Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Phần nội dung đánh giá của người tiêu dùng

III. Phần nội dung đánh giá của người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các thương hiệu thực phẩm đóng hộp uy tín khiến tơi cam thấy tin tưởngTơi tin vào siêu thị hay cửa hàng bán thực phẩm khi họ quang cáo loại thực

phẩm đóng hộp.Tơi tin vào các tun bố của nhà san xuất thực phẩm đóng hộp.2. Nhận thức về giá

Giá ca của thực phẩm đóng hộp trên thị trường là hợp lý .Điều quan trọng với tơi là có được mức giá hợp lý nhất khi tơi mua thực

phẩm.Mức giá đa dạng, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.Giá bán san phẩm ít biến động3. Hình thức bao bì của sản phẩm

Tơi thường chọn mua các san phẩm đóng hộp có bao bì bắt mắt, ấn tượng.Tơi quan tâm và thường xem xét các thông tin về san phẩm trên bao bì.Tơi thường chọn mua các thực phẩm đóng hộp có bao bì tiện dụng.4. Nhóm tham khảo

Quyết định mua thực phẩm đóng hộp của tơi bị anh hưởng bởi những thành

viên trong gia đình.Những người xung quanh có anh hưởng đến quyết định mua thực phẩm đóng

hộp của tơi.Tơi thường lựa chọn các loại thực phẩm đóng hộp được nhiều người tiêu dùng

đánh giá tốt.5. Nhận thức về chất lượng

Tơi tin tưởng vào chất lượng của thực phẩm đóng hộp.Các loại thực phẩm đóng hộp có khẩu vị ngon và tiện dụng.Giá trị kinh tế của thực phẩm đóng hộp tương xuấng với chất lượng san phẩm6. Mối quan tâm về an tồn vệ sinh thực phẩmTơi quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩmTơi quan tâm đến hàm lượng các chất phụ gia có trong thực phẩm đóng hộpTơi lựa chọn các san phẩm đóng hộp có cam kết của nhà san xuất về an tồn

vệ sinh thực phẩm.7. Truyền thơng đại chúng

Trong 30 ngày vừa qua, q vị có nhớ đã nhìn thấy quang cáo giới thiệu về

thực phẩm đóng hộp khơng?Trong 30 ngày vừa qua, q vị có nhớ đã nhìn thấy thơng tin về thực phẩm

đóng hộp trên tạp chí hay báo khơng?Trong 30 ngày vừa qua, q vị có nhớ đã nhìn thấy thơng tin về thực phẩm

đóng hộp trên internet khơng?8. Quyết định mua

Tơi tự tin khi quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp mà tơi chọnTơi khuyến khích bạn bè và người thân mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp

khi có nhu cầu.Tơi chắc chắn sẽ tiếp tục mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp khi có nhu cầuPHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

THƯ NGỎ

Tôi tên là Mai Thị Phước , đang học khoá MBA- trường đại học kinh tế

Đà Nẵng. Hiện tôi đang nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu các nhântố anh

hưởng đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp ( Khao sát thực tế

tại thành phố Tam Kỳ - Quang Nam ) ”. Tôi rất mong sự hỗ trợ của Anh/Chị

bằng việc tra lời các câu hỏi sau đây. Nội dung tra lời của quý Anh/Chị chỉ sử

dụng cho mục đích nghiên cứu và được trình bày ở dạng thống kê. Các thông

tin các nhân của người tra lời sẽ được giữ bí mật và khơng tiết lộ ra ngồi.Vì

vậy, tơi rất mong q Anh/Chị vui lòng tra lời một cách trung thực, khách

quan các câu hỏi nhằm giúp kết qua nghiên cứu phan ánh đúng thực tế.

Chân thành cam ơn Anh/Chị.

