Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ở thị trường EU

Thực trạng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ở thị trường EU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chính sách khuyến khích xuất khẩu mây tre đan sang thị trường EU3. Ma trận SWOT về xuất khẩu mây tre đan

3.1 Điểm mạnh

• Về sản xuất hàng mây tre:

- Nghề mây tre đan truyền thống lâu đời ở Hà Tây (cũ)

- Công nghệ và thiết bị đơn giản, đầu tư ít phù hợp với nơng thơn Việt Nam

- Nguồn lao động dồi dào, nhân công rẻ, các nghệ nhân có kinh nghiệm lâu năm

- Nhiều nhà doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư các công nghệ và thiết bị hiện đại để

nâng cao chất lượng sản phẩm

 Về sản phẩm song mây

- Mẫu mã, kiểu dáng phong phú

- Sản phẩm truyền thống có tính văn hố của Việt Nam

- Đã chiếm lĩnh được thị trường của nhiều nước trên thế giới

- Chi phí nhân cơng rẻ cho các sản phẩm xuất khẩu

- Có thể thu hút nhiều đối tượng tham gia sản xuất

- Dễ sản xuất

3.2. Điểm yếu

• Về sản xuất hàng mây tre:

13Chính sách khuyến khích xuất khẩu mây tre đan sang thị trường EU- Nguyên liệu phục vụ cho công nghệ chế biến rất thiếu.

- Phụ thuộc quá nhiều vào làng nghề, các doanh nghiệp chỉ thu mua, rất khó trong

việc kiểm sốt chất lượng sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra

- Phát triển tự phát

- Các làng nghề chưa có kế hoạch về quy hoạch các khu xử lý ngun liệu cho người

dân

- Ơ nhiễm mơi trường rất nhiều ở khắp mọi nơi trong làng nghề

- Trình độ tay nghề còn rất hạn chế, học hỏi chỉ qua kinh nghiệm, chưa có đào tạo

bài bản

 Về sản sản phẩm song mây:

- Chất lượng sản phẩm còn thấp so với các nước trong khu vực

- Nguyên liệu cho sản phẩm mây tre không ổn định và thiếu

- Thiếu hiểu biết về đặc tính nguyên liệu và sản phẩm

- Chưa có hệ thống phân loại sản phẩm

- Kiểm sốt chất lượng sản phẩm còn yếu

- Thiếu đội ngũ chuyên thiết kế các sản phẩm

- Chưa có đăng ký bản quyền về sản phẩm mây tre đan

• Trong đào tạo nghề

- Chưa có kế hoạch đào tạo cho người sản xuất ở các bậc trình độ khác nhau

- Chưa có các chương trình đào tạo cán bộ quản lý cho ngành mây tre đan

14Chính sách khuyến khích xuất khẩu mây tre đan sang thị trường EU- Chưa có các chương trình đào tạo về chuyển giao cơng nghệ

- Trình độ của những người sản xuất mây tre đan thấp

- Số lượng các lớp dạy nghề còn ít, chương trình đào tạo còn hạn chế

• Trong xuất khẩu mây tre đan

- Luật Quốc tế về xuất khẩu còn yếu

- Chưa nắm vững thị hiếu và nhu cầu của nước nhập khẩu, các doanh nghiệp chưa

có chiến lược quy mơ lớn về xuất khẩu trong tương lai

- Sản xuất phân tán, nhỏ lẻ nên năng suất chưa cao

3.3 Cơ hội

• Về sản xuất mây tre đan

- Ngành nghề mây tre đan phát triển mạnh trong hiện tại và tương lai

- Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản

xuất và kinh doanh

- Khoa học công nghệ phát triển, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất

-Định hướng phát triển ngành mây tre đan là ngành tiểu thủ công nghiệp mũi nhọn

• Về sản phẩm song mây

- Xuất khẩu ngày càng tăng mạnh, nhiều nhà cung cấp sản phẩm cho các doanh

nghiệp

- Thị trường mở rộng, nhiều nhà nhập khẩu quan tâm đến thị trường Việt Nam ứng

dụng KHCN trong bảo quản sản phẩm15Chính sách khuyến khích xuất khẩu mây tre đan sang thị trường EU• Cơ hội trong đào tạo nghề

- Nghề truyền thống có từ lâu đời và ngày càng phát triển trong tương lai

- Được sự hỗ trợ của Nhà nước về cơ chế chính sách ưu đãi về nhân cấy nghề và

truyền nghề

- Có trường thủ cơng đào tạo cho nhiều đối tượng từ trẻ em đến người già phù hợp

với nông thôn

- Đầu tư để đào tạo khơng lớn phù hợp với nhiều trình độ khác nhau

- Nhiều người sẵn sàng tham gia truyền nghề

 Trong xuất khẩu mây tre đan:

-Có nhiều nhà nhập khẩu, tập đoàn kinh tế lớn muốn hợp tác với Việt Nam

- Ứng dụng KHKT trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động.

