Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG YÊN, TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG YÊN, TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

viên được tham gia các dự  án, làm việc theo nhóm ngay từ  khi mới bắt đầu 

khóa học. Do vậy đã góp phần tích cực trong phát triển kỹ năng chun mơn, 

kỹ năng mềm, khả năng làm việc theo nhóm cũng như làm việc độc lập.

      Tất cả các sinh viên đều được gia đồ án tốt nghiệp thay vì thi một số học  

phần. Đây là cơ hội tốt để sinh viên phát triển kỹ năng của bản thân lên một  

tầm cao mới, là dịp để sinh viên thể hiện các kiến thực, kỹ năng của mình sau  

các năm học tập tại Trường.

      Việc được tham gia sớm vào hoạt động nhóm, thực hiện các đồ án xun 

suốt q trình học tập và đồ án tốt nghiệp đã giúp sinh viên có điều kiện tích 

lũy kinh nghiệm, sẵn sàng tham gia ngay thị  trường lao động sau khi hồn 

thành khóa học. Nhiều em đã được doanh nghiệp tiếp nhận thực tập, làm  

việc bán thời gian hay cộng tác ngay khi còn ngồi ghế  nhà trường, trong các 

đợt thực tập ngồi doanh nghiệp.

        Các chương trình đào tạo khác (ĐHLT, VLVH, Cao đẳng chính quy và 

liên thơng) được xây dựng trên cơ  sở  tham chiếu chương trình đại học chính 

quy theo định hướng nghề  nghiệp. Do vậy các chương trình này đều thừa  

hưởng được các ửu điểm của chương trình đào tạo đại học chính quy. 

       Ngồi triết lý xây dựng chương trình theo định hướng nghề  nghiệp ứng 

dụng theo dự án Hà Lan, chương trình đào tạo ĐHCQ của khoa cũng như các  

chương trình đào tạo khác còn được thừa hưởng các ưu điểm từ chương trình 

đào tạo Lập trình viên quốc thế  của Aptech ­  Ấn Độ. Khoa cơng nghệ  thơng 

tin là đơn vị duy nhất tại Trường và đầu tiên tại Hưng n có hợp tác đạo tạo 

với Aptech Ấn Độ, một đơn vị đào tạo nhân lực cơng nghệ thơng tin, đặc biệt 

là   các   lập   trình   viên,   có   đáp   ứng   được   các   yêu   cầu   thực   tế   ngồi   doanh 

nghiệp. Học viên có được chứng chỉ  Lập trình viên quốc tế  của Aptech dễ 

dàng tìm việc tại các doanh nghiệp phát triển phần mềm khơng chỉ  trong  

nước mà ở cả nước ngồi với mức lương cao. Khoa đã sớm nhận thấy các ưu  

điểm lớn của chương trình đào tạo này và kế thừa, ứng dụng vào đào tạo các 

chương chình chính quy tại Khoa.242. Chương trình đào tạo

2.1 Mục tiêu đào tạo chung

a. Về kiến thức 

       Sinh viên tốt nghiệp ngành Cơng nghệ thơng tin được trang bị các kiến 

thức cơ bản và chun sâu về Cơng nghệ thơng tin, cũng như được định 

hướng một số vấn đề hiện đại tiệm cận với kiến thức chung về Cơng nghệ 

thơng tin của thế giới.

b. Về kỹ năng

       Sinh viên tốt nghiệp ngành Cơng nghệ thơng tin được đào tạo kỹ năng 

thực hành cao trong hầu hết các lĩnh vực của Cơng nghệ thơng tin, cho phép 

sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hòa nhập và phát triển trong mơi trường làm việc 

mới. Ngồi ra, sinh viên ngành Cơng nghệ thơng tin cũng được trang bị kỹ 

năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp.

c. Về thái độ 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cơng nghệ thơng tin có phẩm chất chính trị 

tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có 

đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thơng tin, bản quyền, có tinh thần làm việc 

theo nhóm, rèn luyện thường xun tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.

