Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2: Danh sách 200 công ty được chọn để ước tính các tham số theo nhóm ngành

Phụ lục 2: Danh sách 200 công ty được chọn để ước tính các tham số theo nhóm ngành

Tải bản đầy đủ - 0trang

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương

CTCP XNK Nông San Thực Phẩm An Giang

CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng

CTCP Cà Phê Thương Phú

CTCP Chè Hiệp Khánh

CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Miền

Bắc

CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Tây

Nam Bộ

TCT Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

CTCP Vinacafe Sơn Thành

CTCP Trà Rồng Vàng

CTCP Cao su Tân Biên

CTCP TCT Thương mại Quang Trị

Xây dựng & Bất động sản

CTCP Bất Động San Và Đầu Tư VRC

CTCP Địa Ốc Khang An

CTCP Đầu Tư & Phát Triển Nhà Đất COTEC

CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước

CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Nhà

CTCP Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng

CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động San

HUDLAND

CTCP Địa Ốc 11

CTCP Địa Ốc Chợ Lớn

CTCP Phát Triển KCN Tín Nghĩa

CTCP Bất Động San Điện Lực Miền Trung

CTCP Đầu Tư Everland

CTCP Xây Dựng Sông Hồng

CTCP Địa Ốc Dầu Khí

CTCP Cơ Điện & XD Việt Nam (MECO)

