Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT & TT

Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT & TT

Tải bản đầy đủ - 0trang

          Chương trình Đào tạo liên tục được cập nhật bám sát nhu cầu xã hội.  

Phòng học và thực hành được trang bị  đầy đủ  và hiện đại, đường truyền  

Internet tốc độ  cao. Mỗi lớp học có tối đa 25 học viên, mỗi học viên được  

thực hành trên một máy tính.

          Mơ hình đào tạo đa phương thức, trú trọng nâng cao các kỹ năng thực 

hành nhằm giúp sinh viên tiếp thu được các kiến thức trong thời gian ngắn 

nhất và có thể áp dụng ngay các kiến thức khi bắt đầu làm việc.

         Đối tượng đào tạo khơng phân biệt lứa tuổi, giới tính, nghề  nghiệp từ 

học sinh, sinh viên tới nhân viên trong các doanh nghiệp

 b. Nhiệm vụ chun mơn

          Trong q trình phát triển, vào năm 2008, Trung tâm Hưng n Aptech 

và Trung tâm  An ninh mạng Edulab sát  nhập thành Trung tâm Hưng  n 

Aptech:Cơng nghệ thơng tin và truyền thơng với nhiệm vụ cụ thể gồm:

­ Quản lí tồn bộ hệ thống thơng tin của Nhà trường

­ Quản lí và đào tạo Hệ Kĩ sư CNTT DV Chất lượng cao

­ Quản lí và đào tạo Hệ Cử nhân CNTT DV Chất lượng cao

­ Quản lí và đào tạo Cao đẳng nghề CNTT Aptech

­ Quản lí và đào tạo chương trình Chuẩn đầu ra CNTT trong tồn trường

­ Đào tạo các chứng chỉ  Quốc tề  về  Quản trị  mạng & Phần mềm của  

Cisco, Microsoft, Aptech.

­ Đào tạo Cử nhân chun ngành Mạng máy tính & Truyền thơng.

­ Đào tạo Cao đẳng nghề Quản trị mạng.

21­ Ngồi ra, bộ  mơn còn đảm nhận chun mơn về  một số  học phần liên 

quan ở các bộ mơn và các loại hình đào tạo khác.

      Giảng dạy các mơn học thuộc về lĩnh vực phần mềm như: Cơ sở dữ liệu,  

cấu trúc dữ liệu giải thuật, phân tích thiết kế hướng đối tượng, tốn rời rạc, 

trí tuệ nhân tạo, lập trình hướng đối tượng, lập trình mạng, lập trình web…

      Đào tạo kỹ sư, cử nhân có đủ các năng lực về gia cơng và phát triển phần 

mềm tại các cơng ty phần mềm trong và ngồi nước

      Thực hiện các nghiên cứu khoa học và triển khai cơng nghệ

 d. Địa chỉ liên hệ

        Hiện nay Trung tâm gồm 03 văn phòng đào tạo đặt tại ba cơ sở của Nhà  

trường gồm:

­ Văn phòng CS1: Tầng 2, Tòa nhà 4 tầng –Trường ĐH SPKT Hưng n 

(Khối Châu – Hưng n); ĐT: 03213.713.319

­ Văn phòng CS2: P107, Tòa nhà điều hành – Trường ĐH SPKT Hưng 

n (Nhân Hòa – Mỹ Hào­ Hưng n): 03213. 767.168

­ Văn phòng CS3: Tầng 2, Tòa nhà 7 tầng – Trường ĐH SPKT Hưng n  

(189 Nguyễn Lương Bằng – TP. Hải Dương): 03206.609.167

­Website: http://aptech.utehy.edu.vn­  Email: aptechhy@utehy.edu.vn22CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, NGÀNH, CHUN NGÀNH 

KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG N, 

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

A. TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Giới thiệu chung

      Khoa Cơng nghệ Thơng tin quản lý, tổ chức giảng dạy Ngành Cơng nghệ 

thơng tin ở các trình độ Đại học, Cao đẳng, năm 2015 đã bắt đầu đào tạo trình 

độ Thạc sỹ.

      Chương trình đào tạo Đại học ngành Cơng nghệ thơng tin được xây dựng  

theo định hướng nghề  nghiệp  ứng dụng. Chương trình được xây dựng dưới 

sự hợp tác, hỗ trợ của dự án cho chính phủ Hà Lan tài trợ (gọi tắt là Dự án Hà 

Lan). Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng n là một trong số 8 trường  

trên cả nước được hưởng chương trình Dự án phát triển chương trình đào tạo  

theo định hướng nghề nghiệp. Tại Trường, Khoa Cơng nghệ Thơng tin là một 

trong 2 khoa được tham gia dự án này.

