Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiện nay có rất nhiều phần mềm quản lý nhân sự phổ biến cho các doanh nghiệp lựa chọn. Các phần mềm này là hoàn toàn miễn phí, nhưng tính năng không hề thua kém các phần mềm trả phí khác.

Hiện nay có rất nhiều phần mềm quản lý nhân sự phổ biến cho các doanh nghiệp lựa chọn. Các phần mềm này là hoàn toàn miễn phí, nhưng tính năng không hề thua kém các phần mềm trả phí khác.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phầm mềm quản lý nhân sự Apptivo

Ưu / Nhược điểm

Được xây dựng như ứng dụng điện toán đám mây, với rất nhiều tính

năng linh hoạt cho phép người dùng có khả năng tích h ợp v ới các cơng c ụ

cần thiết khác. Với các ứng dụng HR (Quản lý nhân sự) nhân viên, tuyển

dụng, theo dõi nghỉ phép, trao đổi thơng tin giữa các phòng ban hết sức dễ

dàng. Đây là một phần mềm cung cấp đầy đủ các tính năng cần có, cơ bản

nhất.

Apptivo khơng hẳn là phần mềm quản lý nhân s ự thuần túy. Nó bao

gồm cả phần mềm CRM, quản lý kinh doanh, dự án, và tiếp thị. Điều này,

cho thấy nhược điểm của Apptivo là không thực sự tập trung vào quản lý

nhân sự dẫn đến thiếu một số chức năng khác như: đào tạo, đánh giá….

2. Web Human Resource

Một phần mềm trên nền tảng web. Đây là phần mềm nhân sự

hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, WebHR miễn phí và hỗ trợ quảng

cáo cho mười nhân viên sử dụng. Có trụ sở tại Pakistan, nh ưng v ới h ơn

9.000 khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, WebHR được xây dựng theo

34dạng phần mềm SaaS từ năm 2010.Phần mềm quản lý nhân sự WebHR

Ưu / Nhược điểm

Một giải pháp dựa trên web nguyên bản, WebHR sử dụng tốt trên

điện thoại di động và nhận được đánh giá cao trong cửa hàng Google Apps.

Với các tính năng theo dõi chấm cơng, tuyển dụng, biên chế….

Phiên bản miễn phí của WebHR giới hạn nhưng không bao gồm diễn

đàn thảo luận, upload tài liệu, hoặc các báo cáo tùy ch ỉnh.

3. Deskera

Deskera cung cấp một phiên bản mã nguồn mở miễn phí, và một

phiên bản lưu trữ trên nền tảng phần mềm dạng SaaS với chi phí là 75$

mỗi tháng cho mỗi người dùng. Trong khi Deskera là một ứng d ụng khá

mới, nó vượt ra ngồi chức năng quản lý nhân sự để bao gồm các module

cho phần mềm erp, CRM, và nhiều hơn nữa.35Phần mềm quản lý nhân sự Deskera

Ưu / Nhược điểm

Deskera là phần mềm dành cho những doanh nghiêp có quy mơ khá

lớn, vì vậy vấn đề quản lý nhân sự Deskera rất rộng, và nhiều tính năng.

Từ quản lý biên chế, đến bảng chấm công, tuyển dụng, báo cáo thời gian,

công cụ này được thiết kế để đáp ứng được tất cả nhu cầu của doanh

nghiệp. Ngoài ra, Deskera cũng hồn tồn có thể tích hợp với các cơng cụ

hữu ích khác.

Một phần mềm bao qt rất nhiều các tính năng nên nhược điểm

của Deskera đó là một số tính năng khơng có chiều sâu, khơng đi sâu chi

tiết vào các tính năng cụ thể so với các phần mềm khác.

4. SimpleHRM

Giải pháp mã nguồn mở HR này là dành cho các doanh nghiệp nhỏ,

bao gồm một phiên bản miễn phí và trả phí.36Phần mềm quản lý nhân sự SimpleHRM

Ưu / Nhược điểm

Với khả năng xử lý một phạm vi đa dạng của nhu cầu quản lý nhân

sự bao gồm cả quản lý nghỉ phép, quản lý chi phí, l ợi ích, báo cáo nhi ệm v ụ,

và quản lý thông tin nhân viên ở mọi nơi, SimpleHRM cung cấp m ột n ền

tảng HR tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với một giao diện đẹp

và rất dễ sử dụng.

Hạn chế duy nhất của SimpleHRM đó và việc khó cài đặt với mã

nguồn mở cho doanh nghiệp, bạn phải có kiến thức về IT, kỹ thuật nếu

muốn thực hiện nhanh chóng.

