Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 7: Đánh giá của CBCNV về việc tra cứu thông tin website

Hình 7: Đánh giá của CBCNV về việc tra cứu thông tin website

Tải bản đầy đủ - 0trang

48công ty đã trang bị đồng phục áo blouse trắng cho đội ngũ cơng nhân sản xuất

nhưng chưa có đồng phục cho các nhân viên làm ở phòng ban trong công việc

hàng ngày cũng như các cuộc hội họp, nghi lễ. Như vậy công ty vẫn chưa đạt

chuẩn về phong cách ăn mặc, trang phục cho đội ngũ CBCNV bởi vì phong

cách ăn mặc và trang phục của CBCNV cũng là một nét văn hóa rất đặc trưng

của mỗi doanh nghiệp.

Vì vậy để xây dựng văn hóa doanh nghiệp với trang phục hiệu quả hơn,

công ty cần xác định cho mình những tiêu chí đúng đắn về mục tiêu cũng như

tính thẩm mỹ để tạo ra nét đặc thù riêng cho doanh nghiệp.

 Các nghi lễ

Cũng như các đơn vị kinh doanh khác, công ty cũng thường xuyên tổ

chức các buổi lễ, hội thảo, hội nghị, các chương trình ngoại khóa như việc

cơng ty thường tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty (ngày 26/06 hàng

năm), lễ tổng kết đánh giá, thi đua khen thường cho cán bộ công nhân viên

công ty thường được tổ chức tại công ty vào dịp cuối năm. Vào các dịp lễ tết

công ty đều tổ chức các buổi nói chuyện thân mật với sự tham gia, hưởng ứng

nhiệt tình của tồn thể CBCNV trong cơng ty. Ngồi ra để tìm kiếm nhân tài

cũng như quảng bá thương hiệu Memco, công ty thường xuyên tổ chức và

tham gia các hội trợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm vật tư thiết bị y tế. Hoạt

động cơng đồn: sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, các hoạt động

thể thao, văn nghệ,…Các nghi lễ được công ty doanh nghiệp khá chu đáo.

Ban giám đốc Công ty Memco sử dụng lễ nghi như là một cơ hội quan trọng

để giới thiệu về công ty. Đó cũng là dịp đặc biệt để nhấn mạnh những giá trị

riêng của công ty, tạo cơ hội cho mọi CBCNV cùng chia sẻ cách nhận thức về

những sự kiện trọng đại trong công ty, để nêu gương và khen tặng những tấm

gương điển hình trong lao động.49Trong 36 cán bộ công nhân viên khi được hỏi về sự đặc trưng của các

nghi lễ, kết quả khảo sát có giá trị trung bình là 3,74 với tỷ lệ như sau: 66,7 %

cán bộ công nhân viên đồng ý và rất đồng ý với ý kiến cho rằng các nghi lễ

thể hiện rõ đặc trưng của một cơ sở sản xuất, 30,6 % người được hỏi đưa ra ý

kiến bình thường, khơng có ý kiến khơng đồng ý. Điều này chứng tỏ việc thực

hiện các nghi lễ tại công ty đã thu hút được sự tham gia của mọi thành viên

trong công ty.

Tuy nhiên, trong thực tế tại một số buổi hội họp, các thành viên tham gia

chưa chủ động đóng góp ý kiến dẫn đến kết quả đem lại chưa cao, lãng phí

nhiều thời gian, khâu chuẩn bị chưa được thực hiện tốt.

 Những câu chuyện, huyền thoại

Bằng trải nghiệm thực tế và qua khảo sát tại công ty, luận văn đã nhận

thấy mặc dù hàng năm công ty đã quan tâm thực hiện tốt việc bình xét, tuyên

dương, khen thưởng đối với CBCNV lao động tiên tiến, lao động xuất sắc và

nhiều cá nhân được đề xuất với cơng đồn các KCN tại Đà Nẵng và cơng

đồn KCN Hòa Cầm tun dương, khen thưởng có giá trị trung bình là 4,06

(86,1 % đồng ý và rất đồng ý với nhận định này, 11,1 % đánh giá bình thường

và chỉ 2,8 % không đồng ý). Tuy vậy, những CBCNV này chưa thực sự trở

thành các câu chuyện, huyền thoại hay những tấm gương làm kim chỉ nam

cho các thành viên khác trong công ty noi theo. Điều này xuất phát từ lý do

công ty chưa thực sự đề cao việc xây dựng hình tượng về “người hùng” trong

CBCNV và các chuẩn mực đề mọi người noi theo. Đây là một điểm yếu trong

văn hóa của cơng ty Memco.

b. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp cơng ty tiếp cận theo lớp thứ hai:

Những giá trị được tuyên bố

 Bản tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh, mục tiêu của công ty đến

năm 202050Trong quá trình xây dựng và phát triển, công ty CP Vật tư và Thiết bị y

tế Memco đã tuyên bố viễn cảnh: “Công ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco

là công ty sản xuất vật tư thiết bị y tế có chất lượng cao và uy tín, là một trong

những cơng ty cung cấp vật tư thiết bị y tế hàng đầu cung cấp cho ngành y tế

nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung”.

Sứ mệnh của cơng ty: “Công ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco cung

cấp cho xã hội nguồn hàng hóa vật tư và thiết bị y tế có chất lượng cao, góp

phần chăm sóc tốt sức khỏe cho cộng đồng”.

Mục tiêu của công ty đến năm 2020:

“Xây dựng công ty trở thành cơ sở sản xuất vật tư và thiết bị y tế có chất

lượng, có mơi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên để phát

huy tối đa khả năng lao động, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của ngành y

tế và của đất nước, cho sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất đối với cộng đồng”.