CTCP ĐT & PT Đơ Thị Long Giang

CTCP Tập Đồn Đầu Tư Thăng Long

CTCP Đầu Tư IDJ Việt Nam

CTCP Đầu Tư & Thương Mại Dầu Khí Nghệ

AnNSC

AFX

VTF

CTP

HKTHOSE

UPCoM

OTC

HNX

HNXPMBHNXPSW

VIF

AUM

GTC

RTB

SEPHNX

UPCoM

UPCoM

UPCoM

UPCoM

UPCoMVRC

KAC

CLG

DRH

ITC

NDNHOSE

HOSE

HOSE

HOSE

HOSE

HNXHLD

D11

RCL

TIP

LEC

EVG

ICG

PVL

MCG

LGL

TIG

IDJHNX

HNX

HNX

HOSE

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HOSE

HOSE

HNX

HNXPXAHNX60 CTCP ĐT Hạ Tầng & Đơ Thị Dầu Khí

Khai khống

61 CTCP Khai Khoáng & Xây Dựng Bình Dương

62 CTCP Đá Núi Nhỏ

63 CTCP Đầu Tư Xay Dựng 3-2

64 CTCP Cơ Khí & Khoáng San Hà Giang

65 CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

66 CTCP Khoáng San Bình Định

67 CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin

CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng San

68 Dương Hiếu

69 CTCP Than Núi Béo - Vinacomin

70 CTCP Công Nghiệp Khoáng San Bình Thuận

71 CTCP Than Hà Tu - Vinacomin

72 CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin

73 CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin

74 CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin

75 CTCP XD TM & Khoáng San Hoàng Phúc

76 CTCP Khoáng San Á Châu

77 CTCP Đầu Tư & Phát Triển KSH

78 CTCP Khoáng San Bắc Kạn

79 CTCP TĐ Khoáng San Á Cường

80 CTCP Kinh Doanh Than Miền Bắc - Vinacomin

Dịch vụ Vận tải & Kho bãi

81 CTCP Transimex

82 CTCP Cang Cát Lái

83 CTCP Cang Đồng Nai

CTCP Đại Lý Giao Nhận Vận Tai Xếp Dỡ Tân

84 Cang

85 CTCP Vận Tai & Xếp Dỡ Hai An

86 CTCP Bến Xe Miền Tây

87 CTCP Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng

88 CTCP Cang Đoạn Xá

89 CTCP Vận Tai SAFI

90 CTCP VinafreightPTLHOSEKSB

NNC

C32

HGM

HLC

BMC

TVDHOSE

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HOSE

HNXDHM

NBC

KSA

THT

TC6

TND

TCS

HPM

AMC

KSH

BKC

ACM

TMBHOSE

HNX

HOSE

HNX

HNX

HNX

HNX

HNX

HNX

HOSE

HNX

HNX

HNXTMS

CLL

PDNHOSE

HOSE

HOSETCL

HAH

WCS

MAS

DXP

SFI

VNFHOSE

HOSE

HNX

HNX

HNX

HOSE

HNX91 CTCP Đa Phương Cách Duyên Hai

92 CTCP Phát Triển Hàng Hai

93 CTCP Vận Tai Biển Việt Nam

CTCP Cung Ứng & Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng

94 Hai

95 CTCP Vận Tai San Phẩm Khí Quốc Tế

96 CTCP Vận Tai Xăng Dầu Vitaco

97 CTCP Vận Tai Xăng Dầu Vipco

98 CTCP MHC

99 CTCP Dịch Vụ Vận Tai & Thương Mại

100 CTCP TM & Vận Tai Petrolimex Hà Nội

Sản xuất Hóa chất

101 CTCP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic

102 CTCP Dược Phẩm Hà Tây

103 CTCP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ

104 CPCP Phân Bón Miền Nam

105 CTCP Phân Lân Nung Chay Vân Điển

106 CTCP XNK Y Tế Domesco

107 CTCP Phân Bón Bình Điền

108 CTCP Bột Giặc & Hóa Chất Đức Giang

109 CTCP Hóa Chất Cơ Ban Miền Nam

110 CTCP Supe Phốt Phát & Hóa Chất Lâm Thao

111 CTCP Dược Phẩm OPC

112 CTCP Thuốc Sát Trùng Việt Nam (VIPESCO)

113 CTCP Liên Doanh Sana WMT

114 CTCP Dược Phẩm Phong Phú

115 CTCP Dược Lâm Đồng (LADOPHAR)

116 CTCP Dược Hậu Giang

117 CTCP Sơn Đồng Nai

CTCP Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí Miền

118 Trung

119 CTCP SPM

120 CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3

Tiện ích

121 CTCP Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu Khí ViệtTCO

VMS

VOSHOSE

HNX

HOSEMAC

GSP

VTO

VIP

MHC

TJC

PJCHNX

HOSE

HOSE

HOSE

HOSE

HNX

HNXPMC

DHT

CPC

SFG

VAF

