Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. THỰC HÀNH VÀ KẾT QUẢ

III. THỰC HÀNH VÀ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhiệt kế hồng ngoại



Đồng hồ bấm giờ



Bếp ga



Chảo chiên



III. THỰC HÀNH VÀ KẾT QUẢ

1



Thực hành thí nghiệm

ab















Cách tiến hành

B1: làm nóng chảo

B2: cho dầu vào chảo và đun dầu nóng đến khoảng

180-200 độ C (đo bằng nhiệt kế

B3: đo nhiệt độ đầu của nui đã luộc

B4: cho nui đã luộc vào dầu đã nóng

B5: sau thời gian chiên trong dầu (tính bằng đồng hồ

bấm giờ) , nui có màu vàng ươm và độ giòn thích hợp

thì vớt nui ra và đo ngay nhiệt độ của nui.



III. THỰC HÀNH VÀ KẾT QUẢ

Kết quả



2

a



Nhiệt độ bề mặt khi kết thúc quá trình: T=120 độ C

To = 30 độ C

Te = 160 độ C

Thế vào phương trình trên

Suy ra Fo= 0.192

Với

a=6.06.10-8 m2/s



Thank You!

L/O/G/O

www.themegallery.com



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. THỰC HÀNH VÀ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×