Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Thời gian thí nghiệm: Thí nghiệm được tiến hành từ ngày 01/12/2015 - 01/04/2016.

- Thời gian thí nghiệm: Thí nghiệm được tiến hành từ ngày 01/12/2015 - 01/04/2016.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Ảnh hưởng của cây dâu tây trồng trên một số tỷ lệ phối trộn giữa viên giá

thể đất sét nung và giá thể hữu cơ đến khả năng chống chịu sâu bệnh của cây

dưa lưới.

3.3. Phương pháp nghiên cứu

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên đầy đủ

(RCBD) gồm 5 công thức 3 lần nhắc lại. Mỗi công thức theo dõi 15 cây (mỗi lần

nhắc lại theo dõi 5 cây)

Diện tích mỗi ơ thí nghiệm là 1,5m2, trờng 9 cây.

Tổng diện tích thí nghiệm: 1,5 x 15 = 22.5m2, trồng 105 cây.

Bảng 3.1: Công thức thí nghiệm

Cơng

thứcTỉ lệ phối trộn giữa viên giá thể đất sét nung và giá thể hưu cơI(Đ/C)100% giá thể hữu cơII25% giá thể viên ĐSN + 75% giá thể H/CIII50% giá thể viên ĐSN + 50% giá thể H/CIV75% giá thể viên ĐSN + 25% giá thể H/CV100% giá thể viên đất sét nungBảng 3.2: Sơ đờ bố trí thí nghiệmBảo vệ

Bảo

vệVa

IbIIa

VaIaIIIaIVaIVbIIbIIIbVcIcIIIc

Bảo

vệ

IVc

IIc thức.

Ghi chú: - I, II, III, IV là các công

- a,b,c là các lần nhắc lại.

3.4. Điều kiện khí hậu thời tiếtBảo

vệCác ́u tố khí hậu bao gờm: nhiệt độ, ẩm độ, khơng khí, lượng mưa, cường độ

chiếu sáng... mỗi nhân tố tác động lên cây trồng theo một khía cạnh khác nhau nhưng

chúng tương quan qua lại lẫn nhau. Các yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh

trưởng và phát triển của cây trồng, chi phối cơ cấu cây trồng và mùa vụ. Nghiên

cứu diễn biến thời tiết khí hậu giúp chúng ta biết được ảnh hưởng của thời tiết đến

sinh trưởng, phát triển của cây ở từng giai đoạn.

Để tìm hiểu ảnh hưởng của thời tiết khí hậu đối với cây dâu tây trong thời

gian tiến hành thí nghiệm chúng tơi đã thu thập số liệu về một số yếu tố khí tượng

cơ bản trong vụ Đơng Xn 2016 của trạm khí tượng thuỷ văn Thừa Thiên Huế và

được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.3. Diễn biến khí hậu thời tiết vụ Đơng Xn 2015 – 2016

tại Thừa Thiên Huế.

oNhiệt độ ( C)Độ ẩm khơng

khí (%)MưaThángSố

giờ

nắngT minSố

ngàyLượng

mưa

(mm)UtbUmin311519313.1936710520,930,610,719124,1936649218,335,09,51886,4913861322,436,414,91024,89157121427,338,721.5726,98643142ooT tbT max1221.81oNguồn: Trạm khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế

Ghi chú: TB:Trung bình; Max: Cao nhất; Min: Thấp nhất.

3.5. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi

3.5.1. Thời gian sinh trưởng

Theo dõi thời gian sinh trưởng của cây qua các thời kỳ chính sau:

- Từ khi trờng đến khi hồi xanh:

- Hồi xanh – ra ngó

- Hồi xanh – ra hoa đầu tiên

- Hồi xanh – có trái đầu tiên

- Hồi xanh - thu hoạch lứa đầu tiên- Hồi xanh - thu hoạch lần cuối

Tổng thời gian sinh trưởng: Là tổng thời gian được tính từ khi gieo đến khi

thu hoạch quả.

Phương pháp theo dõi chỉ tiêu thời gian sinh trưởng là: Quan sát, theo dõi

thường xuyên tất cả các cây trên từng ơ thí nghiệm.

3.5.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển

- Động thái tăng trưởng chiều cao: Đo chiều cao cây từ sát mặt giá thể lên

đến lá cao nhất, theo dõi 5 cây/1CT/lần nhắc lại, định kỳ 7 ngày theo dõi một

lần.

