiên, các

thành viên trong doanh nghiệp rất nhạy cảm với sự thay đổi môi trường làm

việc và các giá trị mà lãnh đạo đưa vào. Thông thường, sự thay đổi này

thường bị từ chối. Các giá trị không được nhân viên thực hiện sẽ phải thay đổi

hoặc loại bỏ khỏi danh sách các giá trị cần đưa vào.

Văn hóa doanh nghiệp thường được hình thành, xuất hiện bởi sự ngầm

định hơn là được xây dựng. Công ty Memco cần đặt cho mình mục tiêu thiết

lập văn hóa để có được những thành cơng xa hơn và tốt đẹp hơn việc tạo lập

văn hóa từ sự ngầm định.63CHƯƠNG 3GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN

VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO

3.1. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HĨA

DOANH NGHIỆP CƠNG TY CP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

MEMCO

3.1.1. Các yếu tố của môi trường

a. Môi trường văn hóa xã hội

Là một yếu tố thể hiện sự khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia

khác. Việt Nam là đất nước có nên văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc,

mỗi vùng miền có một nét văn hóa riêng biệt, đối với miền Trung, khi được

ví như đòn gánh của đất nước, được đan xen văn hóa của 2 miền còn lại, tạo

cho miền Trung một nét văn hóa đa dạng, phong phú nhưng vẫn có những nét

của riêng mình.

Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi chúng ta đang tiến hành hội nhập

để phát triển kinh tế – văn hóa, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải

chấp nhận sự hòa nhập, giao thoa văn hóa. Cùng với đó là thời đại cơng nghệ

thơng tin bùng nổ, các phương tiện thông tin ngày càng phong phú, đặc biệt

là sự phát triển của công nghệ internet. Tất cả sự thay đổi trên đã tác động rất

lớn đến bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh những tác động tích cực thì hiện

nay những luồng văn hóa ngoại lai đang xâm nhập vào trong xã hội Việt

Nam, nó đã và đang tác động đến nền văn hóa truyền thống đã tồn tại hàng

ngàn năm.

Đặc điểm nổi bật của văn hóa dân tộc Việt Nam là coi trọng tư tưởng

nhân bản, chuộng sự hài hoà, tinh thần cầu thực, ý chí phấn đấu tự lực, tự

cường…đây là những ưu thế để cơng ty có thể xây dựng và phát triển VHDN64mang bản sắc Việt Nam trong thời hiện đại. Văn hố dân tộc có những ảnh

hưởng tích cực tới VHDN đối với công ty, là tạo chất keo kết dính các thành

viên trong cơng ty, chọn những cơng việc được tơn trọng khơng hẳn vì lương,

thu nhập, thích ứng tốt trước những thay đổi của thị trường và các mâu thuẫn

trong công ty thường được giải quyết êm thấm.

Tuy nhiên văn hố dân tộc cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến

VHDN của cơng ty. Đó là ảnh hưởng của lối sống trọng tình, với quan hệ

đồng nghiệp gần gũi, giải quyết công việc dựa trên quan hệ cá nhân, không

tách bạch đời sống riêng tư với cơng việc. Vì vậy nó cũng ít nhiều ảnh hưởng

tới ý thức kinh doanh lành mạnh của công ty. Và còn những ảnh hưởng của ý

thức vì thể diện, của lối sống sinh hoạt. Do tâm lý thích làm những cơng việc

có tính ổn định cao, ít dám trực tiếp bảo vệ ý kiến của mình. Họ phấn đấu cốt

để “vinh thân phì gia”, u thích trung dung, n vui với cảnh nghèo, dễ

dàng thoả mãn với những lợi ích trước mắt, ngại cạnh tranh; tư tưởng “trọng

nông khinh thương” ăn sâu vào tâm lý người Việt Nam đã cản trở khơng nhỏ

đến q trình xây dựng và phát triển VHDN của cơng ty.

Việt Nam là nước có mơi trường chính trị - xã hội ổn định, đáp ứng

được nhu cầu làm ăn lâu dài. Theo đánh giá, Việt Nam xếp thứ 34/158 quốc

gia và vùng lãnh thổ, thuộc nhóm nước có chỉ số hòa bình cao trên thế giới.

Đây là một lợi thế lớn của công ty Memco trong việc thực hiện các sứ mệnh

mà công ty đã tuyên bố. Hiện nay, với quy mô dân số 90 triệu người và duy

trì mức sinh thay thế (mỗi phụ nữ sinh từ 2-2,1 con), mỗi năm dân số Việt

Nam tăng hơn 1 triệu người và sẽ đạt quy mô dân số cực đại vào năm 2050

với khoảng 110 triệu dân, trong đó dân số già trên 65 tuổi chiếm 18%. Đây là

cơ cấu dân số đẹp, là mong muốn của nhiều nước, đảm bảo hài hòa giữa các

lứa tuổi và sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Lực lượng lao động trẻ,

dồi dào và tiếp tục tăng sẽ là nguồn lực quan trọng cho việc xây dựng công ty65và cải thiện được năng suất lao động, cải thiện nâng cao thu nhập của người

lao động và dễ dàng trong việc tiếp thu các giá trị văn hóa mà Ban Giám đốc

cơng ty muốn hướng đến. Có tới 80% CBCNV truy cập internet hằng ngày.