      Mục tiêu chính của chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp là 

đào tạo ra các kỹ  sư  là những người có kỹ  năng nghề  nghiệp thành thạo, có 

khả  năng tham gia ngay vào thị  trường lao động mà khơng cần hoặc ít phải 

đào tạo bổ sung, đây cũng là ưu điểm chính mà các chương trình đào tạo hàn 

lâm trước đây hoặc ở một số các trường khác hiện tại khơng có được. Sở dĩ  

có được ưu điểm trên là do trong q trình đào tạo có sự gắn kết chặt chẽ với 

doanh nghiệp, các nội dung đào tạo sát với thực tế cơng việc, trang thiết bị sử 

dụng đào tạo cũng là các trang thiết bị  được sử  dụng thực tế  ngồi doanh  

nghiệp hoặc tiệm cận gần với các trang thiết bị này.

           Tại Khoa cho đến nay đã có 3 khóa sinh viên tốt nghiệp theo chương  

trìnhnày ra trường. Nhiều em đã tìm được việc làm có mức thu nhập cao, tự 

khẳng định được bản thân.

      Sau gần chục năm triển khai đào tạo, chương trình đã có nhiều điều chỉnh, 

cập nhật bổ sung để theo kịp, đi tắt đón đầu các xu thế phát triển của xã hội, 

khoa học kỹ  thuật. Hiện nay chương trình đã được xây dựng theo hướng 

giảm tải cho sinh viên. Ngồi hoạt động học tập trên lớp, sinh viên chủ động 

thực hiện các hoạt động học tập tại nhà theo hướng dẫn của giảng viên. Sinh  

23viên được tham gia các dự  án, làm việc theo nhóm ngay từ  khi mới bắt đầu 

khóa học. Do vậy đã góp phần tích cực trong phát triển kỹ năng chun mơn, 

kỹ năng mềm, khả năng làm việc theo nhóm cũng như làm việc độc lập.

      Tất cả các sinh viên đều được gia đồ án tốt nghiệp thay vì thi một số học  

phần. Đây là cơ hội tốt để sinh viên phát triển kỹ năng của bản thân lên một  

tầm cao mới, là dịp để sinh viên thể hiện các kiến thực, kỹ năng của mình sau  

các năm học tập tại Trường.

      Việc được tham gia sớm vào hoạt động nhóm, thực hiện các đồ án xun 

suốt q trình học tập và đồ án tốt nghiệp đã giúp sinh viên có điều kiện tích 

lũy kinh nghiệm, sẵn sàng tham gia ngay thị  trường lao động sau khi hồn 

thành khóa học. Nhiều em đã được doanh nghiệp tiếp nhận thực tập, làm  

việc bán thời gian hay cộng tác ngay khi còn ngồi ghế  nhà trường, trong các 

đợt thực tập ngồi doanh nghiệp.

        Các chương trình đào tạo khác (ĐHLT, VLVH, Cao đẳng chính quy và 

liên thơng) được xây dựng trên cơ  sở  tham chiếu chương trình đại học chính 

quy theo định hướng nghề  nghiệp. Do vậy các chương trình này đều thừa  

hưởng được các ửu điểm của chương trình đào tạo đại học chính quy. 

       Ngồi triết lý xây dựng chương trình theo định hướng nghề  nghiệp ứng 

dụng theo dự án Hà Lan, chương trình đào tạo ĐHCQ của khoa cũng như các  

chương trình đào tạo khác còn được thừa hưởng các ưu điểm từ chương trình 

đào tạo Lập trình viên quốc thế  của Aptech ­  Ấn Độ. Khoa cơng nghệ  thơng 

tin là đơn vị duy nhất tại Trường và đầu tiên tại Hưng n có hợp tác đạo tạo 

với Aptech Ấn Độ, một đơn vị đào tạo nhân lực cơng nghệ thơng tin, đặc biệt 

là   các   lập   trình   viên,   có   đáp   ứng   được   các   yêu   cầu   thực   tế   ngồi   doanh 

nghiệp. Học viên có được chứng chỉ  Lập trình viên quốc tế  của Aptech dễ 

dàng tìm việc tại các doanh nghiệp phát triển phần mềm khơng chỉ  trong  

nước mà ở cả nước ngồi với mức lương cao. Khoa đã sớm nhận thấy các ưu  

điểm lớn của chương trình đào tạo này và kế thừa, ứng dụng vào đào tạo các 

chương chình chính quy tại Khoa.24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT & TT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×