Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Bài mới: THỜI

Bài mới: THỜI

Tải bản đầy đủ - 59trang

NƯỚC ÂU LẠC
I Mục đích - yêu cầu: HS biết - Nước Âu Lạc là sự tiếp nối của nước Văn Lang.
- Thời gian tồn tại của nước Âu Lạc, tên vua, nơi kinh đô đóng. - Sự phát triển về quân sự của nước u Lạc .
- Nguyên nhân thắng lợi và nguyên nhân thất bại của nước u Lạc trước sự xâm lược của Triệu Đà .
II Đồ dùng dạy học : - Hình ảnh minh hoạ
- Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . - Phiếu học tập của HS
Họ và tên: …………………………………………………. Lớp: Bốn
Môn: Lòch sử
PHIẾU HỌC TẬP
Em hãy điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau về cuộc sống của người Lạc Việt người Âu Việt.
 Sống cùng trên một đòa điểm
 Đều biết chế tạo đồ đồng
 Đều biết rèn sắt
 Đều trồng lúa và chăn nuôi
 Tục lệ nhiều điểm giống nhau
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động: Hát
2. Bài cũ: Nước Văn Lang Nước Văn Lang ra đời ở đâu vào thời gian nào?
Đứng đầu nhà nước là ai? Giúp vua có những ai?
Dân thường gọi là gì? Người Việt Cổ đã sinh sống như thế nào?
GV nhận xét.

3. Bài mới: THỜI


G I
A N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu: Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân
- Yêu cầu HS đọc SGK và làm phiếu học tập
6
THỜI G
I A
N HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- GV hướng dẫn HS kết luận: Cuộc sống của người Âu Việt người Lạc Việt có nhiều
điểm tương đồng và họ sống hoà hợp với nhau.
Hoạt động 2 : Làm việc cả lớp - So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của
nước Văn Lang và nước Âu Lạc? - Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là
gì? GV hoặc HS kể sơ về truyền thuyết An
Dương Vương GV mô tả về tác dụng của nỏ thành Cổ Loa
qua sơ đồ Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp
- GV yêu cầu HS đọc SGK Các nhóm cùng thảo luận các câu hỏi sau:
+ Vì sao cuộc xâm lược của quân Triệu Đà lại thất bại?
+ Vì sao năm 179 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc?
- GV nhấn mạnh: Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà bởi vì âm mưu nham hiểm của Triệu
Đà cũng bởi vì sự mất cảnh giác của An Dương Vương.
- HS có nhiệm vụ điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau trong
cuộc sống của người Lạc Việt người Âu Việt
- Xây thành Cổ Loa chế tạo nỏ.
HS đọc to đoạn còn lại
- Do sự đồng lòng của nhân dân ta, có chỉ huy giỏi, có nỏ, có thành luỹ kiên
cố. HS trả lời nêu ý kiến của riêng mình
4.Củng cố Dặn dò: - Em học được gì qua thất bại của An Dương Vương?
Chuẩn bò bài: Nước ta dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.
7
NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC
I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức:
- HS nắm được từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN, nước ta bò phong kiến phương Bắc đô hộ . 2.Kó năng:
- Kể lại một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.
3.Thái độ: - Nhân dân ta đã không cam chòu làm nô lệ , liên tục đứng lên khởi nghóa đánh đuổi quân xâm
lược , giữ gìn nền văn hoá dân tộc . II Đồ dùng dạy học :
- SGK - Phiếu học tập
Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: Bốn
Môn: Lòch sử
PHIẾU HỌC TẬP
Em hãy điền tên các cuộc khởi nghóa vào cột “Cuộc khởi nghóa” cho phù hợp với thời gian diễn ra cuộc khởi nghóa
- Bảng thống kê
Thời gian Các mặt
Trước năm 179 TCN Từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN
Chủ quyền Kinh tế
Văn hoá
8
Thời gian Cuộc khởi nghóa
Năm 40 Năm 248
Năm 542 – 602 Năm 722
Năm 766 – 779 Năm 905
Năm 938
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động: Hát

2. Bài cũ: Nước Âu Lạc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài mới: THỜI

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×