Đó là điều kiện thuận lợi để tiếp tục truyền thông và chia sẻ sứ mệnh, các

cam kết của cơng ty đến tồn thể nhân viên trong công ty.

Việt Nam cũng đồng thời là nước có nhiều tín ngưỡng, tơn giáo. Các tơn

giáo, tín ngưỡng dung hợp, đan xen và hòa đồng, khơng có kì thị, tranh chấp

và xung đột tơn giáo. Các tín ngưỡng truyền thống và tàn dư tôn giáo nguyên

thủy in dấy khá sâu đậm vào đời sống tinh thần của người Việt Nam, theo

suốt chiều dài lịch sử, đó là cái nền tâm linh để dễ dàng đón nhận sự du nhập

của các giá trị văn hóa khác. Sự khoan dung, lòng độ lượng và nhân ái của

dân tộc Việt nên CBCNV tiếp cận các giá trị văn hóa mới của cơng ty một

cách tự nhiên, miễn là nó khơng trái với lợi ích dân tộc, quốc gia và truyền

thống văn hóa, tín ngưỡng cổ truyền.

b. Mơi trường chính trị pháp luật

Đại hội XII của Đảng đã xác định kế thừa, phát triển những quan điểm

chỉ đạo và những định hướng lớn của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết

Trung ương 5 khoá VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và những nội dung Văn kiện Đại hội XI

của Đảng về văn hoá, Hội nghị Trung ương 9 khoá XI đã ban hành Nghị

quyết về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu

cầu phát triển bền vững đất nước".

Vận dụng những quan điểm của Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết

Trung ương 9 khoá XI vào điều kiện, yêu cầu 5 năm tới, Văn kiện Đại hội

XII nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo: các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ

và thực hiện có kết quả: mục tiêu xây dựng nền văn hố và con người Việt

Nam phát triển tồn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần66dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; làm cho văn hóa thực sự trở thành

nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo

đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu "dân

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đồng thời, Nhà nước và các cơ quan ban ngành ngày càng có nhiều giải

pháp thúc đẩy việc giáo dục nhằm giúp cải thiện chất lượng giáo dục, tích

cực tổ chức các trường đào tạo ngắn hạn cho người lao động nhằm trau dồi,

nâng cao kiến thức thực tế và kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, quan tâm tới

việc chăm sóc cuộc sống của người lao động, tuyên truyền, khuyến khích,

động viên người lao động có ý thức trong việc học tập, nâng cao kiến thức,

tay nghề cho bản thân. Giúp người lao động tìm được nhiều cơ hội việc làm

cho chính mình, và dần khắc phục được tình trạng yếu kém trong chất lượng

nguồn lao động của nước ta hiện nay, nâng cao năng lực của người lao động.

Nhằm thực hiện tốt việc tun truyền, phổ biến cho tồn thể cán bộ,

cơng nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về

chủ trương thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” của Thành ủy Đà

Nẵng theo chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014, kế hoạch 190-KH/UBND ngày

12/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng và kế hoạch số 183/KH-BQL

ngày 19/02/2016 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

về việc triển khai “Năm văn hóa, văn minh đơ thị 2016. Khu cơng nghiệp Hòa

Cầm đã thực hiện nghiêm các quy định về quản lý trật tự, quản lý vỉa hè, lòng

đường; đảm bảo trật tụ an tồn giao thơng trong Khu cơng nghiệp, chú trọng

phát huy lối sống thân thiện, mến khách cho người Đà Nẵng bằng các nội

dung và nhiệm vụ như sau:

- Tuyên truyền giáo dục CBCNV, người lao động trong doanh nghiệp

nâng cao nhận thức về chủ trương thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị

năm 2016”67- Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh

trật tự xã hội tại các doanh nghiệp trong Khu cơng nghiệp Hòa Cầm.

- Giữ gìn trật tự, mỹ quan đơ thị trong Khu cơng nghiệp Hòa Cầm.

- Đảm bảo an tồn giao thơng trong Khu cơng nghiệp Hòa Cầm.

- Tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Thực hiện nghiêm túc việc xả thải của các doanh nghiệp theo quy định.

c. Tình hình cạnh tranh

Trong điều kiện tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế,

vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, q trình xã hội

hố ngành y tế cũng đã được thực thi, một lực lượng xã hội đáng kể đã được

thu hút tham gia vào hoạt động sản xuất vật tư và thiết bị y tế.

- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH: Được

thành lập năm 2011, là đối thủ cạnh tranh chính của công ty Memco ở thị

trường miền Bắc với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất và

xuất khẩu băng, gạc y tế, sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình

và phục hồi chức năng.

