Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu Nguyên liệu sản xuất bia

Giới thiệu Nguyên liệu sản xuất bia

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Gluxit:

Trong hạt đại mạch, Gluxit là thành phần quan trọng nhất mà quan trọng

hơn cả là tinh bột, nó chiếm khoảng 55 - 65% so với tổng chất khô có trong

nguyên liệu. Trong hạt đại mạch tinh bột được coi là chất dự trữ năng lượng của

cơ thể, chúng nằm trong phần nội nhũ bên trong của hạt. Tinh bột của hạt đại

mạch khơng hồ tan trong nước nhưng nó hút nước trương nở ở nhiệt độ thường

và bị hồ hố ở nhiệt độ cao. Tính chất hồ hố của tinh bột có ý nghĩa lớn trong

q trình sản xuất bia vì tinh bột đã được hồ hố thì q trình đường hố sẽ được

tiến hành nhanh và triệt để hơn. Nhiệt độ hồ hoá của các loại tinh bột khác nhau

thì khác nhau, nhiệt độ hồ hố của tinh bột đại mạch và ngô là: 80 0C. Nhiệt độ

hồ hố của tinh bột gạo là: 85 0C, còn của khoai tây là: 650C. Về cấu trúc của hạt

tinh bột đại mạch bao gồm Amilo và Amilo Pectin, trong đó Amilo chiếm 17 24% trọng lượng hạt tinh bột còn Amilo Pectin là 76 - 83%.

Ngồi tinh bột trong thành phần Gluxit còn có Xenluloza, Hemi

Xenluloza, Pentoza, Maltoza và các Glucozit, nhưng với hàm lượng nhỏ và hầu

như không có giá trị trong qúa trình sản xuất bia.

Trong hạt đại mạch còn chứa 1,8% ( so với lượng chất khơ ) đường Mono

Saccarit và Di Saccarit, tuy chúng có hàm lượng nhỏ nhưng có tác dụng rất lớn

trong quá trình sống và phát triển của mầm.

* Các hợp chất có chứa Nitơ:

Các hợp chất Nitơ của đại mạch quan trọng nhất là Protit, hàm lượng của

nó khơng cao nhưng nó liên quan mật thiết đến chất lượng của bia. Ngay từ giai

đoạn đầu của quá trình sản xuất bia, Protit ảnh hưởng rất lớn đến sự nảy mầm và

phát triển của mầm đại mạch. Trong q trình nấu bía Protit bị thuỷ phân thàmh

Axit Amin, một phần các Axit Amin này tác dụng với đường khử để tạo thành

Mela Noitdin. Các chất này làm cho bia có thêm hương thơm vị ngọt. Ngồi ra

trong q trình sản xuất bia Protit còn tham gia vào qúa trình tạo bọt và giữ bọt

cho bia. Hàm lượng chung về các hợp chất Nitơ trong đại mạch là: 10 -12%.* Các chất béo:

Các chất béo trong hạt đại mạch chủ yếu là Este của Glyxerin và các axit

béo bậc cao. Các chất béo này thường ở dạng dầu sánh có màu vàng thẫm và có

mùi thơm dịu. Hàm lượng các chất béo trong hạt đại mạch vào khoảng 2,5 - 3%.

* Các chất khoáng:

Đa số các chất khoáng trong hạt đại mạch nằm ở dạng liên kết của các hợp

chất hữu cơ ( có tới 80% ) chỉ còn lại một lượng rất nhỏ các chất khống ở dạng

các muối vơ cơ. trong thành phần các chất khoáng của hạt đại mạch một số chất

khống có hàm lượng đáng kể là: Natri, Kali, Silic và PhotPho....

* Các enzyme:

Trong q trình chín sự hoạt động của các enzyme trong hạt đại mạch giảm

dần và đến khi hạt chín hồn tồn thì sự hoạt động của các enzyme giảm xuống

tới mức tối thiểu. Nhưng đến khi ngâm và nảy mầm do có điều kiện thích hợp,

các enzyme này lại hoạt động trở lại. Mặt khác trong quá trình nảy mầm nột số

enzyme cũng được hình thành trong hạt đại mạch. Nhìn chung các enzyme

trong hạt đại mạch được chia thành hai nhóm là: Nhóm enzyme Thuỷ Phân và

nhóm enzyme Oxy Hố Khử.

