Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để việc ứng dụng ISO vào cơng tác văn phòng đem lại hieuj quả cao thì

cần phải thực sự am hiểu về cơng tác này mới có thể đem lại hiệu quả cao

Theo khảo sát tại cơng ty thì 90% nhân viên công ty mới chỉ dừng lại tại

việc học các lớp ngắn hàn sơ đẳng về nghiệp vụ, chưa được học và tham gia vào

các kháo học hay buổi tọa đàm thực sự chuyên sâu về ứng dụng tiêu chuẩn ISO

chính vì vậy mà nhân viên tại cơng ty Đại Việt chưa thực sự nắm bắt sâu về tiêu

chuẩn này dẫn đến việc ứng dụng tiêu chuẩn chưa đem lại hiểu qua tối ưu cho

công ty .

Nên ban lãnh đạo trong thời gian tới cần quan tâm hơn vấn đề đạo tạo

nguồn nhân lực hơn nữa bằng cách mời các trung tâm, các cơ sở đào tạo về

chuyên môn nghiệp vụ văn phòng như: Khoa Quản trị văn phòng – Trường Đại

học Nội vụ Hà Nội đến hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ về văn phòng cho nhân

viên.

Tổ chức các lớp đào tạo về chuyên sâu dài hạn và cử nhưng nhân viên trẻ

và nhiệt huyết đin học để có thể mag kinh nghiệm và kiến thức về đào tạo cho

những nhân viên tại cơng ty .

Ngồi ra cơng ty cần phải liên kết với các trung tâm đào tạo cấp chứng chỉ

về ISO để có thể đảm bào 100 % nhân viên cơng ty đều có chứng chỉ về tiêu

chuẩn ISO vì tiêu chuẩn ISO khơng chỉ riêng áp dụng cho cơng tác văn phòng

mà còn áp dụng cho tất cả các phòng ban khác .

3.3. Ban hành văn hướng dẫn, quy chế về nghiệp vụ văn phòng, quy

định về ứng dụng ISO một cách chi tiết, cụ thể.

Để muốn thống nhất về các nghiệp vụ văn phòng thì đòi hỏi cần có một

quy chế quy định nhất định về nghiệp vụ đó để đảm bảo nghiệp vụ được thực

hiện một cách thống nhất.Tuy nhiên Minh Hưng từ khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO

vào cơng tác văn phòng vẫn chưa xây dựng được hệ thống các văn bản quy chế

về các nghiệp vụ chuyên môn và các quy định về ứng dụng ISO trong cơng ty

40mình.

Khi đã có quy chế , quy định thì đó sẽ là cơng cụ chế tài cho các nhân

viên cơng ty từ đó sẽ nâng cao trách nhiệm cũng như tình thần trách nhiệm trong

công việc.

Và lãnh đạo cơ quan cũng như lãnh đạo các bộ phận cũng cần phải

thương xuyên cố vấn tham mưu để dần hoàn thiện hơn các quy chế, quy định

hơn.

Từ đó cũng là cơ sở cho mọi hoạt động trong nghiệp vụ văn phòng được

thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng ứng dụng ISO vào cơng tác

văn phòng của cơng ty.

3.4. Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng

thành tựu khoa học công nghệ vào công tác văn phòng

Để thực hiện được theo đúng quy trình về các tiêu chuẩn ISO thì cần phải

đảm bảo được cơ sở vật chất cho hoạt động này thì mới đem lại hiệu quả tối ưu

nhất cho công việc.

Nhận thấy tầm quan trọng này lãnh đạo cơ quan cũng đã chú trọng trong

vấn đề đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất cho các phòng ban để đảm bảo tiến độ

cơng việc được đáp ứng đúng theo yêu cầu đã quy định

Ty nhiên trong thời gian tới công ty cần bổ sung thêm nhiều cơ sở vật chất

hơn nữa nhằm đổi mới môi trường là việc như : thêm máy hủy tài liệu, máy

photocopy, và đồng bộ ghế ngồi đa năng và bàn làm việc của nhâ viên . Máy vi

tính thay từ màn hình CRT sang màn hình LCD, màn hình LED.Từng phòng ban

phải được phân tách hồn tồn để tạo môi trường là việc tập trung nhất tránh ảnh

hưởng tới cơng việc của từng cá nhân.

