Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô tả nghề nghiệp ngành công nghệ thông tin

Mô tả nghề nghiệp ngành công nghệ thông tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

        Người kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này có thể đảm nhiệm một hoặc 

một số vai trò sau đây:

    2.2.1. Người đào tạo

         Vai trò này đòi hỏi người kỹ sư  phải có sức khỏe, có kiến thức và kỹ 

năng cần thiết để đáp ứng được các u cầu cơng việc. Được xã hội tơn vinh,  

người kỹ  sư  đào tạo cần có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm 

cao, chủ động, trung thực, mẫu mực, u nghề, nhiệt tình, ham học hỏi... Lĩnh 

vực này còn đòi hỏi người kỹ sư phải năng động, sáng tạo, linh hoạt để nắm  

bắt, cập nhật được các thơng tin mới, thay đổi. Sau đây là một số  cơng việc 

tiêu biểu của kỹ sư tại vai trò này:

Giảng dạy chun ngành, một số mơn cơ sở ngành

Nghiên cứu khoa học

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, làm đồ án ...

Sử dụng và phát triển phương pháp, phương tiện dạy học

Triển khai kết quả nghiên cứu

Ứng dụng và chuyển giao cơng nghệ

Biên soạn tài liệu

2.2.2. Người quản lý

        Trong vai trò là người quản lý, kỹ sư phải có các phẩm chất, năng lực 

như mục B1. Ngồi ra, anh ta cần có thêm đức tính cương quyết, tầm nhìn và  

khả năng lãnh đạo. Sau đây là một số cơng việc tiêu biểu:

Quản lý hành chính/Quản lý kế hoạch tổng thể

Quản lý chun mơn: chương trình, khung kế  hoạch đào tạo, nội dung 

đào tạo, chất lượng đào tạo ...

Quản lý nhân lực 352.3. Lĩnh vực sản xuất, gia cơng phần mềm, xây dựng và phát triển các 

hệ

thống thơng tin

         Người kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này có thể đảm nhiệm một hoặc  

một số vai trò sau đây:

Người đào tạo

      u cầu về phẩm chất, năng lực của người đóng vai trò này tương tự như 

trong mục 2.2.1. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của cơng việc, người kỹ sư 

cần có thêm một số  kiến thức chun biệt. Sau đây là một số  cơng việc tiêu 

biểu:

Nghiên cứu

Đào tạo sử dụng sản phẩm chun biệt

Sử dụng và phát triển phương pháp, phương tiện dạy học

Đào tạo quy trình phát triển phần mềm

Đào tạo về kỹ năng làm việc theo nhóm

 Đào tạo về quản trị dự án

  Đào tạo về  cơng cụ  phát triển phần mềm, phần cứng các hệ  thống 

thơng tin

Chuyển giao cơng nghệ

Biên soạn tài liệu

Người quản lý

        Người kỹ sư tại vị trí làm việc này có các phẩm chất và năng lực như 

trong

mục 2.2.2. Ngồi ra, anh ta phải có thêm năng lực quản lý, khả  năng ngoại 

giao,

tinh thần hợp tác ... Các cơng việc tiêu biểu tại vị trí này là:

36Quản lý dự án: nhân lực, tiến độ

Quan hệ khách hàng

Xây dựng chiến lược phát triển

Nhà phân tích thiết kế hệ thống

      Người kỹ sư tại vị trí làm việc này có các phẩm chất và năng lực tương  

tự  như  trong mục 4.2.2. Ngồi ra, anh ta phải có kiến thức chun sâu về 

nghiệp vụ cuả mỗi bài tốn, đồng thời phải có khả năng tư duy tổng hợp để 

giải quyết bài tốn. Hơn nữa, anh ta cần phải có kinh nghiệm làm việc và đức 

tính kiên trì, tỉ mỉ. Các cơng việc tiêu biểu tại vị trí này là:

Quan hệ khách hàng

Khảo sát hệ thống

Phân tích u cầu khách hàng

Đánh giá khả thi

 Thiết kế hệ thống (phần cứng, phần mềm): chức năng, giao diện, cơ 

sở dữ liệu ...