+ Nhóm enzyme thuỷ phân:

Trong malt đại mạch có các enzyme thuỷ phân chính sau:

ỏ - Amilaza, õ - Amilaza, Sitaza, Proteaza, Lipaza, Phophattaza.

- ỏ - Amilaza:

Hoạt động được hình thành trong quá trình nảy mầm của hạt đại mạch. Tác

dụng chính của enzyme này là phân cắt mạch tinh bột thành các Dextrin. điều

kiện thích hợp để enzyme này hoạt động là: t0 = 700C, pH = 5,6 - 5,8 .

- õ - Amilaza:

Có sẵn trong hạt đại mạch nhưng thời kì nảy mầm độ hoạt động của nó

tăng lên nhiều lần. Nhưng tác động chính của enzyme này là phân cắt mạch tinhbột để tạo thành Maltoza. Điều kiện thích hợp để enzyme này hoạt động là: t0=550C, pH = 4,6 - 5,4.

- Proteaza:

Enzyme này có sẳn trong hạt đại mạch nhưng trong q trình nảy mầm độ

hoạt động của nó được tăng lên rất nhiều lần ( khoảng 3 lần ).

Enzyme này có vai trò quan trọng trong q trình sản xuất malt và bia. Độ

hoạt động của enzyme này thích hợp ở t0 = 500C, pH = 4,8 - 5,3.

- Lipaza:

Enzyme này cũng hoạt động mạnh khi hạt nảy mầm nhưng trong quá trình

sấy malt enzyme này hầu như bi phá huỷ.

+ Nhóm enzyme Oxy hố khử:

Các enzyme này tham gia vào các quá trình trao đổi năng lượng của các tế

bào sống. Enzyme này có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất malt, khi

tiến hành sấy malt, thì hoạt tính của enzyne này hầu như bị phá huỷ.

1.1.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng malt đại mạch

+ Chỉ tiêu cảm quan:

- Malt màu vàng rơm sáng.

- Mùi tự nhiên đặc trưng.

- Vị ngọt dịu, nhẹ.

- Không lẫn tạp chất.+ Chỉ tiêu hoá lý:

- Tỷ trọng:

- Độ ẩm:30 - 38 gam/1000 hạt.

≤ 7%.- Dung trọng của hạt: 500 - 580 gam/ lít hạt.- Kích thước hạt:d = 2,5 - 2,8 mm.+ Chỉ tiêu hố học:

- Độ hồ tan:

- PH dịch triết:65 - 82% theo hàm lượng chất khô.5,8 - 5,9.+ Thành phần các chất tính theo % chất khô:

- Tinh bột:50 - 65%.- Xenlulo:4 - 6%.- Saccaro:3 - 5%.- Đường khử:2 - 4%.- Pentoza:7 - 10%.- Protit:7 - 12%.- Chất béo:2 -3%.- Chất tro:2 - 3%.1.2. Hoa hublon

1.2.1. Thành phần hố học của hoa hublon

Hoa hublon có hai loại: hoa đực và hoa cái.

Trong kỹ thuật sản xuất bia người ta chỉ sử dụng hoa cái chưa thụ phấn vì

những hạt phấn của hoa này chứa rất nhiều chất đắng và chất thơm của hoa

Hublon. Hoa đực không được sử dụng vì nó bé và chứa rất ít lượng Lupulin.

Hiện nay có tới trên 100 giống hoa Hublon khác nhau được trồng ở nhiều nước

trên thế giới. Những nước trồng nhiều hoa Hublon là Tiệp Khắc, Đức, Liên Xơ,

Mỹ, Pháp, Trung Quốc...

* Các chất đắng:Đây là phần có giá trị và quan trọng nhât của hoa Hublon, nó làm cho bia

có vị đắng đặc biệt, ngồi ra nó còn tham gia vào sự tạo bọt và giúp cho bia

được bảo quản lâu dài. Các chất đắng của hoa Hublon bao gồm ỏ - axit đắng, õ axit đắng và nhựa đắng.

+ ỏ - axit đắng ( còn gọi là Lupulin) là chất có vị đắng mạnh và có độ hoạt

động bề mặt lớn. Trong quá trình sản xuất bia Lupulin là chất tạo bọt tốt và có

khả năng kháng sinh mạnh chính vì vậy Lupulin là phần có giá trị nhất trong hoa

Hublon.

- Công thức nguyên của ỏ axit đắng là: C21H30O5.