2.2 Ngồi các mục tiêu chung, sinh viên được đào tạo với các mục tiêu bổ 

sung cho mỗi chun ngành:

 a.Chun ngành cơng nghệ phần mềm 

               Nắm vững kiến thức cơ  bản: ngơn ngữ  lập trình, phương pháp lập  

trình(hướng đối tượng, mẫu thiết kế, thuật tốn...), tư duy lập trình phải đúng 

đắn và tối  ưu. Nắm vững các ngun lý và phương pháp điều khiển các hệ 

thống thơng qua máy tính.

b.Chun ngành  Kỹ thuật máy tính

      Nắm vững kiến thức tổng qt về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì  

hệ  thống phần mềm; có khả  năng phân tích, thiết kế  và quản lý các dự  án  

phần mềm; cung cấp phương pháp luận và cơng nghệ  mới để  sinh viên có 

25thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học. Sinh viên được cung cấp kiến 

thức cơ bản về tổ chức và quản lý cơng nghệ phần mềm để có khả năng xây  

dựng mơ hình và áp dụng các ngun tắc của cơng nghệ phần mềm vào thực 

tế. Nắm vững các ngun lý cơ bản và thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật máy 

tính, đặc biệt là lĩnh vực thiết kế vi mạch

c.Chun ngành Mạng và truyền thơng 

       Nắm vững kiến thức cơ bản và chun sâu về Mạng và truyền thơng máy 

tính, đáp ứng u cầu về nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực mạng và truyền 

thơng máy tính.Có khả năng thiết kế, chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, 

quản lý các hệ thống mạng và truyền thơng máy tính.

d. Các vị trí có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Cơng nghệ  thơng tin có khả  năng tham mưu tư 

vấn và có khả  năng thực hiện nhiệm vụ  với tư  cách như  một chun viên 

trong lĩnh vực Cơng nghệ  thơng tin, đáp  ứng các u cầu về  nghiên cứu và 

ứng dụng Cơng nghệ  thơng tin của xã hội. Ngồi ra, sinh viên tốt nghiệp ra 

trường có thể  tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Cơng nghệ 

thơng tin trong tương lai.

B. TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CƠNG NGHỆ THƠNG TIN 

1.Chức năng và vai trò của Ngành cơng nghệ thơng tin

      CNTT là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để  chuyển đổi, 

lưu trữ, bảo vệ, xử  lý, truyền, và thu thập thơng tin. Người làm việc trong 

ngành này thường được gọi là dân CNTT (IT specialist) hoặc cố vấn quy trình 

doanh

 

nghiệp(BusinessProcessConsultant) 

       Với sự  ra đời của Internet mà các kết nối băng tần rộng tới tất cả  các 

trường học, áp dụng của kiến thức, kỹ năng và hiểu biết về CNTT trong các  

mơn học đã trở thành hiện thực. 

2.Một đố đặc điểm cơng việc của ngành cơng nghệ thơng tin

a.Lập trình 

       Cơng việc chính của lập trình viên là sử dụng những cơng cụ và ngơn ngữ 

lập trình để  phân tích, thiết kế, tạo ra những phần mềm, website, trò chơi 

cung cấp cho thị trường. Đây là nghề đang phát triển mạnh ở nước ta và được 

26nhiều bạn trẻ  quan tâm. Các cơng ty phần mềm nghiên cứu, xây dựng, phát 

triển và cung cấp các phần mềm, các  ứng dụng xây dựng website, games 

v.v… cho thị trường là điểm đến của các lập trình viên.b.Chế tạo, lắp ráp và sửa chữa phần cứng

       Những người làm trong lĩnh vực này có khả năng chế tạo, sửa chữa hay  

lắp ráp, lắp đặt các thiết bị, linh kiện của máy tính như ổ cứng, bo mạch, bộ 

vi xử  lý. Các cơng ty sản xuất, lắp ráp và sửa chữa thiết bị  phần cứng đang  

hứa hẹn một nền cơng nghiệp hùng mạnh trong tương lai.c.Thiết kế giải pháp tích hợp

