Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bố cục và cấu trúc của luận văn

Bố cục và cấu trúc của luận văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

5

những thành phần của mơ hình mà luận văn đưa ra. Chương 4 đầu tiên sẽ giới

thiệu nền tảng JADE để lập trình cho hệ đa tác tử, và sau đó, phần hiện thực

chương trình – phân tích và thiết kế, mô phỏng hệ thống phát hiện cháy rừng

dựa trên việc phối hợp thông tin của các tác tử để ra quyết định, cuối cùng sẽ

là các kịch bản để đánh giá chương trình. Bên cạnh đó, ở mỗi chương đều có

phần giới thiệu, và kết luận, tổng kết chương.6

Trên cơ sở các mục tiêu đó, luận văn được tổ chia thành 4 chương với

những nội dung cụ thể sau:Chương 1: Tổng quan về các phương pháp phát hiện cháy rừng

Chương 2: Tổng quan về hệ thống đa tác tử

Chương 3: Mơ hình phối hợp thơng tin đa tác tử phát hiện cháy rừng

Chương 4: Thiết kế và cài đặt ứng dụng7

CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN

CHÁY RỪNG

Trong chương này, trước tiên tơi sẽ trình bày các khái niệm liên quan đến

rừng và thực trạng rừng ở Việt Nam hiện nay, tiếp theo đó là các tác nhân ảnh

hưởng đến cháy rừng và các biện pháp phát hiện, cảnh báo cháy rừng được sử

dụng hiện nay. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu một số công nghệ tiên tiến được áp

dụng để phát hiện cháy rừng, và lựa chọn công nghệ nghiên cứu cho luận văn

– công nghệ cảm biến không dây.

1.1. TỔNG QUAN VỀ CHÁY RỪNG

1.1.1 Định nghĩa

Rừng là tài nguyên quý giá của đất nước, có khả năng tái tạo, là bộ phận

quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc

dân, gắn liền với đời sống của nhân dân, sự sống còn của dân tộc.

Hiện Việt Nam có khoảng 12 triệu ha rừng trong đó có trên 6 triệu ha

rừng dễ cháy, bao gồm rừng thông, rừng tràm, rừng tre nứa, rừng bạch đàn,

rừng khộp, rừng non khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và rừng đặc sản... Cùng

với diện tích rừng dễ cháy tăng lên thêm hàng năm, diễn biến thời tiết khí hậu

ngày càng phức tạp và khó lường ở Việt Nam đã và đang là những nguy cơ

tiềm ẩn về cháy rừng và cháy lớn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài

những nguyên nhân tự nhiên thì các nguyên nhân do hoạt động sản xuất của

con người đem lại là rất đáng lo ngại.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn về cháy rừng và thiệt hai do cháy rừng gây ra trong 42

năm qua từ 1963 đến 4/2005, tồn quốc có khoảng 49.600 vụ, làm thiệt hại

646.900 ha rừng (chủ yếu là rừng non), trong đó có 274.251 ha rừng trồng và8

377.606 ha rừng tự nhiên. Riêng năm 2003 đã xảy ra 624 vụ cháy rừng, trong

đó vụ cháy rừng tràm U Minh là nghiêm trọng nhất. Năm 2011, trên địa bàn

toàn quốc đã xảy ra 237 vụ cháy rừng và tổng diện tích rừng bị thiêu rụi là

1743,64 ha. Sáu tháng đầu năm 2012, số vụ cháy có xu hướng tăng cao với

208 vụ, gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng cho môi trường và môi sinh. [2]

Cháy rừng là bất kỳ một vụ cháy nào ngồi tầm kiểm sốt của con người,

xảy ra khi hội tụ đủ ba yếu tố:

+ Vật liệu cháy: là tất cả những chất có khả năng bén lửa và bốc cháy

trong điều kiện có đủ nguồn nhiệt và oxy.

+ Oxy: oxy tự do ln có sẵn trong khơng khí (nồng độ khoảng 21-23%)

và lấp đầy các khoảng trống giữa vật liệu cháy. Khi nồng độ oxy giảm xuống

dưới 15% thì khơng còn khả năng duy trì sự cháy.

+ Nguồn nhiệt: nguồn nhiệt có thể phát sinh do thiên nhiên như: sấm sét,

núi lửa phun trào,… nhưng chủ yếu là do con người.

Cháy rừng gây thiệt hại về kinh tế cho nước ta ước tính hàng trăm tỷ

đồng mỗi năm. Ngồi ra nó còn làm tổn hại đến tính mạng và tài sản của con

người, phá vỡ cảnh quan, tác động xấu đến an ninh quốc phòng và đặc biệt là

làm giảm tính đa dạng sinh học.

Dựa vào các tầng vật liệu gây cháy, người ta phân ra 3 loại cháy rừng là

cháy dưới tán, cháy tán rừng và cháy ngầm [1]:

+ Cháy dưới tán rừng là những đám cháy mà ngọn lửa lan tràn trên mặt

đất làm thiêu hủy một phần hoặc toàn bộ thảm mục, cành khô, lá rụng và

thảm cỏ, cây bụi... Nhiệt độ cháy có thể lên tới 400 0C. Đây là loại cháy rừng

phổ biến nhất ở Việt Nam, chiếm khoảng 97% tổng số vụ cháy rừng.

+ Cháy tán rừng là sự lan truyền của ngọn lửa trên tầng tán (ngọn) của

rừng, thường được phát triển từ cháy dưới tán lên. Khi cháy dưới tán ngọn lửa

đốt nóng và làm khơ tán rừng sau đó cháy qua các cây tái sinh, cây bụi rồiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bố cục và cấu trúc của luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×