Cơng ty cần phải có thêm đội ngũ chuyên viên kĩ thuất IT để những ứng

dung ISO khi được áp dụng vào có thể đạt được hiểu quả khí có sự giúp đỡ của

đội ngũ IT về những phần mềm trong hệ thống thông tin của cơng ty

Các máy tính trong cơng ty cần phải được đồng bộ hơn về các mạng nội

bộ trpng công ty các máy tính phải được kết nối mạng động bộ với nhau nhằm

tạo thuận tiện và nhanh chóng hơn trong công việc

413.5. Xây dựng chế độ khen, thưởng trong cơng tác ứng dụng ISO

Để nhân viên cơng ty có thể làm việc và phát huy hết khae năng thì cơng

ty cần phải có các chế dộ khen thường tốt nhất để đảm bảo cho đời sống tinh

thần nhân viên thoải mái qua đó nhân viên mới có thể phát huy tối đa năng lực

của bản thân

Và cũng từ việc kiểm tra giám sát công việc mà công ty đã đưa ra để thực

hiện theo hệ thống thì từ đó lãnh đạo công ty cũng nắm rõ được từng khả năng

của các cá nhân và phòng ban trong việc thực hiện công việc và đây cũng là tiền

đề cho việc thực hiện các chế độ khen thưởng cho từng cá nhân và phòng ban

Cơng ty cần có những chế độ đãi ngộ cũng như khen thưởng cho những

cá nhan bộ phận có thành tích đóng góp cao trong cơng tác ứng dụng ISO vào

văn phòng cơng ty. Việc khen thường này khơng những khích lệ tinh thần nhân

viên làm việc hiệu quả và tâm huyết hơn trong công viêc mà còn thu hút được

những tài năng chưa được phát triển bản thân trong việc ứng dụng này.

Từ đó ứng dụng mơ hình sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong cơng ty

khơng chỉ đối với bộ phận văn phòng mà còn đối với tất cả các bộ phận khác

trong cơng ty hơn.TIỂU KẾT

Trên đây là một số phương pháp mà em đã nêu ra nhằm giúp cho ban lãnh

đạo công ty du lich quốc tế Đại Việt hoàn thiện hơn nữa về bộ máy văn phòng

khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO vào trong cơng tác văn phòng. Các giải pháp trên

đây đượcn dựa trên những hạn chế mà công ty vẫn tồn tại khi đã ứng dụng tiêu

chuẩn ISO vào cơng tác văn phòng . Và qua đây em cũng mong muốn ban lãnh

đạo công ty cần quán tâm sát sao hơn nữa và cần đưa ra nhiều hơn nữa những

định hướng và chiến lược tới bộ phận văn phòng bởi đây chính là bộ não của

cơng ty quyết định đến sự phát triển của công ty .4243KẾT LUẬN

Công ty TNHH du lịch Đại Việt được lớn mạnh và phát triển như ngày

hôm nay không thể kể đến sự lớn mạnh của cơng tác văn phòng . Cơng tác văn

phòng từ khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO và các hoạt động thì khơng thể phủ nhận

được những cải thiện đáng kể về công tác như : soạn thảo và ban hành văn bản ,

giải quyết văn bản đến , tích cực công tác quản lý kiểm tra giám sát , tuyển dụng

nhân sự …. Tiêu chẩn ISO được ứng dụng vào đã đưa bộ máy văn phòng giảm

được nhưng hạn chế một cách tối đa và hiện đại hóa bộ máy văn phòng hơn.

Tuy nhiên khơng thể khơng tránh được những hạn chế nhất định khi đã

ứng dụng tiêu chuẩn ISO những hạn chế vẫn còn tồn tại đòi hỏi ban lãnh đạo

doanh nghiệp cần tiếp tục tích cực, triệt để trong công việc ứng dụng ISO trong

công tác văn phòng , cập nhập và cải tiến quy trình cho kịp thời đại và phù hợp.

Ban lãnh đạo công ty cần phải quan tâm sâu sắc hơn nữa đến công tác văn

phòng này và đồng thời qua đó đưa ra những định hướng phát triển hơn nữa để

bộ máy văn phòng ngày càng hiện đại hóa hơn.

Nếu nói chỉ ứng dụng tiêu chuẩn ISO vào cơng tác văn phòng được hiệu

quả cao mà cơ sở vật chất chưa đáp ứng để quy trình đi vào hoạt động một cách

nhanh chóng thì khơng thể đem lại hiệu quả cao trong cơng việc . Nên trong thời

gian tới ban lãnh đạo công ty cần đầu tư hơn nữa về vấn đề cơ sở vật chất để có

thể đáp ứng được những yêu cầu khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO.

Qua thời gian tìm hiệu và tham gia vào hoạt động của công ty còn nhiều

hạn chế về thời gian nên bài tập lớn của em khơng tránh khỏi những sai sót nên

rất mong q thầy cơ trong khoa Quản trị văn phòng trường Đại học Nội Vụ Hà

Nội và các anh chị nhân viên trong công ty TNHH du lịch quốc tế Đại Việt giúp

đỡ em hơn nữa để em có thể hồn thiện các kĩ năng của bản thân ngày một vững

chắc hơn.44TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Quản trị chất lượng kinh doanh theo TCVN ISO 9000 .Nhà xuất bản Thống

kê – 19982. Các yếu tố giúp doanh nghiệp Việt Nam áp dụng thành cơng tiêu chuẩn

ISO9000

3. . Nguyễn Hữu Thái Hòa (2007), Hành trình văn hóa ISO và Giấc mơ

chất lượng Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ, Hà Nội.

4. Quản trị chất lượng. Nhà xuất bản Nơng nghiệp, - Thành phố Hồ Chí

Minh

5. Các trang web: http://www.iso.org/45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×