 Tiếp xúc nhóm làm việc

Phát triển các giải pháp

Lập tài liệu

Kỹ thuật viên

       Trong vai trò là người kỹ thuật viên, kỹ  sư  phải có phẩm chất đạo đức 

tốt, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, u nghề... Ngồi kiến thức và kỹ 

năng cơ bản để đáp ứng u cầu cơng việc, vị trí này còn đòi hỏi người kỹ sư 

có đức tính kiên nhẫn, cẩn thận, cần cù chịu khó. Sau đây là một số cơng việc 

tiêu biểu:

Lập trình

 Lập tài liệu

Tích hợp hệ thống

37Kiểm tra, thử  nghiệm

Cài đặt hệ thống

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống

Tiếp xúc nhóm làm việc

Tiếp xúc khách hàng

Tư vấn và tiếp thị

Trong vai trò này, người kỹ  sư  phải có chun mơn nghiệp vụ  cao, khả 

năng

giao tiếp, khả  năng trình bày và thuyết phục tốt. Đồng thời phải linh hoạt, 

nhạy bén và thích nghi nhanh chóng với nhiều tình huống khác nhau. Sau đây 

là một số cơng việc tiêu biểu:

Tư vấn giải pháp kỹ thuật

Tiếp thị sản phẩm

 Tìm hiểu nhu cầu khách hàng

2.4. Lĩnh vực cung ứng sản phẩm và dịch vụ tin học

Người kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này cần có các phẩm chất và năng lực 

để giải quyết một số cơng việc sau đây:

Đào tạo sử dụng, chuyển giao cơng nghệ

Khai thác các ứng dụng tin học

Tiếp xúc khách hàng

Lắp đặt, triển khai

Sửa chữa, bảo trì

Chỉnh sửa hệ thống

Tìm hiểu nhu cầu khách hàng

Tiếp thị, tư vấn

38Ngồi ra trên thực tế  có rất nhiều các vị  trí cơng việc cụ  thể  với những u 

cầu khác nhau, từ  đơn giản đến phức tạp. Có rất nhiều loại hình cơng việc 

trong ngành cơng nghệ  thơng tin: từ  lập trình viên, nhân viên kinh doanh đến 

thiết kế  web... tùy thuộc vào các điểm mạnh và sự  u thích mà bạn có thể 

tìm được cho mình vai trò phù hợp.Sau đây là một vài lựa chọn tiêu biểu:

­Nhân viên phân tích dữ liệu­Quản trị hệ thống­Lập trình viên­Kỹ sư phần mềm­Nhân viên phân tích hệ thống­Chun viên hỗ trợ kỹ thuật/ người sử dụng cuối cùng­Thiết kế web/ dịch vụ Interneta. Nhân viên phân tích dữ liệu

Nhiệm vụ

­Làm việc cho các cơng ty phần mềm, cơng ty tư vấn, cơng ty ứng dụng 

cơng nghệ thơng tin thuộc các ngành nghề khác nhau­Thảo luận về  các nhu cầu  ứng dụng cơng nghệ  thơng tin trong doanh  

nghiệp với các nhân viên nội bộ hay các khách hàng.­Thu thập và sắp xếp các dữ liệu thích hợp khi xây dựng cơ sở dữ liệu  

và tiến hành các nghiên cứu liên quan.­Sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu/cơng nghệ  thơng tin để  tạo ra các 

báo cáo và hỗ trợ trong cơng việc phân tích, marketing, chuẩn bị và tạo 

các chương trình giới thiệu sản phẩm.39­Giám sát và duy trì chất lượng hệ  thống cơ  sỡ  dữ  liệu cũng như  tính  

bảo mật khi cập nhật và sử dụngKỹ năng chính cần có

­Khả năng phân tích và tư duy lơgic­Kỹ năng sử dụng ngơn ngữ viết và nói­Tinh thần làm việc đồng đội và sáng kiến­Hồn thành các mục tiêu cơng việc đúng hạn­Khả năng tính tốn­Ý thức kinh doanh­Các kiến thức về hệ thống cơ sở dữ liệu.Huấn luyện

