Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 97 Cấu tạo của Led:

CHƯƠNG 97 Cấu tạo của Led:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Niên luận 2Led cube 888Ổn áp 7805, hoạt động 9-12v. Hạ áp xuống 5v và dòng điện màchúng đạt được là 1A.

CHƯƠNG 102CHƯƠNG 103

CHƯƠNG 104 Hình 1.12

1.2.8IC 74HC245Là IC xuất nhập 2 chiều có thể dùng để mở rộng port cho

các VDK có ít I/O.

Ngỏ ra 3 trạng, thời gian trễ tín hiệu 8ns, dòng ngỏ ra 24

mA(low), 14 mA(high)

Hoạt động của các chân quan trọng:

- Chân 19: tích cực mức thấp, cho phép IC hoạt đ ộng. Khi ở m ức

cao, tất cả các chân của 2 bus A và B ở trạng thái cao tr ở hi-Z

- Chân 1: điều hướng xuất nhập I/O của 2 bus A và B:

+ Ở mức cao, vào A ra B.

+ Ở mức thấp, vào B ra A.CHƯƠNG 10516

SV Hoàng Xuân ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhNiên luận 2Led cube 888CHƯƠNG 106CHƯƠNG 107Sơ đồ chân :

CHƯƠNG 108Hình 1.13CHƯƠNG 109 Hình 1.14

CHƯƠNG 11017

SV Hồng Xn ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhNiên luận 2Led cube 888CHƯƠNG 2THIẾT KẾ VÀ THI CÔNGCHƯƠNG 111

CHƯƠNG 112

2.1Sơ đồ nguyên lý kết nối mạch điều khiển của led cube.

• Với mạch điều khiển trung tâm thì chúng tơi chỉ cần sử dụng 3 PORT củavi điều khiển để điều khiển khối led. Và chúng tôi sử dụng PORT1.0 của

vi điều khiển để quét từng cột và PORT1.1 để điều khiển cho từng lớp,

PORT 1.2 của chúng tôi sử dụng 3 pit để tạo các trạng thái cho ic chốt

74HC595 để ic chốt này tạo ra cá xung ghi dịch từ Tầng 1- tầng 7 của

khối led, các xung ghi dịch này là xung clock để mở điều khiển ic chốt

ngõ ra. Sau đây là sơ đồ nguyên lý

CHƯƠNG 113

CHƯƠNG 114CHƯƠNG 115

CHƯƠNG 116Hình 2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch led cube18

SV Hoàng Xuân ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhNiên luận 2Led cube 8882.1.1 Sơ đồ khối

CHƯƠNG 117CHƯƠNG 118 Hình 2.2. Sơ đồ khối

2.1.2 Sơ đồ mạch in và đi dây19

SV Hoàng Xuân ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhNiên luận 2Led cube 888CHƯƠNG 119CHƯƠNG 120 Hình 2.3• Các bạn dowload file mạch in dạng PDF về để là mạch in:

http://download1518.mediafire.com/dyddhmy9lc9g/vv3b9e82l9tgnm

9/tuhu.pdf.

CHƯƠNG 12120

SV Hoàng Xuân ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhNiên luận 2Led cube 888CHƯƠNG 122

2.1.3 Nguồn cho mạch

CHƯƠNG 123

Với hệ thống mạch điện và khối led thì u cầu chúng tơiphải có 1 mạch nguồn có một cơng xuất lớn, nếu dùng họ ổn áp 78xx thì dòng

điện mà chúng đạt được là 1A mà khối led của chúng tơi thì cần dùng 1 nguồn

điện áp là 5v và dòng điện là 2A, giải pháp đơn giản của chúng tôi là sử dụng

nguồn máy tinh cũ đã bỏ đi mà vẫn dùng được. Vì nguồn máy tính có ưu điểm

là đạt được công xuất cao và chế độ bảo vệ cao. Đó là giải pháp tốt nhất cho

chúng tơi. Nhưng ở đây tơi dùng 7805 để tiết kiệm chi phí.

