Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

hiện hoạch định.

Trước khi hoạch định bất cứ một công việc gì văn phòng cơ quan tổ chức

thu thập căn cứ thông qua việc nghiên cứu các quy định của nhà nước, các tài

liệu, văn bản luật, các quy định quyết định, thông tư liên quan đến công việc cần

lập kế hoạch.

Tập hợp các các căn cứ thu được thực hiện kiểm tra độ chính xác và tiến

hành lựa chọn làm căn cứ pháp lí cho việc hoạch định, đưa những căn cứ hợp lí

và có giá trị nhất vào hoạch định.

2.1.3. Xác định các căn cứ thực tiễn

Sau khi nhận được sự chỉ đạo và xác định những công việc cần phải làm

của cơ quan. Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức phân công

công việc đến từng bộ phận trong phòng và thu thập các căn cứ trong đó có căn

cứ thực tiễn để hoạch định cơng việc.

Văn phòng tổ chức xác định các căn cứ thực tiễn để hoạch định các công

việc của cơ quan là những căn cứ thể hiện xu hướng phát triển của cơ quan, các

chương trình kế hoạch của cơ quan ở thời gian trước, các yếu tố kinh tế, chính

trị, văn hóa, mơi trường làm việc của cơ quan. Văn phòng sẽ dựa vào đó để xây

dựng các căn cứ thực tiễn cho việc hoạch định.

2.1.4. Xác định những căn cứ khoa học

Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên xác định các căn cứ khoa học cho

việc hoạch định công việc thông qua các nghiên cứu khoa học, các cơ sở khoa

học, làm cơ sở để kế hoạch trở nên đáng tin cậy và nâng cao khả năng hồn

thành hiệu quả cơng việc.

2.2. Vai trò trong cơng tác xác định mục tiêu

2.2.1. Tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu

Vào một buổi chiều hồng hơn, một người đàn ơng bị lạc trong sa mạc,

Ơng ta bị lạc trong khi đi tìm một chàng trai trẻ cũng bị lạc, Buổi sáng ngày hôm

sau, chàng trai quay trở về, còn người đàn ơng kia khơng quay trở về nữa.

Chàng trai có kể lại. Anh từng trải qua những trận bão cát, có nhiều lúc tình cảnh10hết sức gian nan. Nhưng anh biết rõ mình đang ở đâu, biết rõ mục tiêu của mình

là phải quay về được doanh trại, nhờ vậy anh đã quay trở về.

Người đàn ông đi tìm chàng trai trẻ bị lạc ấy, chắc hẳn cũng phải trải qua

những trận bão cát, chắc hẳn ông ấy cũng ở trong tình cảnh vơ cùng gian nan.

Ngun nhân chủ yếu khiến ơng ấy mất tích là: mục tiêu của ơng là tìm kiếm

một người bị lạc, cái mà ơng ấy tìm kiếm lại khơng ở một vị trí cố định, vì thế

ơng ấy bị lạc thực sự. Khi bị rơi vào sa mạc cuộc đời, nếu cứ đi luẩn quẩn thì

đương nhiên khơng nhìn thấy hy vọng và cũng khơng bao giờ đi ra khỏi sa mạc.

Có thể rất nhiều người cho rằng lúc bấy giờ sự dũng cảm và nghị lực sẽ giúp bạn

vượt qua khó khăn. Nhưng nếu khơng xác định rõ vị trí của bản thân, khơng biết

được mục tiêu của mình là gì, thì tất cả mọi sự nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.

Cũng giống như việc xác định mục tiêu của bản thân, việc xác định mục

tiêu trong công tác hoạch định thực sự rất quan trọng. Mỗi chức năng của quản

trị đều hướng về mục tiêu, nhưng chức năng hoạch định giữ vai trò chủ đạo, do

đó mục tiêu là nền tảng của hoạch định.

2.2.2. Vai trò của văn phòng trong việc đánh giá các mục tiêu

Trong công việc xác định mục tiêu thì đánh giá mục tiêu là bước quan

trọng, giúp cơ quan có thể xác định được những mục tiêu tối ưu nhất và vạch ra

những cơng việc có thể được thực hiện. Thay vì đặt ra những mục tiêu thiếu rõ

ràng, việc đánh giá các mục tiêu, xác định mục tiêu cụ thể giúp cho cơ quan có

được những chiến lược tối ưu và sát với thực tế hơn là mục tiêu quá bao hàm,

mông lung.

