Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Mạch logic tổng hợp

1 Mạch logic tổng hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.2 Bộ mã hóa và bộ giải mã

a. Bộ mã hóa

 Bộ mã hóa nhị - thập phân

 Bộ mã hóa nhị - thập phân là mạch điện có nhiệm vụ chuyển 10

chữ số hệ thập phân thành mã hệ nhị phân. Dạng mã này còn được

gọi là mã BCD.Hình 1. 2: Sơ đồ bộ mã hóa

b. Bộ giải mã

 Bộ giải mã nhị - thập phân

 Bộ giải mã BCD có 4 cửa vào là 4 bit nhị phân, ký hiệu chúng theo

trọng số giảm dần là D, C, B, A. Có các cửa ra là 10 số hệ thập

phân (số 0 đến số 9), ký hiệu chúng là y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8

và y9. Ứng với mỗi tổ hợp biến vào chỉ có một biến ra xuất hiện.

Quy định mức thấp (mức 0) là mức tích cực của biến ra.2Hình 1. 3: Sơ đồ hiện thị led 7 thanh dùng 4511

1.1.3 Bộ so sánh

- Là mạch điện để so sánh 2 số hệ nhị phân đã được chuyển hóa thành

dãy tín hiệu xung điện áp với các mức tương ứng. Kết quả sau khi so

sánh phải xác định được, hai số có bằng nhau không, hay số nào lớn hơn,

số nào bé hơn.

- Phân loại :

+ so sánh bằng nhau

+ so sánh lớn hơn, bé hơn

1.1.4 Mạch lật

a. Tổng quan về các loại mạch lật

 FF là mạch có khả năng lật lại trạng thái ngõ ra tuỳ theo sự tác

động thích hợp của ngõ vào, điều này có ý nghĩa quan trọng trong

việc lưu trữ dữ liệu trong mạch và xuất dữ liệu ra khi cần.

 Có nhiều loại flip flop khác nhau, chúng được sử dụng rộng rãi

trong nhiều ứng dụng. Các mạch FF thường được kí hiệu như sauHình 1. 4: Sơ đồ mạch lật

b. Các loại mạch lật

 FF SR (mạch lật lại đặt)

 Mạch lật kiểu RS có 2 ngõ vào: ngõ vào đặt là S và ngõ vào xóa là R.

3 Mạch có 2 ngõ ra là Q và Q ̅.Hình 1. 5: Nguyên lý mạch lật kiểu FF SR

 Mạch lật kiểu JK (JK – FF)

 Mạch lật kiểu JK có 2 ngõ vào là : ngõ vào đặt J – chuyển trạng thái

mạch về 1 và ngõ vào xóa K – chuyển trạng thái mạch về 0.

 Mạch lật kiểu JK có 2 ngõ ra là Q và . Mạch lật kiểu

(T6:

–FF)

HìnhT 1.

Nguyên lý mạch lật kiểu FF JK

 Mạch lật kiểu T thường dùng là mạch đồng bộ, mạch chỉ tác động khi

có xung đồng bộ đến ngõ vào đồng bộ.

 Mạch có ngõ vào điều khiển là T, ngõ vào đồng bộ là CP, còn 2 ngõ ra

là Q và .Hình 1. 7: Nguyên lý mạch lật kiểu FF T

 Mạch lật kiểu D (D- FF)4 Mạch lật kiểu D có tín hiệu ra Q lặp lại tín hiệu vào nhưng chậm lại

một khoảng thời gian.

 Mạch có một ngõ vào là D, có 2 ngõ ra là Q và .Hình 1. 8: Nguyên lý mạch lật kiểu FF D

1.2 Mạch dãy

 Các phương pháp để mô tả chức năng của mạch dãy

 Phương pháp sử dụng phương trình logic:dùng để mơ tả quan hệ

phụ thuộc của các biến ra theo các biến vào và trạng thái nội tại

đang có trong mạch.

 Phương pháp sử dụng bảng trạng thái:dùng bảng liệt kê mối quan

hệ theo giá trị logic giữa các tập biến.

 Phương pháp sử dụng đồ hình trạng thái:dùng hình vẽ phản ánh quy

luật chuyển đổi trạng thái và tình hình giá trị đầu vào,đầu ra tương

ứng của mạch.

 Phương pháp sử dụng đồ thị thời gian:là dạng sóng cơng tác mơ tả

quan hệ tương ứng các giá trị đầu vào,đầu ra,trạng thái mạch điện

về thời gian

1.2.1 Bộ đếm

 Bộ đếm là thiết bị đếm được số xung đến cửa vào, đầu ra của bộ đếm

là số lượng xung đếm được.

 Phân loại:

 Xét sơ đồ nguyên lí đặc trưng của mạch dị bộHình 1. 9: Sơ đồ nguyên lý bộ đếm dị bộ5 Đồ thị dạng sóng tương ứng :Hình 1. 10: Đồ thị dạng sóng bộ đếm

a. Một số mạch điển hình dùng bộ đếmHình 1. 11: Ví dụ mạch dùng bộ đếm

 Trong thực tế bộ đếm được sử dụng rộng rãi như:dùng làm đồng hồ

số,bãi đỗ xe tự động hay đèn báo giao thông ,…..

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MƠ HÌNH BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG

2.1 u cầu và sơ đồ khối hệ thống

2.1.1 Yêu cầu

 Thiết kế mạch điều điều khiển bãi đỗ xe tự động gồm hệ thống cảm

biến phát hiện xe + Barrie cửa vào và cửa ra

 Yêu cầu:6-Hiển thị số xe hiện có trong bãi (<99), số lượng xe vào ,ra.

Khi số xe đã đầy có đèn báo hết chỗ, khơng cho phép mở Barrie

Nhập giá trị đặt số xe trong bãi từ Keypad

Giám sát số lượng xe trong bãi từ xa2.1.2 Sơ đồ khối hệ thốngHết xe

Tín hiệu vào

Xử lý tín hiệuBộ phận hiển thịSố xe trong bãiTín hiệu ra

Đầy xe Chức năng, ngun lí chung: khi có xe vào hoặc ra.hệ thống tự động

báo hiệu và tăng hoặc giảm số lượng xe hiển thị trên màn hình.

 Mỗi khi có xe ra hay vào thì có đèn báo hiệu, ln có một đèn sang

báo hiệu còn chỗ trống.nếu hết chỗ thì đèn này tắt và có một đèn khác

báo hết chỗ.

 Nhìn vào bộ phận hiển thị ta biết đựợc khi nào có xe ra , vào, số xe

trong bãi, còn hay hết chỗ đỗ xe.2.2 Liệt kê các thiết bị có trong hệ thống

Tên thiết bị

Nút ấn (Cảm biến xe ra vào)

Mạch lật (74ls112)

Điện trở R

Transitor (2N1711)

Led cảnh báo còn chỗ hay khơng

Động cơ (Barie đóng mở)

Rơ le

Bộ tích logic (74ls08)Số lượng

4

4

4

6

2

2

4

6

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Mạch logic tổng hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×