DMC

BFC

DGC

CSV

LAS

0PC

VPS

ASA

PPP

LDP

DHG

SDNHNX

HNX

HNX

HOSE

HOSE

HOSE

HOSE

HNX

HOSE

HNX

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HNX

HOSE

HNXPCE

SPM

DP3HNX

HOSE

HNXPGDHOSE122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154Nam

CTCP Kinh Doanh Khí Miền Nam

CTCP CNG Việt Nam

CTCP Kinh Doanh Khí Hóa Lỏng Miền Bắc

CTCP Đầu Tư Phát Triển Ga Đô Thị

CTCP Nhiệt Điện Pha Lại

CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

CTCP Điện Nước Lắp Máy Hai Phòng

CTCP Nhiệt Điện Ninh Bình

CTCP Thủy Điện Miền Nam

CTCP Thủy Điện Thác Bà

CTCP Đầu Tư Phát Triển Điện Miền Trung

CTCP Điện Lực Khánh Hòa

CTCP Thủy Điện - Điện Lực 3

CTCP Sông Ba

CTCP Thủy Điện Sê San 4A

CTCP Phát Triển Phụ Gia & San Phẩm Dầu Mỏ

CTCP Thủy Điện Thác Mơ

CTCP Thủy Điện Cần Đơn

CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên

Sản xuất Thực phẩm

CTCP Bia - Rượu - Nước Giai Khác Hà Nội

CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam

CTCP Dầu Thực Vật Tường An

CTCP Mía Đường Sơn La

CTCP Nam Việt

CTCP Thực Phẩm Sao Ta

CTCP Tập Đoàn Hoàng Long

CTCP Lương Thực Thực Phẩm Safoco

CTCP Đường Kon Tum

CTCP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An

CTCP Thủy San MeKong

CTCP Chế Biến Nông San XK Nam Định

CTCP Dầu Thực Vật Sài Gòn

CTCP Nơng Nghiệp Hùng HậuPGS

CNG

PVG

PCG

PPC

VSH

DNC

NBP

SHP

TBC

SEB

KHP

DRL

SBA

S4A

APP

TMP

SJD

TICHNX

HOSE

HNX

HNX

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HOSE

HOSE

HNX

HOSE

HOSE

HOSE

HOSE

HNX

HOSE

HOSE

HOSEBHN

DBC

TAC

SLS

ANV

FMC

HLG

SAF

KTS

LAF

AAM

NDF

SGO

SJ1HOSE

HNX

HOSE

HNX

HOSE

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HNX155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187CTCP Đồ Hộp Hà Long

CAN

CTCP Vĩnh Hoàn

VHC

CTCP Chế Biến Thủy San XK NGô Quyền

NGC

CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy San

ICF

CTCP Thủy San Bạc Liêu

BLF

CTCP Chế Biến Thủy San & XNK Cà Mau

CMX

Sản xuất Khoáng sản phi kim & Kim loại cơ bản

CTCP Thép Pomina

POM

CTCP Thép Việt Ý

VIS

CTCP Ống Thép Việt Đức VG PIPE

VGS

CTCP Thép DANA - Ý

DNY

CTCP San Xuất & Kinh Doanh Kim Khí

KKC

CTCP Xi Măng Bỉm Sơn

BCC

CTCP Viglacera Hạ Long

VHL

CTCP Bê Tơng Becamex

ACC

CTCP Pacific Dinco

PDB

CTCP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

GMX

CTCP Gạch Men Thanh Thanh

TTC

CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp

NHC

CTCP Viglacera Tiên Sơn

VIT

CTCP Tập Đồn Hòa Phát

HPG

CTCP Xi Măng Hà Tiên 1

HT1

CTCP Viglacera Hạ Long 1

HLY

CTCP Khoáng San & VLXD Hưng Long

KHL

CTCP Viglacera Từ Sơn

VTS

CTCP Khoáng San Luyện Kim Màu

KSK

CTCP DIC - Đồng Tiến

DID

Bán buôn

CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Tài Chính Hồng Huy

TCH

CTCP Tập Đồn Thép Tiến Lên

TLH

TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu Khí

PET

CTCP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn

SMA

CTCP Thế Giới Số

DGW

CTCP Siêu Thanh

ST8

CTCP Dịch Vụ Phú Nhuận

MSCHNX

HOSE

HNX

HOSE

HNX

HOSE

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HNX

HNX

HNX

HOSE

HNX

HNX

HNX

HNX

HNX

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HNX

HNX

HNX

HOSE

HOSE

HOSE

HOSE

HOSE

HOSE

HNX188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200CTCP Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

