Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Niên Luận 2: Thiết kế tủ điện điều khiển trò chơi ‘‘Tàu lượn trên khơng 3 vòng

xoắn’’

MỤC LỤC

Trang

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .................................................................................... i

LỜI NÓI ĐẦU ..........................................................................................................................ii

LỜI CÁM ƠN ......................................................................................................................... iii

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN TÀU LƯỢN 3 VÒNG XOẮN ............................................... 1

1.1Giới thiệu ....................................................................................................................... 11.1.1Thông số kỹ thuật .................................................................................................... 11.1.2Những yêu cầu chủ yếu khi thiết kế hệ thống ......................................................... 21.1.3Các bước chính trong việc thiết kế .......................................................................... 21.2Giớ thiệu về thiết bị linh kiện và động cơ ................................................................... 21.2.1CB ............................................................................................................................ 21.2.2Contactor ................................................................................................................. 41.2.3Rơ le nhiệt................................................................................................................ 51.2.4Timer (Rơ le thời gian) ............................................................................................ 71.2.5Cầu chì ..................................................................................................................... 91.2.6Relay bảo vệ mất pha Mikro MX100A ................................................................... 91.2.7Motor 7.5HP .......................................................................................................... 111.2.8Motor 20HP ........................................................................................................... 121.2.9Motor khí nén 3HP ................................................................................................ 13CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG .......................................................................... 14

2.1Mạch điện động lực và điều khiển ............................................................................. 142.1.1Mạch động lực. ...................................................................................................... 142.1.2Mạch điều khiển .................................................................................................... 152.2Hệ thống điện điều khiển của tủ điện điều khiển ..................................................... 162.1.1Chức năng các nút trên panel điều khiển. .............................................................. 162.1.2Chức năng linh kiện mạch điều khiển ................................................................... 172.3Nguyên lý hoạt động của mạch .................................................................................. 182.3.1Vận hành trò chơi .................................................................................................. 182.3.2Dừng trò chơi ......................................................................................................... 182.4Các phương pháp tính tốn cơng suất động cơ. ....................................................... 192.4.1Cơng thức tính cơng suất và và dòng điện của động cơ. ....................................... 192.5Tính tốn phụ tải cho mạch điều khiển .................................................................... 192.6Tính tốn và chọn thiết bị cho tủ điện ...................................................................... 202.6.1Chọn CB ................................................................................................................ 202.6.2Chọn contactor ....................................................................................................... 21

1SV Dương Thiện TúGV Nguyễn Duy NinhNiên Luận 2: Thiết kế tủ điện điều khiển trò chơi ‘‘Tàu lượn trên khơng 3 vòng

xoắn’’

2.6.3Chọn dây dẫn ......................................................................................................... 212.6.4Chọn rơle nhiệt ...................................................................................................... 23CHƯƠNG 3: PHẦN KẾT LUẬN ......................................................................................... 24

3.1Kết quả nghiên cứu ..................................................................................................... 243.2Bàn luận ....................................................................................................................... 243.3Kết luận và kiến nghị .................................................................................................. 24Tài liệu tham khảo: .................................................................................................................. 262SV Dương Thiện TúGV Nguyễn Duy NinhNiên Luận 2: Thiết kế tủ điện điều khiển trò chơi ‘‘Tàu lượn trên khơng 3 vòng

xoắn’’

DANH MỤC HÌNH

Trang

HÌNH 1.1……………………………………………………………………………. 2

HÌNH 1.2…………………………………………………………………………..... 3

HÌNH 1.3…………………………………………………………………………..... 4

HÌNH 1.4…………………………………………………………………………..... 5

HÌNH 1.5…………………………………………………………………………..... 5

HÌNH 1.6…………………………………………………………………………..... 6

HÌNH 1.7…………………………………………………………………………..... 7

HÌNH 1.8…………………………………………………………………………...... 8

HÌNH 1.9…………………………………………………………………………...... 9

HÌNH 1.10………………………………………………………………………....... 9

HÌNH 1.11………………………………………………………………………….. 10

HÌNH 1.12………………………………………………………………………….. 11

HÌNH 1.13..………………………………………………………………………… 12

HÌNH 1.14..………………………………………………………………………… 13

HÌNH 2.1…………………………………………………………………………… 14

HÌNH 2.2…………………………………………………………………………… 15

HÌNH 2.3………………………………………………………………………….... 16

HÌNH 2.4………………………………………………………………………….... 17

HÌNH 2.5…………………………………………………………………………..... 223SV Dương Thiện TúGV Nguyễn Duy NinhNiên Luận 2: Thiết kế tủ điện điều khiển trò chơi ‘‘Tàu lượn trên khơng 3 vòng

xoắn’’

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………iSV Dương Thiện TúGV Nguyễn Duy NinhNiên Luận 2: Thiết kế tủ điện điều khiển trò chơi ‘‘Tàu lượn trên khơng 3 vòng

xoắn’’

LỜI NĨI ĐẦU

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp hóa hiện đại hóa

đất nước đòi hỏi nhu cầu về giải trí là rất cao, nên việc áp dụng khoa học kỹ

thuật mới là nhu cầu tất yếu của xã hội . Đòi hỏi các kỹ thuật ngày càng phải

phát triển để phù hợp với nền cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Với su thế

hiện nay khi các bạn bước chân vào các khu vui chơi lớn sẽ dễ dàng bắt gặp các

trò chơi cảm giác mạnh rất thú vị và ấn tượng. Với sự phát triển không ngừng

của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ngành điện tử đã ứng dụng rất nhiều trong

công nghiệp trong lĩnh vực “Cơ điện”, đã đem đến các kỹ thuật điều khiển hiện

đại.

Tạo ra những thành tựu đó có thể biến những cái tưởng chừng như khơng

thể thành có thể, góp phần năng cao đời sống vật chất và tinh thần cho con

người. Vì vậy sau khi chúng em tiếp cận được mơn học “Khí cụ điện” và “Thiết

kế hệ thống điện”,cùng với những thực nghiệm, chúng em áp dụng kiến thức đó

vào việc thiết kế tủ điện thực tế qua đề tài Niên luận 2 : Thiết kế tủ điện điều

khiển trò chơi ‘‘Tàu lượn trên khơng 3 vòng xoắn”.

Niên luận này giúp em hiểu biết và cũng cố sâu hơn về kiến thức đã học.

Tuy vậy do mới tập làm quen trong việc thiết kế hệ thống điều khiển cũng như

kiến thức còn hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót. Rất mong các thầy cơ và

các bạn thông cảm. Em xin chân thành cảm ơn!iiSV Dương Thiện TúGV Nguyễn Duy NinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×