Việc đánh giá các mục tiêu được văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên dựa

trên những tiêu chí đã đặt ra trước đó như:

- Tính khả thi

- Thời gian thực hiện

- Các thành quả mang lại..

Những mục tiêu được đánh giá cao là những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, có

tính khả thi cao, phù hợp với cơ quan.

Khi đánh giá xác định mục tiêu cho kế hoạch của cơ quan tổ chức, văn

11phòng cơ quan đặt ra những tiêu chuẩn đảm bảo mục tiêu đó đặt ra có khả năng

thực thi, sát với thực tế của cơ quan tổ chức và có thể đảm bảo thực hiện được,

trong trường hợp gặp những rủi ro khơng đáng có thì phải có những phương

pháp ứng phó với rủi ro đó.

Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên có trách nhiệm xem xét điều chỉnh

đánh giá các mục tiêu nếu mục tiêu quá sức so với khả năng có thể đạt được

hoặc khơng khả thi thì tham mưu với lãnh đạo để có những phương án khác tốt

hơn điều chỉnh.

Đánh giá công việc dựa theo yếu tố thời gian hồn thành cơng việc, tức là

khả năng thời gian để hồn thành một cơng việc nào đó, đặt ra thời hạn cho mục

tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn một cách phù hợp nhất.

2.2.3. Lựa chọn và ấn định mục tiêu

Sau khi đánh giá mục tiêu văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tiến hành

lựa chọn và ấn định những mục tiêu nào phù hợp để cơ quan tổ chức có thể tiến

đến thực hiện và đem lại hiêu quả tốt nhất cho cơ quan.

Các mục tiêu được lựa chọn phải là những mục tiêu đảm bảo có tính khả

thi mà cơ quan tổ chức có thể thực hiện được.

Ví dụ như đối với việc hoạch định các công việc của cơ quan văn phòng

sẽ lựa chọn và ấn định những mục tiêu phù hợp cho cơ quan tổ chức.

Văn phòng thực hiện lựa chọn các mục tiêu có thể đem lại hiệu quả tốt

nhất cho kế hoạch phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng của cơ quan cũng như thực

hiện các kế hoạch của cơ quan cấp trên đã giao.

Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên thực hiện lựa chọn và ấn định

những mục tiêu của cơ quan như nâng cấp, cải cách chế độ thực hiện công việc

hiện đại hơn cụ thể như: 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện kết nối

mạng truyền số liệu chuyên dùng. Trên 70% văn bản trao đổi giữa các cơ quan

nhà nước dạng văn bản điện tử. 100% các hệ thống thông tin phục vụ quản lý

chuyên ngành, lĩnh vực được nâng cấp mở rộng hoặc phát triển mới nhằm đảm

bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các cơ quan quản lý chuyên môn. Tỷ lệ cán

bộ công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ đạt trên 85%.

12Với việc lựa chọn và ấn định các mục tiêu giúp cơ quan có được những

mục tiêu chiến lược và mục tiêu trước mắt cho cơ quan góp phần giảm thiểu

gánh nặng cho Giám đốc Sở, giúp Giám đốc đưa ra những chỉ đạo hợp lí, nhanh

chóng khơng mất q nhiều thời gian cho kế hoạch.

2.3. Vai trò trong cơng tác xây dựng các giải pháp

2.3.1. Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng các giải pháp trong

hoạch định

Xây dựng các giải pháp là một khâu hết sức quan trọng trong q trình

hoạch định, nó cũng như việc vẽ ra một cái đích và việc xây dựng giải pháp là

cách mà cơ quan, tổ chức xây dựng con đường lập trình các bước để đi qua con

đường tìm về cái đích đã được xác định trước đó. Con đường lựa chọn đi trên

cái đích chính là phương pháp thực hiện công việc để đi đến mục tiêu, vậy nếu

phương pháp được lựa chọn và xây dựng đúng đắn, phù hợp thì sẽ mang lại hiệu

quả cao nhất cho tổ chức, tổ chức đó đạt được mục tiêu cuối cùng.

Xây dựng các giải pháp cho hoạch định không loại trừ việc dự báo những

rủi ro có thể xảy ra trong q trình thực hiện cơng việc. Các giải pháp để giải

quyết hoặc có thể tránh được rủi ro được Văn pòng cơ quan lựa chọn.

