Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THẬT HƯNG YÊN VÀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THẬT HƯNG YÊN VÀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Các cơ sở của Nhà trường:

Trường hiện có 3 cơ sở:

        Cơ  sở  1: tại huyện Khối Châu, tỉnh Hưng n với diện tích 8 ha, dự 

kiến sẽ mở rộng thêm 25­30 ha. Đây là trụ sở làm việc chính của Nhà trường.

      Cơ sở 2: tại Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng n với diện tích 28 ha. Nhà trường 

đang hồn   thiện việc xây dựng cơ  sở  hạ  tầng và các cong trình kiến trúc 

đồng bộ  với khu giảng đường, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm khang 

trang.

      Cơ sở 3: địa chỉ tại số 189, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương. Diện 

tích gần 5000 m2 nằm  ở trung tâm thành phố. Cơ  sở  có khu giảng đường là 

nhà cao tầng với nhiều phòng học. Hiện tại Trường đang tiếp tục đầu tư 

trang thiết bị, xưởng thực hành hiện đại đủ khả năng để tổ chức đào tạo đại 

học và hợp tác với  các trường đại học ngồi để tổ chức đào tạo sau đại học.

III. Cơ cấu tổ chức:12Hình 01: Cơ cấu tổ chức nhà trường Hiệu trưởng Nhà trường: PGS.TS. Trần Trung

Phó Hiệu trưởng:

­ Thầy Nguyễn Đức Giang

­ Thầy Trương Ngọc Tuấn

Website Nhà trường: http://utehy.edu.vn B.  Khoa Cơng nghệ Thơng tin: 

I.Lịch sử phát triển:

     ­ Q trình phát triển: Khoa Cơng nghệ thơng tin (CNTT) được thành lập 

năm 1998, tiền thân là Khoa tin học có chức năng đào tạo cử  nhân tin học từ 

trình độ cao đẳng. Đến năm 2003 khi Nhà trường được nâng cấp lên đại học, 

Khoa có Quyết định thành lập với tên gọi Khoa Cơng nghệ  thơng tin, được 

đào tạo CNTT đến trình độ đại học. Từ tháng 12/2014, Khoa đã bắt đầu đào 

tạo trình độ  Sau đại học ngành CNTT. Tính đến nay (5/2016) Khoa đã tuyển 

sinh và đào tạo 3 khóa cao học với tổng số trên 100 học viên.

     Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có một đội  

ngũ cán bộ hùng hậu, khơng ngừng được phát triển và củng cố với 46 cán bộ 

(trong đó có 01 Giáo sư, 04 Phó giáo sư; 04 tiến sĩ, còn lại là Thạc sĩ và đang 

nghiên cứu sinh); cơ sở vật chất ngày một khang trang, hiện đại; các mối hợp  

tác với doanh nghiệp và quốc tế ngày càng được duy trì và mở rộng; chương 

trình đào    đánh giá cao; quy mơ đào tạo ln duy trì  ở  con số  từ  1000­1500  

sinh viên và học viên cao học... 

     ­ Địa điểm trụ  sở  chính:Tầng 2­ Tòa nhà điều hành – Cơ  sở  2, Trường 

Đại

học Sư phạm Kỹ thuật Hưng n

     ­ Chức năng nhiệm vụ:

        Chức năng:

               Khoa có chức năng đào tạo các trình độ từ Đại học, Cao đẳng đến  

Trung cấp chun nghiệp; nghiên cứu và hợp tác chuyển giao cơng nghệ; 

13Quản trị, duy trì hệ thống Cơng nghệ thơng tin; cung cấp các sản phẩm, dịch  

vụ tin học, đem lại uy tín và nguồn thu cho Nhà trường.

         Nhiệm vụ:

             ­ Đào tạo về  các chun ngành thuộc lĩnh vực Cơng nghệ  thơng tin  

(CNTT)  ở  các bậc và loại hình sau: Đại học chính quy, Đại học liên thơng,  

Đại học vừa làm vừa học, Cao đẳng, Cao đẳng liên thơng, Cao đẳng nghề, 

Trung cấp chun nghiệp(những năn trước đây, hiện khơng còn tuyển sinh). 