CHƯƠNG 124

2.1.4 Thống kê linh kiện cần dùng21

SV Hoàng Xuân ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhNiên luận 2Led cube 888CHƯƠNG 125CHƯƠNG 126 Hình 2.4

CHƯƠNG 12722

SV Hoàng Xuân ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhNiên luận 2Led cube 888CHƯƠNG 128 2.2 XÂY DỰNG KHỐI LEDChúng ta sẽ ghép nhiều mảng led với nhau, mỗi mảng led lại

ghép nhiều led với nhau. Sẽ tạo thành khối cube lập phương, hình ảnh bên dưới

là ghép 1 tầng led với nhau, chân Anode( chân dài ) sẽ tạo thành các cột led. các

chân ngắn sẽ bẻ ngang bẻ chung lại thành các mảng chung âm.CHƯƠNG 129CHƯƠNG 130Hình 2.5

CHƯƠNG 131 Tiến hành hàn nối các mãng LED lại với nhau sau cho các con

LED cách đều nhau và hàn cố định khối LED3D lên mạch điều khiển. Khi này

khối LED3D và mạch sẽ tạo thành 1 khối lập phương, bao gồm 64 Cột và 8

Mãng. Các mãng phải cách đều nhau, song song với nhau và song song với

board mạch điều khiển. Các chân Âm của các con LED trên cùng 1 mãng phải

được nối lại với nhau. Các điểm LED càng cách đều nhau thì càng thể hiện

được hiệu ứng một cách sinh động và đẹp mắt, các hiệu ứng sẽ rõ ràng hơn.

Xong giai đoạn này ta thu được khối LED3D có kích thước 8x8x8(512 pixel).

64 Cột được nối vào 64 chân điều khiển cột bằng 8 dây BUS8 từ 1 đến 64 và

nối 8 Mãng trên khối LED3D bằng 1 sợi BUS8 Cách nối dây từ Module điều

khiển lên khối LED3D 8x8x8.

CHƯƠNG 132 Chú ý:

- Hàn chân LED: khoảng cách giữa các con LED khoảng 0,9 inch.

-Muốn hàn khối LED có khoảng cách lớn hơn, chúng ta cần thêm những

thanh thép thẳng, khoảng cách các điểm LED từ 3cm đến 4cm.CHƯƠNG 133 Nối mỗi 8 hàng lại với nhau, ta được 8 lớp (mỗi lớp có 8x8 pixel ).

CHƯƠNG 134 Các chân Dương của hàng LED trên hàn với các chânDương của hàng LED dưới.

23

SV Hoàng Xuân ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhNiên luận 2Led cube 888CHƯƠNG 135 -Các con LED sau khi hàn phải cách thật đều nhau thì sau khi

lên khối LED3D mới đẹp mắt.CHƯƠNG 136

CHƯƠNG 137CHƯƠNG 138 Hình 2.6 (Khối led đã hoàn chỉnh )

CHƯƠNG 139 2.3 LẬP TRÌNH CHO LED CUBE

CHƯƠNG 140#include


CHƯƠNG 141#define xung P1_0#define dulieu P1_1

#define chot P1_2

#define L1 P2_0

#define L2 P2_1

#define L3 P2_2

#define L4 P2_3

#define L5 P2_4

#define L6 P2_5

#define L7 P2_6

#define L8 P2_7

unsigned char temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,temp6,temp7,temp8;

unsigned int j,p,y;

//---------------------void delay(unsigned char ms )24

SV Hoàng Xuân ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhNiên luận 2Led cube 888{

int l,m;

for(l=0;l
{

for(m=0;m<800;m++);

}

}

//---------------------------void hienthi(unsigned char x)

{

int k,tam;

for(k=0;k<8;k++)

{

tam=x;

tam=tam&0x80;

if(tam==0x80) dulieu=1;

else dulieu=0;

x=x<<1;

xung=0;

xung=1;

}

}

//-------------------------------void xuat(unsigned char temp1,unsigned char temp2,unsigned char temp3,unsigned char

temp4,unsigned char temp5,unsigned char temp6,unsigned char temp7,unsigned char

temp8)

{

hienthi(temp1);

hienthi(temp2);

hienthi(temp3);

hienthi(temp4);

hienthi(temp5);

hienthi(temp6);

hienthi(temp7);

hienthi(temp8);

chot=0; //xuat du lieu ra output

chot=1;

delay(50);25

SV Hoàng Xuân ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhNiên luận 2Led cube 888}

//----------------------//-----------------------void sangchayduoi()

{

unsigned char code chay1[1][9]={{0x01,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}};

for(p=1;p<=1;p++)

{

for(j=1;j<=9;j++)

{

y=chay1[p][j];

xuat(y,y,y,y,y,y,y,y);// sang cung luc

delay(20);

}

}

}

void sangchaydan()

{

unsigned char code chay2[1][9]={{0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff}};

for(p=1;p<=1;p++)

{

for(j=1;j<=9;j++)

{

y=chay2[p][j];

xuat(y,y,y,y,y,y,y,y);// sang cung luc

delay(20);

}

}

}

//=============================

void chaychu()

{

unsigned char code quet[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};

unsigned char code chaychu[8][9]={{0x01,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80},

{0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff},

{0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff},26

SV Hoàng Xuân ĐứcGV Nguyễn Vĩnh ThànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 97 Cấu tạo của Led:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×