Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Actively looking output, participation in linker the production and consumption in order to increase production efficiency, price and output stability. In order to improve economic efficiency in production as well as improve the quality of life

- Actively looking output, participation in linker the production and consumption in order to increase production efficiency, price and output stability. In order to improve economic efficiency in production as well as improve the quality of life

Tải bản đầy đủ - 0trang

REFERENCES

Document from books, newspapers, magazine and reports- Do Ha Van (2005). Report on Vietnam, in "Proceedings from Asian

Regional Workshop Implementation, Monitoring and Observance of the

International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides".

- Luu Minh Ngoc (2006). Linking small scale agricultural production to

global value chains, Conference on "Promoting Market Opportunities at the

Base of the Pyramid", 18th October, Hanoi.

- Nguyen, H. D., & Tran, T. T. D. (1997). Economic and Health

Consequences of Pesticide. Use in Paddy Production in the Mekong Delta,

Vietnam. Ottawa: International Development Research Centre

- Phan, T. G. T., Le, T. L., Trinh, T. H., & Hoang, T. T. (2005). Country

Case Studies on Reflecting National Circumstances and Development

Priorities in National Codes on Good Agricultural Practice Benchmarked to

EUREPGAP. Ho Chi Minh City: Faculty of Economics, Vietnam Forestry

University and UNCTAD.

- Economy and Marketing Department (2003). Information about

some survey results, Vegetable Market Newsletter. Hanoi: Economy and

Marketing Department, Research Institute of Fruits and Vegetables and

SUSPER/MALICA Projects.

- Luis, E., & Firmino, A. (2007). Organic Agriculture in China and

Viet Nam: Nanjing and Hanoi as Case Studies. The Hague: Agricultural

Economics Research Institute, SEARUSYN Project.

- Bolens,L.(1997)."Agriculture"in Selin,Helaine (ed.), Encyclopedia of the History of Science, Technology, and

MedicineinNon-WesternCultures.Dordrecht/Boston/London, pp. 20 – 22.

88KluwerAcademicPublishers,- Collinson, M. (ed.) A History of Farming Systems Research. CABI

Publishing, 2000. ISBN 978-0-85199-405-5

- Jared Diamond, Guns, germs and steel. A short history of everybody

for the last 13,000 years, 1997.

- Mazoyer, Marcel; Roudart, Laurence (2006). A history of world

agriculture: from the Neolithic Age to the current crisis. Monthly Review

Press, New York. ISBN 978-1-58367-121-4

Watson, A.M. (1983). Agricultural Innovation in the Early Islamic

World, Cambridge University Press

 Document from Internet

- ADDA (2006). The IPM Project. Hanoi: Agricultural Development

DenmarkAsia(ADDA).Availableonlineat:http://www.adda.dk/eng/IPM_eng.html.

- (2007). The Organic Project. Hanoi: Agricultural Development

Denmark Asia (ADDA). Available online

at:http://www.adda.dk/eng/organic_eng.html.

- Berlow, J. (2008). Organic Gardening Project Website. Hanoi: Green

Vietnam. Availableonline at: “http://www.greenvietnam.org/en/index.phoption=com_frontpage&Itemid=1.”

- Camillo, A. (2004). Organic shrimpfarming in Ca Mau, Vietnam.

INFOFISH International, 4, 19-22. Danida (2007). Agricultural Sector

Programme Support: Completion Report. Hanoi: Danida. Available online at:

http://www.ambhanoi.um.dk/NR/rdonlyres/0A696405-63D1-4BD2-BFF1861796271452/0/ASPS.pdf.

- FAO (2001). The FAO Programme for Community IPM in Asia:

Country Report for Vietnam. Hanoi: Food and Agriculture Organization of the

United Nations (FAO). Available online at:

http://www.communityipm.org/Countries/vietnam.htm.

89- (2008). Vietnam: Organic Agriculture. Rome: Food and Agriculture

Organization of the United Nations (FAO). Available online at:

http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?

lang=en&iso3=VNM&paia=6. PHỤ LỤC90APPENDIX

PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NƠNG DÂN SẢN XUẤT RAU AN TOÀN

A.Thơng tin chung về hộ

1. Họ và tên chủ hộ:……………………………Tuổi: …………..

2. Giới tính:□ Nam□ Nữ3. Địa chỉ:…………………………………………………………

4. Trình độ học vấn:

Cấp ICấp IICấp III  Khác5. Số nhân khẩu trong gia đình:………………….người

Số người trong độ tuổi lao động:........ ………..người

6. Phân loại hộ theo thu nhập:

Hộ giàuHộ khá:□Hộ TB7. Ơng(bà ) có phải th thêm lao động khơng?

