Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. MÔ HÌNH TOÁN HỌC

I. MÔ HÌNH TOÁN HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. MƠ HÌNH TỐN HỌCI. MƠ HÌNH TỐN HỌCI. MƠ HÌNH TỐN HỌC

• Bi=5

• Ao=0.89III. THỰC HÀNH VÀ KẾT QUẢ

1Thực hành thí nghiệm

aCác dụng cụNhiệt kế hồng ngoạiĐồng hồ bấm giờBếp gaChảo chiênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. MÔ HÌNH TOÁN HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×