Ví dụ như cơ quan tổ chức kế hoạch chuyến đi công tác cho lãnh đạo, Văn

phòng cơ quan đưa ra những giải pháp cụ thể phù hợp sẽ giúp cho việc giải

quyết công việc đạt hiệu quả tốt đẹp tránh hoặc có phương án giải quyết được

những tình huống phát sinh và hiệu quả chuyến đi sẽ cao hơn, tiết kiệm thời gian

và công sức.

2.3.2. Nghiên cứu, phân tích các thơng tin liên quan đến kế hoạch để

xây dựng giải pháp

Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện việc thu thập

thông tin liên quan đến kế hoạch của cơ quan để xây dựng các giải pháp hiệu

quả và phù hợp nhất để đưa vào thực hiện. Việc thu thập thông tin được văn

phòng cơ quan thực hiện từ rất nhiều nguồn khác nhau như đọc báo cáo, tham

dự cuộc họp, các thơng tin thu thập được phân tích xử lý để xác định những cơ

hội hoặc những vấn đề cần giải quyết hoặc để có một sự hiểu biết đầy đủ về đặc

13tính của cơng việc trước khi đưa ra giải pháp hoạch định.

Để tổ chức nghiên cứu phân tích các thông tin phục vụ cho việc xây dựng

các giải pháp văn phòng cơ quan tiếp cận những thơng tin từ nhiều nguồn khác

nhau. Một số các thông tin được cung cấp từ cấp trên, từ các bộ phận khác.

Thông tin là công cụ, phương tiện đồng thời cũng là sản phẩm của q trình

quản lí, là cơ sở để văn phòng cơ quan xây dựng những biện pháp hoạch định

cho kế hoạch của cơ quan. Ngồi ra Văn phòng cơ quan tổ chức thu thập thông

tin là căn cứ để tổ chức các phương pháp kiểm tra, đánh giá và thực hiện các

công việc theo kế hoạch đã đề ra, thơng tin giúp nhận thức chính xác cơng việc

cần tổ chức thực hiện, thông tin giúp cho cung cấp cơ sở xây dựng phương án

thực hiện và phương án dự phòng. Văn phòng cơ quan thu thập thơng tin cơ sở

để giải quyết công việc, đánh giá công việc được thực hiện.

Thu thập thơng tin trong việc phân tích, dự báo, phòng ngừa và ngăn chặn

rủi ro trong hoạt động của cơ quan. Mỗi loại thơng tin chỉ có giá trị nhất định khi

nó được sử dụng cho các mục đích khác nhau của cơng việc.

Sau thi thực hiện thu thập thơng tin thì cần phải xử lí thơng tin, xử lí

thơng tin cần phải thực hiện theo những bước cơ bản:

Tiếp nhận thông tin: là sự tập hợp thông tin từ nhiều nguồn về một nơi

một cách chủ động hoặc bị động. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ cơng chức

văn phòng cơ quan cần tiến hành phân loại thơng tin. Đó chính là việc chia

thơng tin ra thành từng loại, từng vấn đề, từng lĩnh vực khác nhau theo các tiêu

chí được lựa chọn. Có thể phân chia thông tin thành các loại khác nhau theo: nội

dung thơng tin; hệ thống quản lý.

Tóm lược thơng tin: tóm lược thông tin là việc giảm bớt lượng nội dung

tin nhưng vẫn đảm bảo những nội dung cốt yếu và cơ bản của thông tin để phục

vụ cho việc tổng hợp thông tin và sử dụng thông tin.

Xác nhận, kiểm tra độ tin cậy của thông tin, thông tin được thu thập từ các

nguồn tin khác nhau. Để kiểm tra độ tin cậy của nguồn tin, công chức cần kiểm

tra thực tế bằng cách kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra gián tiếp nguồn tin.

Phân tích, tổng hợp: Phân tích thơng tin là q trình phân loại, so sánh,

14đối chiếu để kiểm tra tính chính xác, tính khoa học, hợp lý của thơng tin. Có

nhiều phương pháp so sánh thơng tin để xác định độ tin cậy và chính xác của

thông tin như: so sánh thông tin thu được về tiến độ giải quyết công việc, kết

quả đạt được với chương trình, kế hoạch đã định; so sánh thơng tin về cách thức

tổ chức thực hiện với ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Nói cách khác, khi phân tích

tin, cán bộ cơng chức văn phòng cần đặt ra và trả lời các câu hỏi như: thơng tin

nói về việc gì. Thơng tin đề cập đến nội dung gì. Q trình tổng hợp thơng tin sẽ

giúp cán bộ cơng chức văn phòng tìm hiểu và xây dựng phương pháp thực hiện

trong hoạch định hiệu quả.

