Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

VI. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

HƯNG THỊNH LAND – DỰ ÁN THE VESTA0

Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và

điều hành thi cơng95.578.898

65.394.985.56

8TỞNG CỢNG32HƯNG THỊNH LAND – DỰ ÁN THE VESTABảng ước tính giá bán các sản phẩm

ĐVT: đồngSTTTầng1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

125

5

5

5

10

15

15

15

15

15

15

15Bảng lương nhân viên kinh doanh hàng tháng

1. Điểm đánh giá

2. Lương cơ bản (a/23.5*b)

a. Lương cơ bản sau đánh giá:

b. Ngày công thực tế:

3. Lương doanh số

4. Các khoản tăng thu (a+b)

a. Phụ cấp:

b. Lương trách nhiệm:

5. Các khoản giảm trừ (a+b+c+d)

a. Trích nộp BHXH:

b. Phạt lỡi:

c. Trích nộp Cơng đồn:

d. Phí gửi xe:

6. Thực lĩnh (1+2+3)-(4):

7. Tình trạng hồ sơ:81

1.813.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

21,30

- VNĐ (1% giá trị căn hộ bán được)

500.000 VNĐ

- VNĐ

- VNĐ

- VNĐ

40.125 VNĐ

70.000 VNĐ

2.203.000 VNĐ

Đủ hồ sơ

33HƯNG THỊNH LAND – DỰ ÁN THE VESTAVII.KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA RỦI RO

1. Những rủi ro có thể xảy ra

1.1.

Rào cản gia nhập ngành

- Rào cản kỹ thuật

Ngành bất động sản là một ngành còn khá mới so với ngành khách

trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên nó là một ngành có khả

năng sinh lợi cao. Nhiều công ty muốn gia nhập vào thị trường

kinh doang bất động sản nhưng gặp phải một số rào cản về kỹ

thuật gây khó khăn trong việc gia nhập thị trường

Các công ty không thể xin giấy phép xây dựng các cơng trình địa

ốc vì các qui định kỹ thuật về nguyên vật liệu không đạt yêu cầu,

khu quy hoạch không đáp ứng được yêu cầu, khu quy hoạch

không đáp ứng được yêu cầu về diện tích, độ an tồn,… dẫn đến

những khó khăn và gây tốn kém cho doanh nghiệp khi muốn tham

gia vào thị trường

- Rào cản về vốn

Kinh doanh bất động sản là một ngành kinh doanh yêu cầu về vốn

rất lớn. Các doanh nghiệp với quy mơ nhỏ, tài chính co hẹp thì

khơng thể tham gia vào thị trường này được, và nếu như có thì

khơng thể cạnh tranh được, có thể dẫn đến phá sản hoặc rút lui

khỏi ngành

Tại một số nước, khi ngân hàng quyết định cho vay phát triển các

dự án bất động sản, bộ phận tín dụng chỉ cần nhìn vào bảng cân

đối thu chi tài chính của doanh nghiệp mà khơng đòi hỏi tài sản

thế chấp. Một cơng ty có tiềm lực tài chính mạnh và có uy tín phát

triển trên thị trường sẽ là lợi thế tốt để ngân hàng quyết định cho

vay

Việc huy động vốn thông qua các hợp đồng đặt cọc và phương

thức thanh toán theo từng đợt khi mua nhà đất, vốn rất phổ biến tại

Việt Nam, lại tiềm ẩn rủi ro. Nếu doanh nghiệp hoạt động không

tốt, dự án dở dang cho chiếm dụng vốn thì sẽ nảy sinh nhiều vấn

đề tranh chấp

- Rào cản về pháp luật

34HƯNG THỊNH LAND – DỰ ÁN THE VESTAPháp luật được xem là yếu tố tác động quan trọng đến sự hình

thành và phát triển của thị trường bất động sản biểu hiện qua

những qui định pháp luật về quyền mua, bán, cho thuê, góp vốn

liên doanh,.. bằng bất động sản. Yếu tó này có thể thúc đẩy, hạn

chế hoặc có thể xóa bỏ sự tờn tại của thị trường bất động sản do

tính chất đặc biệt của hàng hóa bất động sản là gắn liền với đất

đai, mà điều này luôn được Nhà nước ở mọi thời kỳ nắm quyền

điều chỉnh

- Rào cản về các chính sách kinh tê, tài chính – tiền tệ của

Nhà nước

Những chính sác khuyến khích sản xuất theo vùng, khu vực kinh

tế sẽ đi kèm với kế hoạch quy hoạch phát triển theo vùng, các quy

định này thực chất sẽ xác định và xác định lại mục đích sử dụng

đất đai. Từ đó những khu vực nằm trong quy hoạch chuyển mục

đích sử dụng từ sản xuất nơng nghiệp sang sản xuất và hoạt động

công nghiệp hoặc nằm trong quy hoạch xây dựng khu đô thị mới,

trung tâm thương mại, dịch vụ,.. sẽ đồng thời làm gia tăng các

đơn vị sản xuất kinh doanh, gia tăng dân số từ đó làm tăng nhu

cầu về bất động sản, thúc đẩy tăng các chủng loại hàng hóa và

giao dịch bất động sản trên thị trường và ngược lại.

Bên cạnh đó, các chính sách về tài chính và tiền tệ của Nhà nước

ảnh hường rất lớn đến sự phát triển của thị trường bất động sản.

Khi Nhà nước áp dụng thắt chặt tiền tệ làm cho thị trường bất

động sản gần như chững lại và đóng băng, có những thời điểm

gần như khơng có giao dịch mua bán bất động sản.

- Rào cản về thủ tục hành chính

Doanh nghiệp muốn thực hiện dự án là một chuyện, còn việc xem

xét và phê duyệt dự án của các cơ quan chức năng lại là chuyện

khác nên để hồn thiện thì dự án doanh nghiệp phải chờ rất lâu.

1.2.

Rào cản rút lui khỏi thị trường

Do đặc tính riêng biệt về sản phẩm của thị trường bất động sản là

những sản phẩm có vốn đầu tư dài hạn. Sản phẩm có tính lâu bền

35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×