Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 01: BẢN ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

PHỤ LỤC 01: BẢN ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tính kỹ luật

Tác phong làm việc

Tinh thần trách nhiệm

Hoạt động tập thể

4.

Kiến nghị, đề xuất

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

II. Đánh giá của cán bộ phụ trách

Mô tảCán bộ phụ tráchĐánh giáđánh giáTốt/ Khá/ TB/ Kém1. Mức độ hồn

thành cơng việc

2. Kỹ năng đáp ứng

u cầu công việc

3. Ý thức phẩm chất

4. Hoạt động tập thể

Ngày …. Tháng …. Năm …

Cán bộ phụ tráchNhân viênPHỤ LỤC 02: BẢN U CẦU CƠNG VIỆC TRƯỞNG

PHỊNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

U CẦU CƠNG VIỆC Mã

TRƯỞNG PHỊNGhiệu02-CV/TPNS/YCCV/TPGHÀNH CHÍNH – TỔNG Lần ban hành/sửa đổi: 3/0

HỢP TPGNgày hiệu lực: 07/03/2015Yêu cầu về trình độ học vấn

Đại học trở lên

Kiểm tra trình độ do Ban giám đốc tổ chức

Yêu cầu về kiến thức kỹ năng

Kiến thức chuyên Am hiểu luật lao động và các quy định pháp luật có liên

mơnquan.

Có kiến thức về các văn bản hành chính, pháp quy.Kỹ năng tổng hợpCó kỹ năng hoạch định và thực thi chiến lược.

Lập kế hoạch và kiểm soát thực hiện kế hoạch đượcKỹ năng giao tiếpgiao của cơng ty

Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyệnKỹ năng viết

Kỹ năng tin họctốt.

Soạn thảo các báo cáo, văn bản liên quan

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm có liênquan

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

Có kinh nghiệm Nhạy bén trong đánh giá và giải quyết các vấn đề phát

quản lý công việc sinh.

nhân sự từ 3 năm

trở lên

Yêu cầu khácCó khả năng làm việc dưới áp lực caoPHỤ LỤC 03: BẢN U CẦU CƠNG VIỆC TRƯỞNG PHỊNG PHÁP CHẾ

U CẦU CƠNGhiệuVIỆC TRƯỞNGCV/TPPC/YCCV/TPGPHỊNG PHÁP CHẾLần ban hành/sửa đổi: 3/0TPGNgày hiệu lực: 07/03/2015Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên khối ngành Luật

Có chứng chỉ hành nghề Luật sư/ Thẻ Luật sư.

Yêu cầu về kiến thức kỹ năng

Kỹ năng tốt về quản lý.

Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết phục, đàm phán.03-Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức; quản lý nhóm, quản lý công việc.

Kỹ năng về quản trị nhân sự, kỹ năng về quản lý và kiểm soát nguồn lực.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh Tối thiểu 03 năm kinh

vực luật, pháp chế.nghiệm tại vị trí quản lýPHỤ LỤC 04: BẢN U CẦU CƠNG VIỆC TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

YÊU CẦU CÔNG

VIỆC TRƯỞNG BANhiệu04-CV/QLDA/YCCV/TPGQUẢN LÝ DỰ ÁNLần ban hành/sửa đổi: 2/0TPGNgày hiệu lực: 07/03/2015Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, thủy lợi hoặc các ngành

khác liên quan

Yêu cầu về kiến thức kỹ năng

Nắm bắt nhanh các dự án

Sử dụng thành thạo: word. excel, powerpoint, internet, Auto Cad, Dự tốn...

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công

việc cao, quản lý và giao tiếp tốt.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 7 năm ở vị trí tương đương.PHỤ LỤC 05: BẢN YÊU CẦU CÔNG VIỆC CÔNG NHÂN

KỸ THUẬT

YÊU CẦU CÔNG

VIỆC CÔNG NHÂN

KỸ THUẬT TPGhiệu05-CV/CNKT/YCCV/TPG

Lần ban hành/sửa đổi: 3/0

Ngày hiệu lực: 07/03/2015Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp các trường dạy nghề, trung học, cao đẳng nghề: Cơ khí, nguội,

hàn điện, hàn hơi, lắp máy, lắp ống, sửa chữa ô tô, điện, sơn, chế tạo máy,

điện - tự động hóa......