­Các cơng ty lớn đều tổ chức các khóa huấn luyện cho tất cả các vị trí từ 

hỗ trợ kỹ thuật, tiếp thị, đến quản trị cơ sở dữ liệu hay phát triển phần 

mềm.­Chương trình huấn luyện này là rất cần thiết đối với việc lưu trữ  hệ 

thống cơ  sở  dữ  liệu và sử  dụng các kỹ  năng lập trình như  ORACLE  

and SQL. Sau khi các nhân viên đã có kinh nghiệm làm việc tập thể 

trong các dự án, họ sẽ có cơ hội thành những người lãnh đạo dự án.b. Nhân viên kinh doanh

Nhiệm vụ

­Làm việc cho các nhà sản xuất, cơng ty dịch vụ phần mềm­Có trách đối với một sản phẩm hay khách hàng cụ thể­Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng­Tiếp tục liên hệ với khách hàng và trả lời các thắc mắc­Liên hệ với các phòng ban về chi tiết của đơn hàng khi ký hợp đồng40­Liên hệ với bộ phận marketing để tìm kiếm khách hàng mới và báo cáo 

các phản hồi của khách hàng nhằm nâng cao sản phẩm­Thơng tin cho các khách hàng hiện thời về sản phẩm mớiKỹ năng chính cần có

­Kỹ năng giao tiếp và trình bày thành thạo­Khả năng thuyết phục và nhạy bén­Ý thức và động cơ kinh doanh­Linh hoạt, năng động và giỏi tính tốnHuấn luyện

       Khi mới bắt đầu, các nhân viên kinh doanh sẽ  được tham gia các khóa  

huấn luyện ngắn giới thiệu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và giao tiếp. Một  

vài nhân viên sẽ được huấn luyện chun sâu về kỹ thuật nếu đối tượng của  

sản phẩm là các chun gia cơng nghệ thơng tin.

c. Quản trị hệ thống

Nhiệm vụ

­Làm việc cho các cơng ty quản lý thiết bị, chịu trách nhiệm vận hành  

cácthiết bị cơng nghệ thơng tin cho khách hàng

­Duy trì sự ổn định của hệ thống­Tuyển dụng, huấn luyện và quản lý đội ngũ làm việc, từ  nhân viên 

nhập dữ liệu đến nhân viên vận hành, lập trình viên...­Bảo trì và cập nhật hệ thống khi cần thiết­Thương lượng với khách hàng­Xem xét số lượng người sử dụng hệ thống, liệu có cần cải tiến để đáp  

ứng nhu cầu khơngKỹ năng chính

41­Kỹ năng quản lý tổng hợp­Kỹ năng sáng tạo dựa trên các ý tưởng kinh doanh­Khả năng chọn lực, thúc đẩy và đánh giá nhân viên làm việc­Kỹ năng quản lý tài chính và thời gianHuấn luyện

     Các nhà quản trị hệ thống thường bắt đầu với cơng việc của một lập trình 

viên, sau đó là, thiết kế, phân tích hệ thống, quản trị mang và quản lý cấp bộ 

phận.Họ  có thể  trở  thành những nhà quản lý hay giám đốc cơng nghệ  thơng 

tin.

d. Lập trình viên hệ thống

Nhiệm vụ

­Làm việc cho bộ phận tin học của các cơng ty lớn, cơng ty tư vấn phần 

mềm, các nhà sản xuất điện tử và phần mềm­Viết các phần mềm ví dụ như hệ điều hành hay các ngơn ngữ cấp thấp  

tạo tiền đề  cho máy tính triển khai các  ứng dụng  ở  ngơn ngữ  cao hơn  

hay chuyển thơng tin đến các thiết bị khác.­Tùy chỉnh hệ thống để thực hiện các chức năng khác nhau­Tìm và phát hiện các lỗi trong phần mềm­Chạy thử các chương trình để kiểm tra khả năng thích ứng khi đưa vào  

thực tế­Chuẩn bị các tài liệu mơ tả phương thức hoạt động của phần mềm.Kỹ năng chính

­Khả năng phân tích và suy luận logic­Chú ý đến từng chi tiết­Hồn thành cơng việc đúng hạn­Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết

