Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1 GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chương 1 GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

việc quản lý, kinh doanh. Ngồi nhóm khách hàng FDI (Foreign Direct

Investment) trong các Khu Công Nghiệp, SaigonTel và các đơn vị thành viên

hiện đang là đối tác hợp tác/ nhà cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ viễn thông

và công nghệ thông tin cho các nhà mạng/ hãng sản xuất hàng đầu tại Việt

Nam và Thế Giới. Công ty TNHH Phần Mềm BSM cung cấp những giải

pháp phần mềm hiệu quả và chất lượng trong các lĩnh vực:

Hệ thống quản lý Kho bãi WMS

Hệ thống Quản lý Tài sản AMS

Hệ thốngquản lý vận chuyển TMS

Hệ thống quản lý sản xuất MMS

Quản lý quan hệ khách hàng CRM

Lập kế hoạch nguồn lực sản xuất

Tự động hố và tối ưu hóa

Quản lý chuỗi cung ứng

Giải pháp hậu cần

Quản lý Giải pháp Bệnh viện

1.3 Tầm nhìn và sứ mạng của cơng ty

● Tầm nhìn

Sáng tạo và nỗ lực khơng ngừng, chun mơn vững vàng, liên tục cập nhật

thông tin mới nhất áp dụng vào thực tiễn công việc, nâng cao chất lượng sản phẩm,

dịch vụ và đào tạo, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối trong tương lai. Kim chỉ nam hoạt

động: “Luôn giữ niềm tin nơi khách hàng”.

● Sứ mệnh

Cung cấp các gói dịch vụ, giải pháp CNTT chuyên nghiệp với chi phí cạnh

tranh. Trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng.

● Số lượng lao động

Với mục tiêu tạo thêm nhiều việc làm, chăm lo và cải thiện đời sống, thu

nhập của người lao động, trong những năm qua lực lượng lao động tại Công ty đã

tăng lên. Từ những năm đầu mới thành lập, số lượng cán bộ nhân viên làm việc tại

đơn vị chỉ có chỉ có 10 người, đến nay con số này đã lên tới hơn 30 người. Trong

thời gian tới đây, để tiếp tục phát triển kinh doanh và thúc đẩy triển khai hàng loạt

các dịch vụ và dự án mới, lực lượng lao động sẽ tiếp tục tăng lên cả về số lượng và

chất lượng.

8● Tốc độ tăng trưởng

Là đơn vị trẻ, năng động với nhiều ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh và với

tôn chỉ luôn đặt uy tín của Cơng ty lên hàng đầu, cộng thêm đội ngũ lãnh đạo, nhân

viên năng động, chuyên nghiệp, BSM đã và đang tạo dựng được thương hiệu mạnh

của mình tại khu vực TP.HCM,Hà Nội và trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin.

● Việc đảm bảo thu nhập và chế độ chính sách cho người lao động

Đây là một vấn đề xuyên suốt, luôn được lãnh đạo công ty đặt lên hàng đầu.

Đời sống của nhân viên đang làm việc tại BSM Software Corpkhông ngừng được

cải thiện, nâng cao.Được tham gia các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN,

được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội, các quyền lợi khác theo đúng quy định của

Nhà nước. Hàng năm Công ty đều có điều chỉnh tăng lương và các khoản phụ cấp

kèm theo cho người lao động không những thế trong những ngày lễ Công Ty sẽ tổ

chức du lịch tham quan.

Cơng ty ln trân trọng sự cống hiến đóng góp của người lao động, coi đó là một

trong nhứng yếu tố cơ bản tạo dựng thành công của Công ty.91.4 Hoạt động đồn thể và các phong trào khácHình 1.1 Phát q cho những người có hồn cảnh khó khănHình 1.2 Quà Tặng cho người nghèo10Hinh 1.3 Giúp đỡ bệnh nhân hồng cảnh khó khănHình 1.4 Các trò chơi di cơng ty tổ chức11Hình 1.5 Hoạt động văn nghệHình 1.6 Hội thao tổ chức cho các nhân viên12Hình 1.7 Tổ chức sinh nhật cho các nhân viên hàng tháng13ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNGHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊBAN KIỂM SÁTGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