Tương lại đào tạo trình độ Sau đại học.

            ­ Đào tạo các chương trình tin học như đã ký kết với tập đồn Aptech  

Ấn Độ,bao gồm: Chương trình kỹ  thuật viên quốc tế  Aptech ­ ITT; Chương 

trình Quản trị  mạng Quốc tế  Aptech ­ ACNA; Chương trình lập trình viên 

quốc tế Aptech ­ ACCP.

             ­ Đào tạo các khóa bồi dưỡng Cơng nghệ  thơng tin (CNTT) và các  

khóa ngắn hạn khác.

 ­ Nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tin học theo u cầu.

            ­ Hợp tác đào tạo và triển khai các sản phẩm, tiến bộ  Khoa học kỹ 

thuật.

           ­ Hỗ trợ bảo trì hệ thống máy tính cho các đơn vị trong tồn Trường.

           ­ Đảm bảo hệ thống đường truyền Internet Nhà trường thơng suốt và  

ổn định.

  ­   Quản   lý   hệ   thống   học   liệu   &   thông   tin   trên   Website  

http://www.utehy.edu.vn

­ Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao cơng nghệ, 

đưa khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất.

­ Xây dựng nội dung chương trình và kế hoạch học tập giảng dạy.

­ Mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức, cơng 

ty trong lĩnh vực Cơng nghệ Thơng tin

­ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo u cầu của nhà trường.

             Website Khoa: http://fit.utehy.edu.vn

14              Điện thoại: 03213 767188II.Cơ cấu tổ chức:  

      ­ Các đơn vị trực thuộc Khoa: Hiện nay Khoa có tổng số  3 bộ  mơn và 1 

trung tâm, gồm:

Bộ mơn Cơng nghệ phần mềm

Bộ mơn Kỹ thuật máy tính

Bộ mơn Mạng máy tính và Truyền thơng

Trung tâm Hưng n Aptech: CNTT&TT

­Hội đồng Khoa CNTT. Chủ tịch: PGS.TS Bùi Thế Hồng­Ban lãnh đạo Khoa: Trưởng khoa T.S Nguyễn Minh Q, P.Trưởng 

Khoa Th.S Phạm Ngọc Hưng.­Bộ  mơn Cơng nghệ  phần mềm (19 CBGV): Trưởng bộ  mơn là  T.S 

Nguyễn Văn Hậu.­Bộ mơn Mạng máy tính và Truyền thơng (11 CBGV) : Trưởng bộ mơn 

là T.S Nguyễn Đình Hân.­ Bộ mơn Kỹ thuật máy tính (11 CBGV) : Trưởng bộ mơn là Th.S Phạm 

Ngọc Hưng.­Trung tâm Hưng n Aptech: CNTT & TT (4 CBGV) : Giám đốc TT là  

Th.S Vũ Khánh Q.III.Đội ngũ cán bộ:

Tổng số: 45

15STTĐội ngũ cán bộSố lượng1GS­TS012

3

4

5

6PGS­TS

TS

NCS

TS

KS,CN04

04

14

21

01­ Các PGS­TS hiện nay là những nhà khoa học có uy tín, từng làm việc 

tại Học viện Bưu chính Viên thơng, Viện CNTT­ĐHBK Hà Nội, Học 

viện KTQS, Viện Hàn Lâm KH Việt Nam.

­ Trong số  14 NCS: 5 NCS học tại nước ngồi (Nhật Bản, Hàn Quốc & 

Đài Loan); 2 NCS làm từ năm 2010, 2 NCS làm từ năm 2012 và 5 NCS 

làm từ năm 2013, 1 cử nhân: Là cán bộ giáo vụ khoa.

