Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II: CHỌN ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY

PHẦN II: CHỌN ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGVỊ TRÍ & KHOẢNG CÁCH

Đường

bộĐường

sắtTo Ho Chi

Minh City

Đến trung

tâm tỉnh

Khác

Ga gần nhất44 km18 kmKhơng tính15 km40 kmKhơng tínhThị Xã Thủ Dầu

Một 50 km

Từ Ga Biên Hòa của

Tỉnh Đồng Nai 15 kmKhu đô thị Phú

Mỹ Hưng 12 kmKhác

Đường

khôngCách sân bay

Tân Sơn Nhất

Cách sân bay

Long Thành

KhácHệ thống giao thơng

khác44 km26 kmKhơng tính18 km80 kmKhơng tính+ Cảng Gò Dầu: 23 km

+ Cảng Phú Mỹ: 35 km

+ Cảng Vũng

Tàu: 63 km+ Cảng Hiệp

Phước: 3 kmĐiều kiện địa chất+ Đất cứng, tốt+ Đất cứngGiao

thơngHệ thống trục

chính+ Rộng: 31m

+ Số làn xe: 4

+ Rộng: 24m

+ Số làn xe: 2Cấp

điệnHệ thống giao

thông trục nội

bộ

Lưới điện

quốc gia+ Rộng: 40m

+ Số làn xe: 4

làn

+ Rộng: 22m

+ Số làn xe: 2

làn

+ Hệ thông lưới

điện quốc giaCƠ SỞ HẠ TẦNGNhà máy điện

dự phòng

Cấp nước+ Cung cấp tuyến điện:

22 Kv

+ Cơng suất:

2x63MVA

N/a

+ Cơng

suất: 20.000m3/ngày23+ Rộng: 50m

+ Số làn xe: 4

làn

+ Rộng: 24m+ N/A

+ Cơng suất tối

đa: 16000

m3/ngày

+ Cơng suất

hiện có: 6000

m3/ngày

Hệ thống cấp

nước hồn chỉnh+ Cơng suất:

20.000m3/ngàyTHIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGNhà máy xử lý nước

thải

Internet+ Cơng suất tối đa :

15.000m3/ngày đêm

+ ADSL 2 Mbpsvới nguồn nước

sạch dẫn từ nhà

máy cấp nước

Long Hậu cách

KCN 3 km

+ Công suất:

5400 m3/ngày

+ ADSLThông tin liên lạc+ IDD 3750 số+ Thuận lợi+ Công suất:

8.000m3/ ngàyGIÁ TH

ĐấtGiá th

Thời hạn thNhà

xưởngThơng tin

khác

Phương thức

thanh tốn

Diện tích lơ

đất tối thiểu

Giá thPhí

quảnGiá

cung

cấp

điệnNhà xưởng

bán

Thơng tin

khác

Phí quản lý

Phương thức

thanh tốn

Giờ cao điểm

Giờ bình

thường

Giờ thấp

điểm

Thơng tin

khác50 USD31/12/205317/06/2057Loại A+ Loại A+ Một lần+ Một lần hoặc

hàng năm

5000 m2+ 7.400 m2Thời hạn thuê

Phương thức

thanh tốn

Quy mơ nhà

xưởng

Đặt cọc90 USD4 USD4 USD+ 5 năm3 năm+ Hàng quý, tháng đầu

tiên của mỗi quý

>2.000 m2; 2.600 m2+ Định kỳ+ 6 tháng tiền thuê

xưởng

0 USD+ N/AGiá trên chưa bao gồm

VAT

1 USD+ N/A+ Hàng năm+ Định kỳ50 USD+ 1 lần0 USD+ N/A0 USD0 USD0.2 USD0.3 USD1830 VND1715 VND0 USD920 VND860 VND0 USD510 VND480 VND0 USD+ Giá trên chưa gồm

VAT

24+ Gía trên chua

bao gồm VATTHIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGGiá

nướcPhí xử

lý nước

thảiPhương thức

thanh tốn

Giá nước

sạch (m3)

Thơng tin

khác

Phương thức

thanh tốn

Giá xử lý

nước thải

(m3)

Cách tính

khối lượng

Phương thức

thanh tốn

Tiêu chuẩn

xử lý đầu vào

Tiêu chuẩn

xử lý đầu raPhí khác+ Hàng tháng+ Hàng tháng4820 VND

+ Giá trên chưa gồm

VAT

+ Hàng tháng4000 VND0 USD+ Gía trên chua

bao gồm VAT

+ Hàng tháng0.32 USD0 USD+ Tính bằng 80% khối

lượng nước cấp.

