Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.4: Danh mục một số NVL sử dụng trong thi công tại Công ty

Bảng 3.4: Danh mục một số NVL sử dụng trong thi công tại Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

hàng. Do đó NVL có vai trò hết sức quan trọng tới chất lượng các đơn đặt

hàng. Khi đó yêu cầu về công tác quản lý NVL của Công ty phải được thực

hiện chặt chẽ ở tất cả các khâu từ thu mua, bảo quản, sử dụng và dự trữ để

đảm bảo NVL được sử dụng hiệu quả và tiết kiệm.

 Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty

Công ty cổ phần cơ khí Trung Tân là đơn vị xây lắp nên NVL của Công

ty khá đa dạng và phong phú về chủng loại. Bởi mỗi đơn đặt hàng lại cần những

loại vật liệu khác nhau. Và tùy từng đơn đặt hàng để xác định xem đâu là nguyên

liệu chính, đâu là nguyên vật liệu phụ. Vì vậy việc phân loại NVL của Cơng ty

hết sức khó khăn. Cơng ty đã dựa vào công dụng của vật liệu trong quá trình sản

xuất các sản phẩm để chia NVL của Cơng ty thành các loại sau đây:

Nguyên vật liệu chính:

+Là cơ sở vật chất chủ yếu cấu thành nên các sản phẩm xây dựng như

thép, mõ nhúng bép, que hàn, dây hàn…

+Tài khoản sử dụng là TK 1521

Nguyên vật liệu phụ:

+Là những NVL có tác dụng phụ trong q trình sản xuất và được kết

hợp với NVL chính để hồn thiện, nâng cao chất lượng của sản phẩm như

sơn, đá mài, cáp vải, mặt nạ tay hàn…

+Tài khoản sử dụng là TK 1522

Nhiên liệu:

+Là các loại năng lượng chủ yếu sử dụng để cung cấp nhiệt lượng phục

vụ cho hoạt động của các phương tiện máy móc sử dụng trong sản xuất sản

phầm như xăng, dầu máy, dầu hỏa, khí gas…

+Tài khoản sử dụng là TK 1523

Phụ tùng thay thế:

+Là các loại vật liệu dùng để thay thế, sửa chữa các loại máy móc thiết

bị, phương tiện vận tải bao gồm cốt pha, cờ lê, vòng bi, trục, săm, lốp…18+Tài khoản sử dụng là TK 1524

Phế liệu: +Là các loại NVL loại ra trong q trình thi cơng cơng trình

như sắt vụn, thép vụn, gỗ thừa, phế liệu thu hồi trong quá trình thanh lý

TSCĐ…

+Tài khoản sử dụng là TK 1528

3.2.1.2 Tính giá ngun vật liệu tại Cơng ty

Do đặc thù là Công ty sản xuất nhận các đơn đặt hàng xây về, sau đó

tiến hành sản xuất sản phẩm và đợi quyết tốn.NVL của Cơng ty sử dụng đều

mua ngồi và mua ở trong nước của các Cơng ty có uy tín về chất lượng trong

khu vực như Cơng ty TNHH một thành viên Hùng Huệ, Công ty TNHH một

thành viên Hiếu Từ, Công ty TNHH thương mại và sản xuất thép Đức

Thắng…Mặt khác các sản phẩm của Công ty đều là đối tượng nộp thuế

GTGT theo phương pháp khấu trừ do đó trị giá vốn của NVL nhập kho, xuất

kho của Công ty được xác định như sau:

Với NVL nhập kho:

Giá

thực tế

nhập khoGiá mua

=ghi trên

hóa đơnChi

+PhíThuế NK, TTĐB,

+thu muaGTGT

của hàng NKCác khoản

-giảm trừ

(nếu có)Theo hóa đơn GTGT số 0000685, ký hiệu AD/14P của Công ty TNHH

một thành viên Hiếu Từ ngày 13/06/2016.19Tên hàng

Đơn vị

Số

Đơn giá

Thành tiền

3

hóa, dịch vụ

tính

lượng (Đồng/m )

( Đồng)

1

2

3

4

5

6 =4x5

1

Đầu nối

Cái

45

60.000

2.700.000

Vòng đệm

2

Cái

16

5.000

80

D35/28

3

Mũ ốc M20

Cái

80

5.000

400

Bạc bánh dẫn

4

Cái

2 2.800.000

5.600.000

hướng

5

Mặt xoa

Bộ

2 1.900.000

3.800.000

6

Chốt hãm lực

Cái

2

150

300

Lò xo tăng

7

Cái

2 37.000.000

74.000.000

xích F280

Que hàn

8

Kg

5 1.800.000

9.000.000

cobalar

Cộng tiền hàng

95.880.000

Thuế suất GTGT: 10%

Tiền thuế

9.588.000

GTGT

Tổng cộng tiền thanh tốn

105.468.000

(Trích hóa đơn giá trị gia tăng số 0000685)STTVậy trị giá vốn thực tế nhập kho của lượng NVL này là 105.468.000

đồng. Trong đó:

