Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.3: Bảng chấm công Bộ phận truyền thông và pháp chế

Bảng 2.3: Bảng chấm công Bộ phận truyền thông và pháp chế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếTừ những bảng chấm cơng phòng kế tốn tính tốn tiền lương của các bộ phận

Tháng 8/2016 theo công thức như sau:

Ngày cơng thực tế

Ngày cơng quy định

Tiền lương còn được lĩnh = Tiền lương Tháng – BHXH - BHYT - BHTNTiền lương Tháng =Mức lương chínhxTrong đó:

- Mức lương chính: Là tiền lương theo quy chế được ký trong Hợp đồng lao

động.

- Ví dụ: Bà Hồng Thị Hằng, kế tốn trưởng, mức lương chi trả trong hợp đồng

là 7.000.00 đồng/1 tháng

Ông Lê Tuấn Anh, nhân viên phòng kinh doanh khách hàng, mức lương chi trả

trong hợp đồng là 5.500.00 đồng/1 tháng

- Ngày công thực tế là ngày công làm việc của cán bộ công nhân viên trong

tháng

- Ngày công quy định là ngày công theo quy định của công ty ( được tính đủ

tháng trừ các ngày thứ 7, chủ nhật được)

SV: Đỗ Kim Ngân26Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Công nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tế* Các khoản trích theo lương người lao động phải nộp là:

- Tiền BHXH trích từ lương của người lao động = Mức lương cơ bản x 8%

- Tiền BHYT trích từ lương của người lao động = Mức lương cơ bản x 1,5%

- Tiền BHTN trích từ lương của người lao động = Mức lương cơ bản x 1%

Các khoản trích theo lương phải nộp này Cơng ty sẽ trừ vào lương của người

lao động, được thể hiện trên Bảng thanh toán tiền lương.

Bảng thanh toán tiền lương được lập vào ngày cuối cùng của tháng, dựa trên cơ

sở mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và bảng chấm công trong Tháng.

Sau khi lập kế toán tiền lương chuyển tới kế toán trưởng kiểm tra trước khi trình Giám

đốc phê duyệt.SV: Đỗ Kim Ngân27Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBảng 2.4: Bảng thanh tốn tiền lương tại văn phòng Trung tâm

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO

VĂN PHỊNG TRUNG TÂMBẢNG THANH TỐN LƯƠNG THÁNG8NĂM 2016

ĐVT: ĐồngCộngPhép lễ, RHọ và tênCông trong tháng

Chế độT

THệ

số,

Mức lương

ghi

trong

HĐLĐTiền lương trả trong tháng

Cơng

C/độCơng

tiền

lươngCác khoản giảm trừ

Tạm

ứngBH

XH

8%BH

YT

1,5%BH

TN

1%Thuế

TNCNCòn lĩnh1Trần Viết Hạnh9.000.00023239.000.0009.000.000720.000135.00090.0008.055.0002Nguyễn Minh Trí8.000.00023238.000.0008.000.000640.000120.00080.0007.160.0003Hồng Thị Hằng

Lê Hồng Nhung

Lê Thị Linh

Tạ Thị Loan

Nguyễn Thị Hiền

Lê Thị Hải7.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.00023

23

23

23

23

2323

23

23

23

23

237.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.0007.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000560.000

400.000

400.000

400.000

400.000

480.000105.000

75.000

75.000

75.000

75.000

90.00070.000

50.000

50.000

50.000

50.000

60.0006.265.000

4.475.000

4.475.000

4.475.000

4.475.000

5.370.000Đặng Thị Mai

Nguyễn Hải Yến4.500.000

4.500.00023

2323

234.500.000

4.500.0004.500.000

4.500.000360.000

360.00067.500

67.50045.000

45.0004.027.500

4.027.500Đỗ Minh Hiếu

Tổng cộng4.300.000

63.300.00023

25323

2534.300.000

63.300.0004.300.000

63.300.000344.000

5.064.00064.500

949.50043.000

633.0004

5

6

7

8

9

1011-Ký nhận3.848.500

56.653.500Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

NGƯỜI LẬPKẾ TỐNGIÁM ĐỐC(Nguồn: Phòng Tài chính kế tốn)SV: Đỗ Kim Ngân28Lớp: KTLT3-Đ15Trường Đại học Cơng nghiệp Việt TrìKhoa Kinh tếBảng 2.5: Bảng thanh toán tiền lương Các bộ phận

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NEWTATCO

CÁC PHÒNG BAN TRUNG TÂMBẢNG THANH TỐN LƯƠNG THÁNG8NĂM 2016

ĐVT: Đồng70.500.00

A

1P.KD- K.HÀNG

Đồn Thị Thanh

Nhã0CộngHọ và tênPhép lễ, RTTChế độCông trong tháng

Hệ

số,

Mức lương

ghi

trong

HĐLĐ-929

9Tiền lương trả trong thángCơng

C/độCơng

tiền

lươngTạm

ứngBH

XH

8%BH

YT

1,5%29BH

TN

1%Thuế

TNCNCòn lĩnh1.057.50

70.500.00070.500.000-5.640.000063.097.50

705.000-02

7.000.0003237.000.0007.000.000560.000105.00070.0006.265.000236.000.0006.000.000480.00090.00060.0005.370.000235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.500235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.500235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.500235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.500235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.500235.500.0005.500.000440.00082.50055.0004.922.5002

2Phạm Thị Giang6.000.0003

23Đỗ Văn Hiếu5.500.0003

24Lê Tuấn Anh5.500.0003

25Nguyễn Thị Lâm5.500.0003

26Tạ Cẩm Vân5.500.0003

27Nguyễn Thị Hoàn5.500.0003

28Nguyễn Thị NgaSV: Đỗ Kim Ngân5.500.000329Lớp: KTLT3-Đ15

nhậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.3: Bảng chấm công Bộ phận truyền thông và pháp chế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x