õ - axit đắng ( còn gọi là Lupulin) có vị đắng yếu hơn nhưng lại có tính

kháng sinh mạnh hơn và có độ hoạt động bề mặt hay khả năng tạo bọt cũng yếu

hơn.

- Công thức nguyên của õ - axit đắng là: C26H38O4.

+ Nhựa đắng là sản phẩm trùng hợp Polime hoá, Este hoá và Oxy hố của

các axit đắng. Thơng thường trong hoa có khoảng 1 - 2% nhựa đắng tương

đương với 12% lượng chất đắng chung nêú đại lượng này tăng lên đến 15% thì

có thể do q trình thu hoặch hoặc sấy khơng đúng kỹ thuật còn nếu vượt q

20% thì hoa đã bị hỏng.

+ Chất chát (Tanin) chất chát trong hoa Hublon có ảnh hưởng rất lớn tới

chất lượng bia thành phẩm. Trong q trình sản xuất bia Tanin có thể tác dụng

với Protit tạo thành hợp chất muối Tanat Protoin khơng tan. Điều này có tác

dụng tránh cho bia bị đục nếu trong bia có hàm lượng Protit lớn, đồng thời nếu

hàm lượng Tanin vừa phải nó chỉ làm kết tủa các Protit kém bền vững nên nó

làm tăng tính bền vững keo Protit của dung dịch. Ngược lại nếu hàm lượng

Tanin q cao thì làm cho Protit khó kết tủa cũng bị kết tủa do đó làm giảm khả

năng tạo bọt của bia. Ngoài ra nếu hàm lượng Tanin vừa phải còn làm cho bia có

vị chát nhẹ dễ chịu.

- Công thức phân tử của Tanin là: C25H24O13.+ Tinh dầu:

Tinh dầu hoa Hublon ở dạng lỏng có màu vàng sánh và có mùi thơm mạnh.

Trong thành phần tinh dầu có tới 103 chất khác nhau, chúng ở các dạng chính

sau: Terpen, Rượu, Aldehit, Xeton, Ete và Axit. Ngồi tinh dầu mùi thơm của

bia còn do sự biến đổi của các chất đắng ( nhất là do axit đắng ) gây nên.

1.2.2. Đánh giá chất lượng hoa Hublon

Dựa theo những nhận xét về cảm quan và một số thành phần chính người ta

chia hoa Hublon ra một số loại sau:

+ Loại 1:

Hoa có màu vàng đến màu vàng óng những cánh hoa toả đều không bị

rách và không sâu bệnh các hạt Lupulin phải có màu vàng hay màu vàng óng, có

mùi thơm đặc trưng và dễ chịu.

Hàm lượng các chất tính theo chất khơ như sau:

- Tạp chất :1,75%.- Chất đắng: ≥ 15%.

- Lượng tro: ≤ 10%.

+ Loại 2:

Hoa có màu vàng lục và có những chấm đỏ trên cánh hoa cho phép một số

cánh hoa bị rách đến 1,5 cm và số hoa bị sâu bệnh không quá 1%. Màu của các

hạt Lupulin vàng hay vàng sẫm có mùi thơm đặc trưng.

Hàm lượng các chất tính theo chất khô như sau:

- Tạp chất:< 3%.- Chất đắng: ≥ 12%.

- Chất tro:

+ Loại 3:≤ 11%.Hoa có màu xanh vàng đến vàng, trên cánh hoa có nhiều vết đỏ và bị rách

nhiều. Số hoa bị bệnh không quá 5 %, hạt Hupulin có màu vàng sẫm có mùi đặc

trưng nhưng hơi nồng.

Hàm lượng các chất tính theo chất khơ như sau:

- Tạp chất:< 9%.- Chất đắng:≥ 10%.- Chất tro:≤ 12%.* Thành phần:

+ Nước:10 - 11%.+ Các chất nhựa đắng:15 - 21%.+ Xenluloza:40 - 50%.+ Các chất chứa Nitơ:15 -17%.+ Tinh dầu thơm:0,5 - 5%.+ Các chất tro:5 - 8%.+ Poliphenol:2 - 5%.+ Các chất triết không chứa Nitơ:27%.Hiện nay người ta thường sử dụng hoa Hublon dạng viên, dạng cao hoa và

dạng cánh để nấu bia.