CóKhơng8. Diện tích đất đai của hộ là bao nhiêu? (Ông/bà ghi rõ trong

bảng dưới )

Chỉ tiêu

Đất nhà ở

Đất vườn

Đất trồng rau nói chung

Đất trồng rau an tồnĐơn vị

m2

sào

sào

sàoDiện tíchMục đích sử dụng9. Nguồn thu nhập chính của hộ từ đâu?

STT

1

2

3

4

5

6Các hoạt động

Trồng trọt

Chăn nuôi

Thủy sản

Công chức nhà nước

Đi làm thuê

Thương mại - dịch vụGiá trị ( triệu đồng/năm)91Ghi chú7

8

9Tiểu thủ công nghiệp

Thu nhập khác

Tổng Thu nhập

B: Tình hình sản xuất rau an tồn

1. Hộ đã sản xuất rau an toàn được bao nhiêu năm:……….. năm

2. Diện tích sản xuất rau an tồn của gia đình ơng (bà):…… sào

3.Tình hình sản xuất loại rau mà ơng bà thường trồng hàng nămSTT Loại rau

Diện tích (Sào) Sản lượng

Năng suất (kg/sào)

1

Cải ngọt

2

Củ cải

3

Cà chua

4

Xà lách xoăn

5

Đậu đũa

6

Súp lơ xanh

7

Hành tỏi

8

Dưa chuột

9

Khác

4. Trang thiết bị sử dụng cho sản xuất rau an tồn

trong vụ Đơng- Xn( 2015-2016)

Tên thiết bịĐVT1. Máy bơm nướccái2. Bình phun thuốcCái3. Máy cày, máy

bừaCái5. Nhà lướicái6. Li non che phủM27. Kho chứa thuốc

BVTVcái8. Hệ thống tướiBộNăm

muaSố lượng92Giá trịThời hạn sử

dụng9. Đường điệnkm10. Giếng khoancái11. Phương tiện vận

chuyểncái12. Khác

5. Nguồn vốn để sản xuất rau an toàn của hộ là bao nhiêu:…..triệu/

năm

- Nguồn vốn có được từ: □Vay□ Tự có6. Cơng lao động gia đình và đi th ( tính theo vụ Đơng Xn

2015-2016)

1.Lao động gia đình

1.1. Số người làm……..( người)

1.2. Thời gian làm…..( ngày công)2. Lao động đi thuê

2.1.Sô người làm……..( người)

2.2.Thời gian làm…..( ngày

công)7. Giống rau an tồn của gia đình trồng được lấy từ nguồn nào

dưới đây( Đánh dấu X vào ô ông (bà) chọn)

Loại

rauNhà tự để

giốngMua ở đại

Mua ở

HTX93Mua ở

công ty

giốngMua giống

địa phươngKhác ( ghi

rõ)8. Ơng (bà) có thực hiện đúng sản xuất rau an tồn mà CB khuyến

nơnghướng dẫn khơng?

□ Có□ KhơngCải ngọtCủ cảiCà chuaGiá(1000

Chỉ tiêuSốđ)lượng(kg)Số lượngGiáSố(Kg)(1000đlượng(kg)Giá(1000đ)1. Giống

2.Phân bón

_Phân chuồng

_ NPK

_Phân VS

3. Thuốc BVTV

4.Chi phí khác9. Ơng (bà) có được tham gia các lớp tập huấn ở địa phương về quy

trình sản xuất rau an tồn khơng ?

□ Có ( Bao nhiêu ……lần/ năm )□ Khơng10. Quy trình sản xuất rau an toàn của hộ được hướng dẫn, giám sát

kỹ thuật từ ai?

□ Cán bộ của cơ sở sản xuất □ Cán bộ khuyến nông □ Khác

11. Hiệu quả sau mỗi buổi tập huấn ơng bà nhận được là gì?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

12. Vùng đất sản xuất rau an toàn của hộ chịu ảnh hưởng của yếu tố

nào dưới đây?