- Trong 36/45 cán bộ công nhân viên trả lời hợp lệ thì 34 (94,44%) người

trả lời có biết tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của cơng ty, kênh thơng tin giúp

cán bộ công nhân viên nhận biết nhiều nhất là qua bảng thông báo nội bộ

(27/36), website (5/36), qua các nhân viên khác (7/36), tài liệu nội bộ của

công ty (3/36) và có (2/36) người trả lời thơng qua cuộc họp cuối năm của

công ty. Thông qua số liệu trên ta cũng thấy bảng thông báo và thông qua các

nhân viên khác là kênh thông tin hiệu quả để thông tin cho cán bộ công nhân

viên biết về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và các định hướng phát triển của

cơng ty.

Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại số cán bộ công nhân viên vẫn chưa nhận

biết về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của cơng ty là 2/36 (5,56%) người trả lời

không biết. Nguyên nhân chủ yếu là do một số CBCNV còn chưa quan tâm

lắm đến vấn đề này và cũng do công ty không truyền thông rộng rãi.51 Thực trạng về các giá trị cốt lõi của công ty

Cùng với việc đưa ra tuyên bố về viễn cảnh, sứ mệnh, công ty cũng đã

xây dựng các giá trị cốt lõi như sau:

- Tinh thần say mê sáng tạo, vượt khó, năng động, thích nghi với sự thay

đổi.

- Sự phát triển cá nhân hài hoà với lợi ích cộng đồng và xã hội.

- Niềm tin về sự phát triển của công ty , của đất nước.

Tuy nhiên, đây là các giá trị cốt lõi được ban lãnh đạo công ty xây dựng

và tuyên bố, đồng thời các giá trị này mới được xây dựng từ năm 2014 và sau

khi xây dựng thì việc truyền thơng các giá trị này đến các bộ viên chức chưa

thực sự được chú trọng, đội ngũ cán bộ quản lý chưa năng động trong việc

truyền thông và phổ biến. Luận văn đã tiến hành khảo sát về nhận định các

giá trị cốt lõi của cơng ty trên 45 CBCNV và có 36 câu trả lời hợp lệ, kết quả

như sau:

Bảng 3: Nhận định về các giá trị cốt lõi công ty của CBCNV

Tỷ lệ (%)STT1

2

3Tiêu chí

Tinh thần say mê sáng tạo,

vượt khó, năng động, thích

nghi với những đổi thay

Sự phát triển cá nhân hài hồ

với lợi ích cộng đồng và xã hội

Niềm tin về sự phát triển của

công ty , của đất nướcGiá trị

Rất

trung

Rất

Bình Khơng

Đồng ý

khơng

bình

đồng ý

Thường đồng ý

đồng ý

8,32,830,658,32,83,445044,45,63,4486,18,32,83,89Qua kết quả khảo sát cho thấy, có đến 2,8 % CBCNV cho rằng nhận định

tinh thần say mê sáng tạo, vượt khó, năng động, thích nghi với sự đổi thay

khơng phải là giá trị mà họ theo đuổi tại công ty, 58,3 % CBCNV cho nhận

định là bình thường; 5,6 % CBCNV cho rằng nhận định sự phát triển cá nhân52hài hòa với lợi ích cộng đồng và xã hội khơng phải là giá trị cốt lõi, 44,4 %

CBCNV trả lời bình thường và 50 % người trả lời đồng ý; nhận định niềm tin

về sự phát triển của công ty, của đất nước có 2,8 % CBCNV trả lời khơng

đồng ý, 8,3 % CBCNV trả lời bình thường và có tới 88,8% người được hỏi trả

lời đồng ý và rất đồng ý. Điều này chứng tỏ các CBCNV trong công ty tin

tưởng vào sự phát triển của công ty và đất nước trong thời gian sắp tới và coi

sự phát triển của cơng ty hài hòa cùng phát triển với lợi ích xã hội. Tuy nhiên,

tỷ lệ trả lời bình thường và khơng đồng ý còn cao chứng tỏ trong q trình đi

tìm các giá trị cốt lõi, vai trò của các nhân viên cấp dưới chưa được đề cao.

Như vậy, trong q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải đi tìm và

xác lập tập các giá trị cốt lõi của công ty một cách rõ ràng, khách quan, chính

xác và đầy đủ hơn.

 Sự quan tâm, chính sách đối với CBCNV trong công ty

Để phát triển công ty thì người lao động là nhân tố quan trọng nhất để

quyết định mọi quyết sách của kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn vậy, cơng

ty phải ln duy trì một mơi trường làm việc bình đẳng và ln quan tâm đến

tất cả các thành viên trong cơng ty. Bên cạnh đó, sự quan tâm, các chính sách

đối với CBCNV ln là một trong những yếu tố có tầm quan trọng hàng đầu,

đảm bảo cho hoạt động công ty hoạt động tốt, cũng như sự thành cơng của

người lãnh đạo. Vì đó là một quá trình tác động tương hỗ giữa người lãnh đạo

và nhân viên cấp dưới.

Việc quan tâm đến CBCNV cơng ty được thể hiện trên nhiều khía cạnh

như chế độ, chính sách cho CBCNV, cơ hội được đào tạo, học tập nâng cao

trình độ , cơ hội thăng tiến trong công việc, quan tâm đến đời sống tinh thần

của CBCNV. Ban lãnh đạo cũng thường xuyên quan tâm, chia sẻ đến các

CBCNV trong việc ốm đau, thai sản, cưới hỏi, ma chay,....Những vấn đề nàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 7: Đánh giá của CBCNV về việc tra cứu thông tin website

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×