Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mô hình hệ thống

3 Mô hình hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2. 8: Mơ hình cửa vào

 Phần cửa ra vào được thiết kế gồm có hai cảm biến đặt tại đằng trước

và sau barie (động cơ), có tác dụng phát hiện xe và gửi tín hiệu đến bộ

điều khiển.Ngồi ra còn có các khối điều khiển barie và xử lý tín hiệu.2.3.2 Mơ hình bộ xử lý trung tâm và bộ hiển thị17Hình 2. 9: Sơ đồ khối xử lý trung tâm

 Khối xử lý trung tâm gồm có các mạch xử lý tín hiệu để tính tốn và

đưa tín hiệu đến bộ hiển thị.CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH MƠ PHỎNG BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG

3.1 Sơ đồ mạch18Hình 3. 1: Sơ đồ mạch điều khiển tổng hợp

3.2 Nguyên lý làm việc của hệ thống

Các biến logicstate ở các bộ đếm và bộ so sánh để ta nhập các giá trị như số xe

hiện có, số lượng xe tối đa (tín hiệu vào ở dạng nhị phân) mà bãi có thể chứa đựơc.

Khi bắt đầu khởi động hệ thống các bộ xử lý (ic đếm 74ls190) sẽ nhận các giá

trị đã đặt trước từ các logicstate và hiển thị trên bộ hiển thị (led 7 thanh).

Khi có xe đầu tiên vào, cảm biến vào thứ nhất (sensor 1) phát tín hiệu tương

ứng với nút ấn đóng xuống. Cấp tín hiệu vào chân CLK của ic 74ls112, làm cho

tín hiệu ra của ic bị thay đổi từ đó barie (động cơ) được mở lên. Bộ đếm timer có

tác dụng đếm và dừng mở barie. Khi xe đi qua cảm biến thứ 2 (sensor 2 – nút ấn

được ấn xuống), tín hiệu cũng được cấp vào chân CKL của ic 74ls112 từ đó làm

cho barie đóng lại và đồng thời tín hiệu được cấp vào chân của bộ đếm làm tăng

biến đếm lên 1, sau đó bộ phận hiển thị sẽ hiển thị trên led 7 thanh.

Khi có xe thứ 2 vào, hệ thống hoạt động tương tự và bộ đếm tăng lên 1 đơn vị.

Tương tự với xe ra, cảm biến cửa ra thứ nhất (sensor 3) phát tín hiệu từ đó barie

cửa ra được mở lên và sau khi xe đi qua cảm biến thứ 2 (sensor 4) thì barie được

đóng xuống và đồng thời tín hiệu được cấp vào chân của bộ đếm làm giảm biến

đếm đi 1 đơn vị, sau đó bộ phận hiển thị sẽ hiển thị ra led 7 thanh.

Khi số xe hiện có bằng số xe tối đa thì bộ so sánh (ic 74ls85) sẽ so sánh và cấp

tín hiệu để tắt barie làm cho barie khơng thể mở lên khi có xe mới vào.

19CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

Qua việc làm bài tập lớn về thiết kế bãi đỗ xe,chúng em đã biết thêm được một

số kiến thức về nguyên lý làm việc của hệ thống bãi đỗ xe tự động thực tế, cũng

như biết được cách sử dụng và chức năng của một số ic, từ đó cũng đã thiết kế

được một mạch đơn giản ,nhưng do kiến thức còn hạn chế cộng mới thời gian làm

bài ngắn ,chúng em khó có thể tránh được những thiếu xót , mong thầy cơ nhận xét

,đánh giá để bài làm của em hoàn thiện hơn .Chúng em xin trân thành cảm ơn.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mô hình hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×