Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 5: Các giá trị ngầm định

Bảng 5: Các giá trị ngầm định

Tải bản đầy đủ - 0trang

59Các giá trị này ảnh hưởng rất lớn đến phong cách làm việc cũng như thái

độ ứng xử của CBCNV trong cơng ty. Các giá trị này được hình thành và tồn

tại trong thời gian dài, ăn sâu vào tiềm thức của các thành viên trong công ty

và trở thành điều mặc nhiên được công nhận, chi phối hành vi của mỗi

CBCNV.

Đồng thời, luận văn cũng nhận thấy rằng các giá trị ngầm định của cơng

ty thường khó thay đổi và ảnh hưởng rất lớn đến phong cách làm việc, các

quyết định, cách giao tiếp và ứng xử của mỗi CBCNV. Tuy nhiên, điều quan

trọng nhất được mọi thành viên thừa nhận và trở thành giá trị ngầm định, đó

là đề cao vai trò của khách hàng ,tâm huyết với công việc và môi trường làm

việc nghiêm túc của CBCNV trong cơng ty. Theo đó, bất kỳ các hoạt động sản

xuất nào của công ty đều hướng tới khách hàng

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH

NGHIỆP TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

MEMCO

Qua trải nghiệm thực tế và sử dụng các phương pháp nghiên cứu đã

chọn, khảo sát ở đối tượng là các CBCNV tại công ty CP Vật tư và Thiết bị y

tế Memco. Luận văn đã tập trung phân tích thực trạng vấn đề văn hóa doanh

nghiệp tại cơng ty Memco. Hiện nay văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty đang

được xây dựng và phát triển, có thể tóm tắt một số ưu điểm và những hạn chế

như sau:

- Về những yếu tố hữu hình: cơ sở vật chất hiện nay tuy chưa được đánh

giá là khang trang hiện đại nhưng về cơ bản cũng đã đáp ứng tương đối nhu

cầu sản xuất và kinh doanh của công ty Memco. Bên cạnh đó, kiến trúc, cách

bày trí và cảnh quan cơng ty hiện nay chưa được đánh giá tốt nhưng đã thể

hiện đơn vị có cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Logo hiện nay của công ty gây ấn

tượng tốt và thể hiện được ý nghĩa khi nói về cơng ty Memco. Website của60công ty thực sự hiệu quả trong việc hỗ trợ khách hàng trong việc tra cứu

thông tin. Trang phục của CBCNV chưa thực hiện đồng phục thống nhất và

chưa qui định về trang phục thống nhất cho nhân viên văn phòng. Hiện nay

cơng ty đã thực hiện khá tốt việc doanh nghiệp các nghi lễ và các phong trào,

thu hút được mọi thành viên trong công ty cùng tham gia. Hàng năm cơng ty

đều thực hiện cơng tác bình xét, khen thưởng, tuyên dương nhưng những

CBCNV này chưa thực sự là hình mẫu để các thành viên cơng ty noi theo.

- Cán bộ nhân viên chưa có niềm tin vào viễn cảnh và sứ mệnh, niềm tin

vào sự phát triển của cơng ty. Ngồi ra, trong q trình hoạt động, CBCNV

cũng đã theo đuổi một số giá trị ngầm định như: môi trường làm việc nghiêm

túc, nề nếp; coi khách hàng là trung tâm; lòng yêu nghề, tâm huyết với công

việc; môi trường làm việc năng động, sáng tạo; làm việc theo thói quen, thủ

tục. CBCNV cơng ty cũng đã hình thành độ ứng xử có nề nếp, kỷ luật, tôn

trọng khách hàng. Mối quan hệ giữa các thành viên trong công ty cũng rất

thân thiện, mọi người cùng hỗ trợ nhau trong công việc; mối quan hệ giữa

lãnh đạo và nhân viên luôn thân thiện và cởi mở. Bên cạnh đó, việc “trao

quyền” cho nhân viên chưa được đề cao tại công ty, môi trường làm việc chưa

được đánh giá là năng động, sáng tạo.