Nhược điểm chung của các phần mềm này là đều là các phần mềm

nước ngoài, chưa thực sự phù hợp khi sử dụng tại Việt Nam v ới m ột s ố lý

do như khác biệt về văn hóa, ngơn ngữ, định hướng doanh nghiệp. Vì vậy,

các bạn có thể tham khảo sử dụng các phần mềm crm. Hay các giải pháp

phần mềm crm tích hợp tổng đài điện thoại hiện tại đang rất phù hợp với

các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3.3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự

Đối với phát triển nguồn nhân lực

37Các DN cần tạo điều kiện thuận lợi cho người lãnh đạo văn phòng

học tập; hỗ trợ kinh phí, thời gian, bố trí người làm thay để người lãnh đạo

tồn tâm, tồn ý cho q trình học tập. Khi lựa chọn hình th ức đào t ạo và

phát triển, các DN cần cân nhắc về mục tiêu, đối tượng, kinh phí và gi ảng

viên. Về hình thức đào tạo, nên coi trọng hình th ức đào tạo “c ầm tay ch ỉ

việc” trong công việc và đào tạo theo chương trình định h ướng cho nhân

viên mới. Đây là hai hình thức đào tạo mà DNNVV sẽ ít tốn kém lại dễ th ực

hiện. Ngoài ra, DN cũng nên lựa chọn một số chương trình đào tạo phù h ợp

trên thị trường, cho cán bộ quản lý văn phòng theo học. Doanh nghiệp cũng

cần khuyến khích cán bộ quản lý tự học và h ọc qua internet, sẽ ít b ị ảnh

hưởng tới thời gian làm việc.

Bên cạnh đó, DN cần lập và thực hiện kế hoạch phát triển nghề

nghiệp, bao gồm các hoạt động cá nhân và tổ chức, như lập kế hoạch ngh ề

nghiệp, nhận biết về nghề nghiệp và phát hiện các nhu cầu đào t ạo, phát

triển, tận dụng các cơ hội để tham gia đào tạo; thông báo ngh ề nghiệp, hệ

thống tư vấn, sử dụng cán bộ quản lý như những người tư vấn về ngh ề

nghiệp, đánh giá kết quả thực hiện và các chương trình hướng nghiệp.

Mặt khác, chủ DN cần chú ý xây dựng văn hóa DN, tạo mơi tr ường

làm việc thân thiện và chuyên nghiệp. DN cần sáng tạo trong vi ệc công

nhận và khen thưởng người lãnh đạo văn phòng để h ọ cảm th ấy hài lòng

với cơng việc mình đang làm đồng thời tạo động lực cho họ ph ấn kh ởi làm

việc. Để thu hút được lãnh đạo giỏi, các DN cần phải có chiến l ược, t ừ thu

hút, tuyển dụng, hội nhập đến cộng tác...

Đối với xây dựng văn hóa DN

Văn hóa DN được đánh giá là một trong hai nhân tố có tác đ ộng l ớn

nhất đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân l ực

của DN. Vì vậy, DN cần bố trí cơng việc phù h ợp v ới kh ả năng, nguy ện

vọng của người lãnh đạo văn phòng , qua đó giúp h ọ phát huy năng l ực, s ở

trường và tăng sự hài lòng trong nghề nghiệp.

38DN cần hồn thiện các kênh giao tiếp, truyền thơng trong nhóm,

trong DN, quy định thời gian, quy trình báo cáo và h ội h ọp. Giám đ ốc DN,

trưởng các bộ phận khác cần là tấm gương về sự chia sẻ thông tin, kinh

nghiệm và tin tưởng người khác trong quá trình làm việc; đảm bảo trao

đổi thông tin thông suốt, mọi thông tin đưa ra đ ược nhà lãnh đ ạo văn

phòng hiểu, xác nhận, phản hồi và thực hiện. Như vậy, sẽ khuyến khích

được người lãnh đạo văn phòng chia sẻ sáng kiến và đóng góp ý ki ến vào

việc vận hành DN.

Tiểu kết

Nâng cao vai trò của nhà quản trị văn phòng là một bước ngoặc quan

trọng đối với Cơng Ty Cổ PhầnĐầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông.

Trong q trình này, cơng ty một mặt đã khẳng đ ịnh đ ược năng l ực trong

việc hoạch định quản lý, một mặt là những khó khăn tồn tại và phát tri ển

hơn nữa. Để làm được điều nằng công ty đã không ngừng áp d ụng nh ững

Ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới nâng cao công tác qu ản lý, hồn

thiện cơng tác quản ký, đặc biệt là khẳng định vai trò của lãnh đạo văn

Phòng để trở thành trợ thủ đắc lực cho lãnh đạo và cơng ty nói

chung.

Đối với nhà quản trị văn phòng, khả năng - Hoạch định nhân sự là

một trong những yếu tố quan trọng phản ánh trình độ năng lực, nó quyết

định rằng người đó có quản lý, điều hành được hay khơng.

