Tải bản đầy đủ - 291 (trang)
Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề:

Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề:

Tải bản đầy đủ - 291trang

Ngày soạn: 22 3 2007
Kiểm tra 1 tiết
A MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 1. Kiến thức :
- Củng cố lại các kiến thức đã học. - Kiểm tra lại khả năng nhận thức của bản thân

2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa kiến thức.

3. Thái độ:


- Có thái độ học tập đúng đắn.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Kiểm tra – đánh giá.
C CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm.
Học sinh: Ơn tập lại tồn bộ kiến thức thực hành. D TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.. II.Kiểm tra bài cũ: Thống nhất về qui chế làm bài

III. Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề:


Khi học về hệ thần kinh chúng ta đã tiếp thu được những kiến thức nào? Cũng nhằm kiểm tra lại những vấn đề đó mà hôm nay thầy sẽ giúp các em tự kiểm tra lại
khả năng của chính mình. 2 Triển khai bài.
A. Đề bài: Câu 1: Trình bày các thí nghiệm để tìm hiểu chức năng của tuỷ sống? Qua các thí
nghiệm trên em hãy dự đoán về cấu tạo của tuỷ sống?
Trêng THCS Kim Ho¸
257
Tiết 35
Câu 2: Hãy lập phương án hình thành phản xạ có điều kiện: Khi nghe tiếng chơng kêu thì cá sẽ ngoi lên trên mặt nước? Em hãy cho biết ý nghĩa của loại phản xạ này
đối với công tác học tập của em?
B. Đáp án – Thang điểm Câu 1 8 điểm: Điều kiện thí nghiệm: ếch đã huỷ não.
TN 1: Nhỏ 1 giọt dd HCl 0,3 vào chi sau bên phải. Kết quả: Chi đó co. TN 2: Nhỏ 1 giọt dd HCl 1 vào chi sau bên phải. Kết quả: 2 chi sau co
TN 3: Nhỏ 1 giọt dd HCl 3 vào chi sau bên phải. Kết quả: cả 4 chi cùng co. Cắt ngang tuỷ ở giữa đôi dây thần kinh da lưng 1 và 2:
TN 4: Nhỏ dd HCl 3 vào chi sau bên phải. Kết quả: 2 chi sau co. TN 5: Nhỏ dd HCl 3 vào chi trước bên phải. Kết quả: 2 chi trước co.
Huỷ tuỷ ở trên vết cắt ngang: TN 6: Nhỏ dd HCl 3 vào chi trước bên phải. Kết quả: khơng có chi nào co.
TN 7: Nhỏ dd HCl 3 vào chi sau bên phải. Kết quả: 2 chi sau co. Kết luận: Qua 7 thí nghiệm trên chứng tỏ tuỷ sống có chức năng
+ Là trung khu của các phản xạ không điều kiện + Giữa các trung khu thần kinh trong tuỷ sống có sự liên hệ với nhau.
Dự đốn về cấu tạo của tuỷ sống: Gồm có hai thành phần: + Chất xám: Cấu tạo nên các trung khu thần kinh.
+ Chất trắng: Cấu tạo nên các đường dẫn truyền xung thần kinh liên hệ giữa các trung khu thần kinh trong tuỷ sống.
Câu 2 2 điểm: Lập phương án hình thành phản xạ gọi cá ngoi lên mặt nước: + Bước 1: Gõ chuông.
+ Bước 2: Thực hiện ngay sau bước 1 Cho cá ăn. Lặp lại liên tục các bước 1 và 2 trong nhiều lần.
+ Bước 3: Thử phản xạ: Gõ chuông - không cho cá ăn. - Nếu cá ngoi lên mặt nước thì phản xạ đã được hình thành.
- Nếu cá khơng ngoi lên mặt nước. Làm lại bước 1 và 2.
Trêng THCS Kim Ho¸
258

IIV. Củng cố:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề:

Tải bản đầy đủ ngay(291 tr)

×