Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm hệ điều hành (Operating System)

Khái niệm hệ điều hành (Operating System)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hãy kể tên một số

HĐH mà em biết?Windows 95Windows 98Windows 2000Windows MeWindows XPWindows VistaWindows 7LinuxUnix2. Các chức năng và thành phần của hệ điều

hành

a) Chức năngTổ chức giao tiếp giữa người sử dụng và hệ thốngGiao tiếp bằng các

đề xuất cúa hệ

thốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm hệ điều hành (Operating System)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×