Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Chương III. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Có detector ion hóa ngọn lửa và cột thuỷ tinh hoặc thép khơng gỉ dài 1,8 m và

đường kính trong 0,3 cm chứa silicagel sắc ký 103 cỡ từ 80 mesh đến 100

mesh.

- Tốc độ của khí mang heli hoặc nitơ là 20 ml/min;

- Nhiệt độ bơm 175 °C, nhiệt độ cột 185 °C đẳng nhiệt (điều chỉnh nhiệt độ

sao cho Etanol rửa giải trong 1 min và n-propanol trong 1,6 min);

- Nhiệt độ detector 250 °C;

- Tốc độ vẽ đồ thị và tắt dần theo quy định của dụng cụ được sử dụng.

Pipet.

Bình cầu có nắp đậy.

Giấy lọc khơ.

Phễu thuỷ tinh.

Bình cầu, dung tích 1 000 ml.

Máy lắc.3.2.3.Kết quả

Hàm lượng cồn ở 20 ºC ( %V)

Bia Hà Nội chai 450ml : 4.3 ±0.2 %V

Bia Hà Nội nhãn xanh : 4.5 ±0.2 %V

Bia hơi Hà Nội : 4.1 ±0.3 %V3.3. Xác định hàm lượng Cacbon dioxit

3.3.1.Hóa chất và cách pha chế

Natri hydroxit (NaOH). dung dịch 2 N khơng chứa CO2

Hồ tan 80 g natri hydroxit trong nước cất không chứa CO 2 và thêm nước đến

vừa đủ 1 000 ml, để lắng trong một tuần rồi lọc dung dịch.

Axit sulfuric dung dịch 0,1 N.

Metyl da cam dung dịch 0,1 %.

Cân 0,1g Methyl orange (MO) trong cốc 250mL, thêm nước cất ñể ñược

100mL dung dịch chỉ thị. Khuấy ñều dung dịch. − Bảo quản chỉ thị trong chai

nhựa hoặc thủy tinh có nắp đậy kín.

3.3.2. Dụng cụ và thiết bị

Bình nón, dung tích 500 ml có vạch mức 200 ml và 250 ml, có nút mài.

Buret, dung tích 25 ml.

Pipet, dung tích 10 ml.

Ống đong hình trụ, dung tích 250 ml và 500 ml.

Ống cao su, dài 35 cm.

3.3.3.Kết quả

Bia Hà Nội chai 450ml :5.0±0.4 g/l

Bia Hà Nội nhãn xanh : 5.0±0.4 g/l

Bia hơi Hà Nội : >3.8 g/l3.4. Xác định độ axit

3.4.1 Phương pháp chuẩn độ dùng chất chỉ thị

a) Hóa chất và cách pha chế

Phenolphtalein 0,5%

Cân 0,05 g Phenolphtalein(PP) pha trong 10mL alcol 95%, khuấy tan. Bảo

quản trong chai nhựa hoặc thủy tinh màu tối, đậy kín nắp.

Dung dịch Natri Hydroxit (NaOH) 0,1 M

b) Dụng cụ và thiết bị

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thơng thường và cụ thể

như sau:

Cốc thủy tinh, dung tích 100 ml.

Buret, có chia độ.

3.4.2. Phương pháp chuẩn độ điện thế (sử dụng hệ thống điện cực so

sánh/pH)

a) Hóa chất và cách pha chế

Nước cất hoặc nước có chất lượng tương đương

Natri hydroxit (NaOH), dung dịch 0,1 M.

Kali phtalat, 0,05 M.

Hòa tan trong nước 10,12 g KHC8H4O4 đã được sấy khô 2 h ở 110 0C đựng

trong cốc thủy tinh dung tích 1000 ml (4.2.5) và thêm nước đến vạch.

b) Dụng cụ và thiết bị

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thơng thường và cụ thể

như sau:Hệ thống điện cực so sánh/pH.

Máy đo điện thế.

Máy đo pH.

Máy khuấy từ.

Cốc thủy tinh, dung tích 100 ml và 1000 ml.

Buret.3.4.3. Kết quả

Độ axit( độ chua ) Tính bằng số ml dung dịch NaOH 0.1 N trung hòa 10ml

bia đã loại CO2

Bia Hà Nội chai 450ml : 1.1±0.2

Bia Hà Nội nhãn xanh : 1.5±0.1

Bia hơi Hà Nội : 1.1±0.23.2.5. Xác định diaxetil và các chất dixeton khác

a) Hóa chất và cách pha chế

- Axit clohydric (HCl) nồng độ 4 mol/l;

- O-fenilendiamin dung dịch có nồng độ 10 g/l trong axit clohydric 4 mol/l,

chuẩn bị cùng một ngày và bảo quản trong chỗ tối. O-fenilendiamin độc và có

thể gây dị ứng. Cần phải thao tác rất cẩn thận và phải đi găng tay bằng cao su;

- Dung dịch dixeton gốc, 5 g/l trong nước, bảo quản dung dịch này trong lọ

thủy tinh mẫu nâu và để ở trong tủ lạnh. Thời gian bảo quản là 6 tháng;- Dung dịch dixeton chuẩn, 250 mg/l pha loãng 5 ml dung dịch gốc trong lọ

thủy tinh mẫu vàng có dung tích 100 ml và thêm nước cho đủ. Thời gian bảo

quản: 6 tháng.

b) Dụng cụ và thiết bị

- dụng cụ chưng cất Parnas hay Markam, để chưng cất hơi nước có thể chứa

mẫu đến 100 ml;

- ống nghiệm chia vạch, 25 ml và 100 ml;

- quang phổ kế dùng tia tử ngoại;

- cuvét silic, 10 mm.

Kết quả

Hàm lượng diacetyl được tính bằng số mg trong 1 lít bia

Bia Hà Nội chai 450ml : Không lớn hơn 0.15

Bia Hà Nội nhãn xanh : Không lớn hơn 0.15

Bia hơi Hà Nội : Không lớn hơn 0.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×