Tải bản đầy đủ - 59 (trang)
Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra SGK. 3. Bài mới:

Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra SGK. 3. Bài mới:

Tải bản đầy đủ - 59trang

LỊCH SỬ – TIẾT 1
BÀI: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
I- MỤC TIÊU: Sau bài học này, học sinh nắm được:
-Vò trí đòa lí, hình dáng của đấy nước ta. -Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lòch sử, chung một tổ quốc.
-Một số yêu cầu khi học môn lòch sử và đòa lí. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam. - Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc ở một số vùng.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động:

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra SGK. 3. Bài mới:


THỜI GI
A N
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
- GV treo bản đồ tự nhiên lên bảng
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 
GV đưa cho mỗi nhóm 3 bức tranh ảnh nói về một nét sinh hoạt của người dân ở ba miền cách
ăn, cách mặc, nhà ở, lễ hội trả lời các câu hỏi: + Tranh ảnh phản ánh cái gì?
+ Ở đâu? - GV kết luận: Mỗi dân tộc sống trên đất nước
Việt Nam có nét văn hoá riêng song đều có cùng một Tổ quốc, một lòch sử Việt Nam
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm GV nêu: Để Tổ quốc ta tươi đẹp như ngày hôm
nay, ông cha ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Em nào có thể kể một
sự kiện chứng minh điều đó. GV nhận xét chung.
GV cho HS đọc ghi nhớ trong SGK. - HS xác đònh vùng miền mà
mình đang sinh sống
- Các nhóm xem tranh ảnh trả lời các câu hỏi
 Đại diện nhóm báo cáo
HS thảo luận nhóm. HS trình bày kết quả.
HS đọc ghi nhớ.
Củng cố , dặn dò: - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
- Nhận xét tiết học.
LỊCH SỬ – TIẾT 2
BÀI : LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ tiếp theo
I-MỤC TIÊU: Sau bài này học sinh nắm được:
- Trình tự các bước sử dụng bản đồ. - Xác đònh được 4 hướng chínhBắc, Nam , Đông, Tây trên bản đồ theo qui ước.
- Tìm một số đối tượng đòa lí dựa vào bảng chú giải của bản đồ. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ hành chính Việt Nam.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động:
2. Bài cũ: 3. Bài mới:
THỜI GI
AN HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp

Tên bản đồ cho ta biết điều gì?

Chỉ đường biên giới của Việt Nam với các nước xung quanh trên hình 1 giải thích vì sao lại biết
đó là đường biên giới 
Dựa vào bảng chú giải ở hình 1 để đọc các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí

GV yêu cầu HS nêu các bước sử dụng bản đồ
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
GV hoàn thiện câu trả lời của các nhóm Hoạt động 3: Làm việc cả lớp

GV treo bản đồ hành chính Việt Nam lên bảng
 HS trả lời
 HS nhận xét
- HS dựa vào kiến thức của bài trước trả lời các câu hỏi
 Đại diện một số HS trả lời các
câu hỏi trên chỉ đường biên giới của Việt Nam trên bản đồ treo
tường 
Các bước sử dụng bản đồ: + Đọc tên bản đồ để biết bản đồ
đó thể hiện nội dung gì. + Xem bảng chú giải để biết kí
hiệu đối tượng đòa lí cần tìm + Tìm đối tượng trên bản đồ dựa
vào kí hiệu
 HS trong nhóm lần lượt làm
các bài tập a, b trong SGK. 
Đại diện nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm.
 HS các nhóm khác sửa chữa,
bổ sung cho đầy đủ chính xác. - Một HS đọc tên bản đồ chỉ
các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây
2

Khi HS lên chỉ bản đồ, GV chú ý hướng dẫn HS cách chỉ. Ví dụ: chỉ một khu vực thì phải
khoanh kín theo ranh giới của khu vực; chỉ một đòa điểm thành phố thì phải chỉ vào kí hiệu
chứ không chỉ vào chữ ghi bên cạnh; chỉ một dòng sông phải đi từ đầu nguồn xuống cuối
nguồn. trên bản đồ
 Một HS lên chỉ vò trí của tỉnh
thành phố mình trên bản đồ. 
Một HS lên chỉ tỉnh thành phố giáp với tỉnh thành phố của
mình trên bản đồ theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

4. Củng cố


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra SGK. 3. Bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(59 tr)

×