       Cơng việc này đòi hỏi các chun gia phải am hiểu cả phần cứng và phần 

mềm, có khả năng thiết kế các giải pháp trọn gói cho một cơng ty, tổ chức về 

cả phần cứng lẫn phần mềm, dựa trên u cầu cụ thể. Họ làm nhiệm vụ tại  

các cơng ty cung cấp giải pháp tích hợp hiện đang trên đà phát triển tại Việt 

Nam.

d.Quản trị hệ thơng và an ninh mạng 

        Ngày nay, hầu hết các cơng ty, doanh nghiệp, tổ chức đều có hệ  thống 

máy vi tính kết nối mạng. Người làm cơng tác quản trị  hệ  thống và an ninh 

mạng có nhiệm vụ bảo đảm cho hệ thống vận hành sn sẻ, giải quyết trục 

trặc khi hệ thơng gặp sự cố, đảm bảo an tồn và bảo mật cho dữ liệu. Trong  

lĩnh vực này, bạn sẽ làm việc tại các cơng ty cung cấp giải pháp về mạng và 

an ninh mạng, các cơ quan, doanh nghiệp v.v…273.Kỹ năng cần thiết để có thể theo ngành cơng nghệ thơng tin:

      ­ Thơng minh và có óc sáng tạo

      ­ Khả năng làm việc dưới áp lực lớn

      ­ Kiên trì, nhẫn nại.

      ­ Tính chính xác trong cơng việc

      ­ Ham học hỏi, trau dồi kiến thức

      ­ Khả năng làm việc theo nhóm

      ­ Trình độ ngoại ngữ

      ­ Đam mê CNTT

      ­ Có kiến thức về chủ nghĩa Mác Nê nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

      ­ Có phẩm chất đạo đức , ý thức , trách nhiệm của cơng dân, cộng đồng, 

có sức khỏe đáp ứng u cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc

C. TÌM HIỂU VỀ CHUN NGÀNH ĐÀO TẠO CƠNG NGHỆ THƠNG 

TIN

       Hiện nay khoa cơng nghệ  thơng tin trường  ĐHSPKTHY đào tạo gồm 3 

chun ngành chính : Kỹ  thuật phần mềm, Cơng nghệ  máy tính, Mạng máy 

tính và truyền thơng. Mỗi chun ngành là một hướng chun sâu về lĩnh vực  

tương ứng. Trong 2 năm học đầu tiên, sinh viên được học các nội dung hồn 

tồn giống nhau với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ sở về cơng nghệ thơng 

tin, phần cứng, phần mềm và mạng máy tính. Với khối kiến thức cơ  sở  và 

chun ngành chung, sinh viên có khả năng làm việc được trong lĩnh vực phát  

triển phần mềm, mạng máy tính và đều có khả năng lập trình phần mềm máy  

tính. Từ  năm thứ  3, sinh viên bắt đầu học các học phần theo hướng chun 

sâu của chun ngành. Trong thời gian này vẫn có các học phần thuộc khối 

kiến thức cơ sở hoặc chun ngành chung cho cả 3 chun ngành.281. Chun ngành cơng nghệ phần mềm 

a.Mục tiêu đào tạo

        Đào tạo kỹ sư Cơng nghệ  thơng tin có kiến thức  kiến thức cơ  bản và 

nâng cao về lĩnh vực Cơng nghệ thơng tin, có kỹ năng chun mơn và kỹ năng  

mềm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có khả năng thích ứng 

với sự  phát triển của cơng nghệ  và mơi trường cơng việc, đáp  ứng nhu cầu 

nhân lực CNTT ngày càng cao trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

        Cơng nghệ phần mềm là một trong các chun ngành chính được giảng 

dạy trong ngành Cơng nghệ  thơng tin của các trường đại học kỹ  thuật. Nội  

dung của chun ngành bao gồm những khái niệm cơ  bản và các kiến thức  

nâng cao liên quan đến các phương pháp và cơng cụ  trợ  giúp phát triển phần 

mềm một cách hiệu quả, tin cậy và tiết kiệm.