2.3.3. Xây dựng và lựa chọn các giải pháp tối ưu

Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên sau khi thực hiện nghiên cứu tìm

hiểu các thông tin liên quan đến công việc cần hoạch định thì tổ chức tổng hợp

các thơng tin có giá trị và dựa vào đó để xây dựng những giải pháp hiệu quả cho

kế hoạch của cơ quan.

Cụ thể như để thực hiện công tác hoạch định nhân sự cho cơ quan thì văn

phòng phải thu thập các thơng tin quan trọng liên quan đến công tác hoạch định

nhân sự sắp tới. Thông tin về: Thuyên chuyển, thăng chức, giáng chức, tuyển

mộ tuyển chọn.

Một số giải pháp tối ưu trong hoạch định nhân sự được văn phòng Sở Nội

vụ tỉnh Điện Biên xây dựng thực hiện như:

- Đào tạo và phát triển nhân sự

- Bố trí sử dụng nhân sự

- Đãi ngộ nhân sự

- Tuyển dụng nhân sự:

Các giải pháp tối ưu để tuyển dụng nhân sự cơ quan được thể hiện cụ thể

thông qua các công việc:

Chuẩn bị tuyển dụng: Trước hết cơ quan lên kế hoạch tuyển dụng, công

chức, những yêu cầu đặt ra cho vị trí cần tuyển dụng, trong thông báo tuyển

dụng cần những nội dung.

Thông báo tuyển dụng công chức: Cơ quan soạn một thông báo tuyển

15dụng chi tiết về các yêu cầu của công việc, những quyền lợi ứng viên được

hưởng và đăng lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ vào những

thông báo này, người nộp đăng kí dự tuyển sẽ biết được cơng việc đó có phù hợp

với mình hay khơng và sẽ nộp hồ sơ ứng tuyển.

Sau khi đã nhận hồ sơ ứng viên, bước tiếp theo là gửi thư thông báo thời

gian địa điểm thi công.

Tổ chức thi công chức: Việc thi công chức được tổ chức coi thi, là bảo vệ

chặt chẽ đảm bảo công bằng cho người đăng kí dự thi.

Tập sự thử việc: Đây là khoảng thời gian mà nhân sự sẽ được tiếp xúc

thực tế với công việc, là cơ hội để thể hiện khả năng, trình độ của mình có đáp

ứng được nhu cầu cơng việc hay khơng. Từ đó cơ quan đưa ra quyết định cuối

cùng để vào biên chế cơ quan.

Như vậy các giải pháp được xây dựng trong kế hoạch cần phải đảm phù

hợp tối ưu nhất với cơ quan để đạt hiệu quả cao nhất.

2.4. Vai trò trong cơng tác tổ chức thực hiện mục tiêu

2.4.1. Xác định những công việc cần phải thực hiện để đạt được mục

tiêu

Để tổ chức và thực hiện mục tiêu của cơ quan một cách hiệu quả thì trước

hết việc xác định được mục tiêu đúng đắn phù hợp là quan trọng nhất, khi xác

định được mục tiêu tiên quyết có nghĩa là đã vạch đường mũi tên để đi đến cái

đích cuối cùng, bên cạnh đó là cách giải pháp để thực hiện mục tiêu, giải pháp

đúng đắn sẽ đem lại kết quả tốt nhất mà không mất thời gian, tiền của công sức

quá nhiều.

Để tổ chức thực hiện mục tiêu tốt cần phải có được bản kế hoạch thật chi

tiết cụ thể về những công việc cụ thể cần làm trước và những cơng việc cần làm

sau, hay nói cách khác là quy trình để tổ chức thực hiện mục tiêu đó.

Một yếu tố quan trọng nữa là việc phân công công việc để thực hiện, phân

công công việc sẽ giúp cho cá nhân, bộ phận, phòng ban định hình được những

cơng việc của mình phải làm cũng như tiến độ thực hiện cơng việc ra sao.

Cần phải có sự quyết tâm đồng thuận từ các cấp của tổ chức, vì để thực

16hiện bất cứ một cơng việc gì mọi người cũng cần phải cùng hướng đến một mục

tiêu lớn duy nhất của cơ quan.

2.4.2. Tổ chức xác định nội dung công việc

Trước khi thực hiện bất cứ cơng việc gì cũng cần phải xác định được nội

dung công việc, cũng như việc để đạt được mục tiêu chúng ta cần xác định nội

dung công việc mà ta cần tiến hành thực hiện.