Cơng ty An Lành có quy mơ đầu tư trên 5 triệu USD, diện tích nhà máy

12.000 m2 bao gồm nhà điều hành và nhà xưởng, cũng như dây chuyền sản

xuất khép kín, máy móc hiện đại, đồng bộ được nhập khẩu từ các nước Châu

Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.... Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành

đảm bảo sản lượng gạc đạt 16 triệu đơn vị sản phẩm/ năm và là 1 trong

những nhà máy sản xuất gạc lớn trong nước. Với phương châm lấy chất

lượng sản phẩm làm nền tảng, sáng tạo làm sức sống, thích ứng nhanh làm

sức mạnh cạnh tranh, An Lành không ngừng sáng tạo và phát triển để tạo ra

những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý, an tồn với cả người

dùng và mơi trường sinh thái. Các nhà xưởng được xây dựng theo mơ hình68chuẩn chất lượng, góp phần bảo vệ mơi trường và nâng cao mơi trường làm

việc cho người lao động. Các giá trị cốt lõi của công ty An Lành là:

+ Lấy đạo đức kinh doanh và uy tín làm trọng: Ln lắng nghe mọi ý

kiến đóng góp để khơng ngừng hồn thiện, ln theo đuổi và thực hiện tốt

những gì chúng tơi đã cam kết.

+ Đề cao lợi ích của khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm: Chất

lượng phục vụ khách hàng là tiên quyết. Lợi ích của khách hàng là định

hướng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ của An Lành.

+ Trách nhiệm với xã hội: Với trách nhiệm của một doanh nghiệp, An

Lành hoạt động khơng chỉ vì mục đích kinh doanh mà còn cam kết đóng góp

một cách tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần phát

triển xã hội.

+ Sáng tạo, chất lượng, linh động, và hiệu quả: không ngừng xây dựng

nhằm đạt được những tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với nhu cầu cùa khách

hàng. Hệ thống thiết bị và dịch vụ mang tính linh động cao được trang bị

nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

+ Lợi nhuận : Tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn

lực một cách hiệu quả và trách nhiệm.

- TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO: Được thành lập

năm 2005 với tiền thân là Công ty Thiết bị y tế TW3. Công ty Danameco là

đối thủ cạnh tranh chính của cơng ty Memco ở thị trường miền Trung-Tây

Ngun với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất thuốc, hóa

dược và trị liệu; sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục

hồi chức năng; bán bn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác... Với hơn

40 năm xây dựng và trưởng thành, Danameco đã không ngừng phát triển về

mọi mặt sản xuất và cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo các

tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài. Hoạt động của Danameco luôn tuân thủ69theo các chuẩn mực luật pháp hiện hành và các tiêu chuẩn quản lý quốc tế

như: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, GSP đã được chứng nhận bởi cơ quan

chức năng. Bên canh đó, trong thực tiễn sản xuất kinh doanh Danameco còn

vận dụng các cơng cụ 5S và các tiêu chuẩn khác như ISO 14971:2007, ISO

19001:2002, ISO 14001:2004, ISO 10012:2003, SA 8000,... vào quản lý.

Sản phẩm của Danameco sản xuất theo quy mô công nghiệp trong mơi

trường khép kín, được tiệt trùng bằng hệ thống EOGAS và sử dụng các loại

bao gói thân thiện với môi trường (tự hoại sau khi sử dụng xong). Sản phẩm

thương hiệu Danameco đã có mặt tại các Bệnh viện, trung tâm y tế lớn trên

khắp ba miền Bắc Trung Nam thông qua hệ thống các Chi nhánh của

Danameco. Sản phẩm của Danameco có rất nhiều kích thước, quy cách, mẫu

mã đáp ứng theo mọi yêu cầu của khách hàng và được khách hàng tin tưởng

sử dụng, đánh giá cao. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Danameco không

những phát triển mạnh trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngồi.

Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu kinh doanh, chiến lược kinh doanh trong

thời gian tới của Danameco được đề ra như sau:

Tầm nhìn: “Trở thành một trong những Tập đoàn nghiên cứu, sản xuất,

kinh doanh thuốc, thiết bị vật tư y tế và kinh doanh đa ngành nghề dẫn đầu về

uy tín, chất lượng sản phẩm và thị phần trên thị trường Việt Nam và khu vực.

Sẵn sàng hợp tác với đối thủ của Danameco hôm nay để trở thành đối tác

Danameco trong tương lai”.

Sứ mệnh: “DANAMECO - Vì mục tiêu sức khoẻ cộng đồng và không

ngừng phát triển”

Mục tiêu: " An tồn, uy tín, hiệu quả và phát triển bền vững "

Chiến lược kinh doanh:

- Áp dụng chính sách đãi ngộ, đào tạo nâng tầm kiến thức chuyên mơn,

nghiệp vụ, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện có.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.5: Các giá trị ngầm định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×