CTCP Tập Đồn Tiến Bộ

CTCP Kim Khí Tp.HCM - Vnsteel

CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

CTCP Tập Đoàn Thành Nam

CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC

CTCP Xuất Nhập Khẩu Than - Vinacomin

CTCP TIE

CTCP Tư Vấn Thiết Kế & Phát Triển Đô Thị

CTCP Thương Mại và Dịch Vụ Tiến Thành

CTCP Kim Khí Miền Trung

CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Khơng

CTCP Đầu Tư Phát Triển Sóc SơnPSD

TTB

HMC

VKC

TNI

DIC

CLM

TIE

CDO

TTH

KMT

ARM

DPSHNX

HNX

HOSE

HNX

HOSE

HOSE

HNX

HOSE

HOSE

HNX

HNX

HNX

HNXPhụ lục 3: Số liệu thu thập từ BCTC của 100 công ty mẫuSTT

CKPTKHPTKHi2014Nguyên giá

TSCD i2015i2015NG

TSCD

thuê TCTài sản i2014NG BĐS

ĐT i2015Tài sản i2015VCSH i2015DTT i2014DTT i2015LNST i2015LCTTT

HĐKD

i2015i2015Sản xuất Nhựa & Cao su

1DAG13.75122.98315.048-5.21432.45238.239409.593164.826241.53530.350(71.735)2DRC267.968263.1442.692.307--3.137.4033.142.8911.672.9343.251.3683.317.699415.032611.5813RDP126.831146.097553.407--745.913765.761302.3431.079.6251.130.76959.95091.3994AAA118.99295.744761.280--1.363.5421.820.836781.2041.531.8271.521.96254.75929.6645CSM431.452467.9742.296.78519.006-3.430.5983.145.0851.348.2973.178.2253.636.167289.927472.6746DPR16.84914.771767.139--2.393.9222.363.1422.127.156893.532698.711145.662123.2807HAG377526321-7923.15027.68912.2791.1232.467583(335)8HNG162325--10.67113.4008.26910131.158(471)Nông - Lâm - Ngư - Nghiệp9HRC-2.041126.037--686.336732.048530.019161.39494.47230.504(2.902)10PHR17.44427.4151.002.607--3.103.5402.802.4781.960.2041.333.470920.197192.280138.64611TNC10.8539.20597.767--332.605321.079302.43963.87383.40112.892(3.920)12TRC5.0625.930434.905--1.525.2491.450.1091.358.226500.638362.94751.845(14.880)13ASM

VHG337.206341.005109.097-52.4902.390.9013.789.262185.996150.5153.491--950.1261.805.349141.207.175803.52073.245(668.017)1.636.489284.096496.49685.270(451.765)

10.383Xây dựng & Bất động sản

15CDC135.990111.21045.144-65.005814.584808.815262.101247.793343.15817.03616HBC769.0601.023.649997.322--5.494.1676.724.5881.139.4643.670.2875.413.067171.792(34.928)17HU386.89066.23640.814--596.994543.527165.347285.534321.03914.523109.89618SC5203.934363.151130.023--2.190.2442.254.213311.2341.391.9881.413.20535.771135.94119THG61.07473.33926.142--312.144477.421205.123204.468209.43655.215(149.009)STT

CKPTKH

i2014PTKH

i2015Nguyên giá

TSCD i2015NG

TSCD

thuê TCTài sản i2014NG BĐS

ĐT i2015Tài sản i2015VCSH i2015DTT i2014DTT i2015LNST i2015i2015i201520UDC106.63921BCI76.94422DIG697.92323HDG73.64324ITC25

26192.096LCTTT

HĐKD57.991-15.5631.559.5361.665.750359.13080.94575.426-131.865548.426632.153-38.6793.157.1883.321.0111.904.9443.294.2723.284.2632.423.53753.32420.744-259.2791.658.7202.128.468870.05126.01161.28235.936-70.1302.199.9742.351.462KBC273.375182.147LDG48.79930.495173.691--9.248.6949.514--1.410.66227LHG392.520343.49283.811-385.70828NLG124.182179.5236.826-29

30PDR143.497431.6135.312SCR166.723158.89712.94731SZL23.49719.640402.18132TDH141.841169.88633TIP9.36734BCE395.72835CEE46.63136FCN37212.907255.95477231.775236.202449.290300.06689.6743.633.7103.374.507542.991302.343867.792509.39669.983(107.796)1.498.318451.294208.2667.844(150.033)9.330.8095.998.155487.608410.905388.47023.9171.716.476863.60253.083289.800117.022489.0591.475.5591.378.814684.006312.737232.22869.596151.8726.0244.130.5084.693.6182.180.837839.4481.378.50040.702111.521-119.0606.052.9869.357.7422.273.637415.281402.514158.5441.567.2681.288107.4764.892.1234.604.1303.089.913304.878154.15661.523447.873-274.3631.234.4391.286.749429.162179.300189.81045.822161.53722.536-76.8622.114.2842.456.6461.343.221377.323562.57758.620394.8722.96475.093-113.328468.452500.792396.82594.22696.77753.86594.231291.64247.566--950.0841.797.371352.517611.373507.62525.202117.106165.43621.54712.1566.879635.5911.201.892402.786337.2631.170.76092.883221.926868.407793.147312.264222.133-2.020.2512.448.090693.0021.206.1221.311.149100.746(149.684)HDC67.05992.19857.092-4.1191.164.8741.161.439615.112317.652348.76447.357(53.561)38HTI6.1512.8621.789.067--1.220.6571.267.132369.539179.459303.45057.770147.60039MDG62.89083.66444.997--369.641341.843139.350160.458242.7993.13438.99340NVL54.016209.91555.066-52.4455.968.18816.311.6074.841.595589.6812.031.336233.190609.95941PXS236.591452.878903.49181.6469.5541.669.2651.764.431762.3861.678.9131.745.045109.717(78.503)SJS