         Sinh viên được trang bị  kiến thức chun sâu về  lĩnh vực Cơng nghệ 

phần mềm, bao gồm các kỹ thuật và cơng nghệ để:

­ Thu thập, phân tích và tổng hợp u cầu về  phần mềm từ  người sử 

dụng

­ Thiết kế phần mềm

­ Phát triển phần mềm

­ Các kỹ thuật về  đánh giá chi phí , đảm bảo chất lượng phần mềm   

­ Phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả  những vấn đề  kỹ  thuật 

trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm máy tính

Ngồi ra, sinh viên ngành CNTT còn được trang bị  kỹ  năng mềm thơng qua  

việc thực hiện các đồ án mơn học, nghiên cứu khoa học sinh viên, thực tập và  

đồ án tốt nghiệp

­ Kỹ  năng phân tích tổng hợp và giải quyết vấn đề, kỹ  năng tự  học 

thêm kiến thức mới thuộc chun ngành

­ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

­ Kỹ năng đọc hiểu và sử dụng tiếng anh chun ngành

b. Triển vọng nghề nghiệp

Hiện nay, với sự bùng nổ của Cơng nghệ thơng tin và truyền thơng như 

Internet, mạng viễn thơng di động, thương mại điện tử…, nhu cầu nguồn  

nhân lực cho việc thiết kế, phát triển, vận hành các ứng dụng dịch vụ CNTT  

29ngày càng gia tăng. Các lĩnh vực đặc biệt cần nhiều nhân lực CNTT gồm:  

phát triển và gia cơng phần mềm, giải pháp hệ thống thơng tin, viễn thơng di  

động, dịch vụ  Internet, truyền hình số, nội dung số  và giải trí, tài chính ngân  

hàng…

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT trường ĐHSPKTHY đảm nhận tốt các vị trí 

sau :

  Cán bộ  kỹ  thuật, quản lý điều hành, quản trị  dự  án trong lĩnh vực  

CNTT

  Chuyên   viên   tin   học   trong   các   cơ   quan   Nhà   nước,   tổ   chức   doanh  

nghiệp

 Kỹ sư phát triển phần mềm, chuyên viên kiểm thử phần mềm tại các  

công ty giải pháp phần mềm

  Kỹ   sư   hệ   thống   thông   tin,   chuyên   viên   quản   trị   hệ   thống   mạng,  

chuyên gia an ninh mạng và bảo mật

 Lập trình viên ứng dụng di động, phát triển game

 Cán bộ  nghiên cứu và giảng dạy về  CNTT tại các Viện, Trường và 

Trung tâm nghiên cứu...

 Kỹ sư  nghiên cứu và phát triển cơng nghệ  cho các doanh nghiệp ứng 

dụng cơng nghệ thơng tin.

2. Chun ngành kỹ thuật máy tính

a.Mục tiêu đào tạo

Đào tạo ra những kỹ  sư  có chất lượng cao, có khả  năng thiết kế, xây 

dựng và triển khai những hệ thống phần mềm và phần cứng cho máy tính và  

các thiết bị điều khiển nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Kỹ sư 

tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Máy tính cũng được trang bị những kiến thức cần 

thiết để  có thể  học tiếp cao học và tiến sỹ  trong lĩnh vực Máy tính và Cơng 

nghệ thơng tin.30         Chương trình sẽ  trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng thuộc 

lĩnh vực Máy tính và Cơng nghệ  thơng tin, kiến thức cốt lõi ngành 

Kỹ thuật Máy tính, và kiến thức, cơng nghệ chun sâu của ngành  

như  vi xử  lý, vi điều khiển, thiết kế  vi mạch, phần mềm nhúng, 

phần mềm cho các thiết bị điều khiển tự động, robot cơng nghiệp.

b.Triển vọng nghề nghiệp

             Sau khi tốt nghiệp chương trình ngành Kỹ  thuật Máy tính của  

Trường   ĐHSPKTHY,   các  kỹ  sư  có   thể   đảm   nhiệm   nhiều  cơng  

việc trong lĩnh vực Máy tính và Cơng nghệ thơng tin như:

       ­ Thiết kế và xây dựng các phầm mềm, phần cứng cho các thiết bị điều  

khiển tự động như các thiết bị điều khiển trong ơ tơ, thiết bị điện tử, thiết bị 

đọc   mã   vạch,   robot   công   nghiệp,   các   dây   chuyền   cơng   nghiệp.