Lượng hoa dùng để nấu cho sản phẩm là bia hơi là 2g hoa cánh/1 lit bia hơi

và thông thường tỷ lệ hoa Hublon sử dụng như sau:

Cao hoa :30%.Hoa viên:65%.Hoa cánh:5%.Tỷ lệ quy đổi như sau:

1 kg cao hoa = 6 kg hoa cánh.1 kg hoa viên = 1,4 kg hoa cánh.

1.3. Nước dùng trong sản xuất bia

Trong quá trình sản xuất bia nước cần rất nhiều kể từ khi ngâm đại mạch

cho đến khi tạo được bia thành phẩm. Trong mỗi công đoạn của quá trình sản

xuất yêu cầu về nước là khác nhau:

1.3.1. Nước dùng để ngâm đại mạch

Nước dùng để ngâm đại mạch yêu cầu không chứa nhiều tạp chất hữu cơ

và vi sinh vật, vì khi trong nước có lẫn các tạp chất này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn

đến sự nảy mầm của hạt đại mạch. Các chất khống có trong nước cũng có ảnh

hưởng rất lớn đến sự nảy mầm của hạt. Đặc biệt là các muối Cacbonat và Di

Cacbonat vừa có tác dụng hồ tan chất đắng có trong vỏ trấu của hạt đại mạch,

vừa có tác dụng làm tăng chất lượng của malt. Đồng thời còn có tác dụng làm

giảm nồng độ axit của môi trường làm ảnh hưởng xấu tới quá trình nảy mầm của

hạt đại mạch. Cho nên việc chọn một loại nước sạch thích hợp hồn tồn cho

q trình ngâm hạt đại mạch là rất khó thực hiện được. Song qua thực tế đã cho

thấy rằng: Để ngâm đại mạch cần phải dùng nước mềm vơi môi trường axit yếu

H = 6 - 7. Riêng q trình rửa hạt nên dùng nước có độ cứng tạm thời. NếuPnước có nhiều ion Fe và Mg thì nên loại bớt trước khi ngâm vì nó gây ảnh

hưởng xấu đến sự nảy mầm của hạt.

1.3.2. Nước dùng để nấu dịch malt

+ Để quá trình nấu dịch malt được thực hiện tốt yêu cầu nước nấu dịch malt

phải có mơi trường axit yếu. Vì vậy các muối Cacbonat và Di Cacbonátc ảnh

xấu tới quá trình nấu dịch malt vì nó làm giảm nồng độ axit của dung dịch.

Ngược lại muối Canxi Sunfat và Magie Sunfat thì sẽ có các phản ứng diễn ra

làm giảm hiệu suất của quá trình đường hố:

2KH2PO4 + Ca(HCO3)2 = CaHPO4 + K2HPO4 + 2CO2+ 2H2O2KH2PO4 + Na2CO3+= Na2HPO4 + K2HPO4 + CO2H2 OVì K2HPO4 và Na2HPO4 có tính kiềm nên khi có mặt của Canxi Sunfat và

Magie Sunfat thì tạo ra các muối kết tủa. Ngồi ra còn tạo ra muối KH 2PO4 làm

cho dịch ngâm trở thành mơi trường có tính axit mạnh hơn.

4K2HPO4 + 3CaSO4=Ca3(PO4)2 + 2KH2PO4 +3K2SO44K2HPO4 + 3MgSO4=Mg3(PO4)2 + 2KH2PO4 +3K2SO4+ Các muối Clo và Nitrat của Canxi và Magie cũng có tác dụng làm giảm

độ kiềm của dịch nấu tương tự như muối Sunfat của Canxi và Magie.

Nên ta có phương trình phản ứng như sau:

2KH2PO4 + CaCl2= CaHPO4 + K2HPO4 + 2KCl2KH2PO4 + MgCl2=MgHPO4 + K2HPO4 + 2KCl2KH2PO4 +=Na2HPO4 + K2HPO4 + 2KClNaCLVì K2HPO4 và Na2HPO4 có tính kiềm nên khi có mặt của Canxi Nitrat và

Magie Nitrat tạo ra các muối kết tủa và làm cho dịch nấu trở thành mơi trường

có tính axit mạnh hơn ( Do muối KH2PO4 có tính axit yếu).

4K2HPO4 + 3Ca(NO3)2= Ca3(PO4)2+ 2KH2PO4 + 6 KNO34K2HPO4 + 3Mg(NO3)2 = Mg3(PO4)2 + 2KH2PO4 + 6KNO3

Vì vậy các muối Clo, Sunfat, Nitrat của Canxi và Magie có tác dụng tốt đối

với q trình nấu dịch đường.