+ Hàng tháng+Tính bằng 80%

nước sạch

+ N/ALoại B+ Loại BLoại A+ Loại A+ Giá trên chưa bao

gồm VAT

+ Mức phí xử lý nước

thải có thể được điều

chỉnh tăng tùy theo

nồng độ của các chất có

trong nước thải+ N/A0 USD2.2. Chọn địa điểm xây dựng nhà máy

2.2.1. Bảng đánh giá các nhân tố chính trên thang điểm 6

Thành viênVân

(TV1)Vinh

(TV2)Liên

(TV3)Tiên

(TV4)Phước

(TV5)Tổng%Nguyên liệu666663028.57Đặc điểm khu đất414431615.23Lao động252311312.4Thị trường135551918.09Quan hệ xã hội3211298.57Nhân tố25THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGCơ sở hạ tầng543241817.142.2.2. Phân tích SWOT cho từng nhân tố

SWOT

S -Điểm mạnhKhả năng cung cấp nguyên liệu

Khả năng cung cấp cho công nghiệp chếMức đánh giáĐiểmRất thuận lợi4Mức đánh giáĐiểmThuận lợi3Mức đánh giáĐiểmÍt thuận lợi2biến lớn với chất lượng tốt, khả năng cung

cấp lâu dài. Vùng cung cấp ngun liệu có

truyền thống. Điều kiện giao thơng vận

W -Mặt yếu

O -Cơ hộichuyển tốt, lưu thông nhanh. (1)

Không

Hợp tác rộng rãi, lâu dài với các nhà cungT -Đe dọaứng nguyên liệu và thiết bị

KhôngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuKhả năng cung cấp nguyên liệu

Như (1)

Các cơ sở cung ứng heo đã tồn tại được tổ

chức tốt nhưng số lượng không nhiều.

Khoảng cách tới nguồn cung cấp từ 10 đếnO -Cơ hội20km.

Hợp tác rộng rãi, lâu dài với các nhà cungT -Đe dọaứng nguyên liệu và thiết bị

KhôngSWOT

S -Điểm mạnhKhả năng cung cấp nguyên liệu

Khối lượng nguyên liệu cung cấp lớn, chấtW -Mặt yếulượng phù hợp.

Điều kiện vận chuyển trong khu vực

nguyên liệu thấp, các cơ sở cung ứng heo

đã có nhưng ít. Khoảng cách đến các cơ sởO -Cơ hội

T -Đe dọacung ứng nguyên liệu đến 30km.

Chưa rõ

Không

26THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGSWOT

S -Điểm mạnhKhả năng cung cấp nguyên liệu

Sản lượng heo đủ cung cấp, số lượng đạtW -Mặt yếuyêu cầu.

Cơ sở nuôi heo phân bố rải rác.

Điều kiện vận chuyển trong khu vựcO -Cơ hội

T -Đe dọanguyên liệu thấp.

Chưa rõ

Sự phát triển của cơ sở thu mua, vậnMức đánh giáĐiểmKhơng thuận1lợichuyển thịt heo còn chưa rõ ràng.

SWOT

S -Điểm mạnhThị trường tiêu thụ

Có thị trường tiêu thụ rộng lớn khắp cảMức đánh giáĐiểmRất thuận lợi4Mức đánh giáĐiểmThuận lợi3Mức đánh giáĐiểmÍt thuận lợi2Mức đánh giáĐiểmnước, xuất khẩu qua nước ngoài với số

W -Mặt yếu

O -Cơ hộilượng lớn (2)

Khơng

Tương lai sẽ trở thành nước có thị trườngT -Đe dọatiêu thụ trên tồn thế giới.

KhơngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuThị trường tiêu thụ

Như (2)

Thị trường tiêu thụ rộng nhưng khoảngO -Cơ hội

T -Đe dọacách xa nhau.

Có khả năng tiêu thụ sản phẩm lớn.

KhôngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuThị trường tiêu thụ

Thị trường tiêu thụ lớn

Nơi tiêu thụ phân bố rải rác, không đồng

đều. khoảng cách đến 50km.O -Cơ hội

T -Đe dọaKhôngSWOT

S -Điểm mạnhThị trường tiêu thụ

Thị trường tiêu thụ bị hạn chế

27THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGW -Mặt yếuVận chuyển sản phẩm xa, tốn nhiều chi phíKhơng thuậnvận chuyểnlợiO -Cơ hội

T -Đe dọaCác cơ sở tiêu thụ chưa rõ ràngSWOT

S -Điểm mạnhCấp điện

Gần với mạng lưới điện quốc gia, có nhàW -Mặt yếu

O -Cơ hộimáy điện dự phòng.(3)