IV. Các bộ mơn của khoa

1. Bộ mơn Cơng nghệ phần mềm:

  a.  Thơng tin chung

        Bộ mơn Cơng nghệ phần mềm (tên tiếng anh là Software Engineering) là  

bộ mơn chun ngành trực thuộc Khoa Cơng nghệ Thơng tin, Trường Đại học  

Sư  phạm Kỹ  thuật Hưng n. Bộ  mơn Cơng nghệ  phần mềm chịu trách 

nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc chun ngành kỹ  thuật 

phần mềm.

  b.  Nhiệm vụ chun mơn

      Giảng dạy các mơn học thuộc chun ngành kỹ thuật phần mềm như: Cơ 

sở  kỹ  thuật lập trình, cơ  sở  dữ  liệu, hệ  quản trị  cơ  sở  dữ liệu, cấu trúc dữ 

liệu giải thuật, phân tích thiết kế hướng đối tượng, tốn rời rạc, trí tuệ  nhân 

tạo, lập trình hướng đối tượng, lập trình mạng, cơng nghệ web và ứng dụng, 

lập trình mobile…

       Đào tạo kỹ sư, cử nhân có đủ các năng lực về gia cơng và phát triển phần 

mềm tại các cơng ty phần mềm trong và ngồi nước.

16        Thực hiện các nghiên cứu khoa học và chuyển giao cơng nghệ.

   c.Các hướng nghiên cứu chính

       ­ Algorithms and Theory

       ­ Parallel Computing

       ­ Software Testing and Verification

       ­ Data Mining

    d.Đội ngũ cán bộ

         Bộ mơn Cơng nghệ Phần mềm hiện có tổng số 19 cán bộ đương nhiệm.  

Đội ngũ cán bộ của Bộ mơn đều có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm :

STTĐội ngũ cán bộSố lượng1Giáo sư12Phó giáo sư23Thạc sĩ164Đại học0 2.Bộ mơn Mạng máy tính & Truyền thơng

     a. Thơng tin chung

      Bộ mơn Mạng máy tính và Truyền thơng (tên tiếng anh là Department of 

Computer Networks & Communication Technology) được thành lập theo quyết 

định số  18/Q Đ­ĐHSPKTHY­TCCB ngày 16/1/2006 của Hiệu trưởng trường 

Đại học Sư  phạm Kỹ  thuật Hưng n. Trải qua gần 10 năm hình thành và  

phát triển, bộ  mơn đã có những bước tiến mới về  quy mơ đào tạo, đội ngũ 

giáo viên, cơ sở vật chất.17        Bộ mơn được trang bị một phòng thí nghiệm mạng chun sâu bao gồm  

đầy đủ  các thiết bị mạng mới, hiện đại và đã thiết lập mơ hình mạng tương 

tự như mơ hình mạng tại các doanh nghiệp bên ngồi để sinh viên có thể vào  

tìm hiểu, nghiên cứu và thí nghiệm thực tế.

    b. Nhiệm vụ chun mơn

       Giảng dạy các học phần thuộc chun ngành Mạng máy tính và Truyền 

thơng như: Mạng máy tính, Thiết kế mạng Doanh nghiệp, Bảo mật máy tính 

và mạng,Quản trị  mạng, Hệ  điều hành mã nguồn mở, Thương mại điện tử,  

các đồ án mơn học… ngồi ra bộ mơn còn phối hợp cùng với trung tâm Hưng  

n Aptech CNTT & TT tổ chức các khóa học về mạng như CCNA, MCSA,  

và các chứng chỉ khác liên quan.

  Đào tạo kỹ  sư  chun ngành Mạng máy tính và Truyền thơng: Sau khi tốt  

nghiệp sinh viên có thể làm việc tại vị trí chun viên Quản trị mạng, An ninh 

mạng và hỗ trợ kỹ thuật trong các doanh nghiệp.

      Đào tạo Cao đẳng nghề Quản trị mạng: Sinh viên sau khi tốt nghiệp được  

cấp bằng cao đẳng nghề  quản trị  mạng có khả  năng quản trị  và bảo trì hệ 

thống mạng cho các doanh nghiệp.

       Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao cơng nghệ.

   c. Các hướng nghiên cứu chính

       ­ Các cơng cụ quản trị hệ thống mạng

        ­ Các cơng cụ lập trình mạng và thiết kế web

        ­  Mạng Ad Hoc, mạng Wireless Sensor NetWork, m ạng Peer To Peer và  

các hệ thống mơ phỏng

        ­  Bảo mật máy tính và mạng

        ­  Hệ thống gợi ý

        ­  Cơng nghệ mạng khơng dây

         ­ Hệ điều hành mã nguồn mở

    d. Đội ngũ cán bộ

18         Bộ mơn Mạng máy tính và Truyền thơng có tổng số  12 cán bộ  đương  

nhiệm có trình độ  từ  thạc sỹ  trở  lên, trong đó có 1 PGS, 1 TS, 10 thạc sỹ.  

Ngồi ra, đa phần các giảng viên đều có các chứng chỉ về mạng như CCNA, 

MCSA, CCNP...

3.Bộ mơn Kỹ thuật máy tính

 a. Thơng tin chung

          Bộ mơn Kỹ thuật Máy tính (Department of Computer Engineering) là bộ 

mơn chun ngành trực thuộc Khoa Cơng nghệ Thơng tin, Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Hưng n. Bộ mơn chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy 

các học phần thuộc chun ngành hệ thống nhúng.

         Chun ngành Hệ thống nhúng do bộ mơn đảm nhiệm được xây dựng 

theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng 

lực để làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngồi nước với các  

lĩnh vực nghề nghiệp như:

             ­   Phân tích và thiết kế hệ thống

             ­  Viết chương trình phần mềm nhúng sử dụng ngơn ngữ C/C++, Java

             ­  Kiểm thử chức năng và sửa lỗi chương trình

             ­  Tư vấn sản phẩm và các giải pháp cho khách hàng

              ­  Viết báo cáo, tài liệu kỹ  thuật phục vụ  nghiên cứu, đào tạo và 

chuyển                       giao

 

   ­  Nghiên cứu, đánh giá các hệ thống có sẵn, cập nhật cơng nghệ liên 

quan phục vụ phát triển sản phẩm mới

             ­  Phát triển ứng dụng di động trên hệ điều hành Android

          Bộ mơn được trang bị 02 phòng thí nghiệm chun sâu với đầy đủ các  

thiết bị thí nghiệm hiện đại giúp giảng viên, sinh viên nghiên cứu, giảng dạy  

và học tập.

          Website bộ mơn: https://sites.google.com/site/cefitutehy

 b. Nhiệm vụ chun mơn 

19Đào tạo kỹ  sư, cử  nhân cơng nghệ  thơng tin chun ngành hệ  thống 

nhúng.Đảm nhiệm và giảng dạy các học phần: Cơ  sở  kỹ  thuật lập trình,  

Kiến trúc máy tính, lập trình hướng đối tượng, tiếng anh chun ngành, hệ 

điều hành, hệ  điều hành mã nguồn mở, kỹ  thuật điện tử  tương tự  số, lập 

trình vi điều khiển, hệ  thống nhúng, thiết kế  hệ  thống nhúng, lập trình điều  

khiển thiết bị, phát triển ứng dụng di động.

 c. Các hướng nghiên cứu chính

             ­ Algorithms and Theory

             ­ Parallel Computing

              ­ Software Testing and Verification

              ­ Data Mining d. Đội ngũ cán bộ

Bộ mơn Cơng nghệ Phần mềm hiện có tổng số 19 cán bộ đương nhiệm. Đội 

ngũ cán bộ của Bộ mơn đều có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm :

STT

1

2

3

4

5Đội gũ cán bộ

Giáo sư

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại họcSố lượng

1

2

0

16

04.Trung tâm Hưng n Aptech: CNTT & TT

  a. Thơng tin chung

           Được thành lập từ  tháng 3 năm 2004, trải qua hơn 6 năm hoạt động, 

Trung tâm Hưng n – Aptech thuộc Trường Đại học Sư  phạm Kỹ  thuật  

Hưng n tự  hào là một trong hơn 3000 Trung tâm của Tập đồn đào tạo  

Cơng nghệ thơng tin hàng đầu Ấn Độ.20          Chương trình Đào tạo liên tục được cập nhật bám sát nhu cầu xã hội.  

