Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.4 Bảng tổng kết các thùng chứa trong quy trình.

Bảng 4.4 Bảng tổng kết các thùng chứa trong quy trình.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / nămsau cân

Thùng chứa sữa sau

412991688390246821299 x 246812941683388245921294 x 24591264164337924012làm 126016383782393212531629376238121265164437924032126016393782395212561633377238725417031621027167187220112751gia nhiệt

5Thùng chứa sau bài

khí

Thùng chứa sữa sau6

ly tâm

Thùng chứa sữa sau

7thanhtrùng,nguội

Thùng chứa sữa sau

8

lên men

Thùng chứa sữa sau

9

phối trộn

10111213Thùng chứa sữa sau

đồng hóa

Thùng chứa sữa sau

tiệt trùng

Thùng chứa hoạt

hóa giống

Thùng chứa Cream

sau ly tâm1264x2401

1260x2393

1253x2381

1265x2403

1260x2395

1256x2387

541 x 1027

671x1127555

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / nămKẾT LUẬN

Cùng với sự phát triển khơng ngừng của xã hội, thì nhu cầu tiêu thụ sữa và

các sản phẩm từ sữa ngày càng gia tăng. Với giá trị dinh dưỡng cao, đem lại những

dưỡng chất thiết yếu cho con người. Tuy nhiên năng lực sản xuất sữa trong nước

được dự báo sẽ không theo kịp nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất

sữa chua. Vì vậy, việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sữa ở nước ta có một

ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trong đề tài tốt nghiệp của mình, em chọn “Thiết kế phân xưởng sản xuất

sữa chua uống tách 3/4, năng suất 28000 tấn nguyên liệu/ năm ”.

Với sự chứng minh của khoa học hiện đại về vai trò của sữa trong đời sống con

người, thì sữa vơ cùng quan trọng, sữa cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần

thiết để giúp cho con người chống lại bệnh tật, lão hoá và tăng cường sức khỏe.

Rất mong được sự góp ý, giúp đỡ khắc phục những sai sót của cơ và các bạn

để em có thêm những kiến thức quý giá sau này áp dụng vào thực tiễn cuộc sống

một cách có hiệu quả hơn.

Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Lan đã giúp đỡ em hoàn thành

nhiệm vụ được giao.

TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu Tiếng Việt

[01]. Lê Văn Việt Mẫn (2004), Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa, Nhà

xuất bản Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh.56

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn

nguyên liệu sữa tươi / năm

[02]. Lê Xn Phương (2005), Giáo trình an tồn và vệ sinh lao động, Trường

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

[03]. Lê Xuân Phương (2001), Vi sinh vật công nghiệp, NXB xây dựng

[04]. Lâm Xn Thanh (2003), Giáo trình cơng nghệ chế biến sữa và các sản

phẩm từ sữa, NXB khoa học và kĩ thuật.

[05]. Trần Thế Truyền (2006), Cơ sở thiết kế nhà máy, Đại Học Đà Nẵng,

Trường Đại Học Bách Khoa.

Tài liệu từ internet

[06]. Các số liệu phân tích thị trường sữa của Việt Nam và thế giới:

http://viracresearch.com/vi/standardreport ( ngày truy cập 24-11-2017)

[07]. Công ty Tetra Pak chuyên sản xuất các thực phẩm sữa và đồ uống tại

Thụy Điển:

http://productxplorer.tetrapak.com/en ( ngày truy cập 24-11-2017)

http://www.brandsvietnam.com/4594-Thi-truong-sua-nuoc-Cuoc-chien-thiphan-ngay-cang-nong ( ngày truy cập 25-11-2017)

[08]. Hình ảnh và thơng số thiết bị lọc ly lâm:

https://vietnamese.alibaba.com/p-detail/to%C3%A0n-t%E1%BB%B1%C4%91%E1%BB%99ng-ly-t%C3%A2m-lo%E1%BA%A1i-s%E1%BB%AFa-thi

%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-l%E1%BB%8Dc-1580000817972.html ( ngày

truy cập 25-11-2017)

[09]. Hình ảnh thiết bị tiệt trùng:

http://www. alfalaval.com ( ngày truy cập 26-11-2017)

[10]. Hình ảnh và thơng số thiết bị bài khí:

http://congnghevotrung.com/khi-chan-khong/ ( ngày truy cập 26-11-2017)

[11]. Hình ảnh thơng số cân ngun liệu:

http://www.minhkhangmilk.com/2015/01/sua-bo-tuoi-can-tho.html.(ngàytruy cập 24-11-2017)

57

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa chua uống tách 3/4 béo, năng suất 28000 tấn nguyên

liệu sữa tươi / năm58

SVTH: NGUYỄN VĂN AGVHD:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.4 Bảng tổng kết các thùng chứa trong quy trình.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×