HÀNHPhòng

tổ

chức

hành

chínhPhòng

kinh

doanh

tiếp

thịPhòng

kế tốntài chínhPhòng

thanh

tra phát

chếBan

cơng tác

chính

trị-Xã

hộiBan

quản lý

điều

hànhXưởng

sửa

chữaHình 1.8 Sơ đồ tổ chức công tyĐại hội đồng Cổ đông:

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, quyết

định phương hướng, nhiệm vụ phát triển của Công ty và lập kế hoạch kinh

doanh hàng năm, thảo luận và thơng qua bảng tổng kết năm tài chính, bầu, bãi

nhiễm thành viên hội đồng quản trị và kiểm soát viên. Quyết định số lợi nhuận

trích lập các quỹ, xem xét quyết định giải pháp khắc phục các biến động lớn về tài

chính, xem xột các sai phạm của Hội đồng quản trị gây hại cho Cơng ty.

Ban Kiểm sốt:

Kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các bảng tổng kết năm tài chính

của cơng ty và triệu tập Đại hội đồng khi xét thấy cần thiết. Trình Đại hội đồng báo

cáo thẩm tra các bảng tổng kết năm tài chính của Cơng ty, báo cáo về sự kiện tài

chính bất thường xảy ra, báo cáo về những ưu khuyết điểm trong quản lý

tài chính của Hội đồng quản trị.

14Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất ở Cơng ty, có tồn quyền

nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên qua đến mục đích, quyền lợi

của Cơng ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về những sai phạm

điều lệ, vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho Công ty. Thành viên Hội đồng quản

trị được hưởng lương hoặc thù lao theo quyết định của Đại hội đồng.

Giám đốc điều hành:

Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về tồn

bộ cơng tác tài chính của Cơng ty theo quyết định của pháp luật, có nhiệm vụ và

quyền hạn sau:

Là chủ tài khoản của Công ty mở tại ngân hàng và chịu trách nhiệm

quản lý, sử dụng tài khoản theo đúng quy định của pháp luật.

Lập và ký các kế hoạch kinh doanh hàng năm của Cơng ty trình Hội đồng

quản trị phê duyệt.

Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của

Công ty.

Trong các báo cáo quyết toán tháng, quý, năm lên Hội đồng quản trị.Định kỳ hoặc

đột xuất bỏo cáo tình hình tài chính của Cơng ty theo yêu cầu của Hội đồng quản

trị hoặc khi Cơng ty gặp khó khăn về tài chính ảnh hưởng đến việc thanh

toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Quyết định kết toán và sử dụng các khoản chờ phân bổ, dự phòng của Cơng ty.

Phê duyệt kế hoạch thu – chi quỹ phúc lợi và khen thưởng của Cơng

ty.Duyệt chi tồn bộ các khoản chi của Cơng ty.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại điều lệ của Cơng

ty.

Phòng Tổ chức Hành chính tổng hợp:

Bộ phận tổ chức hành chính:

Có nhiệm vụ tuyển dụng lao động, bố trí sắp xếp cán bộ, lái xe để đảm bảo cho

hoạt động của Công ty được liên tục, khơng bị gián đoạn. Ngồi ra, bộ phận này

sẽ thực hiện một số cơng việc mang tính chất hành chính như phụ trách vấn

đề liên quan đến cơng đồn, đến người lao động.15Bộ phận đào tạo:

Có nhiệm vụ đào tạo kĩ thuật. Tổ chức các khóa học ngắn hạn và dài hạn khác (ví

dụ: Lớp học văn hóa doanh nghiệp, Quản trị chất lượng, Đào tạo bồi dưỡng kỹ

năng quản lý cho cán bộ).

Phòng Kinh doanh Tiếp thị:

Bộ phận kinh doanh tiếp thị:

Có nhiệm vụ chớnh là mở rộng thị trường nghiên cứu, phân tích thị

trường hiện tại, từ đó có dự báo cho xu hướng tương lai của thị trường để tham

mưu cho giám đốc có những điều chỉnh về chớnh sách kinh doanh cho phù hợp.

Ngài ra, bộ phận cũn cú nhiệm vụ rất quan trọng là chăm sóc khách hàng.

