Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b) Dụng cụ và thiết bị

b) Dụng cụ và thiết bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Dung dịch dixeton chuẩn, 250 mg/l pha loãng 5 ml dung dịch gốc trong lọ

thủy tinh mẫu vàng có dung tích 100 ml và thêm nước cho đủ. Thời gian bảo

quản: 6 tháng.

b) Dụng cụ và thiết bị

- dụng cụ chưng cất Parnas hay Markam, để chưng cất hơi nước có thể chứa

mẫu đến 100 ml;

- ống nghiệm chia vạch, 25 ml và 100 ml;

- quang phổ kế dùng tia tử ngoại;

- cuvét silic, 10 mm.

Kết quả

Hàm lượng diacetyl được tính bằng số mg trong 1 lít bia

Bia Hà Nội chai 450ml : Không lớn hơn 0.15

Bia Hà Nội nhãn xanh : Không lớn hơn 0.15

Bia hơi Hà Nội : Không lớn hơn 0.15Chương IV.KẾT LUẬNQua thời gian thực tập Em đã đạt được các kết quả chính về kiến thức ,kỹ

năng lẫn thái độ làm việc

Về kiến thức

Tìm hiểu về quy trình sản xuất bia ,nguyên tắc và cách thức hoạt động của

máy móc thiết bị bên nhà máy.Cơ sở lý thuyết về bia cũng như các chỉ tiêu

cần xác định có trong bia

Về kỹ năng :

An tồn lao động là điều quan trọng nhất của một phòng thử nghiệm hay

phòng cơng nghệ .Ln thực hiện đúng nội quy về an tồn lao động .Tìm ra

ngun nhân và giải quyết vấn đề ,đưa ra biện pháp xử lý .Giải quyết vấn đề

trong các trường hợp cần thiết .Cách bảo quản các ngun liệu hóa chất đúng

quy trình tránh giảm chất lượng sản phẩm .Sử dụng thành thạo các máy móc

thiết bị cơ bản của phòng thử nghiệm .

Phát triển kỹ năng mềm về khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề. Ngồi ra

qua q trình làm báo cáo em cũng học hỏi được rất nhiều về kỹ năng trình

bày bài báo cáo

Thái độ

Qua quá trình thực tập và làm việc ở cơng ty em ln có thái độ nghiêm túc

trong công việc . Tuân thủ đúng nội quy của công ty về giờ giấc cũng như mọi

quy định khác .Khiêm tốn sẵn sàng lắng nghe và học hỏi từ các anh chị trong

công ty .TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đàm Sao Mai-Công nghệ lên men –Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM

2. TS. Nguyễn Xuân Phương ,TSKH Nguyễn Văn Khoa –Cơ sở lý thuyết và

kỹ thuật sản xuất thực phẩm –Nhà xuất bản giáo dục –Tháng 9 năm 2016

3. Bùi Ái –Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm –Nhà

xuất bản Đại học Quốc Gia TPHCM-Tháng 11-2005

4. Website:

https://text.xemtailieu.com

http://tailieu.tv

http://doc.edu.vn

https://www.wikimedia.orgTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b) Dụng cụ và thiết bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×