Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần I: Lập luận kinh tế

Phần I: Lập luận kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Huiyện Kiến xương.

Huyện Tiền Hải.

Huyện Vũ Thư.

Bảng tổng quan về dân số và diện tích của các đơn vị hành chính.

Đơn vịDiện tíchDân sốMật độ trungbìnhhành chính( km2)( người )(người/ km2)43,30132.5613.061Quỳnh Phụ207,34243.1651.173Hưng Hà200,33248.3101.240Thái Thuỵ256,83263.4031.026Đơng Hưng198,35252.8221.275Vũ Thư198,43227.0581.144Kiến Xương213,08237.8181.116Tiền Hải225,85209.348927Thành Phố Thái

Bình2. Giao thơng

Hệ thống giao thơng chính:

Đường bộ: Bao gồm các đường quốc lộ 10, quốc lộ 39, quốc lộ 39B, quốc

lô. 223 và các trục đường giao thông liên huyện liên xã rất rộng và đẹp.

Đường thuỷ: Bao gồm hệ thống các con sông như Sông Hồng, Sông Luộc,

Sông Trà Lý và Sơng Hố.

Các con sơng đều có các cầu lớn như Cầu Tân Đệ, Cầu Thái Bình, Cầu Trà

Lý và Cầu Triều Dương.

Do vậy mà hệ thống giao thông của Thái Bình gặp rất nhiều thuận lợi.

3. Nguồn cung cấp nguyên liệu

Nguyên lệu để sản xuất bia:Malt nhập từ nước ngồi bằng đường bộ hay có thể nhập Malt từ nhà máy

sản xuất Malt Băc Ninh bằng đường sông.

Gạo là nguyên liệu sãn có tại địa phương.

4. Nguồn cung cấp nhân lực

Nguồn nhân lực của Thái Bình rất dồi dào và có chất lượng rất cao. Với

dân số 1814000 người tỷ lệ lao động có trình độ phổ thơng trung học trở lên là

15,8%.

Bản chất lao động cần cù chăm chỉ điều này rất có ý nghĩa trong lao động

và sản xuất.

5. Kết cấu hạ tầng xây dựng

Kết cấu hạ tầng xây dựng địa chấn ổn định, mặt bằng xây dựng thì rộng

lớn, nguyên liệu dùng trong xây dựng được phục vụ tai chỗ.

6. Nguồn cấp thoát nước

Nguồn nước nhà máy sản xuất bia có thể sử dụng là nguồn nước máy thành

phố và nguồn nước nguồn có chất lượng rất tốt hồn tồn có khả năng đáp ứng

được các tiêu chuẩn về độ đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm.Phần II:

Chọn và thuyết minh dây chuyền cơng nghệ

1. Giới thiệu Nguyên liệu sản xuất bia

1.1. Nguyên liệu Malt

1.1.1. Thành phần hoá học

Nguyên liệu dùng để sản xuất Malt là hạt đại mạch. Thành phần hoá học

của hạt đại mạch rất phức tạp nó phụ thuộc vào các yếu tố như giống, đất đai và

diều kiện khí hậu nơi trồng. Nhìn chung thành phần hố học của hạt đại mạch

như sau.

* Nước:

Nước hay còn được gọi là độ ẩm có trong hạt đại mạch.Độ ảm của hạt đại

mạch có ảnh hưởng rất lớn tới q trình nẩy mầm, quá trình bảo quản và quá

trình sản xuất Malt. Nếu hạt có độ ẩm q cao thì hạt sẽ hơ hấp mạnh, khối hạt

rất dễ tự bốc nóng làm cho các chất dinh dưỡng có trong hạt sẽ giảm nhanh

trong quá trình bảo quản ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của Malt. Mặt khác

độ ẩm của hạt cao còn tạo điều kiện cho nấm mốc và vi sinh vật phát triển phá

hỏng khối hạt. Ngược lại nếu độ ẩm của hạt q nhỏ thì cơng việc bảo quản sẽ

gặp nhiều thuận lợi hơn nhưng lại làm hạn chế khả năng nảy mầm của hạt cũng

sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới q trình sản xuất Malt. Từ đó mà người ta phân loại

hạt đại mạch ra làm các dạng sau:

Loại khơ:W < 14%.Loại hạt trung bình:W < 14 - 15,5%.Loại ẩm:W < 15,5 - 17%.Loại ướt:W > 17%.* Gluxit:

Trong hạt đại mạch, Gluxit là thành phần quan trọng nhất mà quan trọng

hơn cả là tinh bột, nó chiếm khoảng 55 - 65% so với tổng chất khơ có trong

ngun liệu. Trong hạt đại mạch tinh bột được coi là chất dự trữ năng lượng của

cơ thể, chúng nằm trong phần nội nhũ bên trong của hạt. Tinh bột của hạt đại

mạch khơng hồ tan trong nước nhưng nó hút nước trương nở ở nhiệt độ thường

và bị hồ hoá ở nhiệt độ cao. Tính chất hồ hố của tinh bột có ý nghĩa lớn trong

q trình sản xuất bia vì tinh bột đã được hồ hố thì q trình đường hoá sẽ được

tiến hành nhanh và triệt để hơn. Nhiệt độ hồ hố của các loại tinh bột khác nhau

thì khác nhau, nhiệt độ hồ hoá của tinh bột đại mạch và ngơ là: 80 0C. Nhiệt độ

hồ hố của tinh bột gạo là: 85 0C, còn của khoai tây là: 650C. Về cấu trúc của hạt

tinh bột đại mạch bao gồm Amilo và Amilo Pectin, trong đó Amilo chiếm 17 24% trọng lượng hạt tinh bột còn Amilo Pectin là 76 - 83%.

Ngoài tinh bột trong thành phần Gluxit còn có Xenluloza, Hemi

Xenluloza, Pentoza, Maltoza và các Glucozit, nhưng với hàm lượng nhỏ và hầu

như khơng có giá trị trong qúa trình sản xuất bia.

Trong hạt đại mạch còn chứa 1,8% ( so với lượng chất khô ) đường Mono

Saccarit và Di Saccarit, tuy chúng có hàm lượng nhỏ nhưng có tác dụng rất lớn

trong q trình sống và phát triển của mầm.

* Các hợp chất có chứa Nitơ:

Các hợp chất Nitơ của đại mạch quan trọng nhất là Protit, hàm lượng của

nó khơng cao nhưng nó liên quan mật thiết đến chất lượng của bia. Ngay từ giai

đoạn đầu của quá trình sản xuất bia, Protit ảnh hưởng rất lớn đến sự nảy mầm và

phát triển của mầm đại mạch. Trong q trình nấu bía Protit bị thuỷ phân thàmh

Axit Amin, một phần các Axit Amin này tác dụng với đường khử để tạo thành

Mela Noitdin. Các chất này làm cho bia có thêm hương thơm vị ngọt. Ngồi ra

trong q trình sản xuất bia Protit còn tham gia vào qúa trình tạo bọt và giữ bọt

cho bia. Hàm lượng chung về các hợp chất Nitơ trong đại mạch là: 10 -12%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần I: Lập luận kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×