Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Đặc điểm cá nhân

I. Đặc điểm cá nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Bộ phận cơng tác

□ Đơn hàng□ Kế tốn tổng hợp□ Hành chính□ Xuất nhập khẩu□ Kỹ thuật

□ Khác: ………………………………………………………

5. Trình độ chun mơn:

□ Trên đại học□ Cao đẳng□ Đại học□ Trung cấp6. Thu nhập hiện tại:

□ Dưới 5 triệu đồng/tháng□ Từ 5 – 10 triệu đồng/tháng□ Từ 10 – 15 triệu đồng/tháng□ Trên 15 triệu đồng/thángII. Khảo sát ý kiến nhân viên:

Đối với từng tiêu chí, anh/chị vui lòng khoanh tròn vào các ơ số (từ 1 – 5) để

chỉ rõ:

1 = Hồn tồn khơng đồng ý 2 = Không đồng ý

3 = Trung lập 4 = Đồng ý

5 = Hoàn toàn đồng ý

STT1

2

3

4Chỉ tiêu

1TIỀN LƯƠNG

Mức lương cơ bản phù hợp với tính chất2

3cơng việc anh/chị đang làm.

Anh/chị n tâm với mức lương hiện tại.

Tiền lương tương xứng với mức độ đóng4góp của anh/chị.

Anh/chị thấy các khoản phụ cấp là hợp lý.Mức độ đồng ý1 23451 23451 23451 234556

7

8

9

1011

12

13

1415

16

17185Theo anh/chị, chính sách thưởng cơng1bằng và thỏa đáng.

CƠNG VIỆC

Cơng việc của anh/chị thể hiện vị trí xã2hội.

Cơng việc cho phép anh/chị sử dụng tốt3các năng lực cá nhân.

Anh/chị thấy công việc phù hợp với học4vấn và trình độ chun mơn.

Cơng việc tạo điều kiện cho anh/chị cải1thiện kỹ năng và kiến thức.

Anh/chị thấy cơng việc ít áp lực.

LÃNH ĐẠO

Anh/chị thấy lãnh đạo có tác phong lịch2sự, hòa nhã.

Anh/chị đánh giá cao khả năng quản trị3của lãnh đạo.

Anh/chị thấy nhân viên được đối xử công4bằng, không phân biệt.

Lãnh đạo luôn ghi nhận các ý kiến đóng1góp của anh/chị.

ĐỒNG NGHIỆP

Anh/chị thấy đồng nghiệp của mình thân2thiên và thoải mái.

Anh/chị và đồng nghiệp phối hợp làm3việc tốt.

Anh/chị nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ1từ đồng nghiệp.

PHÚC LỢI

Anh/chị thấy chính sách phúc lợi rõ ràng5và được thực hiện đầy đủ.1 23451 23451 23451 23451 23451 23451 23451 23451 23451 23451 23451 23451 23451 234519

2021

22

23

2425

26

2728

29

302Anh/chị thấy chính sách phúc lợi thể hiện3sự quan tâm chu đáo đến người lao động.

Theo anh/chị chính sách phúc lợi hữu ích1và hấp dẫn.

ĐÀO TẠO THĂNG TIẾN

Anh/chị được đào tạo để làm việc và phát2triển nghề nghiệp

Anh/chị được hỗ trợ về thời gian và chi3

4phí đi học nâng cao trình độ.

Anh/chị có nhiều cơ hội thăng tiến.

Theo anh/chị chính sách thăng tiến của1công ty là công bằng.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

Anh/chị thấy giờ làm việc hợp lý, thuận2tiện.

Theo anh/chị cơ sở vật chất nơi làm việc3tốt.

Anh/chị cảm thấy môi trường làm việc an1

2

3tồn, thoải mái và vệ sinh.

HÀI LỊNG CHUNG

Nói chung anh/chị thích cơng việc này.

Nói chung anh/chị hài lòng với công ty.

Anh/chị sẽ làm việc lâu dài tại công ty.Chân thành cảm ơn sự tham gia của các anh/chị.1 23451 23451 23451 23451 23451 23451 23451 23451 23451 2

1 2

1 23

3

34

4

45

5

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Đặc điểm cá nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×