Yêu cầu về kiến thức kỹ năng

Kiến thức chuyên Có khả năng sửa chữa, bảo dưỡng máy móc

mơn

Am hiểu về điện, biết hàn, gò, tiện

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

Có kinh nghiệm 2 Có kinh nghiệm bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết

năm trở lên

Yêu cầu khácbị

Tác phong nhanh nhẹn, trung thựcPHỤ LỤC 06: BẢN U CẦU CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN

HÀNH CHÍNH VĂN PHỊNG

U CẦU CƠNGhiệu06-VIỆC CƠNG NHÂNCV/NVVP/YCCV/TPGVĂN PHỊNG TPGLần ban hành/sửa đổi: 3/0

Ngày hiệu lực: 07/03/2015Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan đến vị trí cơng việc

u cầu về kiến thức kỹ năng

Kỹ năng tổng hợp

Có thể đảm nhiệm nhiều việc như thư ký, văn thư,

nhân sự, quan hệ đối ngoại, có kiến thức về kế toán,

Kỹ năng giao tiếptiếp thị, kinh doanh,…

Giao tiếp tốt trong môi trường làm việc chuyênnghiệp, sức ép cao

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Yêu cầu khácTrung thực, tận tâm, quan tâm đến chi tiết của từng

cơng việc

Tính cách cởi mở, chu đáo, chan hòa với đồng

nghiệpPHỤ LỤC 07: BẢN YÊU CẦU CƠNG VIỆC TÀI CHÍNH – KẾ TỐN

U CẦU CƠNG

VIỆC TÀI CHÍNH –

KẾ TỐN TPGhiệu07-CV/TCKT/YCCV/TPG

Lần ban hành/sửa đổi: 3/0

Ngày hiệu lực: 07/03/2015Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành Tài chính – kế tốn

Nắm vững các chính sách, chế độ thuế và các chuẩn mực kế tốn

Hiểu biết về cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp

Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Tài chính

Yêu cầu về kiến thức kỹ năng

Kỹ năng tổng hợp

Phân tích tốt

Hiểu biết các quy định về thuế, đầu tư xây dựng cơ

Kỹ năng tin họcbản hiện hành

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học và phầnmềm kế tốn

u cầu về kinh nghiệm làm việc

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế và quyết toán thuế

Yêu cầu khác

Có tính trung thực và bảo mật

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực

caoPHỤ LỤC 08: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA MONG MUỐN CỦA

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT

KON TUM

Công ty cổ phần Tấn PhátNgày …. Tháng …. Năm 2015Phiếu điều tra này nhằm tìm hiểu thực trạng cơng tác đào tạo và mong

muốn của người lao động đối với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, rất mong

nhận được sự giúp đỡ của anh (chị). Mong anh (chị) điền đầy đủ thông tin vào

phiếu điều tra dưới đây.

Tuổi:.......................Giới tính: .....................................

Bộ phận: ................ Phòng ban: ................................

Xin anh (chị) vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách điền vào

ô trống được cho là câu trả lời của anh (chị).

