Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpGVHD: Nguyễn Lệ Hà 1989: Tập đoàn Charoen Pokphand đi đến Việt Nam nhằm khảo sát thị

trường và luật pháp để thiết lập chiến lược đầu tư.

 1990: Tập đoàn Charoen Pokphand được cấp giấy phép làm văn phòng đại

diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

 Năm 1991: Người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Charoen Pokphand đã có

những cuộc gặp mặt, để bàn bạc với chính phủ Việt Nam cho những thỏa thuận

đầu tư. Chủ tịch tập đoàn Charoen Pokphand đã tặng 10 tấn hạt ngơ, lúa lai đến

chính phủ Việt Nam.

 Năm 1992: CP Group đầu tư 100% vốn trong lĩnh vực nông nghiệp.

 Năm 1993: Xây dựng nhà máy thức ăn gia súc, nhà máy ấp trứng ở tỉnh

Đồng Nai và thiết lập dự án hợp nhất trại gà giống ở Vĩnh Cửu.

 Năm 1996: Tăng thêm vốn đầu tư để mở rộng doanh nghiệp. Phía bắc thành

lập nhà máy thức ăn gia súc và một dự án hợp nhất vỉ nướng thịt.

Năm 1998: Tăng thêm vốn đầu tư để thành lập công ty hạt giống và nhà máy

chế biến thủy sản đông lạnh và nhà máy chế biến thức ăn cho tôm trong tỉnh Đồng

Nai.

Năm 1999: Tăng vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

thủy sản ở tỉnh Đồng Nai và nhà máy sản xuất thức ăn gia súc ở tỉnh Tiền Giang.

 Năm 2001: xây dựng nhà máy đóng gói, chế biến thực phẩm thủy sản đông

lạnh và xây dựng nhà máy chế biến gia công thức ăn trong tỉnh Đồng Nai.

 Năm 2002: Mở rộng doanh nghiệp đầu tư như sau:

+ Về chăn nuôi: Thiếp lập 3 nhà máy sản xuất ấp trứng và nhà máy nuôi súc

vật ở tỉnh Đồng Nai.

+ Về nuôi trồng thủy sản: Thành lập công ty sản xuất tôm giống ở tỉnh Bình

Thuận.

 Năm 2005: Mở rộng và đầu tư thêm vào trong chăn nuôi thủy sản hải sản.

Làm cho sản xuất ngày càng phát triển. Xây dựng kho hàng phân phối thức ăn cho

cá ở tỉnh Phú Thọ.

 Năm 2006: Phát triển hệ thống Fresh Mart.

Trang 8Báo cáo thực tậpGVHD: Nguyễn Lệ Hà Năm 2007: Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn cho cá ở tỉnh Cần Thơ và

xây dựng nhà máy thức ăn gia súc ở tỉnh Bình Dương.

 Năm 2008: Cơng ty TNHH Chăn Ni CP Việt Nam đã chính thức chuyển

đổi thành cơng ty Cổ Phần Chăn Nuôi CP Việt Nam.SƠ ĐỒ NHÀ MÁYTrang 9Báo cáo thực tậpGVHD: Nguyễn Lệ Hà2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ MÁYTrang 10Báo cáo thực tậpGVHD: Nguyễn Lệ Hà2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý2.2 Nhiệm vụ và vai trò các phòng banTrang 11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×