42­Kỹ năng tính tốn­Kiến thức về một hệ thống máy tính cụ thể.Huấn luyện

      Các cơng ty lớn thường tổ chức khóa huấn luyện 6 tuần cho các nhân viên  

trong năm đầu tiên trong ty các cơng ty nhỏ khuyến khích tinh thần tự học.

e. Kỹ sư phần mềm

Nhiệm vụ

­Làm việc chủ  yếu cho các cơng ty điện tử  và viễn thơng; nhiệm vụ 

cũng tương tự  như  lập trình viên, tuy nhiên tập trung hơn vào các  ứng  

dụng kỹ thuật và thiết kế­Sử dụng ngơn ngữ máy tính để viết các chương trình phục vụ cho cơng  

việc ­Sử  dụng các cơng cụ  hay hệ  thống tiền thiết kế  để  viết ra các phần  

mềm­Tích hợp các chương trình được tạo, tìm và phát hiện lỗi­Chạy thử chương trình­Hồn thành các tài liệu mơ tả hoạt động của phần mềmKỹ năng chính

­Khả năng phân tích và suy nghĩ logic­Kỹ năng làm việc tập thể­Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết­Chú ý đến từng chi tiết­Khả năng hồn thành cơng việc đúng hạn.Huấn luyện

      Cơng việc này đòi hỏi bằng cấp chun mơn về cơng nghệ thơng tin hay  

lãnh vực liên quan. Các cơng ty lớn thường tổ  chức khóa huấn luyện 6 tuần  

43cho các nhân viên trong năm đầu tiên trong ty các cơng ty nhỏ  khuyến khích 

tinh thần tự học.

f. Nhân viên phân tích hệ thống

Nhiệm vụ

­Gặp gỡ trưởng dự án và khách hàng để thảo luận về dự án­Thảo luận dự án chi tiết với nhân viên của khách hàng và thiết lập tính 

khả thi của dự án­Chuẩn bị các lưu đồ hệ thống, quyết định phần có thể được tin học hóa  

trong hệ thống ­Đánh giá các phần cứng được u cầu khi triển khai hệ thống (tốc độ,  

chi phí, dung lượng bộ nhớ...) ­Liên lạc với các lập trình viên, phân cơng cơng việc và giám sát q 

trình sản xuất phần mềm­Xem xét để  thay đổi nếu hệ  thống khi chạy thử  khơng đáp  ứng được 

u cầu ­Có thể  phân tích hệ  thống kinh doanh và cân nhắc các biện pháp rút 

giảm chi phíKỹ năng chính

­Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề­Kỹ năng giao tiếp thành thạo (đặc biệt với khách hàng)­Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết­Ý thức kinh doanh và quản lý thời gianHuấn luyện

        Một số  cơng ty tuyển dụng các sinh viên đã được huấn luyện về  phân  

tích hệ thống trong q trình học đại học. Hầu hết các nhân viên đều bắt đầu 44ở  vị  trí lập trình viên ­>lập trình viên phân tích ­> nhân viên phân tích hệ 

thống.

g. Chun viên hỗ trợ kỹ thuật / Người sử dụng cuối cùng

Nhiệm vụ 

­Làm việc cho các nhà cung cấp phần mềm và phần cứng tại văn phòng 

của người sử dụng cuối cùng­Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng/người sử dụng hiện thời­Ghi nhận các cuộc gọi và các vấn đề trục trặc xảy ra­Liên hệ với các bộ phận cần thiết để giải quyết vấn đề­Tổng kết các sản phẩm và thủ tục­Lập kế hoạch cải tiến­Cập nhật q trình phát triển sản phẩm mới và khuyến khích khách 

hàng nâng cấp sản phẩmKỹ năng chính

­Khả năng lắng nghe­Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề­Khả năng ngoại giao­Kỹ năng nói và viết thành tạo­Linh hoạtHuấn luyện

         Các nhân viên mới sẽ  được huấn luyện về  đặc tính kỹ  thuật của sản  

phẩm và cách thức phục vụ  khách hàng. Đối với các cơng ty lớn, khóa học  

được làm phong phú hơn bằng cách giảng dạy về phương thức phát triển và 

cung ứng sản phẩm.h. Thiết kế web/dịch vụ Internet

45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô tả nghề nghiệp ngành công nghệ thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×