□ Các chất thải công nghiệp□ Chất thải sinh hoạt từ các khudân cư

□ Gần đường giao thông lớn□ Gần nghĩa trang□ Khác . Chi tiết:…………………………………………………..

9413. Nguồn nước gia đình sử dụng tưới rau lấy từ đâu?

□ Sơng□ Giếng khoan□ Hồ, ao tù□ Giếng đàoKhác:………………………………………………………………

14. Ơng (bà) sử dụng phân bón có nguồn gốc từ đâu?

□ Hợp tác xã□ Đại lý phân bón Tự tạoKhác:………………………………………………………………

15. Nguồn gốc thuốc BVTV gia đình sử dụng từ đâu?

□ Cửa hàng đại lý phân bón  Khác□ Hợp tác xãKhác:……………..……………………………………………

16. Ông bà có được cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an tồn

khơng?

□ Có □ Khơng

17. Giấy chứng nhận do cơ quan nào cấp

□ HTX□ Quản lý thị trường□ Trạm BVTVC. Tình hình tiêu thụ rau an tồn

STTLoại rau

bánĐối

tượng

muaKhối

lượng

(kg)Giá bán

(1000đ)Địa

điểm

bánHợp

đồng1.Tình hình tiêu thụ rau

2. Chi phí tiêu thụ

STTLoại

rauSố lượng

bán (kg)Thời gian

bán rau95Tên

phương

tiện vận

chuyểnChi phí vận

chuyểnD. Thuận lợi và khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ rau an tồn

1.Ơng(bà) có gặp những khó khăn gì trong sản xuất rau an tồn

khơng?

□ Giá đầu vào cao□ Thời tiết, dịch bệnh□ Thiếu vốn không ổn định□Giá đầu ra thấp,□ Thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật

Khác……………………………………………………………

2. Theo ơng bà sản xuất rau an tồn có lợi thế gì hơn so với rau

thơng thường?

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………

3. Việc sản xuất rau an tồn của gia đình ơng (bà) có thường xuyên

nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của chính quyền xã khơng? Ơng bà

đánh giá thế nào về sự quan tâm, hướng dẫn đó?

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Trong tương lai gia đình ơng (bà) có muốn mở rộng diện tích sản

xuất rau an tồn khơng?Có: □Khơng: □5. Ơng (bà) thấy khó khăn gì trong tiêu thụ rau an tồn

□ Khó bán□ Giá không ổn địn□ Người mua không tintưởng Khác………………………………………………………………

6. Sản xuất rau an tồn có làm tăng thu nhập cho gia đình ơng (bà)

khơng? □ Có□ Khơng7. Ơng bà có mong muốn, đề nghị gì đối với chính quyền xã, các cơ

quan ban ngành đối với việc sản xuất rau an tồn của gia đình?

…………………………………………………………………………

8. Ơng (bà) có đề xuất hay khiến nghị gì để phát triển rau an tồn96được tốt hơn khơng?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………

9. Ơng bà có ý kiến đóng góp gì đối với chính sách khuyến nơng

của xã, huyện, tỉnh khơng? CóKhơngNếu có, xin ơng/bà hãy nêu ra:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Tơi xin chân thành cảm ơn ơng/bà đã nhiệt tình trả lời các câu hỏi

giúp tơi hồn thành đề tài nghiên cứu ‘’ Đánh giá hiệu quả kinh tế theo

phương pháp trồng rau an tồn trên địa bàn xã Kim Đính, huyện Kim

Thành, tỉnh Hải Dương”

Sau khi hoàn thành xong đề tài nghiên cứu, tơi hi vọng sẽ đánh giá

đúng thực trạng tình hình sản xuất rau an toàn tại xã Kim ĐÍnh huyện

Kim Thành tỉnh Hải Dương, và mong muốn đóng góp những giải pháp để

nâng cao hiêu quả kinh tế từ phương pháp sản xuất rau an toàn

Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình hợp tác và giúp đỡ của Ơng

(bà)!

Chủ hộKim Đính, ngày tháng năm

Người phỏng vấn

Nguyễn Thị Yến9798Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Actively looking output, participation in linker the production and consumption in order to increase production efficiency, price and output stability. In order to improve economic efficiency in production as well as improve the quality of life

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×