- Nắm bắt được thị hiếu của nhà nhập khẩu thông qua các tổ chức, văn phòng đại

diện tại Việt Nam.

3.4 Thách thức

Về sản xuất- Trong tương lai các sản phẩm mây tre đan yêu cầu chất lượng cao đáp ứng các tiêu

chuẩn Quốc tế

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp, nhà máy

- Yêu cầu về chứng chỉ đào tạo nghề16Chính sách khuyến khích xuất khẩu mây tre đan sang thị trường EU- Khơng có hoặc hạn chế ơ nhiễm môi trường trong sản xuất mây tre đan

Về sản phẩm- Sự cạnh tranh về sản phẩm giữa các doanh nghiệp trong nước

- Cần phải có đội ngũ có trình độ chuyên môn sâu về kỹ thuật chế biến, thiết kế sản

phẩm

 Về xuất khẩu:

- Cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực và giữa

các doanh nghiệp với nhau.

- Sản phẩm mây tre đan đòi hỏi chất lượng cao

- Tính đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã

- Tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế.

- Tính cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, doanh nghiệp nào

có nguồn nhân lực được đào tạo bài bản sẽ là một thách thức.17Chính sách khuyến khích xuất khẩu mây tre đan sang thị trường EUChương 3: Các giải pháp khắc phục hạn chế trong khuyến khích xuất khẩu

mây tre đan của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn tiếp theo

I. Đối với Nhà nước

Mặc dù ở các tỉnh, thành phố có các cơ chế chính sách về phát triển tiểu thủ công

nghiệp. Tuy nhiên, do sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu có đặc thù riêng nên căn

cứ vào định hướng phát triển của TP về tiểu thủ công nghiệp, xu hướng phát triển

ngành nghề mây tre, trên cơ sở phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách

thức về sản xuất hàng mây tre, chúng tôi đề xuất một số giải pháp về cơ chế chính

sách về phát triển hàng mây tre như sau:

a) Chính sách đầu tư phát triển

- Quy hoạch về đất tạo vùng gây trồng nguyên liệu mây ở một số khu vực của TP

như huyện Ba vì, Thạch Thất và khuyến khích các doanh nghiệp chế biến mây đầu

tư vào lĩnh vực này, nhằm tạo sự ổn định về nguyên liệu trong chế biến và phát triển

bền vững

- Khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang việc trồng mây, thời

gian thu hái ngắn, tỷ lệ rủi ro thấp, hiệu quả kinh tế cao, đầu ra sản phẩm được đảm

bảo

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vốn phát triển vùng gây trồng nguyên

liệu mây

- Ban hành các quy chế nhằm tăng nguồn tài chính cho hoạt động đầu tư phát triển

doanh nghiệp mây tre đan

- Tăng thêm nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển và cải tiến phương thức cho vay

và chính sách vay tín dụng để nâng cao hiệu quả của nguồn vốn này, tạo điều kiện

18Chính sách khuyến khích xuất khẩu mây tre đan sang thị trường EUcho nhà đầu tư có thể thu lợi chắc chắn khi đầu tư vào gây trồng nguyên liệu, nhà

xưởng sản xuất mây tre. Đổi mới việc quản lý tín dụng đầu tư phát triển trên các

mặt: lãi suất vay hợp lý, điều kiện cho vay dễ dàng, điều kiện hoàn trả phù hợp, áp

dụng cơ chế bảo lãnh đầu tư

- Ưu tiên, khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào việc xây dựng

các nhà máy chế biến mây tre quy mô lớn đảm bảo chất lượng sản xuất theo các tiêu

chuẩn quốc tế

- Khuyến khích việc quy hoạch các làng nghề sản xuất mây tre thành khu tập trung,

như vậy sẽ giảm thiểu ơ nhiễm mơi trường, kiểm sốt được chất lượng sản phẩm,

thu được thuế của các hộ làng nghề để xây dựng quỹ phát triển

- Khuyến khích việc liên doanh, liên kết, hợp tác, thực hiện hợp đồng giữa các cơ sở

sản xuất với các cơ sở nghiên cứu khoa học để sản phẩm khoa học công nghệ được

ứng dụng nhanh nhất

- Xây dựng Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư thúc đẩy xuất khẩu bằng các biện

pháp quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các làng nghề trong Thành phố và cung cấp

thông tin thị trường về nguyên liệu, sản phẩm

- Nhà nước đầu tư cho những khâu đòi hỏi vốn lớn có tác dụng nhiều cho doanh

nghiệp như nghiên cứu khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng

=> Nhóm chính sách này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng, sản xuất các sản

phẩm về mây và có biện pháp thúc đẩy việc quy hoạch làng nghề và hợp tác với các

đơn vị khác.

b) Chính sách về vốn

- Hỗ trợ các hộ gia đình ở các làng nghề được vay vốn vay với lãi suất ưu đãi, miễn

giảm thuế để mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản

phẩm

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ở thị trường EU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×