Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Cài đặt thông số cho bảng tin.

3 Cài đặt thông số cho bảng tin.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau khi hiển thị chúng ta “Close”.

Lúc đó giao diện của chương trình sẽ hiện.Nhấp vào nút "hardware", sau đó : nhập mật khẩu thiết lập "168"Hình 3.17Sau khi nhập mật khẩu sẽ hiện lên “Hardware setup”.Hình 3.18Hình 3.19Thiết lập các tham số:

Height, Width : tương ứng là chiều cao và chiều dài của điểm ảnh.

Data Pola: Dữ liệu màn hình hiển thị, nên để mức “High”.

OE Pola: Thiết lập nền hiển thị, nên để mức “Low”.

Color: Màu sắc Module, MonoChorom: với 1 màu, Double Color với 2 màu R&G.

Scan: Là chế độ quét. Nói chung chúng ta để 1/4 và 4.1 đối với Module led nói

chung.

3.3.2 Cài đặt miền hiển thị.

Muốn cho màn hình LED hiển thị được nhiều thông tin khác nhau chúng ta vào

“Setup”^”Zone setup” để cài đặt chia bảng LED ra các mục hiển thị khác nhau và ở mỗi

mục đó sẽ hiển thị những thơng tin cũng như cài đặt tùy chọn.Hình 3.20

Sau khi cài đặt xong chúng ta “Send: để gửi chương trình đi. Sau khi cài đặt xong

chúng ta thấy .Hình 3.21

3.3.3 Cài đặt hiển thị.

Trong quá trình thiết lập chúng ta phải luôn chú ý đến: “Attributle area” là khu vực

thiết lập hiệu ứng cho màn hình, “Properties list area” là vùng hiển thị danh sách các

Panel, “Editing program area” là vùng chúng ta thiết lập hiển thị chính cho màn hình,Preview Display effect”là khu vực hiển thị là màn hình chính của chúng ta.Hình 3.22Hình 2.23

- Menu chính và thanh cơng cụ

Chúng ta có các chương trình khác nhau như văn bản, hiển thị đồng hổ, cài đặt hình

ảnh.Lưu chương trình. Chúng ta có thể vào “Save” hoặc “Save as” để lưu lại chương

trình mà mình đã cài đặt.Hình 3.24

-Thiết lập chương trình chạy chữ.

Đầu tiên chúng ta click vào “RTF” để chạy văn bản. Sau đó chương trình

sẽ hiển thị như dưới đây.Hình 3.25 Animate: Lựa chọn hiệu ứng chạy đường viền.

 Border: Lựa chọn hình dạng và kích thước chạy đường viền.

 Rate : Tốc độ chạy .

 Freeze: Thời gian đợi đến lần chạy sau.

 Color: Màu sắc hiển thị. Có 3 màu Green, Red, Yellow. Lựa chọn Font

chữ.Hình 3.26

Chúng ta có thể lựa chọn Font, kiểu chữ và kích cỡ chữ tùy chọn, sau khi chọn

xong chúng ta click OK để thoát.

Sau khi thiết lập Font xong chúng ta bắt đầu thiết lập những gì chúng ta muốn

vào vùng “Editing Program erea”.Hình 3.273.3.4 Xóa chương trình.

Khi muốn xóa một chương trình nào đó chúng ta click vào chương trình đó sau

đó vào “Delete” trên thanh cơng cụ . sao đó “OK”.Hình 3.28

3.3.5 Gửi chương trình vào CPU

Sau khi thiết lập xong chúng ta click vào:

♦ Biểu tượng “Send” trên thanh cơng cụ. khi nào chương trình báo thành cơng

thì chúng ta đã gửi thành cơng.Hình 3.29Hình 3.30

♦ Hoặc Click vào biểu tượng “USB” để gửi thông tin, sau đó chúng ta chọn ổ lưu

trữ USB và “OK” đến lúc chương trình báo thành cơng là đã gửi thành cơng.Hình 3.31Hình 3.32Hình 3.33

3.3.6 Cài đặt thời gian.

Hiển thị giờ chúng ta làm như sau:Hình 3.34

Đầu tiên chúng ta click vào “Clock” thì chương trình sẽ hiển thị sau đó chúng ta

chọn “Color” để định màu sắc cho hiển thi, chọn “Custom”, và cài đặt như trên hình

các thơng số của giờ. Sau khi cài đặt xong chúng ta click “Send” để gửi chương trình

đi.

3.3.7Cài đặt thời gian nghỉ.Nhiều lúc khơng cần thiết có thể cho bảng LED tắt. Vào “Setup” ^”Power”. Sau

đó chương trình sẽ hiển thị. Nếu muốn định thời gian mở tắt thì chúng ta click vào

“Power” còn nếu cho chạy cả ngày thì chúng ta để mặc định tức là “Don’t Sleep”Hình 3.35Wake up: là thời gian làm việc

Sleep: là thời gian tắt.

Ví du: muốn cho bảng LED hoạt động từ 5h -23h thì chúng ta sẽ thiết lập như

sau

Wake up: 5h- 23h.

Sleep : 23h-5h,

3.7 Xóa dữ liệu trong CPU.

CPU chỉ chứa được một dung lượng bộ nhớ nhất đinh. Vì vậy để tránh cho CPU

đầy chúng ta nên xóa những thơng tin cài đặt trước đó.

Click vào biểu tượng “Clear” trên thanh cơng cụ, sau đó chương trình sẽ hiển thị .Hình 3.36

Sau đó chương trình sẽ hỏi “Are you sure” nếu bạn đồng ý xóa thì click vào

“OK” sau khi xóa xong chương trình sẽ báo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Cài đặt thông số cho bảng tin.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×