Việc xác định nội dung công việc giúp cho người thực hiện nắm bắt được

tồn bộ u cầu cơng việc sắp diễn ra, cơng việc đó là cơng việc gì và được thực

hiện như thế nào.

Như vậy sau khi đã xác định được mục tiêu công việc một cách đúng đắn

nhất thì văn phòng cơ quan tổ chức xác định nội dung công việc, nội dung công

việc được xác định dựa trên những phân tích đánh giá cụ thể để đưa ra, việc xác

định nội dung công việc đúng hướng sẽ giúp cho công việc được tổ chức một

cách tốt nhất.

2.4.3. Xác định cách thức thực hiện các cơng việc

Văn phòng cơ quan sau khi xác định nội dung công việc cần phải làm sẽ

tổ chức xác định cách thức thực hiện các cơng việc đó. Cách thức thực hiện cơng

việc được xác định rõ ràng cụ thể về tiến trình thực hiện, cũng như phương pháp

để thực hiện.

Đối với mỗi mục tiêu khác nhau thì cách thức tổ chức thực hiện sẽ sẽ khác

nhau.

Văn phòng tổ chức dựa vào những mục tiêu đã đề ra trước đó để xác định

các cách thức sao cho phù hợp nhất, giảm chi phí, thời gian, cơng sức để làm

cơng việc đó.

Cách thức thực hiện công việc được xác định phải đảm bảo hiệu quả, lựa

chọn được cách thức tối ưu nhất dựa vào sự khảo sát đánh giá.

Có thể có nhiều cách thức thực hiện công việc khác nhau như là chia nhỏ

công việc ra để thực hiện, tập trung lại để thực hiện, thực hiện thông qua các

công việc khác, thực hiện dựa theo sự phối hợp.

2.4.4. Xác định nguồn lực thực hiện mục tiêu

17Nguồn lực được cho là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu.

Một khi nguồn lực được tổ chức và sử dụng hiệu quả nghĩa là cơng việc đã có

những bước đầu thành cơng.

Việc xác định nguồn lực để thực hiện mục tiêu tại Sở Nội vụ tỉnh Điện

Biên được thực hiện khá hiệu quả. Văn phòng cơ quan tổ chức xác định nguồn

lực thực hiện cơng việc như sau:

Tùy thuộc vào tính chất của cơng việc mà văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện

Biên xác định các nguồn lực phù hợp.

Nguồn nhân lực để thực hiện cơng việc, đối với những cơng việc có khối

lượng lớn đòi hỏi nhân sự nhiều và trình độ chun mơn cao thì văn phòng xác

định ra những nhân sự nào phù hợp với công việc và số lượng nhân sự, còn phụ

thuộc vào số lượng nhân sự trong cơ quan mà thực hiện xác định sao cho phù

hợp.

Bên cạnh đó dựa vào chất lượng nguồn nhân sự, chất lượng nguồn nhân

sự được thể hiện qua những nét đặc trưng về thể lực, trí lực, tay nghề, năng lực

thực hiện công việc, mức độ thành thạo trong công việc, phẩm chất đạo đức, ý

thức về trách nhiệm cá nhân với cơng việc. Trong các yếu tố trên thì phẩm chất

đạo đức và trình độ học vấn là quan trọng nhất nó nói lên mức trưởng thành của

con người, quy định phương pháp tư duy, nhân cách, lối sống của mỗi con

người.

Ngồi nguồn lực là nhân sự ra thì các nguồn lực khác cũng đóng vai trò

khơng hề kém. Văn phòng cơ quan có vai trò trong việc xác định nguồn lực tài

chính, tài chính là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện một công việc. Trước

khi tiến hành công việc phải xác định được tài chính phải chi trả cho cơng việc

đó để có thể thuận lợi cho việc chuẩn bị và phối hợp với các bộ phận khác như

kế toán để thực hiện, xem xét khả năng tài chính của cơ quan có thể đảm bảo

thực hiện hay khơng.

Bên cạnh đó là các yếu tố về vật lực khác, văn phòng cơ quan xác định cụ

thể những cơng cụ, phương tiện đầy đủ để sẵn sàng cho việc thực hiện mục tiêu

đó hiệu quả nhất. Trong lĩnh vực hoạch định trang thiết bị, khoa học kĩ thuật

18cũng là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến tồn bộ tiến trình tổ chức hoạch

định, thiếu những trang thiết bị về cơ sở vật chất cơ quan không thể tổ chức,

soạn thảo, thực hiện và kiểm sốt hoạch định có hiệu quả. Một trong những con

đường hoàn thiện và nâng cao chất lượng của cơng tác hoạch định đó là hồn

thiện cơ sở vật chất - kỹ thuật của nó.

