Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.Mơ tả sơ lược chức năng TMS cho di độngHình 3.0 Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thốngIII.Biểu đồ luồng dử liệu

3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh

Nhìn từ mức độ tổng quát trên biểu đồ phân cấp chức năng ta không thể nhận thấy rõ được các

mối quan hệ giữa các dữ liệu. Để cho nhìn thấy chi tiết liên hệ với dữ liệu cần để thực hiện các cơng40việc của bài tốn nhóm sử dụng biểu đồ luồng dữ liệu. Biểu đồ mức khung cảnh cần thể hiện các tác

nhân của hệ thống, các luồng dữ liệu tổng quan.Tài xếCác thơng tin tiện íchWebu cầu LệnhTT Tài xếXem lệnh

Chuyển tảiBáo cáo trả lờiTT phản hồiAPP

TT đăng nhập

Xóa TT Tài xế

KHWeb

TT phản hồiHình 3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh

3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh thể hiện mối quan hệ của các chức năng chính

trong hệ thống với các tác nhân,dữ liệuHình 3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh413.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng chuyển tảiHình 3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng chuyển tải

3.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng Tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm của hệ thống được chia làm 2 tiêu chí tìm kiếm khác nhau: tìm

kiếm theo giá của sản phẩm và tìm kiếm theo tên sản phẩm.Khi người dùng muốn tìm kiếm

theo tiêu chí nào thì sẽ tìm kiếm theo tiêu chí đó và hệ thống sẽ tìm trong bảng cơ sở dữ liệu42và gửi trả lại thơng tin u cầu từ phía người dùng.Hình 3.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng tìm kiếm

3.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng quản trị43Hình 3.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng quản trị

3.6 Mơ hình ERD:Hình 3.6 Mơ hình ERD443.7 Chuyển từ ERD sang lược đồ qan hệHình 3.7 Lược đồ quan hệ45IV.Thiết kế CSDL cho hệ thống APP TMS

Các bảng trong CSDL1. Order:

Mỗi Đơn hàng có một mã Đơn hàng để phân biệt với các Đơn hàng

khác, tên Đơn hàng, số lượng nhập theo thời điểm ngày nhập, đơn vị hay qui

cách mỗi sản phẩm, mỗi sản phẩm thuộc về một loại theo nhà nhà sản xuất.Hình 4.0 Order

2.TMS_Driver:Hình 4.1 TMS_Driver:

3. TMS_LocationHình 4.2 TMS_Location

464. TMS_Order_StatusHình 4.3 TMS_Order_Status

5. TMS_RouteHình 4.4 TMS_Route

6. TMS_Shipping_OrderHình 4.5 TMS_Route7. TMS_Shipping_Order_StatusHình 4.6 TMS_Shipping_Order_Status478.Mơ hình cài đặt SQL Server

TM S_Order_Status

Order_Status_ID

Status_Name

DescriptionTM S_Order

Order_IDTM S_RouteOrder_Code

Order_Date

Shipping_Date

Customer

TMS_Location_IDRoute_IDTM S_Shipping_Order_StatusRoute_Name

Shipping_Order_Status_Name

Distance

Description

DescriptionItemTypeUserCreateTotal_CartonTM S_Location

Location_ID

Location_Code

Location_Name

Location_Address

Location_Latitude

Location_Longitude

Location_Description

Country_ID

District_ID

Province_ID

Ward_ID

Phone

Fax

Created_DateRoute_CodeShipping_Order_Status_IDCreate_DateTotal_Weight

Total_CBM

CODTM S_Shipping_OrderCOD_Is_ReceiveShipping_Order_IDOrder_Status_IDShipping_Order_CodeLocation_IDShipping_Order_DateDriver_IDAddressOrder_IDDriver_CodeCountyDriver_IDDriver_NameDistrictRoute_IDDiver_UserWardDeliveredDateDriver_PasswordReceiverTotal_CartonPhonePhoneTotal_WeightTruck_NumberUser_CreateTotal_CBMUser_CreateCreate_DateShipping_Order_Status_IDCreate_DateIs_TranferClosedDateTM S_DriverUser_Create

Created_By

DescriptionErr

Updated_ByHình 4.7 Mơ hình cài đặt SQL Server48CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG APP TMS

I.Quản lý tài khoảnHình 4.1.0 Flash screen491.1 Đăng nhập/Đăng xuấtHình 4.1.1 Màn hình Đăng nhập

Giải thích

 Dữ liệu đầu vào : UserName,Password

 ID Component: txtUserName(UserName),txtPassword(Password)

 Xử lý dữ liệu:

 Activity chứa các hàm xử lý để phục vụ cho Login là Login_Activity

 Thuật tốn kiểm tra thơng tin user và password:

1. Biến dữ liệu: username=txtUserName.text

Password=txtPassWord.text

2. Truy vấn : SELECT Driver_ID From TMS_Driver Where

Driver_User = userName and Driver_PassWord=password

3. Nếu tồn Driver_ID với các điều kiện trên thì đóng

Login_Activity chuyển sang Main_Activity50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×