1.Anh (chị) có hài lòng với cơng việc hiện tại của mình khơng?a. Có

2.b. Khơngc. Bình thườngAnh (chị) có mong muốn được đào tạo và phát triển bản thân khơng?a. Cób. Khơngc. Bình thường3.Anh (chị) có mong muốn gì sau khi được đào tạo?a.Có vị thế cao hơn trong công việcb.Tăng tiền lương, thu nhậpc.Đạt hiệu quả công việc cao hơnd.Ý kiến khác4.Anh (chị) có áp dụng những kiến thức được đào tạo vào cơng việc của

mình khơng?

a. Áp dụng tốt

b. Áp dụng một phầnc. Khơng áp dụng

5.Các chương trình đào tạo mà anh (chị) đã tham gia có ảnh hưởng đến

cơng việc của anh (chị) khơng?a. Có

6.b. Khơngc. Bình thườngAnh (chị) có nhận xét gì về nội dung các chương trình đào tạo của

Công ty mà anh (chị) đã được tham gia?a. Rất bổ ích

7.b. Bình thườngc. Nhàm chánAnh (chị) có hài lòng với phương pháp đào tạo và hình thức đào tạo

của Cơng ty?a. Cób. KhơngMong anh (chị) đưa ra một vài ý kiến cho những câu hỏi dưới đây:

1.Anh (chị) có gặp khó khăn gì trong cơng việc hiện tại khơng?..............................................................................................................................

2.Anh (chị) đã được tham gia những khóa đào tạo nào của Cơng ty? Anh

(chị) hãy kể tên những khóa học đó?..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3.Trong những khóa đào tạo mà anh (chị) đã được tham gia, anh (chị)

thích chương trình đào tạo nào nhất? Vì sao?..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4.Anh (chị) có chia sẻ, đóng góp ý kiến hay mong muốn gì để cải tiến

hoạt động đào tạo của Công ty hiện nay?..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Cảm ơn anh (chị) đã tham gia trả lời phiếu điều tra!

Người lập bảng hỏiPHỤ LỤC 09: PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG

YÊU CẦU NĂNG LỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

DÀNH CHO NHĨM CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CHUYÊN VIÊN

Công ty cổ phần Tấn PhátNgày …. Tháng …. Năm 2015Phiếu điều tra này nhằm đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu năng lực của

chương trình đào tạo nguồn nhân lực, rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh

(chị). Mong anh (chị) điền đầy đủ thông tin vào phiếu điều tra dưới đây.

Tuổi:.......................Giới tính: .....................................

Bộ phận: ................ Phòng ban: ................................

Phần 1: Đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ

Anh (chị) vui lòng điền dấu (X) vào ô trống được cho là câu trả lời của anh (chị).TNội dung đánhTgiá

Anh (chị) đánh1giáchungvềchất lượng của

khóa đào tạo?

Anh (chị) nhận

thấy chương có2xứng đáng với

các chi phí về

tiền bạc và thời3gian khơng?

Anh (chị) đánh

giá gì về các vấn

đề sau đây của

chương trình đàoTự đánh giá

Ké Y T KhTQuản lý đánh giá

Ké Y T Kh TốmốtmếuBáếuBáttạo:

 Ý nghĩa thực

tiễn

Thơngtinmới

Chuẩn bị chu

đáo, kỹ lưỡngGiúp ích cho

cá nhânPhù hợp với

cơng việc đang

làmMức độ hiệu

quảtrongsửdụng thời gian

Tính hấp dẫn,

cuốn hút

4Rõ ràng, dễhiểu

Nhận xét chung

về những gì anh

(chị)đãthêmđượchọc

khóa học?

Phần 2: : Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu năng lực

Anh (chị) vui lòng điền dấu (X) vào ơ trống được cho là câu trả lời của anh (chị).TNội dung đánhTgiá1KiếnTự đánh giá

Ké Y T KhTQuản lý đánh giá

Ké Y T Kh TốmốtmếuBáếuBátthứcchuyên môn

Kỹ năng đàm2phán và thương3lượng

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng phân4tích báo cáo tài

chính

Cảm ơn anh (chị) đã tham gia trả lời phiếu điều tra!

Người lập bảng hỏiPHỤ LỤC 10: PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG

YÊU CẦU NĂNG LỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

DÀNH CHO CƠNG NHÂN KỸ THUẬT

Công ty cổ phần Tấn PhátNgày …. Tháng …. Năm 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 01: BẢN ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×