Khơng

Có thể xây dựng nhà máy điện gần khuT -Đe dọacông nghiệp

KhôngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuCấp điện

Như (3)

Cung cấp điện đầy đủ, khoảng cách đườngO -Cơ hội

T -Đe dọadây cấp điện xa

Chưa rõ

KhôngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếu

O -Cơ hội

T -Đe dọa

SWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuCấp điện

Cung cấp điện đầy đủ

Xa mạng lưới điện quốc gia

Chưa rõ

Không

Cấp điện

Cung cấp điện đầy đủ

Do ảnh hưởng của khí hậu nên việc cung

cấp điện cho nhà máy không được liên tục,1Mức đánh giáĐiểmRất tốt4Mức đánh giáĐiểmTốt3Mức đánh giáĐiểmTrung bình2Mức đánh giáĐiểmKhơng tốt1O -Cơ hội

T -Đe dọaxa mạng lưới điện quốc gia.

Chưa rõ

Nguồn cung cấp điện có nguy cơ bị đe dọaSWOT

S -Điểm mạnhCấp nước

Có nguồn cung cấp nước ổn định, gầnMức đánh giáĐiểmmạch nước ngầm, chất lượng nước đạt yêuRất tốt4W -Mặt yếucầu, tiêu chuẩn.(4)

Khơng

28THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGO -Cơ hộiTương lai sẽ xây dựng nhà máy cung cấpT -Đe dọanước, đảm bảo vệ sinh

KhôngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuCấp nước

Như (4)

Khả năng cung cấp nước lớn nhưng cáchO -Cơ hộixa nhà máy khoảng 20km

Có thể phát triển giếng nước khoan phụcT -Đe dọavụ cho nhu cầu của nhà máy

KhôngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuCấp nước

Khả năng cung cấp nước lớn

Khoảng cách từ nhà máy đến mạch nướcO -Cơ hội

T -Đe dọa

SWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếungầm xa

Chưa rõ

Không

Cấp nước

Khả năng cung cấp nước đạt yêu cầu

Xa hệ thống nước ngầm, nước không bảoO -Cơ hội

T -Đe dọađảm chất lượng yêu cầu nhà máy

Chưa rõ

Mạch nước ngầm có nguy cơ bị ô nhiễmSWOT

S -Điểm mạnh 1.W -Mặt yếu

O -Cơ hộiXử lí nước thải

Xử lý nước thải công nghiệp với

công nghệ hiện đại, hiệu quả cao, chi phí

hợp lý ln là quan điểm hướng tới của

nhà máy (4)

Khơng

Nước thải có hệ thống lọc và làm sạchMức đánh giá

TốtĐiểm

3Mức đánh giáĐiểmTrung bình2Mức đánh giáĐiểmKhông tốt1Mức đánh giáĐiểmRất tốt4Mức đánh giáĐiểmbằng các phương pháp hóa học, sinh học ,

T -Đe dọavật lí để giảm ô nhiễm môi trường.

KhôngSWOT

S -Điểm mạnhXử lý nước thải

Như (4)

29THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGW -Mặt yếuXử lý nước thải chưa được triệt để, cònO -Cơ hội

T -Đe dọanhiều bất cập

Có khả năng phát triển hơn nữa

KhôngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuXử lý nước thải

Xử lý nước thải đạt hiệu quả cao, ổn định

Hệ thống máy móc trang thiết bị để xử lý

nước thải còn lạc hậu, cũ kỹ, xử lý khôngO -Cơ hội

T -Đe dọa

SWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuđược triệt để hồn tồn.

Chưa rõ

Khơng

Xử lý nước thải

Xử lý nước thải đạt hiệu quả cao

Hệ thống xử lý nước thải rất lạc hậu, hiệuTốt3Mức đánh giáĐiểmTrung bình2Mức đánh giáĐiểmKhông tốt1Mức đánh giáĐiểmRất tốt4Mức đánh giáĐiểmTốt3quả kém, thời gian xử lý kéo dài, tốn kém

O -Cơ hội

T -Đe dọachi phí vận hành máy móc.

Chưa rõ

Lượng nước thải thải ra ngồi mơi trường

nhiều gây ơ nhiễmSWOT

S -Điểm mạnhXử lý rác thải

Rác thải công nghiệp được xử lý với quy

mô tập trung, cùng với hệ thống trang thiếtW -Mặt yếu

O -Cơ hộibị công nghệ cao, hiệu quả lớn.(5)

Không

Tương lai hệ thống xử lý sẽ được đầu tư đểT -Đe dọacho hiệu quả hồn tồn.

KhơngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuXử lý rác thải

Như (5)

Vận chuyển rác thải đến nói xử lý còn kháO -Cơ hội

T -Đe dọaxa

Chưa rõ

Không

30THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuXử lý rác thải

Xử lý rác thải đạt hiệu quả cao

Hệ thống xử lý còn lạc hậu, tốm kém chiO -Cơ hội

T -Đe dọaphí, thời gian xử lý rác thải

Chưa rõ

KhơngSWOT

S -Điểm mạnhXử lý rác thải

Xử lý rác thải đạt hiệu quả tương đối, đạtW -Mặt yếuyêu cầu

Rác thải chưa được thu gom tập trung, còn

rải rác, chưa được phân loại rác hợp lý, hệO -Cơ hội

T -Đe dọaMức đánh giáĐiểmTrung bình2Mức đánh giáĐiểmKhông tốt1Mức đánh giáĐiểmRất tốt4Mức đánh giáĐiểmTốt3thống xử lý thì lạc hậu

Chưa rõ

Xử lý khơng tốt, khơng triệt để sẽ làm ô

nhiễm môi trường trầm trọngSWOT

S -Điểm mạnhGiao thông

Hệ thống đường sắt, đường bộ, cảng biển

đều tập trung và lưu thông dễ dàng, gần

khu công nghiệp, dễ vận chuyển đi nơiW -Mặt yếu

O -Cơ hộikhác (6)

Khơng

Có chính sách đầu tư phát triển của nhà

nước về đầu tư phát triển hệ thống đườngT -Đe dọagiao thông

KhôngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuGiao thơng

Như (6)

Nhà máy có hệ thống giao thơng thuận lợi,

nhưng khoảng cách đến đường quốc lộ còn

hơi xa

31THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGO -Cơ hộiCó chính sách đầu tư phát triển của nhà

nước về đầu tư phát triển hệ thống đườngT -Đe dọagiao thông

KhôngSWOT

S -Điểm mạnhGiao thơng

Có hệ thống giao thơng dày dặc, gần giaoW -Mặt yếuthơng chính

Khoảng cách giữa khu cơng nghiệp tới các

hệ thống đường biển, đường bộ, đường sắtO -Cơ hội

T -Đe dọatương đối

Chưa rõ

KhôngSWOT

S -Điểm mạnhGiao thông

Hệ thống giao thông gần mạng lưới giaoW -Mặt yếuthơng chính

Hệ thống giao thơng còn khó khăn, kẹt xe,

ùn tắc giao thông ở khu công nghiệp khiO -Cơ hội

T -Đe dọaMức đánh giáĐiểmTrung bình2Mức đánh giáĐiểmKhơng tốt1đến giờ cao điểm

Chưa rõ

Có nguy cơ nguyên liệu và sản phẩm

không được vận chuyển đúng thời gianSWOT

S -Điểm mạnhGiá khu đất

Giá cả đất khu công nghiệp hợp lý, đấtMức đánh giáĐiểmRất thuận lợi4W -Mặt yếu

O -Cơ hội

T -Đe dọađẹp,rộng rãi, thơng thống. (7)

Khơng

Phát triển xây dựng nhà máy quy mô lớn

KhôngSWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuGiá khu đất

Như (7)

Khu đất cách khu chung cư khoảng 30kmMức đánh giáĐiểm32THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNGO -Cơ hội

T -Đe dọaPhát triển xây dụng nhà máy

KhôngThuận lợi3SWOT

S -Điểm mạnhGiá khu đất

Đất đẹp, tương đối rộng , giá cả phảiMức đánh giáĐiểmW -Mặt yếu

O -Cơ hội

T -Đe dọachăng,hợp lý

Gần khu dân cư sinh sống

Chưa rõ

KhơngÍt thuận lợi2SWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếuGiá khu đất

Giá khu đất hợp lý

Khu đất rộng tương đối, không được bằngMức đánh giáĐiểmKhông thuận1O -Cơ hội

T -Đe dọaphẳng, tốn chi phí san mặt bằng

Chưa rõ

Thay đổi, còn nhều bất cậpSWOT

S -Điểm mạnhCấu trúc khu đất

Địa hình đất khu công nghiệp bằng phẳng,lợiMức đánh giá

Rất tốtĐiểm

4Mức đánh giáĐiểmTốt3rộng lớn,không ghồ ghề,đẹp, không bị sụt

W -Mặt yếu

O -Cơ hội

T -Đe dọa

SWOT

S -Điểm mạnh

W -Mặt yếu

O -Cơ hộilún khi thời tiết thay đổi thất thường (8)

Không

Phát triển xây dựng nhà máy cơng nghiệp

Khơng

Cấu trúc khu đất

Như (8)

Có tiềm năng phát triển khu công nghiệp

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II: CHỌN ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×