Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: Các giải pháp những nội dung đã nghiên cứu.

Chương 3: Các giải pháp những nội dung đã nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

xếp, tra cứu, bổ sung, chỉnh lý tài liệu được nhanh chóng, chính xác.

+ Cơng tác tổ chức và kiểm tra được UBND huyện rất chú trọng, quan

tâm cả về cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ có trình độ chun mơn giỏi để đáp

ứng được u cầu về công tác tổ chức và kiểm tra do Sở Nội vụ quy định.

+ Môi trường làm việc của các cán bộ tổ chức và kiểm tra thoáng mát và

dễ chịu tinh thần làm việc cao hơn.

Nhược điểm:

Bên cạnh nhiều ưu điểm lớn thì cơng tác tổ chức và kiểm tra của Phòng

Nội vụ còn có những nhược điểm sau:

+ Mặc dù được UBND huyện trang bị cơ sở vật chất cho công tác tổ chức

và kiểm tra nhưng đến nay một số trang thiết bị như máy in, máy vi tính đã đến

thời hạn phải sửa chữa và trang bị thêm các thiết bị mới để công tác tổ chức và

kiểm tra đạt hiệu quả cao hơn.

+ Một số danh mục hồ sơ tổ chức và kiểm tra chưa hoàn chỉnh nên việc

tra cứu tài liệu tổ chức và kiểm tra nhiều khi chưa đạt được tiến độ mong muốn.

Em có một số đề xuất với Phòng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ

chức và kiểm tra trong UBND huyện như sau:

+ Về cơ sở vật chất của tổ chức và kiểm tra cần sửa chữa kịp thời những

trang thiết bị hư hỏng còn hạn sử dụng và thanh lý những trang thiết bị đã hết

hạn sử dụng như: máy in cũ; máy vi tính cũ, đặc biệt nên chú trọng những trang

thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác tổ chức và kiểm tra của Phòng.

+ Cần trang bị cho Phòng máy photocopy, máy in mới để tiện cho việc

photo tài liệu, các văn bản…

+ Bổ sung và hoàn thiện những danh mục tổ chức và kiểm tra của các

phòng ban, các cá nhân còn thiếu, để giúp cho công tác tổ chức và kiểm tra tra

cứu, tra tìm tài liệu được nhanh và chính xác27Tiểu kết:

Được sự đồng ý của nhà trường và sự tiếp nhận UBND Huyện Tràng

Định, em đã có đợt nghiên cứu đúng quy định về thời gian cũng như việc thực

hành các nội dung mà bản đề cương nghiên cứu đã nêu ra.

Với thời gian nghiên cứu không phải là dài nhưng đã đem lại cho em

những kết quả ý nghĩa quý giá, nhất là những kinh nghiệm thực tế mà em đã

đúc rút được để bổ sung vào phần nghiệp vụ chun mơn của mình dưới sự

hướng dẫn giúp đỡ tận tình của Cán bộ Văn phòng trong đợt nghiên cứu, em đã

học được phong cách làm việc. Một cơng việc đòi hỏi sự nhẹ nhàng khéo léo, tế

nhị giúp đỡ đắc lực cho lãnh đạo trong việc giải quyết các công việc hàng ngày.

Đợt nghiên cứu này đã trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản. Trước

hết là sự nhận thức rõ ràng về công tác tổ chức và kiểm tra cũng như nhận thức

được tầm quan trọng của công tác tổ chức và kiểm tra đối với sự phát triển của

Đất Nước, thấy được những bất cập trong công tác này ở cơ quan. Từ đó thấy

được trách nhiệm, nghĩa vụ của thế hệ cán bộ trẻ như chúng em là rất lớn.