Phòng Kế tốn – Tài chính:

Có nhiệm vụ hạch toán kế toán, theo chế độ kế toán – thống kê của Nhà

nước, quản lý giám sát mọi hoạt động tài chính của Cơng ty, giúp Giám đốc

trong việc lập kế hoạch tài chính hàng năm, tham mưu giúp giám đốc một số vấn

đề lớn trong lĩnh vực tài chính.16Chương 2 KIẾN THỨC CƠ SỞ

I. TỔNG QUAN VỀ ANDROID

A. Android và lịch sử phát triển

Android là 1 nền tảng phần mềm dựa trên mã nguồn mở Linux OS (Kernel

2.6) cho máy di động, máy tính bảng và những phần mềm trung gian (middleware).

Nó khơng đơn thuần là 1 hệ điều hành, 1 cơng cụ lập trình hay 1 phần mềm trung

gian mà nó gồm tất cả.

Ban đầu, Android là hệ điều hành cho các thiết bị cầm tay dựa trên lõi Linux

do công ty Android Inc. (California, Mỹ) thiết kế. Cơng ty này sau đó được Google

mua lại vào năm 2005 và bắt đầu xây dựng Android Platform.

Và sau tiếp, vào cuối năm 2007, thuộc về Liên minh thiết bị cầm tay mã

nguồn mở (Open Handset Alliance). Mục tiêu của liên minh này là nhanh chóng đổi

mới để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu người tiêu dùng và kết quả đầu tiên của nó

chính là nền tảng Android. Android được thiết kế để phục vụ nhu cầu của các nhà

sản xuất thiết, các nhà khai thác và các lập trình viên thiết bị cầm tay.

Phiên bản SDK lần đầu tiên phát hành vào tháng 11 năm 2007, hãng TMobile cũng công bố chiếc điện thoại Android đầu tiên đó là chiếc T-Mobile G1,

chiếc smartphone đầu tiên dựa trên nền tảng Android. Một vài ngày sau đó, Google

lại tiếp tục công bố sự ra mắt phiên bản Android SDK release Candidate 1.0.Trong

tháng 10 năm 2008, Google được cấp giấy phép mã nguồn mở cho Android

Platform.

Khi Android được phát hành thì một trong số các mục tiêu trong kiến trúc

của nó là cho phép các ứng dụng có thể tương tác được với nhau và có thể sử dụng

lại các thành phần từ những ứng dụng khác. Việc tái sử dụng không chỉ được áp

dụng cho cho các dịch vụ mà nó còn được áp dụng cho cả các thành phần dữ liệu và

giao diện người dùng.

Vào cuối năm 2008, Google cho phát hành một thiết bị cầm tay được gọi là

Android Dev Phone 1 có thể chạy được các ứng dụng Android mà không bị ràng

buộc vào các nhà cung cấp mạng điện thoại di động. Mục tiêu của thiết bị này là

cho phép các nhà phát triển thực hiện các cuộc thí nghiệm trên một thiết bị thực có

thể chạy hệ điều hành Android mà khơng phải ký một bản hợp đồng nào. Vào

khoảng cùng thời gian đó thì Google cũng cho phát hành một phiên vản vá lỗi 1.1

17của hệ điều hành này.Ở cả hai phiên bản 1.0 và 1.1 Android chưa hỗ trợ softkeyboard mà đòi hỏi các thiết bị phải sử dụng bàn phím vật lý. Android cố định vấn

đề này bằng cách phát hành SDK 1.5 vào tháng Tư năm 2009, cùng với một số tính

năng khác. Chẳng hạn như nâng cao khả năng ghi âm truyền thông, vật dụng, và các

live folder.

2.1 Kiến trúc AndroidHinh 2.1 Mơ hình tổng qt các thành phần của hệ điều hành Android2.2 Linux Kernel

Hệ điều hành android được phát trển dựa trên hạt nhân linux, cụ thể là hạt

nhân linux phiên bản 2.6, điều đó được thể hiện ở lớp dưới cùng này. Tất cả mọi

hoạt động của điện thoại muốn thi hành được thì đều được thực hiện ở mức cấp thấp

ở lớp này bao gồm quản lý bộ nhớ (memory management), giao tiếp với phần cứng

(driver model), thực hiện bảo mật (security), quản lý tiến trình (process).18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1 GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×