PXI321.414747.952873.489--5.965.6726.268.2772.013.7131.198.080832.57323.080122.603501.418649.68845.765-4.8371.491.2781.243.505342.507903.9291.139.51635.572(479.061)42

43STT

CKPTKH

i2014PTKH

i2015Nguyên giá

TSCD i2015NG

TSCD

thuê TCTài sản i2014NG BĐS

ĐT i2015Tài sản i2015VCSH i2015DTT i2014DTT i2015LNST i2015LCTTT

HĐKD

i2015i2015Khai khoáng

44ATG24.27812.7604.005--104.786180.448157.7241.72759.1425.409(119.163)45BGM40.87815.607144.911--276.590480.565462.31246.31662.2001.997(1.392)46HII6.8717.753133.545--134.302212.279106.486180.457188.3396.46762147LCM4.6953.2517.799--223.771228.055224.8905.58928.5754.479(1.794)48DHA

TNT25.65427.89880.743--331.816171.110201.51044.95735.28650.22129.08147--142.659152.99594.47221.40712.2787.14473549Vận tải & Kho bãi

50VJC50.658647.21639.540--7.688.42212.022.5321.584.5246.946.47311.012.897651.229798.86551HTV156.352131.690146.527--343.919353.722313.853204.055205.74734.56154.66952PJT22.23421.803297.911--277.570275.217126.902343.611341.49918.45060.71753PVT384.150448.1251.981.882--6.865.0947.073.1323.240.9561.990.6962.354.711318.423640.45654SKG846750277.960--355.235527.341515.410223.758304.974174.980182.67555STT25.85124.13043.890--74.34447.27733.83838.60331.265(19.796)(6.297)56TCT8901.163228.465--220.279225.804214.432124.497176.29557.72678.02057DVP64.83757.645912.027--977.0211.115.278939.171541.988652.048281.089350.94158VNL88.123116.06034.340--292.117311.979164.295666.796740.45130.784(2.099)59VSC53.62850.145405.877-1.199.8371.398.4581.200.424633.508665.351272.025290.036312.376300.0471.008.389-6.153.6896.217.9974.558.781992.033942.348155.785119.26887.74186.572132.96831.46

3

--253.336675.893166.501872.724996.11025.22445.08960

61GMD

STG62DCL253.377206.035444.269--59.409783.732548.974705.572666.67660.65772.28863DCM4.219.9836.81913.602.048--16.577.36714.426.0036.202.5986.437.8135.658.347706.845326.39564DPM141.279236.1907.024.596-334.5569.638.38210.472.2218.368.1707.506.2208.282.8811.468.3711.266.278Sản xuất Hóa chấtSTT

CKPTKH

i2014PTKH

i2015Nguyên giá

TSCD i2015NG

TSCD

thuê TCTài sản i2014NG BĐS

ĐT i2015Tài sản i2015VCSH i2015DTT i2014DTT i2015LNST i2015LCTTT

HĐKD

i2015i201565TRA168.900201.086206.058--969.1361.128.235866.7181.329.4851.677.929180.623147.03566ASP60.462137.02382--540.197620.440431.284395.342585.0315.043(472)67BTP367.935493.1152.382.403--1.977.7601.992.7561.060.6632.100.9671.830.98096.97912.22368CHP263.927209.6553.290.550--3.321.6603.255.2721.626.086626.484729.310328.301508.33369CLW4.4753.26670GAS4.963.3953.353.706609.244--356.927405.588211.329793.982853.10127.606(9.997)31.534.984--48.976.05352.088.90441.132.56364.880.60057.474.0758.720.1279.894.44071SII5.5571.0513.175--772.0122.851.004780.6204.0952.83311.3121.210.68372NT21.592.2201.421.49011.295.756--12.483.54911.644.6724.768.4587.064.9176.729.4381.141.6282.091.34873UIC