Đợt nghiên cứu đã giúp em nhận ra được những điểm yếu của mình trong

các khâu nghiệp vụ chun mơn, sự thiếu kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

các thao tác, nghiệp vụ kỹ năng tổ chức và kiểm tra, từ đây em có thể khắc phục

được những lỗ hổng về kiến thức chun mơn mà chương trình lý thuyết khơng

thể đáp ứng đủ. Có thể nói đợt nghiên cứu đã giúp cho em cụ thể hoá và nắm

chắc hơn kiến thức của mình trưởng thành hơn, sau khi đã nghiên cứu ở cơ

quan.

Trong qúa trình nghiên cứu em đã thực hiện đúng trình tự, đầy đủ các nội

dung mà đợt nghiên cứu đề ra và đã thực hiện báo cáo này. Để hồn thành

được đợt nghiên cứu và báo cáo của mình, ngồi kiến thức kỹ năng nghiệp vụ

mà bản thân có được, em đã nhận được sự giúp đỡ, quan tâm tạo mọi điều kiện

thuận lợi của cán bộ trong cơ quan.Tuy nhiên kiến thức còn hạn chế,nên trong

q trình làm báo cáo chắc chắn còn thiếu sót hoặc chưa đầy đủ nội dung theo

yêu cầu của nhà trường. Kính mong quý Thầy Cô quan tâm tạo điều kiện giúp

đỡ.

28C. Kết Luận

Theo cách hiểu thông thường tài liệu tổ chức và kiểm tra là những tài liệu

có giá trị giữ lại để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin quá khứ, phục vụ đời

sống xã hội.. Như vậy, tài liệu tổ chức và kiểm tra cũng có nhiều loại. Quan

điểm về tài liệu tổ chức và kiểm tra càng ngày càng có sự biến đổi nhất định phù

hợp với sự phát triển của xã hội con người.

Qua thời gian nghiên cứu và thực hiện báo cáo, phải hiểu rằng công tác

làm Tổ chức và kiểm tra mang ý nghĩa rất quan trọng đối với từng cá nhân, cơ

quan, hay tổ chức nào đó.

Cơng tác tổ chức và kiểm tra là một lĩnh vực hoạt động của nhà nước bao

gồm tất cả những vấn đề lý luận, thực tiễn và pháp chế liên quan tới việc tổ chức

khoa học, bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu tổ chức và

kiểm tra phục vụ công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học lịch sử và các

nhu cầu chính đáng khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Công tác tổ chức và kiểm tra ra đời do đòi hỏi khách quan của việc quản

lý.

Cơng tác tổ chức và kiểm tra bao gồm những vấn đề cơ bản sau:

- Nghiên cứu, triển khai và thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về

tổ chức và kiểm tra;

- Thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức và kiểm tra;

- Nghiên cứu khoa học về tổ chức và kiểm tra.

Tổ chức và kiểm tra học là bộ môn khoa học nghiên cứu những vấn đề lý

luận và thực tiễn công tác tổ chức và kiểm tra, những vấn đề về pháp lý và

phương pháp nghiệp vụ của công tác tổ chức và kiểm tra.

Khi nghiên cứu những vấn đề của tổ chức và kiểm tra cần phải nghiên cứu

mối liên hệ của nó với những khoa học khác để hiểu sâu và rõ hơn nhiều khía

cạnh.

Như vậy, tổ chức và kiểm tra liên quan chặt chẽ với các ngành khoa học

khác. Tổ chức và kiểm tra muốn nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác tổ

chức và kiểm tra để đề ra những nguyên tắc, phương pháp, quy trình thực hiện

29tốt các nghiệp vụ tổ chức và kiểm tra cần nắm được những kiến thức cơ bản của

các ngành khoa học có liên quan. Cán bộ làm công tác tổ chức và kiểm tra muốn

thực hiện tốt các nghiệp vụ tổ chức và kiểm tra cũng cần có những kiến thức cơ

bản của các ngành mà nội dung tài liệu có liên quan.30D. Phụ Lục

Đây là một số hình ảnh về Phòng làm việc và kho.

* Hình ảnh Phòng làm việc :313233Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: Các giải pháp những nội dung đã nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×