Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chức năng và thành phần của hệ điều hành

Các chức năng và thành phần của hệ điều hành

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Các chức năng và thành phần của hệ điều

hành

a) Chức năng

Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ

chức thực hiện các chương trình đó.Hệ điều

hành2. Các chức năng và thành phần của hệ điều

hành

a) Chức năng

Tổ chức lưu trữ thơng tin ở bộ nhớ ngồi, cung cấp

các dịch vụ tìm kiếm và truy cập thơng tin2. Các chức năng và thành phần của hệ điều

hành

a) Chức năngKiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị

ngoại vi.Hệ điều

hành2. Các chức năng và thành phần của hệ điều

hành

b) Thành phần• Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệthống trước khi tắt máy hay khởi động lại máy.

Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người và máy

(dùng chuột và bàn phím).

Chương trình quản lý tài nguyên, có nhiệm vụ phân

phối và thu hồi tài nguyên.

Hệ thống quản lý tập tin (tệp): phục vụ việc tổ chức,

tìm kiếm thơng tin cho các chương trình khác xử lý

Các chương trình điều khiển và chương trình tiện ích

khác.3. Phân loại hệ điều hành

Hệ điều hành được chia làm 3 loại chính sau:

HĐH đơn nhiệm một người dùng;

HĐH đa nhiệm một người dùng;

HĐH đa nhiệm nhiều người dùng.3. Phân loại hệ điều hành

HĐH đơn nhiệm một người dùng:

• Chương trình được thực hiện lần lượt

• Mỗi lần làm việc chỉ có một người đăng nhập

VD: HĐH MS-DOS

HĐH đa nhiệm một người dùng:

• Chỉ cho phép một người được đăng nhập

• Kích hoạt đồng thời nhiều chương trình

VD: HĐH Windows 95

HĐH đa nhiệm nhiều người dùng:

• Cho phép nhiều người được đăng nhập đồng thời

• Kích hoạt đồng thời nhiều chương trình

VD: HĐH Windows 2000 Server, Windows 2003 Server…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chức năng và thành phần của hệ điều hành

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×