*************

1. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN: (đánh dấu Xvào ơ tương ứng):Xin Anh/ Chị vui lòng cho biết một số thơng tin cá nhân sau:

1. Giới tính:

Nam 

2. Anh/ Chị thuộc nhóm tuổi nào dưới đây:Dưới 18 tuổi 18-35 tuổi Nữ 

35-55 tuổi Trên 55 tuổi 

3. Thu nhập trung bình 01 tháng của Anh/ Chị:Dưới 35 triệu;Trên 10 triệu.Từ 5 triệu đến <10 triệu4. Bạn đã/đang có sử dụng thực phẩm đóng hộp khơng?Có  Khơng2.PHẦN NỘI DUNG CHÍNHCÁC NHÂN TỚ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QÚT ĐỊNH MUA MẶT HÀNG

THỰC PHẨM ĐĨNG HỘP

Anh/chị vui lòng đánh dấu khoanh tròn vào một trong các số từ 1 đến 5 để

biểu thị mức độ đồng ý của anh/chị về các nhận định sau:

Rất khơngKhơng đồng ýBình thườngHồn tồnĐồng ýđồng ý

đồng ý

1

2

3

4

5

Xin Anh/ Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của các mình về

các phát biểu dưới đây khi quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng

hộp. Anh/chị quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp là do:

ST

T

hiệuMức độ đồng ýCác phát biểu

1. Niềm tin vào thương hiệu1NT1

NT22

3

4

5

6NT3GI1

GI2

GI37GI48BB19

10BB2

BB3Tôi cam thấy tin tưởng vào các thương hiệu

thực phẩm đóng hộp uy tín

Tơi tin vào siêu thị hay cửa hàng bán thực

phẩm khi họ quang cáo loại thực phẩm đóng

hộp.

Tơi tin vào các tun bố của nhà san xuất thực

phẩm đóng hộp.

2. Nhận thức về giá

Giá ca của thực phẩm đóng hộp trên thị

trường là hợp lý .

Điều quan trọng với tơi là có được mức giá

hợp lý nhất khi tôi mua thực phẩm

Mức giá đa dạng, phù hợp với túi tiền của

người tiêu dùng.

Giá bán san phẩm ít biến động

3. Hình thức bao bì của sản phẩm

Tơi thường chọn mua các san phẩm đóng hộp

có bao bì bắt mắt, ấn tượng.

Tôi quan tâm và thường xem xét các thơng tin

về san phẩm trên bao bì.

Tơi thường chọn mua các thực phẩm đóng1234512345123451234512345123451234512345123451234511

12

13

14

15

16

17

18TK1

TK2

TK3CL1

CL2

CL3AT1

AT2

AT31920TT1

TT221

TT3

22hộp có bao bì tiện dụng.

4. Nhóm tham khảo

Quyết định mua thực phẩm đóng hộp của tơi 1 2

bị anh hưởng bởi những thành viên trong gia

đình.

Những người xung quanh có anh hưởng đến 1 2

quyết định mua thực phẩm đóng hộp của tơi.

Tơi thường lựa chọn các loại thực phẩm đóng 1 2

hộp được nhiều người tiêu dùng đánh giá tốt.

5. Nhận thức về chất lượng

Tôi tin tưởng vào chất lượng của thực phẩm 1 2

đóng hộp.

Các loại thực phẩm đóng hộp có khẩu vị ngon 1 2

và tiện dụng.

Giá trị kinh tế của thực phẩm đóng hộp tương 1 2

xuấng với chất lượng san phẩm

6. Mối quan tâm về an toàn vệ sinh thực phẩm

Các san phẩm đóng hộp đạt vệ sinh an tồn 1 2

thực phẩm

Hàm lượng các chất phụ gia có trong thực 1 2

phẩm đóng hộp đạt mức an tồn

Tơi lựa chọn các san phẩm đóng hộp có cam 1 2

kết của nhà san xuất về an toàn vệ sinh thực

phẩm

7. Truyền thơng đại chúng

Tơi quan tâm đến các san phẩm đóng hộp do 1 2

các Công ty quang cáo

Tôi sử dụng các san phẩm đóng hộp vì các 1 2

chương trình quang cáo và khuyến mãi của

các công ty

Quyết định chấp nhận sử dụng san phẩm đóng 1 2

hộp của tơi chịu anh hưởng bởi các chương

trình quang cáo và khuyến mãi của các Công

ty345345345345345345345345345345345345CẢM ƠN ANH/CHỊ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎIPHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Gioitinh

FrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentNam

Valid4924.624.624.6Nu15075.475.4100.0Total199100.0100.0thunhap

FrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentDuoi 5 trieu

Valid10452.352.352.3Tu 5 - 10 trieu6633.233.285.4Tren 10 trieu2914.614.6100.0199100.0100.0Totaltuoi

FrequencyPercentValid PercentCumulative

Percentduoi 18Valid42.02.02.018-357638.238.240.235-559949.749.789.9tren 552010.110.1100.0199100.0100.0TotalTotal Variance Explained

ComponentInitial EigenvaluesTotal% ofCumulativeVariance%Extraction Sums of SquaredRotation Sums of SquaredLoadingsLoadingsTotal% ofCumulativeVariance%Total% ofCumulativeVariance%16.62630.11830.1186.62630.11830.1183.24614.75614.75622.58211.73541.8532.58211.73541.8532.59011.77226.52832.49711.35053.2042.49711.35053.2042.54311.55738.08542.0539.33162.5342.0539.33162.5342.38610.84348.92851.4476.57769.1121.4476.57769.1122.33410.60859.53661.1555.25174.3631.1555.25174.3632.20210.00969.54571.0034.56178.9241.0034.56178.9242.0639.37878.9248.6803.09282.0159.5812.63984.65510.4962.25486.90911.4732.14989.05812.3991.81390.87113.3731.69692.56614.3221.46594.03115.2981.35495.38616.2471.12596.51017.216.98297.49318.189.85998.35219.142.64698.99820.105.47999.47721.068.31099.78622.047.214100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotated Component Matrixa

Component

1234NT1.659NT2.858NT3.825GI1.817GI2.693GI3.706GI4.78456BB1.845BB2.718BB3.8127TK1.842TK2.813TK3.787CL1.736CL2.853CL3.556AT1.778AT2.840AT3.799TT1.898TT2.651TT3.930Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.829.8313Item-Total Statistics

Scale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedTotal CorrelationSquaredCronbach'sMultipleAlpha if ItemCorrelationDeletedNT16.831.856.674.461.778NT27.261.881.674.461.778NT36.941.976.719.516.738Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.830.8414Item-Total Statistics

Scale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedTotal CorrelationSquaredCronbach'sMultipleAlpha if ItemCorrelationDeletedGI111.763.396.769.607.740GI211.493.483.513.347.859GI311.383.268.657.553.786GI411.683.531.741.638.755Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.823.8263Item-Total Statistics

Scale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedTotal CorrelationSquaredCronbach'sMultipleAlpha if ItemCorrelationDeletedBB17.192.324.727.528.712BB27.532.402.649.433.784BB37.222.062.670.462.772Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.760.7613Item-Total Statistics

Scale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedTotal CorrelationSquaredCronbach'sMultipleAlpha if ItemCorrelationDeletedTK17.601.917.643.419.617TK27.472.119.547.302.729TK37.312.274.590.365.683Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.866.8653Item-Total Statistics

Scale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedTotal CorrelationSquaredCronbach'sMultipleAlpha if ItemCorrelationDeletedCL16.072.904.844.750.716CL25.853.974.632.421.909CL35.793.467.780.703.782Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.747.7523Item-Total Statistics

Scale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedTotal CorrelationSquaredCronbach'sMultipleAlpha if ItemCorrelationDeletedAT16.7291.694.549.304.699AT26.6481.765.577.344.659AT36.6331.920.606.370.635Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.827.8353Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Phần nội dung đánh giá của người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×