Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Theo mục tiêu hoàn thành công việc

- Theo mục tiêu hoàn thành công việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

được giao hàng tháng, quý…mà nhà quản lý có thể nắm được nhân viên nào có

năng lực thực sự, nhân viên nào cần đào tạo thêm.

Ngoài ra, nhà quản trị văn phòng của Cơng ty còn dựa vào một số các

tiêu chí khác để đánh giá nhân sự một cách tồn diện và cơng bằng nhất

như:đánh giá sự lạc quan, sự trung thực, sự nhiệt tình,sự tơn trọng, giờ giấc làm

việc, độ tiên cậy và sự cẩn trọng trong công việc.

Trên thực tế, để đánh giá một cách khách quan nhất, Cơng ty còn đưa ra

những bảng KPI với những mục tiêu theo lộ trình nhất định để có thể thấy được

mức độ làm việc hiệu quả của nhân viên.

Việc thưởng, phạt, đề bạt hay sa thải nhân viên cũng dựa trên những con

số “biết nói” này, tuy nhiên, Nhà quản trị văn phòng vẫn cần lắng nghe ý kiến

của những người xung quanh để có cái nhìn tồn diện nhất về nhân viên của

mình, cùng nhân viên đưa ra chiến lược phát triển, có những chính sách thúc đẩy

nhân viên làm việc hiệu quả nhất.2930CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

VĂN PHÒNG

3.1. Nhận xét, đánh giá

3.1.1. Ưu điểm:

- Tổ chức thu thập thông tin để làm căn cứ: đã xác định và dự báo đúng, kịp thời

các vấn đề đe dọa và cơ hội đối với nhân sự của công ty, sử dụng nhuân nhuyễn

và chính xác nhất những thơng tin q khứ và hiện tại để xác định nững điều

kiện mà công ty mong đợi trong tương lai. Việc phân tích thực trạng nhân sự

hiện có của cơng ty từ đó đưa ra kế hoạch hoặc iamr nhu cầu nguồn nhân lực

trong tương lai để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

- về chính sách đãi ngộ: qua thực trạng đãi ngộ phi tài chính của cơng ty cho thấy

cơng ty đã rất quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động. Khi làm việc

nhân viên được sự quan tâm, tôn trọng củ cán bộ quản lý tại các phòng ban nên

làm việc một cách hăng say. Hồn thành tốt nhiệm vụ, nhân viên nhận được sự

khen ngợi của cấp trên. Ngồi ra mơi trường làm việc của nhân viên rất được

Ban lãnh đạo công ty quan tâm, xây dựng và đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của

nhân viên. Đó là một tổng thể hài hòa các yếu tố: quan hệ cấp trên - cấp dưới

thân thiết, quan hệ đồng nghiệp chan hòa, hợp tác, điều kiện làm việc thoải mái,

sử dụng thời gian linh hoạt và chủ động.

- Về bố trí, sắp xếp và sử dụng nhân sự: việc bố trívà sử dụng nhân sự được nhà

quản trị văn phòng tổ chức hợp lý và hiệu quả, linh hoạt với từng giai đoạn hoạt

động cảu công ty, phát huy được hết năng lực của nhân viên. Nhân viên công ty

nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, hăng say, phát huy tinh thần

chủ động sang tạo.

- Về đào tạo và phát triển nhân sự: công ty đã quan tâm đến công tác đào tạo và

bồi dưỡng đội ngũ nhân sự trẻ thong qua chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, đầu

tư, trợ cấp kinh phí cho đào tạo cán bộ quản lý, trợ cấp tiền cho các kĩ sư, cử

nhân trẻ.313.1.2. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm trong công tác hoạch định nhân sự của cơng ty

Cổ phần Biovegi Việt Nam còn tồ tại khơng ít những nhược điểm:

- Đơi khi còn chưa đánh giá đúng thực trạng nguồn nhân lực trong công

ty. Do đánh giá dựa trên ý kiến chủ quan chủ quan cảu các thành viên trong hội

đồng đánh giá, chưa dựa trên thực trạng của công ty cũng như sự tác động của

các yếu tố bên ngồi.

- Ban lãnh đạo cơng ty chưa thực hiện tốt việc động viên nhân viên khi họ

chưa hồn thành tốt cơng việc được giao.

3.1.3. Ngun nhân:

- Nhà quản lý còn thiên về tình cảm cá nhân và còn bị các mối quan hệ chi

phối trong quá trình hoạch định

- Ý thức phấn đấu của một số nhân viên chưa cao

- Trong một số trường hợp nhà quản lý còn khắt khe , lớn tiếng với nhân

viên do căng thẳng trong quá trình làm việc

-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty còn tồn tại nhiều điểm chưa

hợp lý, chưa đáp ứng được tình hình kinh doanh hiện nay

3.2 Các giải pháp:

3.2.1. Hoạch định nhân sự gắn liền với chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh vạch ra những cách thức doanh ghiệp cạnh tranh

trong ngành nghề kinh doanh khác nhau, xác định vị trí cạnh tranh và làm thế

nào để phân bố nguồn lực hiệu quả. Từ đó nhà quản trị văn phòng tiếp tục hoạch

định các chiến lược chức năng khác nhau. Vì vậy, việc kinh doanhnhaan sự phải

gắn liền và thống nhất với chiến lược kinh doanh. Khi có sự thay đổi trong chiến

lược kinh doanh của Cơng ty thì Nhà quản trị văn phòng cũng linh động điều

chỉnh kế hoạch hoạch định nhân sự sao cho phù hợp. Như vậy, chiến lược kinh

doanh của công ty mới đi theo đúng hướng, phát huy được nguồn lực của công

ty.32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Theo mục tiêu hoàn thành công việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×