+ Giá vốn thực tế của 45 cái đầu nối là 2.700.000 đồng

+ Giá vốn thực tế của 16 cái vòng đệm D35/28 là 80.000 đồng

+ Giá vốn thực tế của 80 cái mũ ốc M20 là 400.000 đồng

+ Giá vốn thực tế của 2 cái bạc bánh dẫn hướng là 5.600.000 đồng

+ Giá vốn thực tế của 2 bộ mặt xoa là 3.800.000 đồng

+ Giá vốn thực tế của 2 cái chốt hãm lực là300.000 đồng

+ Giá vốn thực tế của 2 cái lò xo tang xích F280 là 74.000.000 đồng

+ Giá vốn thực tế của 5 kg que hàn cobalar là 9000.000 đồng

Với NVL xuất kho:

Công ty cổ phần cơ khí Trung Tân hiện đang áp dụng phương pháp20thực tế đích danh để hạch tốn NVL xuất kho. Theo phương pháp này thì giá

NVL thực tế xuất kho được tính trên cơ sở số lượng NVL xuất kho và đơn giá

thực tế nhập kho của lô hàng đó:

Trị giá vốn thực tế

NVL xuất khoSố lượng NVL

xuất kho=xĐơn giá thực tế

lô hàngtừngTheo phiếu xuất kho số 277 ngày 13/06/2016 xuất kho cho gia cơng bình tích cannon khí

phi 108 x 110 cho nhà máy xi măng thăng longta có:STT

1

2Tên vậtThép tròn

C45

Đầu nối

CộngĐVTSốĐơn giáKglượng

6,5(Đồng)

24.000Cái9,060.000Thành tiền

(Đồng)

156.000540.000

696.000

(Trích phiếu xuất kho số 277)Như vậy trị giá vốn thực tế NVL xuất kho phục vụ cơng trình trên là 696.000

đồng. Chính là trị giá thực tế nhập kho của đơn hàng trên.213.2.2 Kế tốn chi tiết ngun vật liệu tại Cơng ty

3.2.2.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu

Phòng kế hoạch kỹ thuật…………….Lập kế hoạch thu muaGiám đốc…………….Xét duyệtKế toán NVL…………….Thu mua NVLBan kiểm nghiệm vật tư…………….Kiểm tra, lập biên bản kiểm

nghiệmThủ kho…………….Nhập kho NVL

(Nguồn: Phòng kế tốn)Sơ đồ 3.5: Quy trình lập và luân chuyển chứng từ

trong công tác nhập kho

Trước khi tiến hành thu mua, kế toán tiến hành xác định nhà cung cấp,

hai bên tiến hành lập hợp đồng kinh tế để xác định số lượng, đơn giá NVL cần

mua cũng như các điều kiện về chất lượng, phương thức thanh toán…

Cuối ngày thủ kho gửi phiếu nhập kho và biên bản kiểm nghiệm vật tư

lên phòng kế tốn, kế toán tiến hành ghi chép số lượng và giá trị NVL nhập

kho vào các sổ sách có liên quan. Đồng thời kế toán phải theo dõi chi tiết, cụ

thể, từng chủng loại, mẫu mã vật tư cũng như đơn giá của từng loại vật tư.Mẫu 3.1: Hóa đơn giá trị gia tăng nguyên vật liệu nhập kho22HÓA ĐƠN

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Liên 2: Giao cho người mua)

Ngày 13 tháng 06 năm 2016Mẫu số: 01GTKT3/002

Ký hiệu: AD/14P

Số: 0000685CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIẾU TỪ

Mã số thuế: 5701692492

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 30 – Khu Đông Tiến 2 – Phường Cẩm Đông – Thành phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh – Việt Nam

Số tài khoản: 8010201006245–Ngân hàng nông nhiệp và phát triển nông thôn Cẩm

Phả

Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Văn Vĩnh

Tên đơn vị: Cơng ty cổ phần cơ khí Trung Tân

Mã số thuế: 5700828782

Địa chỉ: km3–Quốc lộ 18–Phường Cẩm Thủy–Thành phố Cẩm Phả-Tỉnh Quảng

Ninh

Hình thức thanh tốn: CK

Số tài khoản: 05201010003503

STTTên hàng hóa, dịch vụ12Đơn vị

tính

3Số lượngĐơn giáThành tiền456=4x501Đầu nốiCái4560.0002.700.00002Vòng đệm D35/28Vòng165.00080.00003Mũ ốc M20Cái805.000400.00004Bạc bánh dẫn hướngCái22.800.0005.600.00005Mặt xoaBộ21.900.0003.800.00006Chốt hãm lựcCái2150.000300.00007Lò xo tăng xíchCái237.000.00074.000.00008Que hàn cobalarKg51.800.0009.000.000Thuế suất GTGT: 10%Cộng tiền hàng:

Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền hàng:95.880.000

9.588.000

105.468.000Số tiền viết bằng chữ: Một trăm linh năm triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng

chẵn.

Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, ghi rõ họ tên)

( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Mẫu 3.2: Phiếu nhập kho nguyên vật liệu23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.4: Danh mục một số NVL sử dụng trong thi công tại Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×