Nâng cao được vai trò của nhà quản trị văn phòng trong cơng tác

hoạch định nhân sự sẽ là cơ sở cho công ty đạt được các m ục tiêu ho ạch

định khác.39KẾT LUẬN

Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nh ư vũ bão, cu ộc c ạnh

tranh giữa các nước và các Công ty ngày càng kh ốc liệt. Cuộc cạnh tranh đó

thể hiện trên tất cả các mặt: cơng nghệ, quản lý, tài chính, chất lượng, giá

cả… Nhưng trên hết, yếu tố đứng đằng sau mọi cuộc cạnh tranh là con

người. Thực tế đã chỉ ra rằng đối thủ cạnh tranh đều có th ể sao chép m ọi

bí quyết của Cơng ty về sản phẩm, về cơng nghệ... Nhưng duy chỉ có đầu t ư

vào yếu tố con người là ngăn chặn được đối thủ cạnh tranh sao chép của

mình.

Khi một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh thì phải dựa vào ba

trụ cột cơ bản là: Áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng cơ sở và phát

triển nguồn nhân lực, trong đó phát triển nguồn nhân lực vẫn đ ược coi là

nhân tố then chốt. Trong nền kinh tế thị trường này, các Doanh nghiệp ti ến

hành sản xuất kinh doanh đều có một mục tiêu chung là lợi nhuận và chính

mục tiêu chung này là thước đo đánh giá hiệu quả của Doanh nghiệp. Đ ể có

lợi nhuận cao đòi hỏi các Doanh nghiệp phải s ử dụng các ngu ồn l ực m ột

cách có hiệu quả nhất trong đó nhân tố con người đóng vai trò quy ết đ ịnh.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của cơng ngh ệ thơng tin thì

yếu tố con người cũng luôn phải được nâng cao, luôn phải đ ược phát tri ển

về mặt trí tuệ.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt nam đã chính th ức tham gia vào

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế đất n ước đang chuy ển

40mình mạnh mẽ thì bất cứ một ngành nào, Doanh nghiệp nào cũng ph ải ý

thức và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách th ức m ới. Tr ước tình

hình đó, để tồn tại và phát triển, các Doanh nghiệp cần phải có nh ững đ ội

ngũ nhân viên giỏi. Lâu nay, nhân lực luôn được xem là m ột trong nh ững

yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của m ỗi Doanh nghi ệp.

Các nhà quản lý Doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm hơn đến các giải pháp

thu hút nhân tài về cho Doanh nghiệp đồng thời có nh ững biện pháp cụ

thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có của Doanh nghiệp.

Một Doanh nghiệp có thể có cơng nghệ hiện đại, chất lượng dịch v ụ

tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng nếu thiếu l ực lượng lao động gi ỏi thì

Doanh nghiệp đó khó mà có thể tồn tại lâu dài và t ạo d ựng đ ược l ợi th ế

cạnh tranh, bởi lẽ con người chính là yếu tố tạo ra s ự khác bi ệt gi ữa các

Doanh nghiệp.

Từ tất cả những lý luận trên ta thấy được rằng, để đạt được mục

tiêu kinh doanh thì các doanh nghiệp phải nhận th ấy và bi ết nâng cao vai

trò của người lãnh đạo văn phòng trong công tác h ọ xây d ựng th ực hi ện

hoạch định nhân sự. Bởi lẽ cơ sở cho một nguồn lao động ch ất l ượng gíup

cơng ty phát triển phải dựa trên công tác hoạch định của ng ười lãnh đ ạo

văn phòng có tốt hay khơng.41DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quy chế, chính sách nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ

tầng và Giao thông (ban hành năm 2001).

2. Quy chế, chính sách quy định chức năng nhiệm vụ vai trò của cơng ty,

các phòng ban và cá nhân nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ

tầng và Giao thông (ban hành năm 2001).

3. Hồ sơ công tác họah định nhân sự qua từng năm của Công ty cổ phần

Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thơng.

4. Tài liệu, số liệu lấy từ văn phòng Cơng ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ

tầng và Giao thơng.

5. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Qn, Ths.Nguyễn Văn Điền - Giáo trình quản

trị nhân sự , năm 2014, NXB Đại học kinh tế quốc dân.

6. PGS.TS.Nguyễn Hữn Tri – Giáo trình quản trị văn phòng, Hà Nội 2005,

NXB Khoa học và Kỹ thuật.

7. Hà Thị Thanh Thủy – Giáo trình hoạch định nguồn nhân lực và phân

tích cơng việc, Hà Nội 2011, NXB Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội.

8. Thông tin thu thập từ các trang trên mạng Internet..42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiện nay có rất nhiều phần mềm quản lý nhân sự phổ biến cho các doanh nghiệp lựa chọn. Các phần mềm này là hoàn toàn miễn phí, nhưng tính năng không hề thua kém các phần mềm trả phí khác.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×