       ­ Quản trị và xây dựng các giải pháp đảm bảo an tồn cho các hệ  thống 

máy tính và mạng máy tính.

       ­ Làm việc trong các cơng ty gia cơng phần mềm cho các thị trường Mỹ,  

Nhật và Châu Âu.

      ­ Tư vấn, thẩm định và phát triển các dự  án, giải pháp cơng nghệ  thơng  

tin.

       Hiện nay, những kỹ sư tốt nghiệp lĩnh vực Máy tính và Cơng nghệ thơng  

tin của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng n đã được tuyển dụng và 

làm việc tại hầu hết các cơng ty lớn trong lĩnh vực này tại Việt Nam và một  

số  cơng ty lớn trên thế  giới như  cơng ty IBM (Mỹ), Intel (Mỹ), NEC (Nhật), 

Renesas (Nhật), NTT Data (Nhật), ELCA (Thụy Sĩ), Tập đồn Viettel, Tập 

đồn   FPT,   Mobifone,   KMS   Technology   Vietnam,   TMA   Solutions,   CSC 

Vietnam, Global CyberSoft, Ngân hàng Đơng Á, Ngân hàng Cơng thương, v.v.

Nhiều cựu sinh viên của Khoa Khoa học và Kỹ  thuật Máy tính hiện 

phụ trách các vị trí lãnh đạo, kỹ thuật quan trọng tại các tập đồn, cơng ty lớn 

trong lĩnh vực cơng nghệ thơng tin ở Việt Nam.313. Chun ngành mạng máy tính và truyền thơng

 a. Mục tiêu đào tạo 

Phân tích thiết kế, triển khai, quản trị vận hành các hệ thống mạng, dự 

đốn trước được các tình huống phát sinh và chuẩn bị  phương án dự  phòng 

đảm bảo mạng ln được hoạt động thơng suốt.

        ­ Hoạch định, thiết kế tổng thể, xây dựng, cài đặt, hỗ trợ vận hành và  

hiệu chỉnh các hệ  thống thơng tin, đảm bảo được các u cầu về  tính mở 

rộng, mức độ sẵn sàng cao, hiệu suất ổn định.

        ­ Tư vấn, thiết kế và xây dựng các hệ thống an ninh đảm bảo an tồn  

cho các hệ  thống mạng và  ứng dụng. Ngăn chặn tấn cơng, phát hiện lỗ 

hổng, bảo vệ hệ thống mạng.

       ­ Triển khai, xây dựng các hệ thống điện thoại Internet, viễn thơng.

       ­ Lập trình các phần mềm ứng dụng, các hệ thống điều khiển tự động 

và thiết bị phần cứng.

b.Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên học ngành Truyền thơng và mạng máy tính khi tốt nghiệp 

được cấp bằng Kỹ sư Truyền thơng và mạng máy tính và có thể làm các cơng 

việc như:

          ­  Kỹ sư phân tích, thiết kế, xây dựng các hệ thống mạng; cán bộ quản  

lý dự án cơng nghệ thơng tin.

­ Chun gia vận hành, quản trị  và bảo mật các hệ  thống mạng và 

truyền

 

thơng.

          ­ Chun viên thiết kế và đảm bảo hoạt động các hệ thống mạng trong  

các doanh nghiệp, cơ quan, trường học…

­ Cán bộ  nghiên cứu và  ứng dụng Cơng nghệ  thơng tin  ở  các Viện  

nghiên cứu, Bộ, Ban, Ngành và các cơ sở đào tạo.

­ Giảng viên về  lĩnh vực mạng máy tính và truyền thơng  ở  các trường  

đại học và cao đẳng.

­ Sau khi hồn thành chương trình đào tạo đại học, có thể tiếp tục học  

tập,nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chun gia  

trong lĩnh vực Truyền thơng và mạng máy tính.32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG YÊN, TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×