Với sự tiến bộ vượt bậc của điện tử, tin học và truyền thơng, có thể nói

khơng có lĩnh vực hoạch định nào mà không chịu ảnh hưởng của những yếu tố

phát triển như vũ bão này. Khơng chỉ có vậy tiến bộ khoa học kỹ thuật còn làm

thay đổi tận gốc rễ các quá trình tổ chức và thực hiện cơng tác hoạch định.

Nghiên cứu và tìm ra phương pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật để hồn thiện

cơng tác tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạch định là một trong những nhiệm

vụ quan trọng của cơ quan.

2.4.5. Xác định đối tượng, địa điểm và thời gian

Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức xác định đối tượng, thời

gian địa điểm thực hiện công việc một cách cụ thể, rõ ràng và chính xác. Trong

hoạch định bất cứ cơng việc gì của cơ quan thì yếu tố xác định đối tượng, thời

gian địa điểm luôn là yếu tố quan trọng.

Để thực hiện các công việc của cơ quan một cách hiệu quả, văn phòng đã

tổ chức thực hiện việc xác định thời gian địa điểm được đảm bảo phù hợp và

được xem xét kĩ lưỡng để tránh trường hợp bị trùng lịch các công việc khác.

2.4.6. Xác định phương pháp kiểm tra đánh giá

Văn phòng cơ quan thực hiện việc xác định các phương pháp kiểm tra

đánh giá công việc. Xác định các phương pháp kiểm tra đánh giá đảm bảo có thể

kiểm tra được chất lượng công việc, tiến độ thực hiện công việc.

Đây là bước quan trọng trong tổ chức và thực hiện mục tiêu bởi đối với

bất cứ cơng việc gì của cơ quan tổ chức khi hồn thành cũng cần được đảm bảo

chính xác và được kiểm tra một cách kĩ càng.

Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức kiểm tra tồn bộ tiến trình

thực hiện mục tiêu với mục đích rà sốt lại những gì đã đạt được và những điểm

còn hạn chế trong q trình thực hiện mục tiêu để báo cáo với lãnh đạo và rút

19kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn những kế hoạch lần sau.

Văn phòng xem xét tồn bộ tiến trình thơng qua các văn bản hình thành

trong q trình tổ chức cơng việc như kế hoạch, báo cáo, biên bản.

Văn phòng đưa ra một loạt những nhưng pháp kiểm tra đánh giá công

việc và thực hiện lựa chọn những phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp nhất

cho cơng việc đó.

Tùy theo từng loại công việc mà xác định các phương pháp kiểm tra đánh

giá khác nhau và các mức độ đánh giá khác nhau.

Ví dụ như việc tổ chức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân sự , kế hoạch

phát triển kinh tế địa phương tùy theo tính chất cơng việc mà có những phương

pháp kiểm tra giám sát đảm bảo kết quả thực hiện công việc khác nhau.

Tổ chức đánh giá thực hiện cơng việc giúp xem xét lại tồn bộ cơng việc

hiện tại các của bộ phận đang đảm trách thực hiện kế hoạch dựa vào những kết

quả công việc sẽ thực hiện kiểm tra và đưa ra được kết quả cuối cùng và đánh

giá kết quả cơng việc đó.

Thơng qua đó xem xét hiệu suất làm việc của những bộ phận, cá nhân

việc đánh giá được xác định thông qua các chỉ tiêu đánh giá cơng việc.

Tiểu kết

Như vậy, có thể thấy văn phòng có những vai trò quan trọng không thể

thiếu trong việc hoạch định công việc của cơ quan tổ chức, văn phòng xây dựng

căn cứ hoạch định, xây dựng các mục tiêu, giải pháp để thực hiện mục tiêu và

trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu sao cho hiệu quả. Giúp tham mưu cho lãnh

đạo, giảm bớt gánh nặng công việc cho lãnh đạo, giúp rà soát kiểm soát việc

thực hiện mục tiêu đi đúng hướng, góp phần khơng nhỏ vào việc hồn thành các

mục tiêu lớn nhỏ của cơ quan.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×