Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. VAI TRÒ CỦA LỚP THÚ:

III. VAI TRÒ CỦA LỚP THÚ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vai tròThịt lợnCung cấp

thực phẩmThịt bòSữa bòCung cấp sức kéoKhỉThỏLàm vật

thí nghiệm

Chuột langÁo da báoGiầyBáo đốmCừuThảm lơng cừuLàm

đồ

mỹ

nghệTê giácLàm đờ mĩ nghệ: da trâu, bò, sừng trâu, bò …Sừng hươuCung

cấp

nguồn

dược

liệu

quýCao hơ- Phục vụ du lịch, giải trí: Cá heo, khỉ, voi …ChồnChồn bắt chuộtTiêu diệt gặm

nhấm có hạiMèo bắt chuộtDơi thụ phấnVượn cáo cổ khoang đen trắng

giúp thụ phấn cho câyGiúp thụ phấn cho cây hoặc phát tán hạtIII. VAI TRỊ CỦA THÚ* Có lợi:

- Cung cấp thực phẩm: Lợn, trâu, bò.

- Cung cấp dược liệu: Khỉ, hươu, hươu xạ.

- Cung cấp nguyên liệu phục vụ mỹ nghệ: Ngà voi..

- Cung cấp nguyên liệu thí nghiệm: Thỏ, chuột.

- Tiêu diệt gặm nhấm có hại: Mèo rừng, chồn…

- Là nguồn sức kéo quan trọng: Trâu, bò…

* Có hại:

- Gây hại cho mùa màng: như chuột đồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. VAI TRÒ CỦA LỚP THÚ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×