Nhưng nếu hàm lượng các muối này quá lớn cũng ảnh hưởng có khơng tốt

tới chất lượng của bia, vì muối K2SO4 và MgSO4có vị đắng nên sẽ làm giảm

chất lượng của bia.

1.3.3. Nước dùng để rửa men và thiết bị

Cũng như nước dùng để ngâm malt đại mạch nước dùng để rửa men và

thiết bị không được chứa nhiều hợp chất hữu cơ và vi sinh vật. Đặc biệt các vi

sinh vật ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất bia. Đồng thời trong nước

dùng để rửa men và thiết bị không được chứa NH 3 và muối Nitrit . Tốt nhất nên

dùng nước mềm đến độ cứng trung bình.1.3.4. Các chỉ tiêu chung đối với nước dùng để sản xuất bia

Nước dùng để sản xuất bia tốt nhất là dùng nước mềm trung bình:

* Hàm lượng các ion như sau:

+ Hàm lượng ion [CO32 -] :

+ Hàm lượng ion [Cl -] :≤ 50 mg/lít.

75 - 150 mg/lít.+ Hàm lượng ion [Mg2+] :≤ 50 mg/lít.+ Hàm lượng ion [Fe2+] :< 0,3 mg/lít.+ Hàm lượng muối CaSO4 :130 - 200 mg/lít.+ Hàm lượng NH3 và NO2- :khơng có.+ Hàm lượng Vi sinh vật tổng số: < 100 con/ml.

+ Khơng có trực khuẩn Coli.

1.4. Ngun liệu gạo

* Mục đích:

+ Sử dụng gạo làm nguyên liệu thay thế để làm giảm giá thành sản phẩm.

+ Nhằm thoả mãn sở thích của người Việt Nam quen dùng rượu có độ cồn

cao.

+ Tận dụng được một lượng malt đáng kể, bởi vì hàm lượng chất triết từ

gạo cao hơn rất nhiều so với lượng chất triết từ malt.

+ Ngồi ra nó còn có một ý nghĩa rất lớn đó là tiêu thụ được sản phẩm của

nghành nông nghiệp.

* Chỉ tiêu chất lượng của gạo:

+ Màu trắng, không chứa vỏ trấu, cám, tạp chất như ngô, sỏi, đá và các tạp

chất khác.

+ Khơng có mùi hơi, khét.

+ Độ ẩm:w < 14%.+ Chất khơ hồ tan ( trong tổng chất khơ của gạo):

+ Hàm lượng chất béo:93 - 95%.

0,5 - 0,7%.1.5. Các chế phẩm enzyme

1.5.1. Chế phẩm enzyme Tenmamyl 120 l

Đây là chế phẩm enzyme triết suất từ vi khuẩn Bacillus Licheniformic

được dùng phổ biến trong các nhà máy sản xuất rượu cồn từ tinh bột và nhà máy

sản xuất bia.

Nó có khả năng chịu được nhiệt độ cao hơn các chế phẩm enzyme amilaza

triêt suất từ nấm men và nấm mốc, nhiệt độ tối ưu là: t 0 = 90 - 950C, PH = 5,8 6,2.

Điều này rất thuận lợi cho quá trình dịch hố tinh bột gạo vì nhiệt độ hồ

hố tinh bột gạo là 86 0C.

Hàm lượng sử dụng: 0,1% so với lượng nguyên liệu thay thế.

Mục đích của việc sử dụng chế phẩm enzyme là:

+ Tăng hiệu suất thu hồi chất hoà tan.

+ Tăng tỷ lệ nguyên liệu thay thế.

+ Làm giảm giá thành cho bia thành phẩm.

1.5.2. Các chế phẩm enzyme Cereflo

Đây là tên thương mại của enzyme - Glucozenaza, có điều kiện hoạt động

tối ưu ở nhiệt độ t0 = 52- 550C, PH = 5,5 - 6,0. Có tác dụng làm giảm độ nhớt

dịch đường, tăng cường hiệu suất lọc, tăng khả năng trích ly các chất vào trong

dịch đường. Vì vậy cần đưa ngay chế phẩm enzyme này vào đầu q trình

đường hố. Nồng độ thay thế là 0.06% so với lượng nguyên liệu thay thế.

1.5.3. Các chế phẩm enzyme FungamylTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu Nguyên liệu sản xuất bia

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×