TDW86.43693.543199.102-10.018397.972400.576193.9551.700.8611.945.17828.91342.7144.0664.582511.586--366.715385.132158.899465.110529.09925.89229.723452.531474.00668.885133.811Tiện ích74Sản xuất Thực phẩm

75ABT44.63853.80898.129--656.658584.655407.49276ACL237.270278.811303.407--837.0311.067.454288.047854.4891.100.35616.859(15.380)77AGM34.01190.263237.113--733.822791.635383.2421.760.5242.091.62647.35721.48578BBC60.71574.428292.569--792.630899.838672.6531.142.9931.182.74972.554107.16379SBT

DAT268.477516.4631.805.724--3.328.7685.819.6902.701.6072.066.9003.259.362269.383(511.851)55.097111.864218.176--346.866796.064426.850343.923657.25221.36024.44980Sản xuất Khoáng sản phi kim & Kim loại cơ bản

81FCM313.531202.695351.260315.002-848.201744.243455.454.690486.983521.10920.670118.06082HVX66.60185.9581.165.718--1.086.2811.059.950417.131915.727831.3832.880(5.191)83LBM

TCR32.43553.708191.922--151.761172.614135.819184.867264.64026.91832.586202.719148.3971.698.401--1.624.0101.534.048628.1362.249.1392.055.24241.650141.82284Bán buônSTT

CKPTKHPTKHi2014i2015Nguyên giá

TSCD i2015NG

TSCD

thuê TCTài sản i2014NG BĐS

ĐT i2015Tài sản i2015VCSH i2015DTT i2014DTT i2015LNST i2015LCTTT

HĐKD

i2015i201585DXV45.95854.490109.873--192.053160.518111.322690.723534.5203.970(15.905)86HAI346.705544.45856.767--812.4391.949.6881.292.7541.082.4481.606.16171.839(214.879)87HHS7.75419.6298.101--1.441.2452.764.8482.615.2691.423.7611.803.858336.800(744.459)88HTL47.71431.30844.313--343.073442.787207.4461.031.3371.706.686135.33743.73989PET87.8382.50383.095--2.142.8621.725.9471.374.0621.634.448769.699153.749(122.870)90PGC271.628181.290430.282-9.0431.847.6361.814.455630.4742.064.3111.948.79885.426146.50391PLX6.306.0574.905.852195.997--33.450.74228.969.69412.391.113154.775.241105.559.7492.055.0034.120.06892JVC618.964389.595739.76676.612-2.488.185799.226515.197928.529476.890(1.350.699)(286.774)93PIT82.196152.18639.968--565.409746.700185.4983.340.9613.218.161(6.156)(154.652)94TDG-99.3109.5781.500-74.211173.099114.169120.248110.587(4.959)(61.698)91.83039.216-107.0551.072.7441.121.969294.3771.616.2042.276.75753.589(17.255)96TNA

PTB137.565

237.711215.453677.026--1.049.0661.197.450497.2452.389.1902.972.788172.393263.26697QBS629.942155.30078.803--1.493.9502.233.621748.2972.655.0433.373.01380.039(384.528)98SMC998.606464.21273.851--2.675.8842.317.256553.0347.161.0276.496.37817.524359.23199TSC19.57444.15840.195--320.3541.691.8101.583.361233.116710.78552.681(66.214)100VFG429.247375.140116.551--1.289.6761.295.634709.2191.883.3462.019.975139.1765.87595Phụ lục 4: Số liệu thu thập từ BCTC (200 cơng ty phân theo nhóm ngành)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2: Danh sách 200 công ty được chọn để ước tính các tham số theo nhóm ngành

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×