Phòng học và thực hành được trang bị  đầy đủ  và hiện đại, đường truyền  

Internet tốc độ  cao. Mỗi lớp học có tối đa 25 học viên, mỗi học viên được  

thực hành trên một máy tính.

          Mơ hình đào tạo đa phương thức, trú trọng nâng cao các kỹ năng thực 

hành nhằm giúp sinh viên tiếp thu được các kiến thức trong thời gian ngắn 

nhất và có thể áp dụng ngay các kiến thức khi bắt đầu làm việc.

         Đối tượng đào tạo khơng phân biệt lứa tuổi, giới tính, nghề  nghiệp từ 

học sinh, sinh viên tới nhân viên trong các doanh nghiệp

 b. Nhiệm vụ chun mơn

          Trong q trình phát triển, vào năm 2008, Trung tâm Hưng n Aptech 

và Trung tâm  An ninh mạng Edulab sát  nhập thành Trung tâm Hưng  n 

Aptech:Cơng nghệ thơng tin và truyền thơng với nhiệm vụ cụ thể gồm:

­ Quản lí tồn bộ hệ thống thơng tin của Nhà trường

­ Quản lí và đào tạo Hệ Kĩ sư CNTT DV Chất lượng cao

­ Quản lí và đào tạo Hệ Cử nhân CNTT DV Chất lượng cao

­ Quản lí và đào tạo Cao đẳng nghề CNTT Aptech

­ Quản lí và đào tạo chương trình Chuẩn đầu ra CNTT trong tồn trường

­ Đào tạo các chứng chỉ  Quốc tề  về  Quản trị  mạng & Phần mềm của  

Cisco, Microsoft, Aptech.

­ Đào tạo Cử nhân chun ngành Mạng máy tính & Truyền thơng.

­ Đào tạo Cao đẳng nghề Quản trị mạng.

21­ Ngồi ra, bộ  mơn còn đảm nhận chun mơn về  một số  học phần liên 

quan ở các bộ mơn và các loại hình đào tạo khác.

      Giảng dạy các mơn học thuộc về lĩnh vực phần mềm như: Cơ sở dữ liệu,  

cấu trúc dữ liệu giải thuật, phân tích thiết kế hướng đối tượng, tốn rời rạc, 

trí tuệ nhân tạo, lập trình hướng đối tượng, lập trình mạng, lập trình web…

      Đào tạo kỹ sư, cử nhân có đủ các năng lực về gia cơng và phát triển phần 

mềm tại các cơng ty phần mềm trong và ngồi nước

      Thực hiện các nghiên cứu khoa học và triển khai cơng nghệ

 d. Địa chỉ liên hệ

        Hiện nay Trung tâm gồm 03 văn phòng đào tạo đặt tại ba cơ sở của Nhà  

trường gồm:

­ Văn phòng CS1: Tầng 2, Tòa nhà 4 tầng –Trường ĐH SPKT Hưng n 

(Khối Châu – Hưng n); ĐT: 03213.713.319

­ Văn phòng CS2: P107, Tòa nhà điều hành – Trường ĐH SPKT Hưng 

n (Nhân Hòa – Mỹ Hào­ Hưng n): 03213. 767.168

­ Văn phòng CS3: Tầng 2, Tòa nhà 7 tầng – Trường ĐH SPKT Hưng n  

(189 Nguyễn Lương Bằng – TP. Hải Dương): 03206.609.167

­Website: http://aptech.utehy.edu.vn­  Email: aptechhy@utehy.edu.vn22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THẬT HƯNG YÊN VÀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×