- Động thái ra lá trên thân chính: Đếm số lá trên thân chính, đánh dấu

những lá đã đếm bằng sơn đỏ ở phần mút lá, theo dõi 5 cây/1CT/lần nhắc lại,

định kỳ 7 ngày theo dõi một lần.

- Theo dõi, quan sát đặc điểm hình thái của các cơng thức: Màu sắc lá, thân,

hoa, màu sắc quả.

3.5.3. Các chỉ tiêu về sâu bệnh

Chỉ theo dõi một số chỉ tiêu chính về sâu bệnh.

- Sâu hại: Đếm số con/ô rồi quy đổi ra mật độ con/m2

- Tỷ lệ cây bị bệnh (%) = số cây bị bệnh/tổng cây theo dõi

Tiến hành theo dõi tình hình sâu bệnh hại hàng ngày, và áp dụng các biện pháp

phòng trừ dịch hại tổng hợp như: vệ sinh tàn dư, ký chủ phụ, bắt sâu...

3.5.4. Một số chỉ tiêu về hình thái và chất lượng quả dâu tây

- Đo chiều cao, đường kính và cân nặng của quả .

- Độ Brix: Cắt một mẩu quả tươi, ép ra nước, nhỏ giọt nước của thịt quả lên

máy đo Brix và đọc kết quả.

3.5.5. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất

Các yếu tố cấu thành năng suất bao gồm:

+ Mật độ trồng (số cây/m2).

+ Khối lượng trung bình 1 quả (gam).

Năng suất lý thuyết (NSLT) và năng suất thực thu thương phẩm (NSTT)

tấn/ha.NSLT (tấn/ha) = số cây/m2 x số quả trung bình x khối lượng trung

bình/quả

Năng śt thực thu được tính từ khối lượng quả thương phẩm thực thu

trên mỗi lần nhắc lại tính ra m2, rồi quy ra 1 ha.

3.6. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng

3.6.1. Những vật liệu cần chuẩn bị để trồng dưa lưới.

- Dung dịch thủy canh NQ2

- Hệ thống tưới nhỏ giọt

- Các loại phân đa lượng và vi lượng.

- chậu nhựa để trồng.

- Giá thể.

* Chuẩn bị xô nhựa: Xơ nhựa có kích thước 25 x 30 x 28 cm, đỗ giá thể vào

chậu rồi xếp chậu nhựa theo từng cơng thức thí nghiệm, chậu nhựa được xếp

thành 3 dãy, mỗi dãy 35 chậu, khoảng cách giữa các dãy xô là 60 cm.

* Giá thể: Giá thể được dùng để trồng cây gồm có viên giá thể đất sét nung,

mùn cưa, trấu hun, đất phù sa.

3.6.3. Chăm sóc sau trồng:

Trồng phải đặc cây thẳng với mặt đất, đào lỗ đủ sâu để lấp hết bầu rễ của

cây, tránh làm vỡ bầu cây con.

- Chăm sóc: ngó khi trờng cần xử lí nấm 2 lần: lần 1 sau khi trồng và lần 2

5 ngày sau trồng. 6 ngày sau trờng tiến hành tưới kích thích rễ 2 lần trong 1 tuần.

Tiến hành theo dõi thường xuyên để phát hiện sâu bệnh để kịp thời .

- Tưới nước và bón phân:

+ Nước tưới được cung cấp thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt. Lượng nước

tưới mỗi ngày tùy thuộc vào giai đoạn của cây. Thiết lập số lần tưới trong ngày

tùy thuộc vào giai đoạn sinh trưởng của cây, nhiệt độ, độ ẩm khơng khí.

+ Phân bón: tiến hành tưới dung dịch thủy cảnh 3 ngày 1 lần, và xen với

việc phun phân bón lá 7-10 ngày /lần

- Ngắt chùm hoa, cắt tỉa ngó: Để cây sinh trưởng mạnh và ổn định trong

giai đoạn đầu nên ngắt bỏ chùm hoa bói đầu tiên để tăng cường sinh trưởng và

ức chế phát dục.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Thời gian thí nghiệm: Thí nghiệm được tiến hành từ ngày 01/12/2015 - 01/04/2016.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×