- Bản tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh của công ty được đưa ra vào năm

2014, đến nay hầu hết các CBCNV đều nắm rõ nội dung của viễn cảnh, sứ

mệnh cũng như mục tiêu chiến lược của công ty. Việc thực hiện các quy định,

nội quy của công ty khá nghiêm túc và nề nếp, hệ thống đánh giá thành tích rõ

ràng, được thực hiện đúng quy trình. Tuy nhiên, hệ thống các giá trị cốt lõi

công ty đã tuyên bố qua nghiên cứu khảo sát cho thấy đa số các CBCNV chưa

quyết tâm theo đuổi và nuôi dưỡng cả ba giá trị này, việc đánh giá thành tích

còn căn cứ vào ngày cơng làm việc, chưa phân loại chính xác chất lượng cơng

việc thực hiện, dẫn đến chủ nghĩa bình qn trong công ty.61KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Bằng trải nghiệm thực tế và sử dụng các phương pháp nghiên cứu đã

chọn, trong chương 2 luận văn đã tập trung phân tích thực trạng về văn hóa

doanh nghiệp và việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của cơng ty CP Vật tư

và Thiết bị y tế Memco, từ đó nêu ra những thành cơng cũng như những vấn

đề còn tồn tại của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty.

Hiện nay, văn hóa doanh nghiệp cơng ty đang trong giai đoạn hình thành

và phát triển, chịu tác động của mơi trường bên trong và mơi trường bên

ngồi. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ việc xác định các

giá trị văn hóa cốt lõi. Những giá trị được các thành viên chấp nhận thì sẽ tiếp

tục duy trì theo thời gian và dần dần được coi là đương nhiên. Tuy nhiên, các

thành viên trong doanh nghiệp rất nhạy cảm với sự thay đổi môi trường làm

việc và các giá trị mà lãnh đạo đưa vào. Thông thường, sự thay đổi này

thường bị từ chối. Các giá trị không được nhân viên thực hiện sẽ phải thay đổi

hoặc loại bỏ khỏi danh sách các giá trị cần đưa vào.

Văn hóa doanh nghiệp thường được hình thành, xuất hiện bởi sự ngầm

định hơn là được xây dựng. Công ty Memco cần đặt cho mình mục tiêu thiết

lập văn hóa để có được những thành công xa hơn và tốt đẹp hơn việc tạo lập

văn hóa từ sự ngầm định.62CHƯƠNG 3GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN

VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO

3.1. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VĂN HĨA

DOANH NGHIỆP CƠNG TY CP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

MEMCO

3.1.1. Các yếu tố của mơi trường

a. Mơi trường văn hóa xã hội

Là một yếu tố thể hiện sự khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia

khác. Việt Nam là đất nước có nên văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc,

mỗi vùng miền có một nét văn hóa riêng biệt, đối với miền Trung, khi được

ví như đòn gánh của đất nước, được đan xen văn hóa của 2 miền còn lại, tạo

cho miền Trung một nét văn hóa đa dạng, phong phú nhưng vẫn có những nét

của riêng mình.

Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi chúng ta đang tiến hành hội nhập

để phát triển kinh tế – văn hóa, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải

chấp nhận sự hòa nhập, giao thoa văn hóa. Cùng với đó là thời đại cơng nghệ

thơng tin bùng nổ, các phương tiện thông tin ngày càng phong phú, đặc biệt

là sự phát triển của công nghệ internet. Tất cả sự thay đổi trên đã tác động rất

lớn đến bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh những tác động tích cực thì hiện

nay những luồng văn hóa ngoại lai đang xâm nhập vào trong xã hội Việt

Nam, nó đã và đang tác động đến nền văn hóa truyền thống đã tồn tại hàng

ngàn năm.

Đặc điểm nổi bật của văn hóa dân tộc Việt Nam là coi trọng tư tưởng

nhân bản, chuộng sự hài hoà, tinh thần cầu thực, ý chí phấn đấu tự lực, tự

cường…đây là những ưu thế để cơng ty có thể xây dựng và phát triển VHDNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 5: Các giá trị ngầm định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×